Liquid Staking
Lý thuyết trò chơi của Lido
#
Marketing
7 min read
07/07/2023
9
0
0

icon-menu

Lý thuyết trò chơi của Lido

Công cụ phái sinh Liquid Staking (LSD) cho phép người dùng swap ETH để đổi lấy token phái sinh đại diện cho staked ETH (stETH). LSD cho phép người dùng bỏ qua các rào cản khi staking ETH: (i) bí quyết kỹ thuật để chạy trình xác thực và (ii) yêu cầu 32 ETH (gần 60.000 đô la theo giá hiện nay). ETH được swapp sau đó được nhà cung cấp staked và lợi nhuận được chuyển cho chủ sở hữu token (đã trừ phí). 

Bản nâng cấp Ethereum Shapella vào tháng trước đã cho phép những trình xác thực Ethereum cuối cùng rút staked ETH và phần thưởng của họ.

Thị phần Lido LSD

Lido ETH Stake dưới dạng % trên Total ETH Staked trong tất cả các LSD

Tuần này, bản nâng cấp v2 của Lido đã cho phép rút tiền theo giao thức với tỷ lệ 1:1 cho tất cả ETH stakers trên Lido.

Điều này rất quan trọng vì Lido chiếm 76% thị phần của tất cả liquid staked ETH. Khả năng unstake từ Lido tạo ra động lực kinh tế trực tiếp cho các trình khai thác node hoạt động bình thường, vì người dùng hiện có thể tự do từ bỏ chúng theo ý muốn. Lido v2 giới thiệu một bộ định tuyến staking nhằm tận dụng các ưu đãi này để tiếp tục phi tập trung hóa giao thức.

Thị phần LSD chỉ tăng

Thị phần LSD của tất cả Staked Ethereum

Hiện tại, 46% tổng số Ethereum staked được staked bằng LSD.

Nếu không có LSD, các sàn giao dịch tập trung có thể sẽ kiểm soát phần lớn Ethereum staking, tạo ra một vectơ tấn công tập trung trong việc sản xuất block space của Ethereum. Do đó, việc phân cấp LSD ảnh hưởng đến việc phân cấp chính Ethereum.

Thị trường LSD được coi là thị trường “được ăn cả ngã về không” vì tính thanh khoản và hiệu ứng mạng hoạt động song song để tạo ra một vòng phản hồi tích cực về tăng trưởng. Với việc Lido hiện đang ở vị trí mạnh nhất (với biên độ rộng) để trở thành người chiến thắng đó, việc phân cấp Lido trở nên quan trọng đối với toàn bộ hệ sinh thái Ethereum.


Hiện tại, Lido có một nhóm gồm 30 trình khai thác node được Lido Node Operator Subgovernance Group (LNOSG) xem xét kỹ lưỡng, được phê duyệt với một cuộc bỏ phiếu quản trị của những chủ sở hữu LDO và được giao trách nhiệm đóng vai trò là trình xác thực đại diện cho tất cảETH staked với Lido.

Tuy nhiên, việc LNOSG là người phân xử ai có thể và không thể là nhà điều hành node sẽ không bền vững về lâu dài. Nói theo cách riêng của Lido: “Việc quản lý chỉ bằng cách đánh giá ngang hàng sẽ dẫn đến một cartel toàn diện về lâu dài; một kết quả đen tối đối với Ethereum mà chúng ta nhất định phải ngăn chặn.”


Staking Router của Lido sẽ sắp xếp các khoản tiền ký gửi và rút tiền để đáp ứng phân phối cổ phần mong muốn của DAO và cho phép phần thưởng staking quỹ do DAO thiết lập và thuật toán phân bổ cổ phần để kiểm soát phân phối của trình xác thực.

Các cụm Công nghệ Phân tán Trình xác thực (Distributed Validator Technology) sẽ được giới thiệu để các trình xác thực nhóm đó thành các ủy ban độc lập, những người đề xuất và chứng thực các khối cùng nhau. Các ủy ban này sẽ cho phép giới thiệu những Node Operator “untrusted” bằng cách ghép nối họ với phần lớn những Node Operator đáng tin cậy để giảm nguy cơ hoạt động kém hiệu quả hoặc có hành vi sai trái. Điểm của Node Operator cũng sẽ được tích hợp để phân bổ cổ phần. Các tham số này kết hợp để cho phép triển khai permissionless node, với các nhà khai thác có quyền tự do đặt các tham số tùy chỉnh, chẳng hạn như phí hoặc yêu cầu tài sản thế chấp.

Cuối cùng, Lido sẽ có thể nâng cấp từ danh sách các trình khai thác node có uy tín được tuyển chọn, thành thị trường nhóm xác thực với các nhóm đóng vai trò là nguồn cung và stake đóng vai trò là nhu cầu.

Bộ trình xác thực của Lido đã được khởi động theo cách tập trung. Mặc dù phải thông qua một cuộc bỏ phiếu quản trị thì trình xác thực mới được chấp nhận, nhưng Lido team là người phân xử cuối cùng về việc trình xác thực đủ điều kiện để được DAO chấp nhận. Mặc dù quá trình khởi động Node Operator của Lido được tập trung vừa phải, nhưng thực sự không có gì sai với điều này. Hầu hết các giao thức đều cần các yếu tố tập trung khi chúng xây dựng tính thanh khoản, cơ chế khuyến khích và hiệu ứng mạng.

Tuy nhiên, điều quan trọng là các điểm thất bại tập trung này sẽ trở nên phi tập trung khi mạng trưởng thành.


Lido đã tuyên bố rằng mục đích của nó là "trung lập một cách đáng tin cậy". Điều này bắt nguồn từ một bài viết trên blog năm 2020 của Ethereum Inventor Vitalik Buterin về Tính trung lập đáng tin cậy như một nguyên tắc chỉ đạo. Mục đích của tính trung lập đáng tin cậy là tạo ra các hệ thống quy tắc đáng tin cậy mà mọi người đều có thể ủng hộ, thay vì có các hệ thống trao quyền cho một số ít người được chọn.

Để một giao thức trở nên trung lập đáng tin cậy, nó phải:

– Không phân biệt đối xử với hoặc chống lại bất kỳ người hoặc nhóm người cụ thể nào
– Có sự công bằng minh bạch cho các bên
– Có tất cả các đầu ra tương quan trực tiếp với đầu vào

Cả thị trường tự do và blockchain phi tập trung đều có xu hướng trung lập đáng tin cậy. Thị trường tự do thúc đẩy một môi trường nơi cạnh tranh và lựa chọn cá nhân thúc đẩy kết quả kinh tế một cách công bằng. Các blockchain phi tập trung sắp xếp các khuyến khích và ngăn chặn hành vi nguy hiểm, đồng thời đảm bảo tính bảo mật, phân cấp và ổn định.

Mẫu số chung giữa hai lý thuyết này là lý thuyết trò chơi. Nó là nền tảng của mô hình đồng thuận của Ethereum và thị trường nhóm của Lido.

Với số lượng ETH staked với Lido đang tăng tốc, tính phi tập trung của Ethereum đang cược vào Game Theory của Lido.

🔥 AMA về LSD với DegenSpartan


📖 Delphi Read (Mở khóa nguồn cấp dữ liệu Alpha)

Chúng tôi hiện đã bị xóa 8 tháng khỏi bản nâng cấp nổi tiếng nhất của Ethereum cho đến nay, The Merge. Dẫn đến nó, chủ đề được cho là được thảo luận nhiều nhất là động lực cung cấp mới của ETH sẽ ảnh hưởng đến việc phát hành và giá như thế nào. Vì vậy, bây giờ sau hai phần ba năm, việc phát hành ETH đã thay đổi như thế nào kể từ sự kiện Merge? Andrew cung cấp cho chúng tôi một bản cập nhật.

Các giao thức NFT Perpetuals ngày nay sử dụng một virtual AMM (vAMM) để khám phá giá và lưu trữ tất cả tài sản thế chấp của nhà giao dịch trong kho hợp đồng thông minh. Nó hoạt động như một thị trường thanh toán độc lập, nơi tất cả các khoản lãi và lỗ được thanh toán trực tiếp trong kho tài sản thế chấp.

Tuần trước, Ethereum đã trải qua một giai đoạn kéo dài 30 phút mà trong đó không có khối nào được hoàn thành. Điều này có vẻ đáng lo ngại, nhưng không có nghĩa là Ethereum đã gặp sự cố hoặc bị ngừng hoạt động hoàn toàn. Cách thức hoạt động của Ethereum Proof of Stake (PoS) là ưu tiên tính tồn tại hơn tính an toàn. Điều này có nghĩa là thay vì tạm dừng chuỗi, như trong các thuật toán Byzantine Fault Tolerance (BFT) như Cosmos hay Solana, chuỗi vẫn tiếp tục tạo ra các khối nhưng không hoàn tất. Ceteris đã giải thích điều gì đã xảy ra.

 

Bài viết được FXCE Crypto biên tập từ "Lido's Game Theory" của tác giả Cryptunez với mục đích cung cấp thông tin và phi lợi nhuận. Chúng tôi không khuyến nghị đầu tư và không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư liên quan đến nội dung bài dịch.

#Liquid Staking
ic-comment-blueComment
#