Layer-1
Tóm tắt hệ sinh thái: Optimism và TON 
#
Marketing
4 min read
19/09/2023
2
0
0

icon-menu

Sàng lọc hệ sinh thái


Nguồn: Messari Major Ecosystem Screener

Phần lớn các token của hệ sinh thái đều giảm giá trong tháng qua, ngoại trừ đáng chú ý là TON, proof-of-stake chain của Telegram. Sự trỗi dậy của TON diễn ra ngay sau ứng dụng mùa hè Telegram Bot, chẳng hạn như Unibot, đã tăng lên để cạnh tranh với doanh thu của các giao thức DeFi hàng đầu. Mặc dù các ứng dụng phổ biến như Unibot chỉ sử dụng ứng dụng giao tiếp của Telegram làm giao diện cho các giao thức Ethereum và không trực tiếp sử dụng TON chain, nhưng họ đã phổ biến mô hình UX dựa trên ứng dụng nhắn tin mới giúp đơn giản hóa các tương tác blockchain cho người dùng.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không có hoạt động nào trên chuỗi TON. Gần đây, TON Foundation tổ chức ngày giới thiệu dành cho các ứng dụng mới tham gia chương trình tăng tốc trị giá 25 triệu đô la của tổ chức chương trình. Bao gồm các ứng dụng liên quan đến trò chơi, bóng đá ảo và cơ sở hạ tầng xã hội. 8XR là một dự án tập trung vào trò chơi và đã có 30.000 MAU và 200.000 phiên chơi trong 30 ngày qua. Ngoài ra, DEX trên TON gần 6 triệu đô la TVL và 21.000 người dùng duy nhất.

Điều thú vị về TON, ngoài tiềm năng khai thác 700 triệu người dùng hiện có của Telegram, là mô hình kinh doanh của chuỗi. Thay vì người dùng phải chịu chi phí vận hành chuỗi (trả gas), các hợp đồng thông minh được triển khai trên chuỗi cần mua TON tokens và liên tục trả tiền thuê cho chuỗi. Điều này chuyển gánh nặng phí sang các ứng dụng tương tự như cách xây dựng ứng dụng Web2 truyền thống.

Chart Book hệ sinh thái

Vốn hóa thị trường & TVL


Vốn hóa thị trường của tất cả các chuỗi tiếp tục giảm so với mức cao nhất thị trường trong quý 2 do các chiến thắng trong quy định về crypto. Các hệ sinh thái mới nổi như Avalanche và Polygon cho thấy mức giảm lớn nhất do rủi ro tự nhiên so với hệ sinh thái Ethereum được thiết lập tốt. Vốn hóa thị trường hệ sinh thái mới nổi lớn hiện ở mức khoảng 50 tỷ đô la Mỹ, thiết lập mức thấp mới chưa từng thấy kể từ Q1.

Vì token của hệ sinh thái là thành phần chính trong TVL của chuỗi nên sự sụt giảm vốn hóa thị trường cũng đã thúc đẩy việc nén TVL.


Hệ sinh thái lớn TVL hiện có giá trị dưới 30 tỷ USD sau khi giảm 11% trong tháng 8. Sự sụt giảm TVL lớn nhất đến từ các hệ sinh thái mới nổi như BSC, Arbitrum, Avalanche và Optimism. Mặc dù tất cả các chuỗi, bên ngoài Base mới ra mắt, đều đã chứng kiến ​​​​sự nén TVL, nhưng không phải tất cả việc định giá chuỗi đều bị ảnh hưởng như nhau.


Đối với Optimism, mặc dù có mức giảm TVL lớn nhất trong tháng 8, nhưng mức định giá chênh lệch so với TVL thực tế đã tăng 17% trong tháng. Điều này được thúc đẩy bởi sự thu hút liên tục của Optimism đối với các sản phẩm tiêu dùng như Farcaster và Zora, những sản phẩm này không nhất thiết được phản ánh trong chỉ số DeFi như TVL. Ngoài ra, mức định giá cao hơn có thể là kết quả của sự thành công liên tục của Optimism với tư cách là một nền tảng cơ sở hạ tầng với nhiều forks của OP Stack.

Các phép đo TVL được giới hạn trong chuỗi chính của Optimism, OP Mainnet. Tuy nhiên, giá trị lâu dài của OP, token, không (hoặc không nên) hoàn toàn gắn liền với sự thành công của OP Mainnet. Sản phẩm thực sự mà Optimism đang sản xuất là một nền tảng cơ sở hạ tầng để các sản phẩm rollups khác ra mắt. Mặc dù mô hình kinh doanh của họ chưa được xác định cụ thể tầm nhìn Superchain , sự thành công là có thể cảm nhận được, với nhiều dự án tự nguyện (không được trả tiền) thúc đẩy OP Stack để khởi chạy các bản tổng hợp. Điều này hoàn toàn trái ngược với các đối thủ cạnh tranh, vốn gần như không đạt được thành công tương tự trong việc thu hút các bản tổng hợp vào khuôn khổ của họ. 

 

Bài viết được FXCE Crypto biên tập từ "Ecosystem Brief: TON Growth and Optimism Valuation Premium" của Messari với mục đích cung cấp thông tin và phi lợi nhuận. Chúng tôi không khuyến nghị đầu tư và không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư liên quan đến nội dung bài dịch.

#Layer-1
ic-comment-blueComment
#