icon-editor-pick
Editors’ Pick
06/03/2024
36 min read
05/03/2024
30 min read
04/03/2024
32 min read
21/02/2024
29 min read
06/02/2024
35 min read
ic-boxThe Featured
icon-latest
The Latest
DAOs
fxce-image-alt
Tìm hiểu Polkadot OpenGov
Polkadot (DOT) là một nền tảng điện toán blockchain phân tán hoạt động như một lớp cơ sở cho các blockchain có chủ quyền khác, được gọi là parachains, tạo đi...
14 min read
14
Analysis
fxce-image-alt
Điểm sáng Thị trường: AI Coin và Xu hướng chính
Trong những tháng gần đây, sự hội tụ của AI và crypto đã trở nên nổi bật như một lĩnh vực được quan tâm chính. Điều này đã thể hiện rõ ở hội nghị ETH Denver,...
13 min read
33
Policy
fxce-image-alt
Tuần lễ chính sách Crypto: CFTC và các phiên điều trần giám sát của Fed
Tiêu điểm chính Chủ tịch CFTC Behnam kêu gọi Quốc hội thu hẹp khoảng cách pháp lý trên thị trường hàng hóa crypto giao ngay và tái khẳng định quan điểm củ...
11 min read
1
Policy
fxce-image-alt
Tuần lễ chính sách Crypto: Hai vụ kiện mới & Bitcoin Mining Letter
Một công ty có trụ sở tại Texas xây dựng nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số đang yêu cầu tòa án liên bang ra phán quyết rằng tài sản kỹ thuật số được bán...
12 min read
2
Policy
fxce-image-alt
Tuần về chính sách Crypto: Hai phiên điều trần tài chính 
Tiêu điểm chính Tiểu ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện (House Financial Services - HFS) về tài sản kỹ thuật số đã khám phá các cách để chống lại hoạt động bất...
14 min read
1
Policy
fxce-image-alt
Tuần lễ chính sách Crypto: Thư gửi Meta & CVC Mixing
Vào thứ Hai, Ranking Member Maxine Waters gửi thư tới Meta bày tỏ lo ngại rằng công ty có thể đang tìm cách theo đuổi các dự án liên quan đến crypto. Bức thư...
14 min read
2
icon-partner
Partners
fxce-image-alt
fxce-image-alt
fxce-image-alt
fxce-image-alt
icon-video
Video