Layer-1
Bộ phát triển Polygon Chain
#
Marketing
4 min read
19/09/2023
0
0
0

icon-menu

Vào tháng 6, Polygon Labs đã công bố Polygon 2.0, một sự phát triển chiến lược của hệ sinh thái Polygon. Kể từ khi thông báo, Polygon Labs đã xuất bản một chuỗi bài đăng, nêu bật các khía cạnh khác nhau của hệ sinh thái đang phát triển:

  • Kiến ​​​​trúc: Khuôn khổ mới bao gồm bốn layer giao thức: Staking Layer, Interop Layer, Execution Layer, và Proving Layer.

  • Tokenomics: Việc giới thiệu token gốc mới, POL. Nó tăng cường tiện ích của trình xác thực và loại bỏ giới hạn nguồn cung 10 tỷ trước đó để chuyển sang mô hình lạm phát.

  • Quản trị: Polygon 2.0 sẽ có ba trụ cột quản trị chính, mỗi trụ cột có khung quản trị riêng biệt: Quản trị Giao thức, Quản trị Hệ thống Hợp đồng Thông minh và Quản trị Kho bạc Cộng đồng.


Trực quan hóa kiến ​​trúc Polygon 2.0

Polygon Labs đã phát hành thành phần tiếp theo của tầm nhìn Polygon 2.0 với Bộ công cụ phát triển chuỗi Polygon (Chain Development Kit - CDK). Giống như các bản cập nhật trước, CDK đại diện cho sự phát triển của các thành phần hiện có, thành công của Polygon Edge và Supernets. CDK là một khung phát triển nguồn mở để khởi chạy chuỗi ZK-L2 và chuyển các L1 hiện có sang L2. Các thuộc tính chính của CDK tập trung vào:

  • Khả năng tùy chỉnh: Nhà phát triển có thể thiết kế chuỗi của mình để đáp ứng các thông số kỹ thuật chính xác bằng cách tùy chỉnh các thành phần khác nhau như máy ảo, chế độ vận hành, giải pháp sẵn có của dữ liệu, loại trình sắp xếp chuỗi, gas tokens, v.v.

  • Khả năng tương tác: Tất cả các chuỗi CDK liên kết thông qua Interop Layer của Polygon, cho phép giao dịch liền mạch và thanh khoản thống nhất. Interop Layer là một bộ chứng minh tổng hợp được chia sẻ được bảo vệ bởi các trình xác thực Polygon.

  • ZK-tech: Các cải tiến của Polygon ZK sẽ tự động có sẵn trong CDK.


Tổng quan Ví dụ tùy chỉnh Polygon CDK

Sự ra mắt CDK của Polygon nhấn mạnh sự phát triển câu chuyện của hệ sinh thái tổng hợp mô-đun được xây dựng trên cơ sở hạ tầng dùng chung. Những người chơi chính bao gồm Optimism Superchain, Arbitrum Orbit, zkSync Hyperchain và Starknet L3s.


Mỗi hệ sinh thái đang theo đuổi một cách tiếp cận riêng để nắm bắt giá trị. Ví dụ: Arbitrum, zkSync và Starknet ưu tiên sử dụng L2 có mục đích chung của họ làm lớp giải quyết cho L3. Optimism đang bỏ qua việc hạn chế giấy phép kinh doanh và tránh phí thanh toán và token staking bắt buộc để ủng hộ mô hình Retroactive Public Goods Funding (RPGF) và thiết kế trình tự chia sẻ tùy chọn.

Polygon đang thực hiện một cách tiếp cận độc đáo. Ngược lại với các rollups thông thường thường thuê ngoài sự đồng thuận và tính sẵn có của dữ liệu cho layer cơ sở, kiến ​​trúc của Polygon 2.0 đặt các trình xác thực của nó vào các vai trò mạnh mẽ hơn để thu được giá trị. Các trình xác nhận sẽ đảm bảo khả năng tương tác và staking của mạng, đồng thời, trong tương lai, các trình sắp xếp thứ tự phi tập trung (đang chờ phê duyệt của cộng đồng). Để tham gia, mỗi trình xác thực phải stake POL, có thể tham gia đồng thời vào nhiều vai trò (giống như đặt lại EigenLayer). Khi càng có nhiều L2 tích hợp vào hệ sinh thái, interop layer sẽ xử lý nhiều  bằng chứng hơn, dẫn đến mức phí cao hơn cho trình xác thực và POL stakers.

Hơn nữa, để Polygon 2.0 đạt được thành công, việc thu hút các nhà phát triển xây dựng dự án bằng CDK sẽ rất quan trọng. Immutable gần đây đã giới thiệu Immutable zkEVM testnet, được xây dựng bằng CDK. Điều này góp phần vào sự phát triển danh sách của các giao thức đang xây dựng chuỗi bằng giải pháp, cuối cùng góp phần vào việc tích lũy giá trị và tính bền vững của Polygon. 

 

Bài viết được FXCE Crypto biên tập từ "Polygon Chain Development Kit" của tác giả Nicholas Garcia với mục đích cung cấp thông tin và phi lợi nhuận. Chúng tôi không khuyến nghị đầu tư và không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư liên quan đến nội dung bài dịch.

#Interoperability
#Layer-1
ic-comment-blueComment
#