CCIP
Cross-Chain và Multi-Chain
#
Marketing
7 min read
08/06/2023
4
0
0

icon-menu

Các dApp cross-chain hoạt động trên nhiều smart contract (hợp đồng thông minh) khác nhau được triển khai trên nhiều blockchain khác nhau, trong khi các multi-chain dApp được triển khai trong nhiều phiên bản riêng lẻ trên các mạng riêng biệt.

Nhu cầu liên tục tăng đối với blockspace đã dẫn đến Web3 layer ứng dụng tồn tại trên hàng trăm blockchain khác nhau, layer-2 networks và appchains. Thực tế này đã tạo ra hai thuật ngữ mới — cross-chain và multi-chain. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xác định ý nghĩa của chúng và phác thảo sự khác biệt cũng như lợi ích riêng biệt của chúng.

Sơ lược về lịch sử của Hệ sinh thái multi-chain

Ethereum là hợp đồng thông minh blockchain đầu tiên hỗ trợ các ứng dụng phi tập trung có thể lập trình đầy đủ và nhanh chóng bắt đầu áp dụng nó thông qua quá trình phát triển hiệu ứng mạng. Việc áp dụng hợp đồng thông minh ban đầu diễn ra trên Ethereum, với các dApp như Compound, MakerDAO, Uniswap, EtherDelta và những ứng dụng khác đang nổi lên như một cách mới để sử dụng các dịch vụ tài chính hoàn toàn thông qua cơ sở hạ tầng on-chain.

Tuy nhiên, nhu cầu ngày càng tăng đối với các hợp đồng thông minh Ethereum đã làm tăng nhu cầu đối với blockspace của mạng, dẫn đến phí giao dịch mạng tăng cao. Mặc dù Ethereum mainnet tiếp tục là một trong những mạng liên hệ thông minh an toàn nhất, nhưng nhiều người dùng đã bắt đầu tìm kiếm các giải pháp thay thế có chi phí thấp hơn, trong khi một số nhà xây dựng đã nhìn thấy cơ hội phát triển các nền tảng hợp đồng thông minh thay thế và chiếm một phần thị phần của Ethereum. Động lực này đã dẫn đến sự gia tăng của hệ sinh thái multi-chain.

Multi-chain là gì?

Trong môi trường multi-chain, mỗi phiên bản dApp bao gồm một tập hợp các hợp đồng thông minh không có kết nối với các ứng dụng khác trên các blockchain khác.

Sự sẵn có của các môi trường trực tuyến mới thông qua quá trình phát triển của hệ sinh thái multi-chain đã làm tăng tổng thông lượng tổng hợp của nền kinh tế hợp đồng thông minh, dẫn đến việc có thêm nhiều người dùng tham gia, những người có thể giao dịch với chi phí thấp hơn. Hơn nữa, mỗi mạng cung cấp cách tiếp cận riêng của mình để khả năng mở rộng, phân quyền, thiết kế cơ chế, đồng thuận, thực thi, tính khả dụng của dữ liệu, quyền riêng tư, v.v. Trong hệ sinh thái multi-chain, tất cả các cách tiếp cận khác nhau này có thể được triển khai và thử nghiệm song song để thúc đẩy sự phát triển của Web3.

Tuy nhiên, khởi đầu môi trường multi-chain đã mang lại những hạn chế của riêng nó. Việc triển khai ứng dụng bị cô lập dẫn đến giảm hiệu quả sử dụng vốn do tính thanh khoản bị phân mảnh giữa các ứng dụng bị cô lập, không có chuyển động giữa chúng. Hơn nữa, tác dụng có lợi của khả năng tổng hợp cần cấp quyền bị cản trở khi các hợp đồng thông minh ngày càng trở nên im lặng trên hàng trăm mạng riêng biệt.


Trong một hợp đồng thông minh multi-chain, mỗi phiên bản dApp bị cô lập và không có kết nối với các blockchain khác.

Nếu một dự án muốn tuân theo nhu cầu của người dùng và duy trì tính cạnh tranh trong môi trường multi-chain liên tục thay đổi, thì dự án đó phải triển khai ứng dụng của mình trên nhiều blockchain, tạo ra ma sát gia tăng cho người dùng cuối. Ngoài ra, việc triển khai dApp riêng lẻ cần có thời gian để phát triển và duy trì, chiếm dụng các tài nguyên phát triển quý giá mà lẽ ra có thể được sử dụng để cải thiện chức năng cốt lõi của dApp.

Bất kỳ ứng dụng nào yêu cầu một nguồn sự thật duy nhất về trạng thái, chẳng hạn như hệ thống tên miền on-chain với cơ quan đăng ký trung tâm, đều khó triển khai trong bối cảnh multi-chain. Nếu nhiều cơ quan đăng ký được triển khai trên nhiều mạng thì cùng một tên có thể được đăng ký nhiều lần trên các chuỗi khác nhau với các chủ sở hữu khác nhau. Do đó, các ứng dụng yêu cầu trạng thái nhất quán toàn cầu thường được triển khai cho chỉ một mạng.

Như đã nói, có thể có thêm lợi ích cho việc triển khai multi-chain. Hàng tỷ đô la đã bị mất do các vụ hack là kết quả của cầu nối token cross-chain không an toàn. Nếu một hợp đồng thông minh cross-chain dựa trên cross-chain bridge với bảo mật dưới mức tối ưu, tiền có thể gặp rủi ro ngay cả khi cơ sở hạ tầng blockchain cơ bản được bảo mật. Trong triển khai multi-chain với các hợp đồng thông minh riêng biệt và biệt lập, tác động của các lỗ hổng có thể bị giới hạn đối với các triển khai riêng lẻ.

Cross-chain là gì?

Chức năng cross-chain cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng cross-chain nguyên bản trong đó một phiên bản dApp thống nhất duy nhất có thể hoạt động trên nhiều hợp đồng thông minh khác nhau được triển khai trên nhiều blockchain khác nhau thay vì phải triển khai nhiều phiên bản riêng lẻ trên các mạng riêng biệt.


Hợp đồng thông minh cross-chain là một ứng dụng hợp nhất bao gồm nhiều hợp đồng thông minh được triển khai trên nhiều mạng.

Trong bối cảnh cross-chain, các hợp đồng thông minh khác nhau trên các chuỗi khác nhau thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, nhưng tất cả đều được đồng bộ hóa và hỗ trợ một trường hợp sử dụng duy nhất trong một ứng dụng thống nhất. Điều này cho phép các nhà phát triển tận dụng các mạng khác nhau để tận dụng các lợi ích độc đáo của họ.

Ví dụ: nhà phát triển có thể tạo một ứng dụng phi tập trung sử dụng tất cả các mạng sau:

  1. Blockchain chống kiểm duyệt để theo dõi quyền sở hữu tài sản.

  2. Blockchain thông lượng cao để tạo điều kiện hoán đổi token có độ trễ thấp.

  3. Blockchain bảo vệ quyền riêng tư làm layer định danh.

  4. Một mạng lưu trữ phi tập trung để lưu trữ metadata.

Khả năng tương tác cross-chain rất quan trọng đối với hệ sinh thái Web3 tích hợp hơn cũng như để tạo ra nhiều kết nối hơn giữa nền kinh tế Web3 và cơ sở hạ tầng Web2 hiện có. Bằng cách kích hoạt hợp đồng thông minh cross-chain, các giải pháp khả năng tương tác cross-chain giúp giảm thiểu sự phân mảnh trong hệ sinh thái và mở ra hiệu quả sử dụng vốn cao hơn cũng như điều kiện thanh khoản tốt hơn. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về lợi ích của cơ sở hạ tầng cross-chain, hãy đọc What Is Cross-Chain?.

Tạo một hệ sinh thái Web3 được kết nối nhiều hơn thông qua Truyền tin Cross-chain

Mặc dù các hợp đồng thông minh cross-chain đại diện cho một sự thay đổi mô hình chính trong cách tạo ra các ứng dụng phi tập trung, nhưng phần lớn các blockchain network hoạt động ở quy mô lớn đều bị cô lập. Giao thức tương tác cross-chain (Cross-Chain Interoperability Protocol - CCIP) là một tiêu chuẩn nguồn mở cho giao tiếp cross-chain liên quan đến chuyển token và nhắn tin tùy ý. Như một giao thức blockchain-agnostic bản địa, Chainlink Network được tích hợp trên nhiều loại blockchain và mạng layer-2, khiến nó có vị trí tốt để hỗ trợ quá trình chuyển đổi của hệ sinh thái multi-chain sang hợp đồng thông minh cross-chain.

Một môi trường cross-chain được thực hiện đầy đủ có thể mở khóa các ứng dụng cross-chain có khả năng mở rộng cao và chính thức, mang lại trải nghiệm người dùng mà hàng tỷ người dùng đã quen thuộc trong thế giới Web2 đồng thời phát huy lợi ích của tính bất biến và giảm thiểu tin cậy như các tiêu chuẩn cơ bản của mô hình Internet mới này.

 

Bài viết được FXCE Crypto biên tập từ "Cross-Chain vs. Multi-Chain" thuộc Chainlink với mục đích cung cấp thông tin và phi lợi nhuận. Chúng tôi không khuyến nghị đầu tư và không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư liên quan đến nội dung bài dịch.

#Cross-chain
#education
#CCIP
ic-comment-blueComment
#