Quarterly Reports
Livepeer trong Quý 3 năm 2023
#
Marketing
10 min read
01/11/2023
8
0
0

icon-menu

Tiêu điểm chính

 • Việc sử dụng mạng chuyển mã Livepeer đã tăng 13% theo quý trong quý 3 năm 23, phù hợp với mức chung nhu cầu tăng lên cho tính toán phi tập trung.

 • Doanh thu từ phía nhu cầu của Livepeer tăng 34% theo quý tính theo USD (tăng 43% tính theo ETH).

 • Doanh thu từ phần thưởng đặt cược tăng 33% theo quý tính theo USD (tăng 25% tính theo LPT), do tỷ lệ phát hành LPT đạt mức cao nhất kể từ khi di chuyển Arbitrum vào tháng 2 năm 2022.

 • Việc giới thiệu Livepeer Innovators DAO nhằm mục đích cung cấp các khoản tài trợ cho các nhà xây dựng trên mạng Livepeer cũng như hỗ trợ các nỗ lực phát triển đang diễn ra.

Livepeer là gì?

Xây dựng các ứng dụng video phi tập trung như Twitch hoặc TikTok đòi hỏi cơ sở hạ tầng lớn để truyền phát video. Dựa trên băng thông và thiết bị của người dùng, nội dung video cần được xử lý — tức là transcoded — thành các định dạng có thể xem được. Mặc dù các nhà cung cấp đám mây như AWS, Google hoặc Microsoft là những giải pháp phổ biến cho dịch vụ chuyển mã video nhưng họ lại phải chịu chi phí cao.

Livepeer cung cấp một thị trường chuyển mã mở và permissionless — cho phép mọi người đóng góp tài nguyên điện toán và cạnh tranh về giá. Mạng lưới được thiết kế để giảm chi phí chuyển mã cho người dùng cuối tới 10 lần.

Trong mạng chuyển mã phi tập trung của Livepeer, có ba người tham gia chính:

 • Node operators — được gọi là "Orchestrators" — công việc chuyển mã định tuyến. Khối lượng công việc mà nhà điều hành node có thể thực hiện tỷ lệ thuận với số lượng token gốc Livepeer ($LPT) mà nó stakes. Node operators kiếm được phí ETH và phần thưởng LPT mới được minted.

 • Transcoders cung cấp tài nguyên điện toán cho người vận hành node và cung cấp nội dung video được chuyển mã. Đổi lại, họ kiếm được phí ETH.

 • Trình ủy quyền stake LPT vào node operator hiệu quả để giúp bảo mật mạng Livepeer. Staking được thưởng một phần phí ETH và phần thưởng LPT mới được minted.

Ngoài việc chuyển mã, Livepeer còn cung cấp lớp phát trực tuyến có thể tùy chỉnh trên các mạng lưu trữ phi tập trung, ví dụ: IPFS và Arweave. Đồng thời, Livepeer đặt mục tiêu trở thành kho công nghệ phi tập trung phù hợp cho các nhà phát triển tích hợp truyền phát video vào ứng dụng của họ.

Website / Twitter / Discord

Số liệu chính


Phân tích hiệu suất

Nhu cầu về dịch vụ Livepeer đến từ các ứng dụng và nhà phát triển có nhu cầu video transcoding và phát trực tiếp. Ví dụ: ứng dụng truyền thông xã hội phi tập trung (decentralized social - DeSoc), ứng dụng Web2 truyền thống (như TikTok hoặc Twitch) hoặc ứng dụng phát nhạc trực tuyến (như Spotify hoặc SoundCloud) yêu cầu cơ sở hạ tầng phát trực tuyến để phát nội dung.

Công dụng mạng lưới

Việc sử dụng mạng của Livepeer có thể được đánh giá bằng cách ước tính số phút video được chuyển mã. Ngày 14/9, Livepeer công bố một sự thay đổi trong phương pháp ước tính việc sử dụng nó. Sự thay đổi về phương pháp này nhằm giải quyết những thách thức hiện tại trong việc ước tính số phút được chuyển mã trên mạng Livepeer, do số liệu này không thể quan sát trực tiếp on-chain. Phương pháp trước đây dựa vào phí mà các nhà khai thác node kiếm được để chuyển mã video làm proxy cho việc sử dụng. Để cung cấp ước tính chính xác hơn về số phút được chuyển mã, phương pháp cập nhật kể từ ngày 20 tháng 9 đã tính đến những thay đổi trong mô hình sử dụng, chẳng hạn như việc giới thiệu tính năng chuyển mã VOD và các mức giá khác nhau. Vì số liệu sử dụng được thừa nhận là không hoàn hảo nhưng vẫn có giá trị nên dữ liệu trước đó được giữ lại cho đến ngày 19 tháng 9.


Việc sử dụng mạng chuyển mã Livepeer đã tăng 13% theo quý trong quý 3 năm 2023 sau hai quý giảm liên tiếp. Sự gia tăng sử dụng này phù hợp với tổng thể nhu cầu tăng lên cho tính toán phi tập trung. Đồng thời, sự hợp tác cộng sinh như chuyển mã video bằng Storj có thể đã tác động tích cực đến việc sử dụng Livepeer.

Doanh thu mạng

Doanh thu từ mạng lưới của Livepeer bao gồm doanh thu từ phía cầu và phía cung.

Doanh thu từ phía cầu bao gồm phí ETH tích lũy từ các dịch vụ chuyển mã. Các nhà khai thác nút có số lượng cổ phần lớn hơn có nhiều khả năng nhận được nhiều công việc chuyển mã hơn, do đó, họ kiếm được nhiều phí chuyển mã hơn.

Doanh thu từ phía cung bao gồm doanh thu từ:

 • LPT staking rewards (được tích lũy bởi các trình khai thác node và trình ủy quyền), mang lại việc phát hành token lạm phát.

 • Phí ETH cho các dịch vụ chuyển mã (do người vận hành node và người chuyển mã tích lũy).

Sau này không bao gồm phí ETH được phân phối cho người ủy quyền, vì người ủy quyền không tích cực tham gia vào việc cung cấp dịch vụ chuyển mã.

Doanh thu từ phía cầu từ chuyển mã

Phí từ các dịch vụ chuyển mã được trả cho các nhà khai thác node bằng ETH và được phân phối tiếp cho trình chuyển mã và trình ủy quyền.


Do mức độ sử dụng tăng lên, doanh thu từ phía nhu cầu của Livepeer đã tăng 34% so với quý trước tính bằng đồng đô la (tăng 43% tính theo ETH). Để dễ hiểu điều này, Livepeer là một trong những người đóng góp doanh thu lớn nhất vào lĩnh vực DePIN một cách nhất quán và đã cố gắng tích lũy doanh thu từ phía cầu ổn định trong suốt các quý vừa qua.

Doanh thu Staking Reward

Mạng Livepeer phân phối staking reward bằng LPT cho người vận hành node và người ủy quyền. Để cung cấp dịch vụ chuyển mã trên mạng Livepeer, các nhà khai thác node phải stake LPT. Trọng số stake nhà điều hành node bao gồm các token của riêng họ và các token được ủy quyền cho họ.


Doanh thu từ phần thưởng đặt cược tăng 33% theo quý tính theo USD (tăng 25% tính theo LPT). Sự gia tăng này tương ứng với sự gia tăng ổn định trong việc phát hành phần thưởng LPT. Điều đó đã được chứng thực bằng tỷ lệ tham gia staking còn lại dưới ngưỡng cân bằng 50%, như được thảo luận bên dưới.

Tham gia Staking

Token LPT tuân theo Stake-for-Access (SFA) model, còn được gọi là mô hình token công việc. Nghĩa là, Livepeer yêu cầu các nhà khai thác node của mình stake token gốc (LPT) để thực hiện công việc trên mạng.


Cho đến nay vào năm 2023, tỷ lệ tham gia Livepeer staking - tỷ lệ phần trăm nguồn cung LPT lưu hành được staked - vẫn ở dưới ngưỡng cân bằng 50%. Sự sụt giảm trong việc tham gia staked này đã dẫn đến việc phát hành LPT hàng ngày tăng dần từ 0,020% trong tháng 1 lên trên 0,033% trong tháng 9. Sự biến động của tỷ lệ tham gia staked không nên được coi là một điều bất thường mà là một đặc điểm. Livepeer đảm bảo rằng sự tham gia vẫn cân bằng xung quanh tỷ lệ mục tiêu được xác định trước là 50% bằng cách phát hành linh hoạt phần thưởng LPT staking như sau:

 • Khi tỷ lệ tham gia giảm xuống dưới 50% trong một vòng nhất định, việc phát hành LPT sẽ tăng 0,00005%.

 • Ngược lại, khi tỷ lệ tham gia vượt quá 50%, lượng phát hành lạm phát sẽ giảm 0,00005%.

Việc phát hành LPT linh hoạt về mặt tuyệt đối tuân theo mô hình tăng giảm liên tiếp trong việc tham gia đặt cược. Trong khi quý 2 năm 2023 chứng kiến ​​tỷ lệ tham gia thấp nhất (43%) kể từ khi Livepeer chuyển sang Arbitrum vào tháng 2 năm 2022, thì quý 3 lại mang lại mức tăng ổn định nhưng vừa phải lên 45%. Vẫn còn phải xem mức độ tham gia staking sẽ dần trở lại mức cân bằng 50% trong các quý tiếp theo ở mức độ nào. Đồng thời, có một loạt các cuộc trò chuyện trên diễn đàn (tại đây và tại đây) về cơ hội di chuyển mức cân bằng để giải quyết động lực cung cấp đang thay đổi của mạng Livepeer.

Phân tích định tính

Quá trình phát hành

Go Livepeer

Go Livepeer V0.6.0 phát hành vào ngày 8 tháng 8 năm 2023. Bản phát hành này giới thiệu một danh sách chặn có thể định cấu hình, cho phép Broadcasters bao gồm hoặc loại trừ các địa chỉ Orchestrator cụ thể dựa trên nhu cầu của họ. Ví dụ: Broadcasters tập trung vào video theo yêu cầu có thể ưu tiên định giá hơn hiệu suất hoặc những người điều hành Orchestrators của riêng họ có thể chọn chỉ bao gồm địa chỉ của họ. Danh sách chặn đặt nền tảng cho một thị trường mở cho các cấu hình lựa chọn, dự đoán các cấu hình khác nhau được điều chỉnh cho các trường hợp sử dụng riêng biệt. Một thay đổi quan trọng khác là chỉ cho phép những Người điều phối đang hoạt động xử lý lưu lượng truy cập và đổi vé.

Quản trị

Livepeer Innovators DAO

Livepeer Innovators DAO nhằm mục đích cung cấp các khoản tài trợ hồi tố cho các nhà xây dựng trên mạng Livepeer cũng như hỗ trợ các nỗ lực phát triển đang diễn ra. Chi tiết về mục tiêu, cơ cấu quản trị và quy trình phân bổ tài trợ được nêu trong litepaper, như sự tiếp nối Livepeer Delta Pre-Proposa.

Livepeer Innovators DAO được thực hiện nhờ đề xuất Livepeer Delta, sẽ được cộng đồng bỏ phiếu vào đầu tháng 10. Nếu nó vượt qua, một kho bạc giao thức sẽ được giới thiệu. Nó sẽ cung cấp cho các bên liên quan khả năng tài trợ trực tiếp cho hàng hóa công cộng cần thiết cho sự thành công của toàn bộ hệ sinh thái. Đây là một bước quan trọng trong quá trình phân cấp mạng Livepeer và nó giới thiệu một tiện ích mới cho LPT. Ngoài việc phân bổ và đảm bảo công việc trên mạng Livepeer, LPT sẽ được sử dụng để quản trị các cơ chế tài trợ bền vững hỗ trợ hệ sinh thái.

Kết luận

Việc sử dụng mạng chuyển mã Livepeer đã tăng 13% theo quý trong quý 3 năm 23, phù hợp với mức chung nhu cầu tăng lên cho tính toán phi tập trung. Doanh thu từ phía nhu cầu của Livepeer tăng 34% theo quý tính theo USD (tăng 43% tính theo ETH). Doanh thu từ phần thưởng staking tăng 33% theo quý tính theo USD (tăng 25% tính theo LPT), do tỷ lệ phát hành LPT đạt mức cao nhất kể từ khi di chuyển Arbitrum vào tháng 2 năm 2022. Hơn nữa, Livepeer Innovators DAO sẽ hoạt động để cung cấp các khoản tài trợ hồi tố cho các nhà xây dựng trên mạng Livepeer cũng như hỗ trợ các nỗ lực phát triển đang diễn ra.

Mặc dù lộ trình của Livepeer tập trung vào việc xây dựng và mở rộng cơ sở hạ tầng video, nhưng công nghệ này đã sẵn sàng để ngành phát sóng video Web2 áp dụng Livepeer. Đồng thời, bằng cách embedding và hỗ trợ cộng đồng Web3, Livepeer tập trung vào việc phát triển công cụ và ứng dụng để cuối cùng thúc đẩy nhu cầu Web3 lên mạng. 

 

Bài viết được FXCE Crypto biên tập từ "Livepeer Q3 2023 Brief" của tác giả Mihai Grigore với mục đích cung cấp thông tin và phi lợi nhuận. Chúng tôi không khuyến nghị đầu tư và không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư liên quan đến nội dung bài dịch.

#Quarterly Reports
#Web3
ic-comment-blueComment
#