Policy
Tuần lễ về Chính sách Tiền điện tử: Dự toán Ngân sách, Đạo luật 'Keep Your Coins', Đạo luật Cấm CBDC Trung Quốc
#
Marketing
10 min read
14/12/2023
2
0
0

icon-menu

Tuần này, chúng ta xem xét các sửa đổi đối với dự luật phân bổ ngân sách của Hạ viện, dự luật bảo vệ quyền tự quản và dự luật cấm các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ của Hoa Kỳ giao dịch với CBDC do Trung Quốc phát hành.

Tiêu điểm chính

 • Hạ viện xem xét dự luật phân bổ dịch vụ tài chính bao gồm các sửa đổi đối với các hành động thực thi của SEC liên quan đến crypto, hủy bỏ các nỗ lực của Kho bạc để phát triển CBDC và tăng tài trợ cho Kho bạc để chống lại tài chính bất hợp pháp liên quan đến ransomware và crypto.

  • Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện rút lại dự luật trước cuộc bỏ phiếu về việc thông qua cuối cùng, do thiếu đủ số phiếu bầu.

 • Thượng nghị sĩ Ted Budd (R-NC) giới thiệu Đạo luật Keep Your Coins - dự luật cấm các cơ quan quản lý xâm phạm quyền tự quản lý tài sản kỹ thuật số.

 • Thượng nghị sĩ Rick Scott (R-FL), Ted Cruz (R-TX) và Marsha Blackburn (R-TN) đã giới thiệu Đạo luật cấm CBDC của Trung Quốc - một dự luật cấm các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ tham gia vào các giao dịch liên quan đến CBDC do chính phủ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ban hành.

Sửa đổi Phân bổ nhà ở

Tuần này, Hạ viện tranh luận và sửa đổi dự luật Financial Services và General Government trên sàn. Tuy nhiên, cuối cùng, lãnh đạo rút lại dự luật trước khi bỏ phiếu về việc thông qua cuối cùng.

Dưới đây là bốn sửa đổi liên quan đến crypto đã được thông qua trước khi nó được đưa vào bảng.

Illicit Finance

Amdt. #3:

 • Tóm tắt: Cung cấp thêm 3 triệu đô la tài trợ cho các nỗ lực của Kho bạc nhằm chống lại hoạt động tài trợ của các nhóm tội phạm và khủng bố. Cụ thể, nguồn tài trợ có thể được sử dụng để mua các công cụ phân tích blockchain cải tiến, đào tạo về điều tra liên quan đến crypto và hỗ trợ điều tra nhằm giảm tội phạm liên quan đến ransomware hoặc khai thác việc sử dụng crypto.

 • Nhà tài trợ: Dân biểu Josh Gotthiemer (D-NJ).

 • Bỏ phiếu: Được thông qua bằng bỏ phiếu bằng giọng nói như một phần của sửa đổi "en bloc" (tức là một gói gồm nhiều sửa đổi được gộp lại với nhau).

No CBDC

Mục 131 của hóa đơn cơ bản bao gồm một phần cấm Kho bạc thành lập CBDC hoặc ngừng sử dụng tiền mặt làm tiền tệ hợp pháp. Nhưng chỉ để có biện pháp tốt, hai biện pháp chống CBDC cũng được áp dụng trên sàn:

Amdt. #16:

 • Tóm tắt: Cấm tài trợ cho Kho bạc để thiết kế hoặc phát triển CBDC hoặc thành lập CBDC làm đấu thầu hợp pháp.

 • Nhà tài trợ: Dân biểu Warren Davidson (R-OH), Erin Houchin (R-IN).

 • Bình chọn: Được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu bằng giọng nói.

Amdt. #72:

 • Tóm tắt: Cấm tài trợ cho CBDC Working Group do Kho bạc lãnh đạo.

 • Nhà tài trợ: Dân biểu Mooney (R-WV), Harriet Hageman (R-WY), Andy Ogles (R-TN), Victoria Spartz (R-IN), Ralph Norman (R-SC), Pete Sessions (R-TX) , Glenn Grothman (R-WI).

 • Bình chọn: Được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu bằng giọng nói.

SEC Crypto Enforcement Thực thi

Amdt. #46:

 • Tóm tắt: Cấm tài trợ cho SEC để thực hiện các hành động thực thi liên quan đến giao dịch tài sản crypto.

 • Nhà tài trợ: Rep. Tom Emmer (R-MN).

 • Bình chọn: Được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu bằng giọng nói.

Tại sao tất cả các phiếu bầu bằng giọng nói?

Mặc dù phiếu bầu bằng giọng nói đôi khi có thể báo hiệu sự ủng hộ của lưỡng đảng, nhưng ở đây, chúng có thể được sử dụng để bảo vệ các thành viên khỏi phải đưa ra quan điểm chính thức, đặc biệt là về vấn đề gây tranh cãi của CBDC. Phiếu bầu bằng giọng nói cũng tiết kiệm đáng kể thời gian sàn so với phiếu điểm danh.

Vậy thì sao?

Với việc dự luật đã được rút khỏi phiên họp và khó có thể được Thượng viện chấp nhận, các sửa đổi chủ yếu nêu bật các ưu tiên chính sách của các Thành viên đối với các vấn đề có thể chưa được đưa ra thời gian sàn.

Với sự quan tâm của lưỡng đảng trong việc giải quyết các lo ngại về tài chính bất hợp pháp, bản sửa đổi của Hạ nghị sĩ Josh Gottheimer (D-NJ) có lẽ có nhiều khả năng được đưa vào bất kỳ dự luật tài trợ cuối cùng nào của chính phủ có thể được Hạ viện thông qua và Thượng nghị viện.

Hiện tại, một giải pháp tiếp tục thuộc loại nào đó (tức là không phải các dự luật đang được tranh luận tại Hạ viện gần đây) dường như vẫn là phương tiện có khả năng nhất để tài trợ cho chính phủ nhằm tránh việc chính phủ phải đóng cửa vào tuần tới.

Thượng nghị sĩ Ted Budd (R-NC) - Giới thiệu Đạo luật Keep Your Coins

Hôm thứ Hai, Thượng nghị sĩ Ted Budd (R-NC) giới thiệu Đạo luật Keep Your Coins. Dự luật sẽ cấm các cơ quan liên bang hạn chế các cá nhân sử dụng tiền ảo để mua hàng hóa và dịch vụ hoặc giao dịch qua ví tự lưu trữ. § 1(a).

"Ví tự lưu trữ" được định nghĩa là một giao diện:

 • (A) được sử dụng để bảo đảm và chuyển tiền ảo có thể chuyển đổi ("CVC") và

 • (B) theo đó chủ sở hữu tiền ảo giữ quyền kiểm soát độc lập đối với nó. § 1 (b)(3).

Pháp luật đồng hành trong Hạ viện

Dự luật của Thượng nghị sĩ Budd gần giống với đạo luật Đạo luật Keep Your Coins được Dân biểu Warren Davidson (R-OH) đưa ra tại Hạ viện vào đầu năm nay. Vào tháng 7, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện đã bỏ phiếu để báo cáo dự luật của Hạ nghị sĩ Davidson ra khỏi ủy ban dựa trên một cuộc bỏ phiếu theo đường lối đảng phái.

Vậy thì sao?

Quyền tự quản lý bị đe dọa từ một số nhà lập pháp và cơ quan quản lý, những người lo ngại “ví chưa được lưu trữ” gây ra rủi ro tài chính bất hợp pháp bằng cách cho phép các cá nhân giao dịch bằng crypto bên ngoài các trung gian tuân theo Đạo luật Bank Secrecy.

Ví dụ: Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số của Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren ("DAAMLA") sẽ buộc các nhà cung cấp ví tự quản lý phải tuân theo các yêu cầu chống rửa tiền theo BSA. § 3(a). Ngoài ra, DAAMLA sẽ chỉ đạo FinCEN hoàn tất một thỏa thuận quy tắc đề xuất yêu cầu các tổ chức tài chính ghi nhận, báo cáo thông tin khách hàng giao dịch bằng ví không lưu trữ. § 3(c).

Đạo luật Keep Your Coins đóng vai trò như một đối trọng với những nỗ lực này, mặc dù nó khó có thể được Quốc hội này thông qua vì hiện tại nó thiếu sự hỗ trợ của lưỡng đảng.

Đạo luật cấm CBDC của Trung Quốc

Hôm thứ Năm, Thượng nghị sĩ Rick Scott (R-FL) giới thiệu Đạo luật cấm CBDC của Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Ted Cruz (R-TX) và Marsha Blackburn (R-TN) là những người đồng tài trợ.

Theo thông cáo báo chí, dự luật này giống như dự luật của Hạ nghị sĩ Luetkemeyer được giới thiệu vào đầu năm nay tại Hạ viện. Các Đạo luật cấm CBDC của Trung Quốc sẽ cấm các doanh nghiệp dịch vụ tiền của Hoa Kỳ tham gia vào các giao dịch liên quan đến CBDC do Trung Quốc phát hành.

Các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ bao gồm nhiều tổ chức tài chính phi ngân hàng như các doanh nghiệp trao đổi tiền tệ và chuyển tiền. (Định nghĩa đầy đủ tại 31 CFR § 1010.100(ff).)

Dự luật Thượng viện được chuyển đến Ủy ban Ngân hàng Thượng viện.

Dự luật Hạ viện nằm trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện. Những người đồng tài trợ cho dự luật Hạ viện bao gồm: Dân biểu French Hill (R-AR), Erin Houchin (R-IN), Debbie Lasko (R-AZ), Monica De La Cruz (R-TX), Andy Barr (R-KY), Barry Moore (R-AL) và Michael Lawler (R-NY).

Tương lai gần

Lượt truy cập nhanh

CFPB

 • "CFPB đề xuất sự giám sát mới của liên bang đối với các công ty công nghệ lớn và các nhà cung cấp ví kỹ thuật số và ứng dụng thanh toán khác."


SEC

 • SEC Inspector General cho biết cơ quan này phải đối mặt với những thách thức trong việc tuyển dụng các chuyên gia về crypto vì các ứng viên thường không sẵn lòng thoái vốn tài sản crypto của họ, theo yêu cầu hiện tại của Văn phòng Luật sư Đạo đức.


Illicit Finance

 • “Tài trợ crypto của Hamas, WSJ và Warren Letter”

 • “Thông tin sai lệch về Hamas và crypto đánh lừa gần 20% thành viên Quốc hội như thế nào.”

  • ​​Op-Ed của Sam Lyman, Đóng góp cho Forbes.

Tiêu chuẩn Staking 

 

Bài viết được FXCE Crypto biên tập từ "The Week in Crypto Policy: Appropriations, Keep Your Coins Act, Chinese CBDC Prohibition Act" của tác giả George Leonardo với mục đích cung cấp thông tin và phi lợi nhuận. Chúng tôi không khuyến nghị đầu tư và không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư liên quan đến nội dung bài dịch.

#Policy
ic-comment-blueComment
#