Layer-1
Hệ sinh thái BNB Chain
#
Marketing
35 min read
14/11/2023
6
0
0

icon-menu

Tiêu điểm chính

 • Sau khi ra mắt vào quý 2, TVL của Wrapped Beacon ETH trên BSC đã tăng 216%, từ 51.000 (82 triệu USD) lên 161.000 WBETH (261 triệu USD), trong suốt Quý 3.

 • Khối lượng chuyển của các ứng dụng SocialFi hàng đầu tăng 159% trong khi khối lượng ứng dụng GameFi hàng đầu giảm 19% theo quý.

 • Lĩnh vực NFT vẫn là một khu vực hoạt động tích cực trong hệ sinh thái của BNB Chain trong Quý 3 với chuyển khoản thứ cấp (+15%), người mua duy nhất (+20%) và người bán duy nhất (+12%) đều tăng theo quý.

 • Mặc dù tổng giá trị bắc cầu (total value bridged - TVB) thấp hơn so với thời điểm opBNB ra mắt lần đầu, TVB tăng 23% kể từ khi công bố mainnet, đạt 4,7 triệu đô la vào cuối tháng 9.

 • Một số phát triển kỹ thuật đã được triển khai trong Quý 3, bao gồm ra mắt mạng chính opBNB, Nâng cấp ZhangHeng (BNB Chain Beacon), hard fork Plato, hard fork Hertz, tích hợp CCIP và tiến trình trên BNB Greenfield (với kế hoạch ra mắt mainnet vào quý 4).

Tổng quan về BNB Chain: Hệ sinh thái của blockchain

Build N Build Chain (BNB Chain) là một hệ sinh thái gồm các blockchain, trong đó mỗi chuỗi phục vụ một chức năng cụ thể. Năm thành phần cốt lõi của BNB Chain như sau:

 • BNB Beacon Chain: layer staking và quản trị

 • BNB Smart Chain: layer hợp đồng thông minh

 • BNB Greenfield: mạng lưu trữ

 • opBNB: optimistic rollup

 • zkBNB: zero-knowledge rollup (BNB Chain có kế hoạch hợp nhất opBNB với zkBNB thành một giải pháp zk-rollup chuẩn)


Vào tháng 4 năm 2019, BNB Beacon Chain (trước đây là Binance Chain) trở thành chuỗi đầu tiên của hệ sinh thái ra mắt. Ban đầu hỗ trợ Binance DEX, nó đã chuyển đổi để trở thành layer dành riêng cho quản trị (staking và bỏ phiếu) trong hệ sinh thái BNB Chain. BNB Smart Chain (trước đây là Binance Smart Chain) ra mắt vào năm tháng 9 năm 2020 là layer thực thi hợp đồng thông minh tương thích EVM cho hệ sinh thái BNB Chain. Việc đổi thương hiệu và phân loại theo thuật ngữ chung “BNB Chain” bắt đầu vào năm tháng 2 năm 2022 như một cách để tạo khoảng cách giữa hệ sinh thái phi tập trung với Binance, công ty tập trung.

Là blockchain đầu tiên của BNB Chain, BNB Beacon Chain được xây dựng từ Cosmos SDK. Kể từ khi ra mắt, nó đã được bảo mật bởi đồng thuận Tendermint BFT. Hiện nay, chỉ 11 trình xác thực bảo đảm dây chuyền; Tuy nhiên, BEP-159 (đang chạy trên testnet) đề xuất một cơ chế staking mới cho phép những trình xác thực mới tham gia mạng thông qua quy trình bầu cử không được phép.

BNB Smart Chain (BSC) được bảo mật bằng hình thức Proof-of-Staked-Authority (PoSA) kết hợp các khía cạnh của Proof-of-Authority (PoA) và Delegated Proof-of-Stake (DPoS). Trong PoSA trên BSC, bộ trình xác thực có kích thước cố định và được bầu theo trọng lượng stake (staked cộng với ngoại quan). Ngoài ra, trình xác thực phải tiếp tục staking tài sản để bảo mật mạng và trình xác thực được chọn để tạo khối sẽ được luân chuyển (không dựa trên trọng lượng stake). Hiện tại, BSC có 32 trình xác thực đang hoạt động và 29 không hoạt động.

Layer-2 của BNB Chain được thiết kế để bổ sung cho BSC theo nhiều cách khác nhau. opBNB, được ra mắt trên mainnet vào tháng 8 năm 2023, optimistic rollup. Được xây dựng từ OP Stack của Optimism, nó sử dụng fraud proofs trong kế hoạch xác minh của mình. zkBNB, vẫn còn trên testnet, là một zk-rollup sử dụng bằng chứng hợp lệ trong sơ đồ xác minh. Cả hai rollups đều đóng vai trò là giải pháp về khả năng mở rộng cho phép BSC giảm tải việc thực thi nhằm giảm tắc nghẽn mạng và tăng thông lượng. Trong tương lai, BNB Chain có kế hoạch hợp nhất trạng thái opBNB với cơ chế chứng minh zkBNB. Bằng cách chuyển opBNB thành zk-rollup, mạng sẽ tạo ra một giải pháp Layer-2.

BNB Greenfield là mạng lưu trữ đám mây phi tập trung có cầu nối riêng với BSC. Nó được xây dựng dựa trên nhiều ưu điểm mà hệ thống lưu trữ phi tập trung mang lại (dự phòng dữ liệu, chống kiểm duyệt, quyền riêng tư và giảm chi phí) và được thiết kế để thay đổi cách người dùng tương tác với dữ liệu của họ. Tất cả các khía cạnh của dữ liệu được lưu trữ trên BNB Greenfield (quản lý tệp, siêu dữ liệu và quyền dữ liệu) có thể được chuyển liền mạch sang BSC. Làm như vậy sẽ nâng cao phạm vi khả năng lập trình dữ liệu mà các nhà phát triển sử dụng để xây dựng các ứng dụng phi tập trung (dApps) trong hệ sinh thái BNB Chain. Chạy trên testnet kể từ tháng 4 năm 2023, BNB Greenfield có kế hoạch ra mắt trên mạng chính vào quý 4 năm 2023.

Lưu ý: Phân tích hệ sinh thái này tìm hiểu sâu về hệ sinh thái của BNB Chain trong phạm vi quý 3 năm 2023. Các chỉ số ‘Network’, ‘Financial’, và ‘Staking và Decentralization’ sẽ được khám phá trong báo cáo Trạng thái BNB Chain quý 3 năm 2023 sắp tới. Ngoài ra, dưới dạng phân tích hệ sinh thái, báo cáo này sẽ tập trung vào hoạt động của lớp thực thi. Vì opBNB mới ra mắt gần đây trên mainnet (tháng 8 năm 2023) và zkBNB và BNB Greenfield hiện đang trên testnets nên tất cả số liệu đều thể hiện hoạt động trên BNB Smart Chain.

Hệ sinh thái BNB Chain: Các số liệu chính


Phân tích hiệu suất hệ sinh thái

DeFi


Sau tâm lý thị trường tiêu cực rộng hơn được phân loại trong Quý 3, giá BNB đã giảm 23% theo quý. Điều này dẫn đến việc giảm 23% tổng giá trị trung bình hàng ngày bị khóa (TVL) tính bằng đô la Mỹ trong các giao thức DeFi trên BSC trong suốt quý. Tuy nhiên, TVL có mệnh giá bằng BNB dao động quanh mức 15,7 triệu trong quý 3. Mặc dù liquid staking TVL bị loại khỏi số liệu để tránh tính hai lần, nhưng nó đã tăng đáng kể theo quý sau khi ra mắt Q2 Wrapped Beacon ETH (WBETH). Trong suốt quý 3, TVL của WBETH trên BSC đã tăng 216%, từ 51.015 (82 triệu đô la Mỹ) lên 161.137 WBETH (261 triệu đô la Mỹ).


Việc phân phối TVL giữa các giao thức DeFi tuân theo xu hướng thống trị phân phối trong Quý 2, cũng diễn ra vào cuối Quý 3. Mặc dù năm giao thức DeFi hàng đầu đều có TVL giảm trong suốt quý, nhưng TVL đã trở nên phân tán hơn khi TVL trên PancakeSwap (giao thức DeFi lớn nhất trên BSC của TVL) giảm 28%. Mặc dù TVL của Biswap giảm một nửa QoQ nhưng nó chỉ chiếm chưa đến 2,5% tổng số TVL DeFi trên BSC.

Xu hướng phân phối TVL đồng đều hơn trên các giao thức này chứng tỏ một hệ sinh thái DeFi mạnh mẽ hơn. Trong quý 3 năm 2023, PancakeSwap chiếm 53% TVL trên BSC. Hiện nay nó chỉ chiếm 39%, mặc dù ra mắt pools chia sẻ doanh thu cho CAKE holder trong tháng 8. Đồng thời, TVL của Venus Finance tăng từ 18% lên 31%, làm tăng tính cạnh tranh về thanh khoản của người dùng.

Binance Labs tài trợ cho nhiều giao thức DeFi trong suốt Quý 3, một số giao thức trong số đó đã được ra mắt hoặc tích hợp vào BNB Chain. Các khoản đầu tư DeFi đáng chú ý của Binance Labs được liệt kê dưới đây.

 • Radiant Capital - Dù Radiant ra mắt trên BSC trong Quý 1, nó đã nhận được 10 triệu USD tài trợ từ Binance Labs trong Quý 3. Radiant là một giao thức cho vay và vay xuyên chuỗi cho phép người dùng gửi và vay tài sản trên nhiều blockchain.

 • KiloEx — Binance Labs đầu tư một số tiền không được tiết lộ vào KiloEx, một dự án có hiệu suất cao từ chương trình Most Valuable Builder (MVB), một chương trình tăng tốc do Binance Labs điều hành. KiloEx là một sàn giao dịch phi tập trung vĩnh viễn (perpetual decentralized exchange - DEX) tập trung vào quản lý rủi ro và hiệu quả sử dụng vốn.

 • Kinza — Một thành tích cao khác của chương trình MVB, Kinza là một thị trường tiền tệ trực tuyến tập trung vào việc mang lại lợi nhuận thực tế và đường cong lãi suất linh hoạt để người cho vay điều chỉnh mức độ chấp nhận rủi ro của họ.

 • Curve DAO — Binance Labs đầu tư 5 triệu USD vào Curve DAO token (CRV) và đang hỗ trợ việc mở rộng/tích hợp Curve vào hệ sinh thái BNB Chain. Curvestableswap  được ra mắt trên Ethereum vào đầu năm 2020.

 • Helio Protocol - Đang ra mắt vào tháng 8 năm 2022, Binance Labs đã đầu tư 10 triệu USD vào Giao thức Helio. Tương tự như MakerDAO, Helio Protocol là một giao thức thanh khoản để kiếm lợi nhuận từ tài sản thế chấp, cho phép người dùng vay stablecoin được thế chấp quá mức, HAY.

Stablecoin


BNB Smart Chain là một nhân tố quan trọng trong không gian stablecoin. BSC hỗ trợ vốn hóa thị trường stablecoin cao thứ ba với khoảng 4,9 tỷ USD, sau Ethereum và TRON. Trong quý 3 năm 2022, BUSD và USDT đang cạnh tranh để giành thị phần lớn nhất về khối lượng stablecoin trên BSC, với BUSD chiếm 39% khối lượng chuyển khoản và USDT chiếm 43%. Tuy nhiên, thành phần thị phần stablecoin trên BSC đã thay đổi đáng kể trong năm qua do một loạt sự kiện khiến tính thanh khoản của BUSD giảm đi.

Mặc dù BUSD bắt đầu mất thị phần một cách khiêm tốn vào cuối năm 2022, nhưng các sự kiện từ quý 1 năm 2023 bắt đầu đẩy thanh khoản ra khỏi BUSD với tốc độ nhanh hơn:


Sau các sự kiện từ Quý 1 năm 2023, khối lượng chuyển nhượng ròng của BUSD đã giảm khoảng 31 tỷ USD, trong khi khối lượng chuyển khoản ròng của thị trường còn lại giảm khoảng 3 tỷ USD (không bao gồm BUSD). Bất chấp tất cả khối lượng stablecoin đều giảm so với quý trước, khối lượng chuyển khoản của USDT vẫn đạt 86 tỷ USD trong quý 3 năm 23, hiện chiếm gần 81% tổng khối lượng stablecoin trên BSC. Cả BUSD và USDC lần lượt chiếm 11 tỷ USD và 9 tỷ USD trong quý 3 năm 2023.

NFT


Mặc dù khối lượng bán NFT thứ cấp giảm 11% trong quý 3, nhưng số lượng người mua và người bán NFT duy nhất đã tăng lần lượt 19% và 11%, mặc dù giảm trên toàn thị trường. Sự tăng trưởng về số lượng người mua và người bán duy nhất theo sau mức tăng lớn so với quý trước (+ lần lượt là 294% và +1,454%). Giao dịch cũng tăng trong quý 3, cho thấy giá bán trung bình trên mỗi giao dịch đã giảm.

Mặc dù khối lượng bán hàng thứ cấp giảm nhưng hoạt động NFT trên BSC tăng lên trùng hợp với một số phát triển trên hệ sinh thái BNB Chain, bao gồm:

 • Avavio — Vào đầu quý 3, Avavio ra mắt NFT con người ảo, nơi chủ sở hữu sở hữu tài sản trí tuệ về hình đại diện mà NFT đại diện. Avavio huy động được 300.000 đô la trong vòng bán trước NFT đầu tiên.

 • ChainGPT — Sau khi tích hợp với hệ sinh thái BNB Chain trong tháng năm, ChainGPT đã ra mắt sản phẩm AI NFT Generator trong tháng 6. Tính năng này cho phép người dùng tạo NFT sau khi cung cấp các lời nhắc dựa trên văn bản đơn giản. Trình tạo AI NFT có thể được sử dụng trên cả BSC và opBNB.
 • SpaceCatch — Một trò chơi di động có kế hoạch hỗ trợ lối chơi thực tế tăng cường tương tự như Pokémon GO. SpaceCatch đã bán được 500 hộp gốc NFT đầu tiên trong vòng chưa đầy một phút.

GameFi


Có rất ít sự tương ứng giữa việc thu hút các ví hoạt động duy nhất (unique active wallets - UAW) và việc tạo ra khối lượng chuyển giữa các ứng dụng GameFi hàng đầu trên BSC. Mặc dù SecondLive liên tục nhận được tỷ lệ phần trăm UAW hàng ngày cao nhất nhưng nó hầu như luôn tạo điều kiện cho khối lượng chuyển thấp nhất. Ngược lại, trong khi Alien Worlds tạo ra khối lượng chuyển lớn nhất, nó lại luôn chiếm tỷ trọng UAW hàng ngày thấp nhất.

Những khác biệt này có thể là hệ quả của cả động cơ và cấu trúc trò chơi. SecondLive, được ra mắt vào năm ngoái, tăng trưởng đều đặn số lượng người dùng và chuyển giao khối lượng như một trò chơi mang phong cách sống hơn như Sims. Với tư cách là “Metaverse Marketing Hub” tự xưng, SecondLive dường như ít tập trung hơn vào cạnh tranh. Ngoài ra, Alien Worlds thường xuyên tổ chức cuộc thi trong đó người dùng phải hoàn thành nhiều nhiệm vụ để kiếm phần thưởng và thăng tiến trong câu chuyện.

Dưới đây là mô tả về 5 ứng dụng GameFi dApp dựa trên BSC hàng đầu của UAW và 5 ứng dụng hàng đầu theo khối lượng chuyển giao từ tháng 9. Hai trò chơi (BLCR và MOBOX) xếp hạng top 5 ở cả hai hạng mục.

 • SecondLive — Một ứng dụng metaverse tập trung vào tiếp thị, nơi người dùng tạo hình đại diện mà họ sử dụng để kiếm tiền từ các tác phẩm ảo và chơi trò chơi metaverse.

 • BLCR (Trận chiến bên trái, giữa bên phải) — Một trò chơi bài chiến đấu trong đó người dùng đặt cược vào chính mình để giành chiến thắng và được thưởng dựa trên tỷ lệ đánh bại kẻ thù của họ (hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm beta, mặc dù vẫn trên BSC).

 • MOBOX: NFT Farmer — Một hệ sinh thái canh tác năng suất dành cho các trò chơi nơi người dùng kiếm được phần thưởng khi tham gia các trò chơi trong danh sách MOBOX.

 • Meta Apes - Chơi để kiếm tiền tập trung vào thiết bị di động trò chơi chiến lược MMO.

 • Tiny World — Một trò chơi chơi để kiếm tiền dựa trên giả tưởng kết hợp canh tác yield và thị trường NFT.

 • Alien Worlds — Một trò chơi metaverse cho phép người dùng tạo và giao dịch tài sản khi đi qua thế giới ảo.

 • Midas Miner — Trò chơi play-to-earn  trong đó người chơi thu thập tài sản trong trò chơi từ việc mining (trong trò chơi) và có thể bán trên thị trường trong trò chơi.

 • Tap Fantasy - play-to-earn MMORPG cũng cho phép các nhà phát triển tạo các mô-đun trò chơi và người chơi tùy chỉnh các khía cạnh của nhân vật của họ.

SocialFi


Mặc dù khối lượng chuyển tương ứng với UAW mạnh hơn trong SocialFi, nhưng việc thúc đẩy tỷ lệ UAW hàng ngày lớn nhất không dẫn đến tạo điều kiện cho khối lượng chuyển cao nhất. Trong khi CyberConnect thống trị UAW hàng ngày trong suốt nửa năm qua thì XCAD Network lại chiếm phần lớn khối lượng chuyển khoản. Trong quý 3, nó đã tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển khoản 3,9 triệu đô la, trong khi Galxe tạo điều kiện thuận lợi thứ hai với 617.000 đô la.

Sự ra đời và thành công của friend.tech trên Ethereum rollup, Base, đã truyền cảm hứng cho một làn sóng ứng dụng SocialFi khởi chạy trên nhiều hệ sinh thái khác nhau. Vào cuối tháng 8, một ứng dụng gốc BSC có tên Friend3 tung ra một ứng dụng trả tiền cho mỗi nhóm tương tự như friend.tech, ứng dụng này cuối cùng đã thống trị khối lượng chuyển giao giữa các ứng dụng SocialFi dApp trên BSC. Mặc dù mới tồn tại được chưa đầy một nửa quý 3, nhưng nó vẫn thu được khối lượng chuyển khoản cao thứ ba (71.000 đô la) trong số các ứng dụng SocialFi dApp.

Dưới đây là mô tả về 5 dApps SocialFi dựa trên BSC hàng đầu theo UAW và khối lượng chuyển khoản từ tháng 9.

 • Galxe — Mạng dữ liệu thông tin xác thực Web3 cung cấp các công cụ và cơ sở hạ tầng để phát triển sản phẩm phi tập trung và tương tác với cộng đồng. Nó giúp kết nối sự tương tác giữa các thương hiệu, nhà phát triển và cộng đồng trong khuôn khổ Web3.

 • XCAD Network — Nền tảng xem để kiếm tiền cho phép người dùng kiếm phần thưởng token của người sáng tạo khi xem nội dung trên YouTube.

 • Friend3 — Một ứng dụng xã hội tương tự như friend.tech cung cấp cho người dùng các cộng đồng trả tiền theo nhóm với cơ chế quyên góp, trò chuyện công khai,

 • CyberConnect — Một giao thức mạng xã hội cung cấp cho các nhà phát triển các công cụ để xây dựng các ứng dụng xã hội.

 • TaskOn — Một nền tảng nơi người khởi xướng đăng nhiệm vụ để người dùng khác hoàn thành và kiếm phần thưởng.

SocialFi và GameFi


Các ứng dụng SocialFi hoạt động tốt nhất trên BSC có nhiều sự trùng lặp hơn các ứng dụng GameFi. Năm ứng dụng SocialFi dApp hàng đầu theo UAW cũng giống như năm ứng dụng hàng đầu tính theo khối lượng chuyển giao. Trong GameFi, sự kết hợp duy nhất đến từ BLCR và MOBOX.

Trong quý 3, năm dApps xã hội hàng đầu trên BSC đã thu hút gần 32.000 ví hoạt động duy nhất (unique active wallet - UAW). Con số này gần bằng với 5 ứng dụng GameFi hàng đầu của UAW, thu hút hơn 32.000 UAW. Tuy nhiên, SocialFi UAW vượt trội hơn rất nhiều so với UAW được thu hút bởi 5 ứng dụng GameFi dApp hàng đầu theo số lượng gần 300%. Mặc dù thu hút được rất nhiều người dùng nhưng SocialFi không đóng góp vào lượng lớn giá trị chuyển giao trên BSC.

Trong quý 3, năm ứng dụng SocialFi hàng đầu chỉ tạo ra khối lượng chuyển khoản 4,7 triệu đô la. Trong khi đó, năm ứng dụng GameFi dApp hàng đầu theo số lượng đã tạo ra 18,2 triệu USD, với Alien Worlds và MOBOX lần lượt chiếm 8,9 triệu đô la và 7,6 triệu đô la. Bất chấp điều đó, SocialFi trong hệ sinh thái BNB Chain vẫn đang phát triển và là một câu chuyện gần đây hơn là gaming.

opBNB


opBNB là optimistic rollup tương thích với EVM giúp mở rộng quy mô thông lượng thực thi cho BSC. Sau testnet của nó vào tháng 6 năm 2023, opBNB âm thầm ra mắt mainnet vào giữa tháng 8 năm 2023, chứng kiến ​​dòng vốn ròng 4,7 triệu USD bằng BNB và BUSD. Tổng giá trị bắc cầu (TVB) đạt đỉnh khoảng 6,4 triệu USD vào cuối tháng 8 và giảm xuống còn 3,4 triệu USD vào đầu tháng 9.

Vào ngày 11 tháng 9, mặc dù có khối lượng thấp nhưng opBNB đã chứng kiến ​​dòng vốn vào năm tài sản bổ sung: CAKE, FDUSD, BTCB, ETH và USDT. Hai ngày sau, opBNB công bố sự ra mắt mainnet và ngay lập tức chứng kiến ​​​​sự bùng nổ thanh khoản bổ sung. Mặc dù tổng giá trị bắc cầu chưa vượt qua mức khi opBNB ra mắt lần đầu, TVB đã tăng 23% kể từ khi công bố mainnet, đạt 4,7 triệu đô la vào cuối tháng 9.

Động lực tiềm năng cho sự tăng trưởng TVB của opBNB trong tương lai có thể đến từ việc người dùng đang tìm kiếm giải pháp cung cấp mức giá thấp phí gas, cả so với BSC và các giải pháp Layer-2 khác. Sau khi lấy mẫu ngẫu nhiên gồm 50 giao dịch gần đây (tại thời điểm viết bài), phí giao dịch opBNB trung bình là 0,005 USD. Sử dụng cùng một phương pháp lấy mẫu, phí giao dịch trung bình cho BSC và các giải pháp Layer-2 khác được liệt kê bên dưới để so sánh:

 • BNB Smart Chain (BSC) — $0.009

 • Base — $0.03

 • Optimism — $0.04

 • Arbitrum — $0.05

 • Polygon zkEVM — $0.06

Các trường hợp sử dụng khác

Các trường hợp sử dụng khác xuất hiện trong Quý 2 cũng là động lực thúc đẩy hoạt động trong Quý 3. Một trong những ứng dụng đáng chú ý nhất là TinyTap, một công ty con của Animoca Brands. Đây là một nền tảng không cần mã để các nhà giáo dục tạo ra nội dung giáo dục mang tính tương tác tăng trưởng đáng kể trong quý 2, trung bình 30.000 UAW hàng ngày. TinyTap tiếp tục xu hướng này đi lên trong quý 3, đạt trung bình 35.000 UAW hàng ngày trong suốt quý.

Ngoài ra, BSC đã trải qua hoạt động trong các trường hợp sử dụng khác như trí tuệ nhân tạo (AI), giải trí và hoạt động kinh doanh.

 • QnA3 — Một nền tảng chia sẻ kiến ​​thức tận dụng cộng đồng và các tác nhân AI của mình để cung cấp thông tin cho người dùng. Độc quyền cho BNB Chain.

 • MuratAI — Nền tảng web và bot Telegram cho phép người dùng tạo hình ảnh và video anime bằng cách gửi lời nhắc thông qua Telegram hoặc trên ứng dụng web. Độc quyền cho BNB Chain.

 • HELLO — Một nền tảng giải trí có cổng token dành cho chủ sở hữu token HELLO để truy cập nội dung hình ảnh, trò chơi và NFT độc quyền. Độc quyền cho BNB Chain.

 • GAGARIN — Một bệ phóng nhằm mục đích kết nối các công ty khởi nghiệp với nguồn vốn rộng hơn bằng cách hạ thấp các rào cản gia nhập đối với các nhà đầu tư. Ra mắt trên BNB Chain và Polygon.

 • QuestN — Một dịch vụ cung cấp cho người dùng các công cụ tiếp thị và phân tích Web3. Ra mắt trên BNB Chain và sáu hệ sinh thái khác.

Hoạt động phát triển


Hoạt động của nhà phát triển trên BSC hạ nhiệt trong Quý 3 khi BNB Chain đạt được những bước tiến trong các nỗ lực hệ sinh thái khác – như ra mắt opBNB mainnet và chuẩn bị ra mắt BNB Greenfield trên mainnet. Trong khi Quý 2 chứng kiến ​​​​những nhà triển khai hợp đồng độc đáo nhất trong năm qua, thì Quý 3 lại có ít nỗ lực nhất để phát triển hoạt động trên các chuỗi hệ sinh thái mới mở rộng và vốn hóa thị trường BNB phải đối mặt với mức giảm mạnh nhất trong một năm (–25%).


Số lượng hợp đồng duy nhất được xác minh được xác định bởi số lượng xác minh hợp đồng thông minh. Xác minh hợp đồng thông minh là quá trình để đảm bảo rằng mã nguồn của hợp đồng thông minh (bộ hướng dẫn được viết bằng ngôn ngữ cấp cao, con người có thể đọc được) tương ứng chính xác với dạng được biên dịch của nó, được gọi là mã byte, mà EVM thực thi. Hệ thống này đảm bảo rằng mã được quảng cáo cho hợp đồng thông minh khớp với những gì thực sự hoạt động trên blockchain.

Đúng như dự đoán, số lượng hợp đồng được xác minh theo sát mô hình của những người triển khai hợp đồng duy nhất. Bất chấp BNB Chain tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy sự phát triển lớn hơn trong hệ sinh thái, số lượng hợp đồng được xác minh đã giảm 34% theo quý, quay trở lại mức Q1.

Phân tích định tính

Các sự kiện chính, chất xúc tác và nỗ lực của cộng đồng để phát triển hệ sinh thái


BNB Chain liên tục xây dựng nhiều dự án đầy tham vọng và cung cấp các sản phẩm mới cho cơ sở người dùng của mình. Tuy nhiên, BNB Chain thường ít được thảo luận, có thể là kết quả của sự liên kết của nó với Binance - cơ chế bật/tắt chính của hệ sinh thái BNB Chain. Binance hiện đang phải đối mặt giám sát quy định từ các thực thể của Hoa Kỳ, khiến việc đưa mọi người vào hệ sinh thái của BNB Chain trở nên khó khăn hơn.

Bất chấp điều đó, BNB Chain vẫn duy trì cơ sở người dùng lớn, liên tục thúc đẩy những phát triển mới và thúc đẩy một cộng đồng tích cực xung quanh hệ sinh thái. Đặc biệt có ba yếu tố nổi bật trong Quý 3:

 • New Launches và Technical Developments  - Phát triển kiến ​​trúc mạng Evolve và cải thiện chức năng.

 • Safety Efforts — Những nỗ lực do BNB Chain và cộng đồng khởi xướng nhằm đảm bảo an toàn và cải thiện trải nghiệm người dùng.

 • Chiến lược tăng trưởng hệ sinh thái — Các sáng kiến ​​định hướng tăng trưởng nhằm khuyến khích phát triển, thu hút người dùng và thúc đẩy cộng đồng cho hệ sinh thái BNB Chain.

Ra mắt opBNB

opBNB là một bản optimistic rollup tương thích với EVM ra mắt trên mainnet TRONG tháng 8 năm 2023 và được xây dựng bằng cách sử dụng OP Stack của Optimism. Nó thúc đẩy Bedrock phát hành trong khi giới thiệu một số hiệu suất và khả năng tương thích cải tiến phù hợp với hệ sinh thái BNB Chain.

Là optimistic rollup, opBNB giả định các giao dịch được thực hiện chính xác, nhưng nó vẫn duy trì một khoảng thời gian thử thách sau khi các trình sắp xếp thứ tự gửi lô giao dịch mới được thực hiện đến BSC. Hệ thống này sử dụng fraud proofs ở giai đoạn xác minh. Bất kỳ người dùng opBNB nào cũng có thể thách thức tính hợp lệ của các giao dịch được sắp xếp theo trình tự và được gửi bằng cách gửi bằng chứng gian lận.

Động cơ kinh tế cho việc chứng minh gian lận thường dẫn đến MEV (giá trị có thể trích xuất tối đa) các bot tìm kiếm để thực hiện các giao dịch offchain (miễn phí) và gửi bằng chứng gian lận nhanh nhất có thể khi tìm thấy bất kỳ điểm mâu thuẫn nào với các giao dịch do trình sắp xếp trình tự gửi. Hệ thống này đảm bảo khả năng xử lý giao dịch hợp lệ cao trong khi quá trình rollup bổ sung khả năng mở rộng cho thông lượng Layer-1.

Dẫn đến việc ra mắt mainnet, opBNB thành lập hợp tác với nhà cung cấp NodeReal, thêm một opBNB explorer và được tích hợp với nhiều nền tảng dành cho nhà phát triển, nhiều ví crypto khác nhau và zkBridge của Polyhedra. Kể từ khi ra mắt, opBNB chứng minh khả năng xử lý lên tới 4.000 giao dịch mỗi giây với phí gas trung bình là 0,005 USD. Trong tương lai, trạng thái opBNB sẽ hợp nhất với cơ chế chứng minh zkBNB, chuyển opBNB thành zk-rollup như giải pháp Layer-2 đơn lẻ trên BNB Chain.

Ra mắt BNB Greenfield

BNB Greenfield là một mạng lưới lưu trữ và blockchain nhằm mục đích kết hợp lưu trữ đám mây phi tập trung vốn được cung cấp với chức năng hợp đồng thông minh của BNB Smart Chain (BSC). BNB Greenfield không hỗ trợ lớp ứng dụng tổng quát như EVM, nhưng nó sẽ bao gồm một chuỗi chéo gốc cầu giữa chính nó và BSC. Cây cầu sẽ cho phép các nhà phát triển tích hợp hợp đồng thông minh BSC với các dịch vụ lưu trữ phi tập trung của nó.

Ưu đãi cốt lõi của BNB Greenfield dành cho người dùng và nhà phát triển sẽ là khả năng lưu trữ các tệp dữ liệu lớn trên mạng phi tập trung. So với nền tảng hợp đồng thông minh tổng quát, BNB Greenfield sẽ mở khóa một số trường hợp sử dụng mới (hoặc ít nhất là hiệu quả hơn). Bao gồm:

 • Lưu trữ phi tập trung các bộ dữ liệu AI

 • Lưu trữ ứng dụng trực tuyến trên mạng phi tập trung

 • Lưu trữ dữ liệu mạng xã hội

 • Lưu trữ dữ liệu NFT

 • Thị trường dữ liệu

 • Chương trình phụ trợ API cho tập dữ liệu lớn

 • Lưu trữ tập tin nội dung trực quan

 • Lưu trữ dữ liệu blockchain lưu trữ và tính sẵn có của dữ liệu

BNB Greenfield đã chạy trên testnet kể từ tháng 4 năm 2023. Cuối cùng, nó sẽ ra mắt trên mạng chính vào quý 4 năm 2023, cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng sử dụng nhiều dữ liệu trong hệ sinh thái BNB Chain. Trước khi ra mắt mạng chính, BNB Greenfield trải qua nhiều bản cập nhật trong suốt quý 3 năm 2023, trong quá trình này bổ sung thêm hai tính năng mới:

 • Nâng cấp Bảo trì tháng 7: Bản nâng cấp đã bổ sung hỗ trợ khôi phục dữ liệu, tiếp tục tải lên các tệp lớn, sử dụng Alicloud OSS làm bộ lưu trữ cơ bản và phân chia các bảng dữ liệu dung lượng lớn.

 • Nâng cấp Nagqu: Bản nâng cấp bổ sung cơ chế khóa thời gian để rút tiền trị giá hơn 100 BNB, SDK gốc cho nhà cung cấp lưu trữ (storage provider - SP) dựa trên Ali OSS, công cụ phát hiện để ngăn tiền trong tài khoản thanh toán bị mắc kẹt vĩnh viễn trong mô-đun Cosmos Bank, lưu lượng đọc của người dùng thanh toán dựa trên mức sử dụng thay vì số lượt tải xuống, hỗ trợ tải lên thư mục và cải thiện hiệu suất cũng như tính ổn định của quá trình xử lý SP để tải tệp lên.

Phát triển kỹ thuật

BNB Chain tiếp tục cải thiện BSC và BNB Beacon Chain trong suốt Quý 3. Những phát triển kỹ thuật chính được liệt kê dưới đây.

 • Nâng cấp ZhangHeng (BNB Beacon Chain) — Bản nâng cấp hard fork này ra mắt vào ngày 19 tháng 7 năm 2023. Nó đã sửa một số lỗi, vá một vấn đề bảo mật và triển khai BEP sau:

  • BEP-255: Bao gồm tính năng đối chiếu tài sản sẽ tạm dừng việc sản xuất khối BNB Beacon Chain khi phát hiện ra lỗi đối chiếu trong khi theo dõi số dư của người dùng. Bản cập nhật này cố gắng cải thiện tính bảo mật và có khả năng ngăn chặn các vụ hack như Khai thác cầu cross-chain trị giá 100 triệu đô la từ tháng 10 năm 2022.

 • Plato Hard Fork - Là một phần của V1.2.9 cập nhật của Mainnet BSC, Plato ra mắt vào ngày 10 tháng 8 năm 2023 và triển khai BEP sau:

  • BEP-126: Giới thiệu “Fast Finality Mechanism”, giúp giảm thời gian đến lần cuối (có xác suất) trên BSC từ 14 xuống còn tối đa 2 khối. Bản cập nhật này sẽ giảm thiểu rủi ro tổ chức lại chuỗi và ổn định việc sản xuất khối.

 • Hertz Hard Fork - Là một phần của V1.2.9 cập nhật của Mainnet BSC, Hertz ra mắt vào ngày 30 tháng 8 năm 2023. Hertz đã chuyển một số LondonBerlin nâng cấp từ Ethereum lên BSC. Tuy nhiên, nó không đưa ra cơ chế đốt mới hay khái niệm về đầu đốt khí. Hard fork Hertz đã triển khai các BEP sau:

  • BEP-212 (London): Loại bỏ khoản hoàn trả gas cho SELFDESTRUCT và giảm khoản hoàn trả gas cho SSTORE xuống mức thấp hơn khi số tiền hoàn lại vẫn đáng kể nhưng không khuyến khích khai thác. Bản cập nhật này là phản hồi đối với những hậu quả có hại, ngoài ý muốn của việc hoàn tiền gas như sự phình to của trạng thái và kích thước khối không ổn định.

  • BEP-226 (London): Giới thiệu EIP-1559 tiêu đề và giao dịch tới BSC nhưng với phí cơ bản được đặt thành 0.

  • BEP-227 (London): Thêm mã opcode EVM mới (0x48) cho phép EVM truy cập vào phí cơ bản của khối (BASEFEE).

  • BEP-228 (London): Bản nâng cấp này từ chối triển khai các hợp đồng thông minh mới bắt đầu bằng byte 0xEF. Các hợp đồng tuân theo Định dạng đối tượng EVM (EOF) được xác thực khi triển khai. Bản nâng cấp này ngăn chặn sự phát triển của không gian tìm kiếm và giới hạn phân tích đối với các hợp đồng hiện có trước bản nâng cấp này (các hợp đồng không bắt đầu bằng byte 0xEF).

  • BEP-225 (Berlin): Thay đổi cách tính chi phí gas cho phần biên dịch trước ModExp (lũy thừa mô-đun — 0x00..05). Sự điều chỉnh này nhằm mục đích giảm chi phí vận hành để phản ánh tốt hơn khối lượng công việc tính toán.

  • BEP-229 (Berlin): Giới thiệu cấu trúc giao dịch linh hoạt cho phép các giao dịch được xác định theo một "loại" duy nhất và "tải trọng" đi kèm. Cấu trúc này cho phép các định dạng giao dịch khác nhau cùng tồn tại, mỗi định dạng có quy tắc xác thực riêng.

  • BEP-230 (Berlin): Tăng chi phí gas của giao dịch đầu tiên đối với các mã truy cập trạng thái sau: SLOAD (0x54), *CALL (0xf1, f2, f4, fA), BALANCE (0x31), EXT* (0x3b, 0x3c, 0x3f), và TỰ ĐỘNG (0xff). Bản cập nhật này làm tăng chi phí truy cập các mã hoạt động này để phản ánh tài nguyên tính toán và I/O cần thiết để xử lý chúng, do đó ngăn cản các tác nhân độc hại thực hiện các cuộc tấn công spam hoặc DDoS.

  • BEP-231 (Berlin): Thêm loại giao dịch chứa danh sách truy cập, là danh sách các địa chỉ và khóa lưu trữ mà giao dịch dự định truy cập. Giao dịch có thể truy cập các địa chỉ ngoài danh sách; tuy nhiên, gas sẽ đắt hơn khi làm như vậy.

 • CCIP tích hợp BNB Chain — Giao thức tương tác Cross-Chain của Chainlink (Cross-Chain Interoperability Protocol - CCIP) tích hợp BNB Chain trong quý 3. CCIP tạo điều kiện cho giao tiếp xuyên chuỗi. Nó cũng cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng có thể chuyển dữ liệu và tài sản giữa Mạng được hỗ trợ CCIP. Tại thời điểm viết bài, Chainlink vẫn chưa mở mạng chính CCIP ra công chúng.

Với sự phát triển trên tất cả các chuỗi khác trong hệ sinh thái BNB Chain, sự phát triển của zkBNB phần lớn bị trì trệ khi hoạt động trên testnet. Nổi tiếng là việc triển khai zk-rollups khó khăn hơn là lạc quan. Họ yêu cầu các bằng chứng tính toán nặng nề và dựa vào mật mã phức tạp với nguồn cung cấp kiến ​​thức chuyên môn khan hiếm. Zk-rollups cũng thiếu nhiều công cụ dành cho nhà phát triển và khó tích hợp hơn với các khái niệm phần mềm và blockchain cơ bản (duy trì tính khả dụng của dữ liệu, giới thiệu các bản nâng cấp mới và xây dựng các layer khả năng tương tác) trong khi vẫn giữ được kiến ​​thức bằng không.

Sự phức tạp ban đầu của zk-rollup có thể giải thích tại sao opBNB ra mắt trên mainnet trước zkBNB và tại sao BNB Chain vẫn chưa phát triển giải zero-knowledge Layer-2 mainnet. Với mục tiêu chuyển opBNB sang zk-rollup, BNB Chain sẽ hợp nhất hiệu quả trạng thái opBNB với ngăn xếp công nghệ zkBNB để tạo ra lớp có khả năng mở rộng đáng tin cậy hơn cho BSC.

Nỗ lực an toàn


BNB Chain nhằm mục đích duy trì một hệ sinh thái an toàn cho người dùng với những nỗ lực do BNB Chain và cộng đồng khởi xướng. Các sáng kiến ​​đáng chú ý từ Quý 3 được liệt kê dưới đây.

 • AvengerDAO và DappBay - Một sáng kiến ​​hướng tới cộng đồng, AvengerDAO xác định và báo cáo về các hoạt động khai thác, lừa đảo và tác nhân độc hại tiềm ẩn trên BNB Chain. Nó xuất bản tất cả các dApp và hợp đồng thông minh mà nó đánh giá là lừa đảo hoặc có rủi ro cao trên Red Alarm. Trong quý 3 năm 2023, AvengerDAO báo cáo 94 dự án có rủi ro cao, trong đó phần lớn là các kế hoạch lừa đảo.

 • Hashdit Integrations — Một công ty tập trung vào việc cung cấp thông tin tình báo về mối đe dọa cho người dùng, Hashdit hỗ trợ Red Alarm được lưu trữ trên DappBay. Vào tháng 8 năm 2023, Hashdit báo cáo tổn thất do sự cố bảo mật trên BSC đã giảm 60% so với tháng trước, từ 11,3 triệu USD xuống 4,5 triệu USD. Hashdit cũng tích hợp API bảo mật của mình với PancakeSwap, TrustWallet và BscScan để cải thiện sự an toàn và bảo mật của người dùng trên hệ sinh thái BNB Chain. (PancakeSwap hiện hiển thị điểm rủi ro cho token; Ví Trust thông báo cho người dùng về rủi ro trước khi ký giao dịch; BscScan hiển thị cảnh báo rủi ro trực tiếp trong trình khám phá.)

Chiến lược tăng trưởng hệ sinh thái

Động lực thúc đẩy hoạt động mạng lưới của BNB Chain và tích lũy giá trị cơ bản bao gồm chiến lược tăng trưởng nhằm thu hút các nhà phát triển và phát triển hệ sinh thái của nó. BNB Chain đã được thành lập một số sáng kiến ​​tăng trưởng tiếp tục đến quý 3 năm 2023, bao gồm:

 • Chương trình tăng tốc công cụ xây dựng giá trị nhất (Most Valuable Builder - MVB) của Binance Labs - mùa thứ sáu của chương trình này, MVB nhận được hơn 1.400 đơn đăng ký, với 12 dự án cuối cùng cạnh tranh và chỉ có 4 dự án chọn cho khoản đầu tư của Binance Labs: AltLayer (cơ sở hạ tầng), KiloEx (DeFi), Kinza (DeFi) và Sleepless AI (gaming).

 • Builder Grants — Chương trình này trao hàng chục khoản tài trợ cho các dự án phi lợi nhuận mỗi quý để tạo ra hàng hóa công.

 • Gas Grants — Chương trình khuyến khích các dự án đóng góp cho hệ sinh thái BNB Chain bằng cách cung cấp cho họ khoản trợ cấp phí gas tương ứng với khối lượng phí gas hàng tháng của họ. Tổng nguồn tài trợ gas này được cố định ở mức 200.000 USD dưới dạng token BNB mỗi tháng, với các dự án riêng lẻ nhận được tới 15.000 USD hàng tháng. Tháng bảy, 29 dự án nhận được tài trợ; Tháng tám, 20 nhận được trợ cấp; Tháng 9, 23 đã nhận được tài trợ.

 • Kickstart — Cung cấp các công cụ và dịch vụ để giúp các dự án bắt đầu quá trình phát triển.

 • Hỗ trợ tư vấn — Các nhà xây dựng có thể yêu cầu dịch vụ tư vấn từ BNB Chain bao gồm cơ sở hạ tầng kỹ thuật và token.

 • Hackvolution — Cuộc thi hackathon kéo dài một tháng rưỡi này tập trung vào phát triển Cơ sở hạ tầng, Trò chơi, DeFi và AI. Nó xảy ra vào quý 3 và trao giải thưởng 16 đội từ 2.000 USD đến 14.000 USD trên tổng giải thưởng 72.000 USD. Codex Field đã giành được giải cao nhất trong số các giao thức cơ sở hạ tầng và Op-Intents đã giành được giải cao nhất trong số các giao thức AI.

Kết thúc

Lĩnh vực NFT vẫn là một khu vực hoạt động tích cực trong hệ sinh thái của BNB Chain trong quý 3, với mức tăng hàng quý về chuyển khoản thứ cấp (+15%), người mua duy nhất (+20%) và người bán duy nhất (+12%). Các ứng dụng SocialFi hàng đầu cũng hoạt động với khối lượng truyền tăng 159%, mặc dù khối lượng dành cho các ứng dụng GameFi hàng đầu giảm 19% theo quý. Hơn nữa, DeFi TVL không đổi về mặt BNB trong suốt Quý 3. Tuy nhiên, chuyển khoản stablecoin giảm 42% theo quý và các hợp đồng duy nhất được xác minh giảm 34% theo quý.

Những nỗ lực của BNB Chain nhằm phát triển hệ sinh thái có thể đã giúp chống lại tình trạng suy giảm hoạt động có thể xảy ra do giá BNB giảm 23% trong quý 3 - kéo theo thị trường rộng lớn hơn. Bất chấp điều đó, BNB Chain vẫn tiếp tục xuất xưởng các sản phẩm, ra mắt opBNB mainnet vào tháng 8 và lên kế hoạch cho việc ra mắt BNB Greenfield mainnet sắp tới. Nó cũng cung cấp vô số phát triển kỹ thuật và được tích hợp vào Chainlink CCIP. Là mạng có token lớn thứ ba tính theo vốn hóa thị trường, hệ sinh thái BNB Chain vẫn hoạt động, hướng đến cộng đồng và tập trung vào tăng trưởng. 

 

Bài viết được FXCE Crypto biên tập từ "BNB Chain Ecosystem Analysis" của tác giả Micah Casella với mục đích cung cấp thông tin và phi lợi nhuận. Chúng tôi không khuyến nghị đầu tư và không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư liên quan đến nội dung bài dịch.

#Layer-1
#Layer-2
#Protocol Overview
ic-comment-blueComment
#