HOW TOS
Hãy bắt đầu với LayerZero
#
Marketing
5 min read
16/08/2023
2
0
0

icon-menu

Đầu tháng này, chúng tôi đã đào sâu vào cơ hội LayerZero – nêu bật những gì giao thức cho phép và điều gì làm cho nó trở nên quan trọng và phù hợp với crypto ngay bây giờ.

Hôm nay, chúng tôi giải thích cách bạn có thể bắt đầu trải nghiệm với một số ứng dụng phi tập trung được xây dựng trên giao thức LayerZero.

- Bankless team

LayerZero là giao thức tương tác omnichain hỗ trợ các ứng dụng cross-chain. Nó cho phép các trường hợp sử dụng như giao dịch từ token trên một chuỗi và chuyển sang token mới trên một chuỗi khác, tất cả trong một giao dịch duy nhất.

Điều đó nói rằng, không có ứng dụng LayerZero đơn lẻ nào mà bạn sẽ sử dụng. Thay vào đó, bạn có thể thử các ứng dụng được xây dựng trên hoặc đã tích hợp với giao thức cross-chain. Và hóa ra đã có nhiều ứng dụng như vậy, như bạn có thể thấy bên dưới!


Nguồn: LayerZero Corner

Vì vậy, nếu bạn là người mới sử dụng công nghệ LayerZero, thì bắt đầu từ đâu?

Tôi đã suy nghĩ về câu hỏi đó, vì vậy tôi đã sắp xếp một danh sách gồm 4 hoạt động cơ bản mà bạn có thể thử ngay hôm nay để nâng cao trải nghiệm của mình xung quanh ranh giới omnichain mới này. Hãy bắt đầu với ứng dụng đầu tiên được xây dựng trên LayerZero, Stargate…

1. Kết nối quỹ giữa các chuỗi bằng Stargate


Tổng quan

Stargate là một giao thức bắc cầu giúp dễ dàng chuyển tiền từ chuỗi này sang chuỗi khác. Nó cố gắng giải quyết “bridging trilemma” bằng cách đảm bảo tính hữu hạn của giao dịch cross-chain ngay lập tức, hỗ trợ tài sản gốc (thay vì tài sản được wrapped) và tạo điều kiện thanh khoản với hệ thống nhóm thanh khoản thống nhất.

Cách sử dụng

 1. Truy cập stargate.finance/transfer

 2. Kết nối ví của bạn

 3. Nhập mạng bạn muốn chuyển từ đó (ví dụ: Ethereum), tài sản bạn muốn chuyển (ví dụ: USDC) và mạng bạn muốn chuyển đến (ví dụ: Polygon

 4. Nhấn “Transfer” và bắt đầu giao dịch với ví của bạn

 5. Thông thường sẽ mất vài phút để giao dịch của bạn hoàn tất, vì vậy hãy thoải mái sử dụng layerzeroscan.com để theo dõi trạng thái giao dịch của bạn trong khi chờ đợi!

2. Thực hiện giao dịch cross chain trên Sushi


Tổng quan

Sushi là một sàn giao dịch phi tập trung (decentralized exchange - DEX) luôn áp dụng cách tiếp cận “rộng rãi” đối với việc triển khai của nó, vì giao thức hiện đã ra mắt trên không dưới 26 chuỗi khác nhau. Có thể nói, để rút ngắn khoảng cách giữa các chuỗi này, mùa hè năm ngoái Sushi ra mắt SushiXSwap, cross-chain DEX đầu tiên được xây dựng trên đỉnh Stargate.

Cách sử dụng

 1. Truy cập sushi.com/swap

 2. Kết nối ví của bạn

 3. Chuyển đổi tùy chọn “Cross Chain”

 4. Chọn mạng “From” và “To” của bạn + tài sản bạn muốn giao dịch

 5. Chuyển sang mạng thích hợp khi cần và hoàn tất giao dịch hoán đổi bằng ví của bạn, thế là xong!

3. Di chuyển username từ zkSync sang Polygon


Tổng quan

zkSync Name Service là một nhánh của hệ thống miền ENS trên giải pháp mở rộng zkSync Era layer-two (L2). Nó cũng được tích hợp với LayerZero, nghĩa là ngay bây giờ bạn có thể di chuyển bất kỳ tên đăng ký nào từ zkSync sang Polygon nếu bạn chọn. Hiện tại, tôi không chắc tiện ích của loại di chuyển này là gì, nhưng này, nó rất đơn giản và dễ kiểm tra!

Cách sử dụng

 1. Truy cập app.zkns.domains

 2. Kết nối ví của bạn

 3. Tìm kiếm và đăng ký tên bạn chọn, giá này sẽ có giá ~0,003 ETH sau gas cho hầu hết các tên ngay bây giờ

 4. Truy cập Account Manager page của ứng dụng ZkNS và chọn tên miền của bạn

 5. Chuyển đổi nút “Crosschain”, chọn Polygon làm mạng đích của bạn và hoàn tất việc gửi bằng ví của bạn

4. Mint một omnichain NFT trên Holograph


Tổng quan

Holograph là một giao thức NFT đa chuỗi được xây dựng trên công nghệ LayerZero cho phép người dùng mint hoặc kết nối NFT trên một loạt các chuỗi khác nhau, cụ thể là Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism, BNB Chain và Avalanche ngay bây giờ. Theo dự án của Twitter để xem khi nào các đợt giảm giá phiên bản mở (open edition - OE) nổi bật mới được công bố!

Cách sử dụng

 1. Hãy truy cập app.holograph.xyz

 2. Kết nối ví của bạn

 3. Chọn mạng bạn muốn mint + số lượng mảnh cần mint 

 4. Nhấn “Mint” và hoàn tất giao dịch với ví của bạn

 5. Thế là xong! Bạn cũng có thể xem lại hầu hết nếu không muốn nói là tất cả các bản mints Holograph trong hồ sơ OpenSea của mình

Tổng quan

Giao thức LayerZero đang đóng vai trò là cổng vào một kỷ nguyên mới của các ứng dụng cross-chain. Từ việc kết nối crypto với Stargate đến đúc các NFT omnichain trên Holograph, LayerZero đang mở rộng các ranh giới ban đầu của không gian tương tác blockchain. Nếu bạn muốn nâng cao trải nghiệm của mình trong lĩnh vực này, bắt đầu với các ứng dụng được liệt kê ở trên chắc chắn là cách thực hiện những bước đầu tiên! 

 

Bài viết được FXCE Crypto biên tập từ "Getting Started with LayerZero" của tác giả William M. Peaster với mục đích cung cấp thông tin và phi lợi nhuận. Chúng tôi không khuyến nghị đầu tư và không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư liên quan đến nội dung bài dịch.

#HOW TOS
ic-comment-blueComment
#