Quarterly Reports
Tổng quan The Graph vào Q2 /2023
#
Marketing
17 min read
11/08/2023
2
0
0

icon-menu

Tiêu điểm chính:

 • Kể từ Quý 2 năm 2023, 1.082 subgraph đã được công bố từ dịch vụ lưu trữ của The Graph tới mạng phi tập trung (mainnet), tăng 39% theo quý.

 • Quá trình di chuyển L2 đang diễn ra của các hợp đồng thông minh giao thức của The Graph sang Arbitrum nhằm mục đích mang lại trải nghiệm dữ liệu phi tập trung liền mạch và tiết kiệm gas cho người dùng của The Graph.

 • Trong quý 2 năm 23, The Graph chứng kiến ​​doanh thu từ phía cầu tính bằng USD giảm 48% so với quý trước, do dapps tối ưu hóa khối lượng truy vấn và giảm tổng thể mức sử dụng từ các hoạt động quản trị và cơ sở hạ tầng phi tập trung.

 • Doanh thu từ phần thưởng lập chỉ mục tăng 3% theo quý lên hơn 9 triệu USD trong Quý 2 năm 2023. Trình ủy quyền nhận được 64% tổng số phần thưởng indexing được phân phối trong Quý 2 năm 2023.

 • Sau chương trình khuyến khích MIP, Indexers tích cực của The Graph đã giảm 29% theo quý, trong khi Delegator và Curator tăng lần lượt 2% và 3%.

The Graph là gì?

The Graph là một giao thức indexing cung cấp dữ liệu on-chain cho người tiêu dùng từ nhiều nguồn khác nhau. Nó loại bỏ nhu cầu của người tiêu dùng dữ liệu (ví dụ: nhà phát triển ứng dụng) để xây dựng cơ sở hạ tầng phức tạp để lấy dữ liệu on-chain. Thay vào đó, người tiêu dùng dữ liệu trả tiền để truy vấn API của dữ liệu on-chain — được gọi là “subgraphs" - thông qua GraphQL API.


Để đảm bảo giao thức chạy chính xác và hiệu quả, The Graph network khuyến khích một số vai trò chính trong hệ sinh thái của cả người tham gia kỹ thuật và phi kỹ thuật:

 • Indexers xử lý và lưu trữ dữ liệu on-chain từ các subgraph. Họ thường có kiến ​​thức kỹ thuật tiên tiến để vận hành các nút. Đổi lại, Indexers nhận được phí truy vấn từ người tiêu dùng dữ liệu và phần thưởng lập chỉ mục từ việc phát hành token mới.

 • Trình phụ trách (Curator) được khuyến khích về mặt kinh tế để phân tích và báo hiệu những subgraphs nào có giá trị để index. Trình quản lý kiếm được 10% phí truy vấn do các subgraph cụ thể tạo ra.

 • Trình ủy quyền (Delegator) không sử dụng tài nguyên để lập chỉ mục dữ liệu on-chain; thay vào đó, họ ủy quyền GRT token tiện ích gốc của The Graph cho Indexers. Đổi lại, Trình ủy quyền kiếm được một phần phí truy vấn và phần thưởng indexing mà không cần tự chạy nodes.

Kể từ Quý 2 năm 2023, bảy mạng hỗ trợ bởi giao thức phi tập trung và dịch vụ lưu trữ của The Graph: Ethereum, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Fantom, Gnosis Chain và Celo. L2 di cư hợp đồng thông minh giao thức của The Graph với Arbitrum đang diễn ra.

Số liệu chính


Phân tích hiệu suất

The Graph Network dựa trên mối quan hệ giữa nhà phát triển subgraph và người tiêu dùng dữ liệu (ví dụ: nhà phát triển ứng dụng) trả tiền để truy vấn dữ liệu subgraph. Hiệu suất của mạng có thể được đo lường bằng sự tăng trưởng của các subgraph đang hoạt động, doanh thu của mạng về phí truy vấn và hoạt động của Indexers, Delegators, và Curators.

Cách sử dụng (Các Subgraphs)

Để khởi động The Graph, một dịch vụ được lưu trữ ban đầu đã được tạo. Dịch vụ này lưu trữ các subgraph khi giao thức dần dần chuyển sang mạng phi tập trung (mainnet). Các dịch vụ lưu trữ là miễn phí (được trợ cấp bởi hệ sinh thái The Graph) và bao gồm cơ sở hạ tầng lập chỉ mục được điều hành bởi Edge & Node, nhóm ban đầu đứng sau The Graph. Biểu đồ con đầu tiên được khởi chạy trên mainnet vào Quý 1 năm 2021. Kể từ Quý 2 năm 2023, The Graph là sự kết hợp giữa dịch vụ được lưu trữ và mainnet.


Trong năm quý vừa qua, số lượng subgraph được khởi chạy trên mainnet đã tăng đều đặn. Tính đến tháng 6 năm 2023, có 1.082 subgraphs hoạt động trên mainnet, tăng 39% so với quý trước. Không giống như dịch vụ được lưu trữ, The Graph Network yêu cầu người tiêu dùng dữ liệu trả phí cho mỗi truy vấn cho Indexers. Các khoản phí truy vấn này được Indexers phân phối thêm cho Delegators và Curators.


Nguồn: The Graph Explorer

Curators khuyến khích để báo hiệu các subgraphs có chất lượng cao. Sau đó, The Graph indexes các subgraphs này để kiếm được một phần phí truy vấn do các subgraphs tạo ra. Lượng GRT được báo hiệu đối với subgraph thể hiện dự đoán của thị trường về khối lượng truy vấn trong tương lai trên subgraph. Curators hiện đang báo hiệu lượng GRT cao nhất đối với Premia, Livepeer, và RAI subgraphs.

Trong vài quý tới, số lượng subgraphs được triển khai trên The Graph Mainnet dự kiến ​​sẽ tăng lên. Cộng đồng Graph nhằm mục đích di chuyển tất cả các subgraphs từ dịch vụ được lưu trữ đến mainnet của nó, khi nhiều chuỗi tích hợp với mạng phi tập trung hơn. Trong quá trình di chuyển, các chỉ số quan trọng khác trên The Graph cũng sẽ được cải thiện, từ mức độ tham gia của hệ sinh thái đến doanh thu phía cầu được tạo ra từ phí truy vấn.

Sự tham gia của hệ sinh thái

Subgraphs cung cấp một đấu trường cho cả những người tham gia hệ sinh thái kỹ thuật và phi kỹ thuật tương tác cộng sinh:

 • Indexers vận hành các Graph Nodes để xử lý và lưu trữ dữ liệu on-chain. Sau đó, người sử dụng dữ liệu có thể truy vấn dữ liệu này qua GraphQL, một ngôn ngữ mã nguồn mở dành cho các API của The Graph.

 • Curators báo hiệu cho Indexers những subgraph nào đáng được indexing. Curators cũng thường đóng vai trò là nhà phát triển subgraphs.

 • Delegators là những người tham gia hệ sinh thái có thể thiếu bí quyết kỹ thuật hoặc tài nguyên để lập chỉ mục; họ có thể chọn delegate GRT cho Indexers.

Staked GRT là cần thiết để lập chỉ mục các subgraphs. Khi Indexers nhận được nhiều GRT hơn thông qua ủy quyền, họ sẽ tăng khả năng index cho số lượng lớn hơn các subgraphs trên mạng. Indexers kiếm tiền từ các dịch vụ lập chỉ mục và xử lý truy vấn của họ trên thị trường truy vấn của The Graph bằng cách staking GRT. Lượng stake tối thiểu cho Indexers hiện được đặt thành 100.000 GRT (khoảng 10.000 đô la kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2023). Ngoài mức tối thiểu này, Indexers cũng có thể nhận được stake được ủy quyền từ những người tham gia hệ sinh thái khác. Người được ủy quyền có thể tăng tổng số stake của họ lên tới 16 lần so với stake cá nhân của Indexers.


Cả Delegators và Curators đều có mức tăng trưởng lần lượt là 2% và 3%. Tuy nhiên, những Indexers tích cực staking GRT đã giảm lần đầu tiên trong 5 quý vừa qua, giảm 29% xuống còn 328 vào cuối quý 2 năm 2023. Sự sụt giảm này có thể là do kết thúc The Graph’s Multi-Chain Incentivized Program (MIP) vào cuối Quý 1 năm 2023 cũng như một số Indexers đồng thời un-staking GRT của họ. Hành vi này gợi ý về khả năng phụ thuộc của Indexers vào các ưu đãi khen thưởng khi họ tìm cách cân bằng chi phí hoạt động và tích lũy doanh thu từ việc staking GRT và phục vụ các truy vấn trên mạng của The Graph.


Vào cuối quý 2 năm 2023, có 653 Indexers phân bổ hoặc đang tiếp tục phân bổ stake của riêng họ cho các subgraph của họ để kiếm phần thưởng staking. Đó là, bên cạnh 328 staking GRT tích cực (active), 325 không hoạt động trong Quý 2 năm 2023. Vẫn còn phải xem mức độ nào mà một số Indexers không hoạt động này sẽ bắt đầu tích cực staking lại GRT trong các quý tiếp theo, dự đoán việc di chuyển nhiều subgraphs hơn sang mainnet. Việc di chuyển sẽ không chỉ mang lại nhiều cơ hội indexing hơn mà còn mang lại nhiều doanh thu hơn từ phần thưởng indexing.

Doanh thu

GRT token tuân theo Mô hình Stake-for-Access, còn được gọi là mẫu token tiện ích. Những người tham gia trong hệ sinh thái của The Graph kiếm được doanh thu bằng GRT bằng cách thực hiện công việc dưới dạng dịch vụ indexing và truy vấn trên mainnet. Cả hai dịch vụ đều yêu cầu stakedGRT. Lượng stake của Indexers bao gồm token GRT của riêng họ (nghĩa là stake tự có) và GRT được ủy quyền cho họ (tức là stake được ủy quyền).

Hai nguồn doanh thu chính của The Graph là lập indexing rewards và phí truy vấn được trả bởi người tiêu dùng dữ liệu. Doanh thu từ cả phần thưởng indexing và phí truy vấn được phân phối thông qua Indexers, những người sau đó sẽ phân phối doanh thu đó cho Delegators và Curators.

Mỗi Indexers được tự do xác định cá nhân của riêng họ cắt giảm phí truy vấn và phần thưởng indexing, dựa trên động lực cung và cầu của thị trường mở. Theo cách cắt riêng lẻ này, mỗi Indexers sau đó phân phối doanh thu như sau: phí truy vấn được chia sẻ với Curators, trong khi cả phần thưởng lập chỉ mục và phí truy vấn đều được chia sẻ với Delegators.


Nguồn: The Graph: Hãy chọn Indexers

Theo ví dụ trên, nếu Indexers đặt mức cắt giảm phí truy vấn xuống 13,96%, thì Delegators sẽ nhận được 86,04% doanh thu phí còn lại tỷ lệ với stake của họ. Mặc dù cổ phần của Delegators không thể bị cắt giảm, nhưng Delegators vẫn nên xem xét một số các nhân tố khi staking GRT với Indexers. Những yếu tố này liên quan đến:

 • Lựa chọn Indexers, tức là chọn những Indexers hiệu quả với sự cân bằng tối ưu nhất giữa các khoản thanh toán phần thưởng và “giao diện trong trò chơi” từ việc phân bổ tự stake.

 • Giai đoạn không liên kết, tức là không thể chuyển khoản GRT hoặc phần thưởng nào trong khoảng thời gian 28 ngày sau khi hủy ủy quyền.

 • Thuế ủy quyền 0,5%, tức là tính toán thời gian cần thiết để kiếm lại khoản thuế 0,5% đối với ủy quyền.

Phần thưởng Indexing

Phần thưởng Indexing đến từ lạm phát 3% hàng năm trong nguồn cung cấp GRT, bắt nguồn từ GRT tỷ lệ phát hành. Phần thưởng được phân phối cho Indexers đã staked để đổi lấy việc cung cấp dịch vụ indexing và truy vấn trên thị trường mở của The Graph.


Phần thưởng Indexing tăng 3% theo quý lên khoảng 9,1 triệu đô la trong quý 2 năm 2023. Xét về GRT, phần thưởng indexing vẫn tương đối ổn định, tăng 1% theo quý từ 71 triệu GRT trong Quý 1 năm 2023 lên 72 triệu GRT trong Quý 2 năm 2023. Sự ổn định này là hệ quả của quyết định quản trị để đặt tỷ lệ phát hành giao thức trở lại 3% ban đầu của The Graph trước sự kiện The Merge vào tháng 9 năm 2022. Đối với bối cảnh, hậu The Merge, số lượng khối được tạo trên Ethereum tăng lên. Do đó, phần thưởng GRT được phát hành cho mỗi khối tăng lên 3,2% trong khoảng một tháng trong Quý 4 năm 2022, khiến tổng phần thưởng hàng quý đạt 80 triệu GRT trong Quý 4 năm 2021, trước khi giảm kể từ đó.


Trong năm quý vừa qua, Delegators đã nhận được nhiều phần thưởng GRT indexing hơn chính Indexers. Chỉ riêng trong quý 2 năm 2023, Delegators đã được thưởng hơn 46 triệu GRT (khoảng 5,7 triệu đô la). Con số này chiếm khoảng 64% tổng số phần thưởng indexing được phân phối, tăng từ 62% trong Quý 1 năm 2023. Delegators có thể nhận được nhiều phần thưởng hơn khi Indexers tập trung vào việc thu hút nhiều stake được ủy quyền hơn bằng cách cung cấp phần thưởng lập chỉ mục hào phóng hơn cho Delegators, nhờ giá GRT-USD tăng trong nửa đầu năm 2023.

Phí truy vấn (Phí sử dụng mạng)

Mặc dù phần lớn thu nhập của Indexers đến từ phần thưởng, nguồn doanh thu mạng thứ hai đến từ phí truy vấn. Người tiêu dùng dữ liệu (ví dụ: nhà phát triển ứng dụng) trả tiền phí truy vấn cho Indexers để tìm nạp và sắp xếp dữ liệu. Phí truy vấn được xác định theo nhu cầu thị trường và được phân phối cho Curators, Indexers và Delegators.


Tổng doanh thu từ phí truy vấn giảm 48% so với quý trước tính theo USD, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại trong Quý 1 năm 2023. Phí tích lũy thấp hơn có thể đã được thúc đẩy bởi một số yếu tố đồng thời:

 • Dapps tối ưu hóa khối lượng truy vấn sau khi chuyển sang mô hình trả phí của mạng phi tập trung, cùng với việc tối ưu hóa gas từ L2 đang diễn ra di cư.

 • Việc giảm sử dụng chung từ các hoạt động quản trị và các giao thức cơ sở hạ tầng phi tập trung trên toàn diện.

 • Chương trình khuyến khích Multi-Chain của Graph (Multi-Chain Incentivized Program - MIP) dẫn đến phí tích lũy nhiều hơn trong Quý 4 năm 2022 và Quý 1 năm 2023 so với các quý khác.

Đối với The Graph, tổng doanh thu từ phí truy vấn trong quý 2 năm 23 (khoảng 47.000 USD) chiếm chưa đến 1% tổng doanh thu từ phần thưởng indexing (khoảng 9,1 triệu USD). Phân phối này cho thấy rằng những người tham gia mạng của The Graph vẫn phụ thuộc rất nhiều vào phần thưởng indexing để duy trì hoạt động hàng ngày.

Phân tích định tính

Sự kiện chính

Tiến tới Arbitrum

Kể từ Quý 2 năm 2023, The Graph đã hoàn thành giai đoạn 2 di cư đến Arbitrum, một giải pháp mở rộng Layer-2 trên Ethereum. Việc di chuyển nhằm mục đích mang lại trải nghiệm dữ liệu phi tập trung liền mạch và tiết kiệm gas cho người dùng. Sau sự chấp thuận của GIP 0021, 5% phần thưởng indexing hiện đã có trên Arbitrum. Theo thời gian, tổng phần thưởng indexing trên Arbitrum One sẽ tăng lên 100% và sẽ dần chuyển từ Ethereum Mainnet.

Để nhắc lại, quá trình di chuyển sang Arbitrum bao gồm ba giai đoạn:

 • Giai đoạn 1: kích hoạt Arbitrum One trên mainnet.

 • Giai đoạn 2: cho phép phần thưởng indexing trên Arbitrum One.

 • Giai đoạn 3: cho phép di chuyển nhanh sang Arbitrum One.

Ngoài ra, hỗ trợ di chuyển được cung cấp cho tất cả những người tham gia cố gắng di chuyển.

Hỗ trợ Fantom và Polygon 

Mạng phi tập trung của Graph cung cấp hỗ trợ PolygonFantom thông qua chương trình MIPs. Các nhà phát triển trên Polygon và Fantom Network có ​​thể bắt đầu di chuyển các subgraphs sang The Graph network. The Graph trước đây đã hỗ trợ Polygon trên dịch vụ lưu trữ của họ.

Substreams-Powered Subgraphs

Substreams là một hệ thống phát trực tuyến đầu tiên giúp chuyển đổi và xử lý dữ liệu blockchain. Sơ đồ con được cung cấp bởi Substreams mang lại khả năng kết hợp và hiệu quả cho The Graph Network — bằng cách kết hợp các lợi ích của Substreams với subgraphs, nhà phát triển có thể giảm thời gian đồng bộ hóa hơn 100 lần và cải thiện hiệu suất tổng thể.

Ngoài ra, thời gian đồng bộ hóa cho một số subgraph nhất định giảm từ 2 tháng xuống chỉ còn 20 giờ. Nhiều ứng dụng trong thế giới thực khác nhau, như Uniswap v3, Lido và DappLooker hiện đang sử dụng các subgraphs do Substreams cung cấp để cung cấp dữ liệu được tối ưu hóa và cập nhật. Nhà phát triển có thể khám phá và áp dụng để nhận các khoản tài trợ để xây dựng các subgraphs được cung cấp bởi Substream thông qua The Graph Foundation.

Quyết định quản trị quan trọng

Cập nhật hỗ trợ tính năng ma trận (GGP 0026 và GGP 0022)

Sau khi vượt qua thành công quá trình bỏ phiếu, GGP 0026 đề xuất giới thiệu Feature Support Matrix cập nhật, bao gồm phát hành 0.31.0 Graph Node mới. Đề xuất nêu rõ rằng bản phát hành mới là bản cập nhật cho ma trận đã được phê chuẩn trước đó trong GGP 0023. Bản phát hành 0.31.0 Graph Node bao gồm các subgraphs được hỗ trợ bởi substreams, tìm kiếm toàn văn bản và lọc bổ sung cũng như trình tải trường dẫn xuất.

Sau quá trình bỏ phiếu thành công, GGP 0022 đề xuất cập nhật Subgraph API Feature Support Matrix, thêm hỗ trợ cho các chuỗi mới (Celo, Arbitrum và Avalanche), giới thiệu Nguồn dữ liệu tệp IPFS, phát hành Graph Node v0.30.0 và phê chuẩn ma trận cập nhật thông qua GGP. Đề xuất cũng nhấn mạnh rằng sẽ không yêu cầu giao dịch Defender mới trừ khi có nhu cầu hoàn nguyên Feature Support Matrix, đã được đề xuất và đã có hiệu lực.

Thời gian và Yêu cầu để tăng phần thưởng trong L2 (GIP 0052)

Thảo luận sơ bộ nhằm mục đích thiết lập một mốc thời gian để di chuyển 100% phần thưởng indexing sang phiên bản L2 của The Graph. Đề xuất khuyến nghị các bước sau:

 • Tăng phần thưởng lên 25% trên L2 sau khi phát hành tất cả các trình trợ giúp di chuyển như được mô tả trong GIP 0046.

 • Tăng lên 50% trên L2 sau ít nhất hai tuần L2 Transfer Tools hoạt động như mong đợi và một số gia tăng tham gia L2.

 • Tăng lên 95% trên L2 hai tháng sau bước trước đó, miễn là mọi thứ hoạt động như mong đợi và có sự gia tăng đáng kể trong việc tham gia L2.

 • Tăng lên 100% trên L2 một tháng sau bước trước đó với điều kiện là phần lớn subgraph đã chuyển sang L2.

Kết thúc

L2 đang diễn ra di cư nhằm mục đích mang lại trải nghiệm dữ liệu phi tập trung liền mạch và tiết kiệm gas cho người dùng The Graph. Trong quý 2 năm 2023, The Graph đã chứng kiến ​​doanh thu từ phía cầu tính bằng USD giảm 48% so với quý trước, do dapps tối ưu hóa khối lượng truy vấn, cùng với việc giảm sử dụng chung từ các hoạt động quản trị và giao thức cơ sở hạ tầng phi tập trung trên toàn diện.

Đồng thời, doanh thu từ phần thưởng lập chỉ mục tăng 3% theo quý lên hơn 9 triệu USD trong Quý 2 năm 2023. Sau khi kết thúc chương trình khuyến khích di chuyển, Indexers hoạt động của The Graph lần đầu tiên giảm so với quý trước (-29%), trong khi Delegators và Curators lần lượt có mức tăng trưởng 2% và 3%.

Trong năm ngoái, The Graph tập trung vào việc di chuyển từ dịch vụ lưu trữ sang mạng phi tập trung (mainnet). Kể từ quý 2 năm 23, 1.082 subgraphs đã được xuất bản từ dịch vụ lưu trữ của The Graph tới mạng phi tập trung (mainnet), tăng 39% so với quý trước. Khi nhiều subgraph được di chuyển sang mainnet trong các quý tới, The Graph sẽ tiếp tục loại bỏ các rào cản kỹ thuật cho các nhà phát triển, cuối cùng dẫn đến sự đổi mới nhanh hơn trên Web3. 

 

Bài viết được FXCE Crypto biên tập từ "State of The Graph Q2 2023" của tác giả Mihai Grigore với mục đích cung cấp thông tin và phi lợi nhuận. Chúng tôi không khuyến nghị đầu tư và không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư liên quan đến nội dung bài dịch.

#Quarterly Reports
#Web3
ic-comment-blueComment
#