Layer-1
Tổng quan về TRON trong Q3/2022
#
Marketing
24 phút đọc
27/11/2022
10
0
0

Tiêu điểm chính

 • Hoạt động mạng lưới TRON đã đạt được cơ sở người dùng nền tảng mới mẻ sau khi ra mắt USDD vào tháng 5.

 • Kể từ tháng 5, tổng số stake và engaged stake đã tăng lên đáng kể

 • 3 unique wallets đang deposit khoảng 1.6 tỷ đô ở những hình thức tài sản khác nhau chính là yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng 61% trong TVL

 • TRON DAO Reserve đã công bố crypto-native MM Wintermute là thành viên thứ chín trong whitelist của họ, cấp  quyền duy trì peg của USDD.

 • Bản nâng cấp GreatVoyage-V4.5.2 được phát hành vào Quý 3 nhằm mục đích cải thiện đồng bộ hóa node và thông lượng giao dịch.

 • Nếu hoạt động hiện tại vẫn tiếp diễn và USDD mở rộng trên toàn hệ sinh thái, thì TRON’s Resource Model - xúc tác giảm phát -  có thể được tăng cường bằng cách sử dụng USDD.

TRON là gì?

TRON là một mạng lưới blockchain nguồn mở công khai sử dụng cơ chế DPoS và thuật toán đồng thuận Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT). TRON sử dụng DPoS để giới thiệu cơ chế bầu cử nhằm xác định ai là người duy trì mạng lưới. Một cuộc bầu cử diễn ra sau mỗi sáu giờ, dẫn đến 27 Siêu đại diện (Super Representatives) luân phiên nhau tạo ra các block.

Máy ảo TRON (TRON Virtual Machine-TVM) cung cấp năng lượng cho các ứng dụng trên mạng lưới và sử dụng “Năng lượng & băng thông” thay vì gas, như bản tương ứng Máy ảo Ethereum (EVM) của nó. TVM tương thích với EVM và có những offer tốt hơn cho các nhà lập trình trong việc thực hiện hợp đồng thông minh với giá cả hợp lý.

Là ấn bản đầu tiên của báo cáo hàng quý về TRON, báo cáo này sẽ nêu bật các khái niệm chính cũng như sự phát triển và hiệu suất hàng quý gần đây nhất của mạng lưới.

Phân tích hiệu suất

Tổng quan về Mạng lưới và Tài chính

Hoạt động người dùng, được đo lường bằng các tài khoản kích hoạt hàng ngày, không thay đổi (0,3%) theo quý, trong khi các tài khoản mới kích hoạt giảm 21,7%. Cả hai phần trăm thay đổi đều cho thấy rằng các tài khoản hiện có tiếp tục sử dụng mạng lưới ở mức cơ bản trong khi những người mới tham gia thì chậm lại trong quý.

 Cơ sở người dùng nền tảng trở nên tích cực hơn, như đã thấy trong tổng số trung bình, tỷ lệ giao dịch hàng ngày và tỷ lệ giao dịch mỗi giây (TPS) đều tăng.

Doanh thu và phí giao dịch trung bình tiếp tục giảm trong Quý 3. Các số liệu được liên kết với nhau vì phí giao dịch tạo ra doanh thu. Tuy nhiên, doanh thu không sụt giảm nhiều như phí giao dịch. Dựa trên mối tương quan này, sự gia tăng các giao dịch hàng ngày đã hỗ trợ tăng doanh thu.

Lợi tức Staking giảm do tổng số stake tăng lên, đây là dấu hiệu của sự tham gia mạng lưới lành mạnh. Những thay đổi không liên quan đến tổng số phần thưởng, điều này tương đối ổn định. Market cap (giá trị mạng lưới) cũng giảm theo phí giao dịch và doanh thu, mặc dù ít hơn.

Mối quan hệ giữa mỗi phương án bộc lộ thêm về nguyên tắc cơ bản của mạng lưới. Cụ thể, mỗi số liệu được kết nối bởi TRON's Resource Model theo một cách nào đó. Resource Model nhằm giảm phí giao dịch và điều chỉnh nhu cầu mạng lưới thông qua phí giao dịch.

Hơn nữa, doanh thu được tạo ra và burn khi phí giao dịch được áp dụng, do đó loại bỏ TRX khỏi nguồn cung lưu thông của mạng lưới. Bằng cách tăng sự khan hiếm, giá trị được tạo ra cho tất cả các tokenholder thay vì chỉ gộp số dư của validator và người ủy quyền.

Cuối cùng, Resource Model cho phép giao dịch miễn phí khi người dùng sử dụng mạng lưới trong mức cho phép. Mặt khác, khi người dùng yêu cầu giao dịch mạnh hơn những gì có sẵn trong nguồn tài nguyên thu thâp được, họ phải chịu phí giao dịch. Nói chung, điều này giữ cho các giao dịch ở mức trung bình thấp nhưng giao thức vẫn là nguồn để tạo doanh thu khi nhu cầu cao từ specific user. Với nhu cầu lớn hơn, nguồn cung bị burn, do đó gây áp lực tăng trên giá trị mạng lưới.

Resource Model sử dụng cái được gọi là Bandwidth Points và Energy. Tổng của 1.500 Bandwidth Points được phân phát miễn phí cho tất cả các tài khoản được kích hoạt cứ sau 24 giờ. Họ cũng kiếm được bằng cách stake TRX. Băng thông cho phép người dùng thực hiện các giao dịch trên mạng lưới TRON mà không phải trả phí giao dịch. Nếu người dùng không có đủ Băng thông, phí giao dịch 0,001 TRX sẽ được áp dụng và bị burn.

 Các tài khoản mới được kích hoạt kết hợp với Resource Model rất cấp thiết đối với việc tích lũy giá trị của TRX và giá trị mạng lưới. Các tài khoản mới được kích hoạt không nhất thiết phải tồn tại on-chain. Chúng cần được kích hoạt trước khi chúng có thể được tìm thấy. Để kích hoạt, tài khoản phải:

 • Gửi bất kỳ một số lượng TRX hoặc TRC-10 tokens từ tài khoản hiện tại đến một tài khoản mới.

 • Gọi API của Java-tron để tạo giao dịch từ tài khoản hiện có, ký tên và đăng nó lên mạng lưới TRON.

 • Trả phí tạo tài khoản là 1 TRX.

Việc chuyển token yêu cầu phải có Bandwidth Points. Trong khi phí giao dịch được tạo ra và burn đến mức tài khoản mới kích hoạt không đạt đủ Bandwidth Points. 

Việc chuyển TRX hoặc TRC-10 tokens sang tài khoản không kích hoạt cũng có thể hoàn tất quá trình kích hoạt tài khoản. Lộ trình này không yêu cầu phí tạo tài khoản 1 TRX hoặc Băng thông. Thay vào đó, một tài nguyên gọi là Năng lượng là điều cần thiết.

Giống như Băng thông, Năng lượng có thể có được bằng cách stake TRX, nhưng Năng lượng không được phân phối miễn phí cho mọi tài khoản. Năng lượng thể hiện lượng tài nguyên CPU được tiêu thụ trong quá trình thực hiện hợp đồng thông minh. Tương tự, khi người dùng tiêu thụ nhiều Năng lượng hơn mức sở hữu, phí giao dịch sẽ được tính và burn.

Với tinh thần đó, tính hữu ích của TRON, cho dù đó là từ việc sử dụng DeFi, stablecoin hay bất kỳ mục đích sử dụng nào khác mà mạng lưới cung cấp, sẽ xác định tỷ lệ tại những tài khoản mới được kích hoạt. Đổi lại, tiện ích của nó sẽ mang lại giá trị cho mạng lưới.

Số liệu tài khoản kích hoạt hàng ngày bao gồm hoạt động tài khoản mới và hiện có. Các tài khoản kích hoạt hàng ngày và các tài khoản mới được kích hoạt sẽ đổi chiều vào cuối Q2.

Trung bình, tổng hoạt động tài khoản dường như đã giảm xuống còn ~ 2,6 triệu mỗi ngày. Mức trung bình hàng ngày là 2,6 triệu trong quý 3 không dựa vào uptrend hoặc bùng nổ sử dụng như trong quý 2. Hoạt động hàng ngày trong Q3 tương đối ổn định hơn. Hoạt động trong quý 2 là một giai đoạn tăng trưởng cao, chủ yếu được support bởi sự bùng nổ vào tháng 5, sau khi ra mắt USDD, overcollateralized stablecoin phi tập trung củaTRON.

Hơn nữa, các tài khoản kích hoạt hàng ngày trung bình trong suốt 12 tháng tính đến Quý 3 là ~ 2 triệu mỗi ngày. Do đó, mức trung bình trong quý 3 thể hiện mức tăng 30% so với mức trung bình dài hạn. Tỷ lệ tăng trưởng dài hạn, kết hợp với mức sử dụng sideways trong Quý 3, có thể cho thấy cơ sở bền vững của người dùng kích hoạt hàng ngày.

Trên mạng lưới TRON, mỗi tương tác được tính là một giao dịch. Token transfers là những giao dịch được breakdown bởi các token standards tương ứng của chúng, chẳng hạn như TRX, TRC-10, TRC-20 và TRC-271. Một giao dịch cũng xảy ra khi người dùng stake hoặc unstake TRX tokens của họ hoặc khi hợp đồng thông minh được call hoặc triển khai. Bằng cách stake token, người dùng có thể bỏ phiếu cho các ứng cử viên Siêu đại diện (tức là các validator), cũng được tính là một giao dịch. 

Vì việc kích hoạt tài khoản yêu cầu ít nhất một lần chuyển nhượng, nên một phần của hoạt động chuyển nhượng là kết quả từ  việc kích hoạt tài khoản. Trong Quý 3, trung bình ~ 3,9 triệu giao dịch mỗi ngày là chuyển nhượng TRX và TRC-10. Số lượng này chiếm khoảng 73% tổng số giao dịch trên mạng lưới. Với trung bình số lần các tài khoản được kích hoạt 140.000 mỗi ngày, khoảng 3% token transfers đến từ việc kích hoạt tài khoản. Những người dùng hiện tại đã tạo ra 97% còn lại.

Nhìn chung, tổng lượng giao dịch tăng 12,4% lên 5,3 triệu so với Quý. Phần lớn sự tăng trưởng có thể là do số giao dịch TRX tăng 62%. Trong hai quý vừa qua, số giao dịch TRX đã chi phối hoạt động giao dịch.

Trình kích hoạt hợp đồng thông minh đã giảm ~ 14%, cho thấy lượng người dùng ứng dụng giảm. Hoạt động giao dịch suy giảm với nhiều giao thức DeFi của TRON, trùng hợp với việc ít hợp đồng thông minh được kích hoạt hơn. Tuy nhiên, USD Tether (USDT) vẫn là phương thức giao dịch chính và là nhân tố thúc đẩy việc thực hiện hợp đồng thông minh trên TRON.

Trong khi hoạt động của USDT giảm theo quý, có thể là do có sự gia tăng chuyển nhượng trong quý 2 khi USDD ra mắt. Tuy nhiên, TRON có nguồn cung USDT lưu hành lớn nhất. Về quan điểm, trình kích hoạt hợp đồng thông minh chiếm 26% tổng số giao dịch. Các USDT contract call tiêu tốn khoảng 75% năng lượng tiêu thụ và ~ 90% tất cả các contract call. Do đó, việc sử dụng hợp đồng thông minh USDT thúc đẩy phần lớn mức tiêu thụ Năng lượng và doanh thu khi thiếu hụt Năng lượng. 

Tóm lại, việc chuyển nhượng TRX và TRC-10 và các giao dịch hợp đồng thông minh chủ yếu từ USDT chiếm ~ 99% hoạt động giao dịch trên mạng lưới. Giao dịch với mỗi loại yêu cầu Băng thông và Năng lượng. Trong vài quý qua, người dùng đã đã tiêu thụ nhiều tài nguyên này hơn mức họ  tích lũy được. Trong khi tài nguyên vẫn đang được mua lại, khuyến khích sự tham gia stake và giữ phí thấp, nhu cầu cho các giao dịch này lại cao hơn các nguồn tài nguyên hiện có. Kết quả là tiếp tục tạo ra doanh thu và TRX giảm phát.

 Nền tảng người dùng và hoạt động giao dịch sẽ thúc đẩy doanh thu đáng tin cậy và giá trị tích lũy vào mạng lưới. Mặc dù vậy, rất khó để xác định chính xác bản chất mối quan hệ giữa doanh thu và giá trị mạng lưới.

Giá trị mạng được thúc đẩy chủ yếu bởi nhiều người dùng và giao dịch hơn hay bởi phí giao dịch cao hơn? Hay nó được thúc đẩy bởi cơ chế giảm phát? Lý tưởng nhất là có nhiều người dùng và giao dịch hơn, mặc dù với phí giao dịch thấp hơn, sẽ thúc đẩy doanh thu tăng lên và đại diện cho giá trị cơ bản cộng dồn. Điều này sẽ bền vững hơn giá trị đến từ doanh thu do phí giao dịch hoặc giá trị đầu cơ cao hơn.

Tóm lại, tiếp tục có mối tương quan giữa doanh thu và giá trị mạng lưới của TRON, vì sự biến động và xu hướng doanh thu hàng ngày thường đi kèm với sự vận động trong giá trị mạng lưới.

Tuy nhiên, trong khi doanh thu sụt giảm 21% so với quý trước, một phần do phí giao dịch bình quân giảm (-33%), thì giá trị mạng lưới chỉ giảm 6%. Về góc nhìn, vốn hóa thị trường tuần hoàn gấp 123 lần tổng doanh thu hàng quý vào cuối quý 2 so với 146 lần vào cuối quý 3. Việc phân chia định giá theo doanh thu cho biết giá trị của một đơn vị native token trên mỗi đơn vị doanh thu. Xét trên cơ sở tương đối, TRX hiện đang đắt hơn trên một đơn vị doanh thu so với quý trước.

Với suy nghĩ đó, một phần hỗ trợ về giá trị có thể đến từ USDD. Sự ra mắt USDD vào quý 2 đã giới thiệu một cơ chế giảm phát khác cho hệ sinh thái TRON. Nó có thể thu hút nhiều người dùng nền tảng hơn và hoạt động giao dịch tiêu tốn nhiều Băng thông và Năng lượng hơn. Việc ra mắt cũng có thể là một chất xúc tác tăng trưởng, tự nó gây áp lực giảm đối với nguồn cung TRX đang lưu thông khi nó mở rộng trên toàn hệ sinh thái TRON và hơn thế nữa.

Tổng quan về Hệ sinh thái và Sự phát triển

Tài chính Phi tập trung (DeFi)

Phần lớn các Layer-1 blockchain và hệ sinh thái tương ứng của chúng đã trải qua sự sụt giảm trong nửa đầu năm 2022. Đối với hầu hết, Total Value Locked (TVL) tiếp tục giảm trong Quý 3, do tâm lý thị trường tiếp tục tiêu cực và các lo ngại về quy định hiện có. Tuy nhiên, TRON đã cố gắng thoát khỏi các điều kiện thị trường bất lợi bằng cách tăng TVL của mình lên 61% theo quý.

 Hệ sinh thái TRON và TVL tương ứng được tập trung giữa ba giao thức DeFi, chiếm hơn 90% thị phần. Bất kỳ hệ sinh thái nào với sự tập trung nhiều như vậy vốn dĩ sẽ để lộ giá trị của nó trước nguy cơ bị exploit.

 JustLend, giao thức trọng yếu nhất về TVL (64%), là giao thức thị trường tiền tệ flagship của TRON . Nó cho phép người dùng cung cấp thanh khoản để đổi lấy lợi nhuận và cũng cho phép người dùng deposit tài sản thế chấp đủ điều kiện và vay nợ. JustLend là động lực đằng sau sự tăng trưởng biệt lập (172%) theo quý, vì nó đã tích lũy 2,5 tỷ đô vào TVL cuối quý 3.

Trong nửa đầu quý 3, TVL của TRON tăng vọt, đó là kết quả của tài sản deposit vào JustLend. Nhìn xa hơn, dữ liệu on-chain cho thấy ba unique wallet đã deposit khoảng 1,6 tỷ đô la dưới các hình thức tài sản khác nhau như Bitcoin, USDC và USDT. Hoạt động này chứng minh rằng ba “con cá voi” là những người đóng góp chính vào sự tăng trưởng của TVL trong quý 3.

Ba unique wallet bao gồm ~ 1,6 tỷ đô la deposit:

 Các giao thức DeFi khác của TRON như SunSwapJustStables đã ngừng hoạt động trong quý này, phù hợp với thị trường rộng lớn hơn.

USDD Stablecoin

TRON đã tung ra overcollateralized hybrid-model stablecoin, USDD, vào quý 2. USDD được peg 1: 1 so với đô la Mỹ và người dùng có thể swap giữa các stablecoin khác với tỷ lệ 1: 1 mà không có bất kỳ sự trượt giá nào bằng cách sử dụng Peg Stability Module, được giới thiệu vào tháng Tám. USDD được bảo đảm bởi khoảng 38 tỷ đô trong các fiat-backed stablecoin khác nhau được giữ trong TRON DAO Reserve.

USDD phân biệt chính nó với các stablecoin khác bằng cách vượt quá tỷ lệ tài sản thế chấp thông thường 120%. Ngoài ra, người dùng có thể burn USDD của họ để mint 1 đô la TRX trong trường hợp USDD depeg ngắn hạn.

Tổng quan về Staking và Phân cấp

Bảo mật của PoS và các mạng lưới dẫn xuất PoS như TRON yêu cầu người dùng lock up (stake) các native token của mạng lưới và tham gia vào các nhiệm vụ xác thực. Một mạng lưới phân tán gồm những validator, những người tham gia tích cực và việc stake có thể giúp đảm bảo mạng lưới hoạt động như dự kiến.

 Như đã đề cập, Resource Model dựa trên việc phân phối Băng thông và Năng lượng cho các staker. Tiếp đến, các staker có thể sử dụng các tài nguyên đó để giao dịch và thực hiện các hợp đồng thông minh miễn phí miễn là họ đã có đủ tài nguyên.

Nếu người dùng sử dụng nhiều năng lực tính toán hơn tài nguyên của họ, họ phải trả phí giao dịch. Kể từ tháng 5, tổng số lượng stake và engaged stake (tổng stake chia cho tổng cung) đã tăng mạnh. Điều thú vị là số lượng stake cho Băng thông tăng lên trong khi số lượng stake cho năng lượng vẫn ổn định. 

Tuy nhiên, sự gia tăng này có thể cho thấy nhu cầu về Băng thông. Hơn nữa, engaged stake cao hơn cũng thể hiện việc tài sản bị đóng băng và góp phần vào sự ổn định của giá trị mạng lưới. Engaged stake càng nhiều và ổn định, thì TRX và giá trị của mạng lưới cũng ổn định theo.

Ngoài việc nhận được Băng thông hoặc Năng lượng, người dùng stake TRX đồng thời cũng sẽ nhận được quyền biểu quyết.

TRON sử dụng cơ chế Thuật toán đồng thuận (DPoS) để hỗ trợ các khối đồng thuận và xác thực. Việc xác thực block được thực hiện bởi một nhóm validator được bầu chọn gọi là các Siêu đại diện (SRs). Tất cả những người có TRX đều có thể đăng ký trở thành ứng cử viên SR. Bất kỳ chủ sở hữu TRX nào cũng có thể bỏ phiếu cho các ứng cử viên SR, trong đó 27 ứng viên hàng đầu được bình chọn nhiều nhất sẽ trở thành SR cho thời kỳ tiếp theo, trong khi từ 28 đến 127 sẽ trở thành SR Partners.

SR chịu trách nhiệm tạo ra các block và pack các giao dịch, nhưng chỉ các SR

Partner mới nhận được phần thưởng biểu quyết mà không cần thực hiện hai nhiệm vụ nói trên. Tất cả các ứng cử viên SR, SR Partner và SR đều có quyền đưa ra đề xuất sửa đổi các thông số trên mạng lưới TRON.

Vào cuối quý 3, đã có hơn 350 ứng cử viên SR bỏ phiếu cho 27 SR trong mỗi thời kỳ. Sau đây là một ví dụ về các phiếu bầu nhằm vào một nhóm các ứng cử viên SR được bầu cho việc tạo khối.

Nguồn: TRONSCAN

 Cơ chế bầu cử sao cho 1 TRX bằng một phiếu bầu. Bỏ phiếu cho các ứng cử viên là một giao dịch đơn độc mà bất kỳ staker nào cũng có thể thực hiện bằng cách tạo ra một giao dịch bỏ phiếu.

 Trong mỗi Epoch, cứ sáu giờ một lần, 27 SR thay phiên nhau tạo ra block theo một yêu cầu ghi chép. Với cách tiếp cận này, ứng viên được bình chọn, lần lượt sẽ tạo ra blockchain.

 TRON tận dụng một mô hình khuyến khích để khuyến khích sự tham gia của các node và mạng lưới mở rộng để đảm bảo vận hành. Các SR hoàn thành nhiệm vụ sản xuất block được thưởng TRX. Mô hình cũng chỉ định rằng SR nhận được 16 TRX cho mỗi block được xác nhận mà họ sản xuất.

Với quá trình sản xuất của mỗi block, mạng lưới TRON cũng sẽ thưởng 160 TRX cho SR và SR Partners (những người sẽ share 160 TRX trong tỷ lệ với số phiếu họ nhận được từ cộng đồng). Bất kỳ tài khoản nào cũng có thể đăng ký để trở thành ứng cử viên Siêu đại diện bằng cách trả 9.999 TRX ($ 610 tính đến ngày 30/9) để tham gia cuộc bầu cử SR.

 Ngày càng có nhiều ứng cử viên SR sẽ tiếp tục thách thức cộng đồng bỏ phiếu để loại 27 SR.

Phân tích định tính

Các chất xúc tác và Chiến lược để Phát triển Hệ sinh thái

Ngoài các khái niệm và nguyên tắc cơ bản chính khuyến khích người dùng mới và hoạt động trong hệ sinh thái và mạng lưới, các khía cạnh khác của chiến lược TRON vẫn đang vận hành trong background. Không loại trừ lẫn nhau, nâng cấp mạng lưới, quan hệ đối tác và việc triển khai là các yếu tố chiến lược thúc đẩy sự áp dụng rộng rãi mạng lưới TRON.

Nâng cấp mạng lưới

GreatVoyage-V4.5.2 (Aurelius) - Bản phát hành không bắt buộc thực hiện các nâng cấp từ ba Đề xuất cải tiến TRON (TIP).

 • TIP-425 rút ngắn thời gian thiết lập kết nối TCP, nhằm mục đích tăng tốc độ đồng bộ hóa node và giảm tỷ lệ mất block.

 • TIP-428 cải thiện giao dịch mỗi giây và giảm tỷ lệ mất block bằng cách giảm cơ chế đặt lệnh giao dịch.

 • TIP-440 giới thiệu Bloom Filters, một dữ liệu xác suất hiệu quả về không gian để tối ưu hóa bộ đệm giao dịch bằng cách giảm mức sử dụng bộ nhớ.

Quan hệ đối tác và Sự triển khai

Wintermute

Wintermute

Vào tháng 8, TRON đã công bố Wintermute là tổ chức được đưa vào whitelist thứ chín của TRON DAO Reserve (TDR), điều chỉnh việc thế chấp vượt mức của USDD. Wintermute là một trong những công ty giao dịch crypto lớn nhất trong ngành và là một MM đầy kinh nghiệm. Các tổ chức TDR khác như Alameda Research, Amber, Ankr, FalconX, Poloniex, Mirana, Multichain và TPS Capital. Các thành viên này có trách nhiệm tích cực theo dõi sự ổn định của USDD, có quyền khai thác và burn USDD.

JustLend

 

Quan hệ đối tác chiến lược giữa TRON DAO Reserve và JustLend đã được hình thành vào đầu quý 3. JustLend sẽ phân phối phần thưởng khai thác bằng USDD cho người dùng giao thức. Ngoài ra, người nhận có thể sử dụng USDD để khai thác các phần thưởng bổ sung trên giao thức Sun.io.

Creditcoin

Sự hợp tác sẽ giới thiệu TRON Gateway, tạo điều kiện cho việc bridge token giữa Ethereum và TRON, ngoài BNB Smart Chain và Bittorrent Chain. Điều này sẽ cải thiện khả năng tiếp cận chuỗi chéo và tiện ích cho người dùng.

Chiến lược và Thách thức

Sự khởi xướng TRON DAO

TRON DAO tập trung vào việc phát triển hệ sinh thái của mình bằng cách giới thiệu thêm nhiều người tham gia vào mạng lưới. Chương trình tài trợ TRON DAO nhằm phân bổ từ $ 30.000 đến $ 90.000 mỗi quý cho các thành viên cộng đồng, nhà lập trình và những influencer đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí của khoản tài trợ. Các chương trình này được thiết kế để thu hút các thành viên và nhà lập trình xây dựng và đóng góp vào hệ sinh thái của TRON.

Ngoài ra, TRON DAO đã tung ra một loạt các TRON Grand Hackathons vào năm 2022. Có 118 người tham gia với tổng số tiền thưởng là 500.000 đô la trên bốn phiên bản ( GameFi, DeFi, NFT và Web3) trong lần lặp đầu tiên. Hackathon thứ hai thu hút hơn 1.800 người tham gia, tăng gấp đôi tiền thưởng lên 1 triệu đô la.

Các thành viên được chọn từ TRON DAO Reserve và các tổ chức crypto để đánh giá ứng dụng nào sẽ giúp phát triển hệ sinh thái TRON.

Thách thức

Mặc dù là một trong những giao thức L1 hàng đầu, nhưng hệ sinh thái vẫn thiếu sự đa dạng nếu so với một số đối thủ, vì nó chủ yếu tập trung trên một vài giao thức. Mặc dù TVL tăng vọt trong quý, nhưng chủ yếu là do một vài ví cá voi.

Sự tập trung cao của TVL trong ba giao thức và một vài ví có thể là mối quan tâm đến tính bền vững của DeFi landscape hiện tại của TRON. Ba ví đã deposit khoảng 1,6 tỷ đô la trong quý 3, chiếm khoảng một phần tư tổng số TVL của nó. Nếu bất kỳ ví nào trong số này quyết định rút tiền, sẽ sự tác động đáng kể lên TVL, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái và cơ sở người dùng của TRON.

Con đường phía trước

Trong quý 3, TRON đã công bố hỗ trợ sự hợp tác với MasterBloxWeFund để tập trung vào việc tăng cường áp dụng Web3 và phát triển hệ sinh thái của nó. Thông qua các chương trình tăng tốc và ươm tạo chung, hợp tác nhằm mục đích trở thành bệ phóng và cung cấp các công cụ cho cộng đồng và nhà lập trình để xây dựng trên mạng lưới. 

TRON hiện không có roadmap chính thức; tuy nhiên, một số tài liệu của nó cho thấy lộ trình 10 năm ban đầu của hệ sinh thái có ba tích hợp chính trên horizon: Apollo, Star Trek và Eternity. TRON tiếp tục xây dựng việc triển khai mạng lưới Great Voyage hiện tại và theo thời gian, sẽ hướng tới ba việc triển khai.

Tóm lại

Trong suốt Quý 3, các tài khoản kích hoạt hàng ngày không đổi theo quý, trong khi các tài khoản mới được kích hoạt lại giảm đi. Tuy nhiên, hoạt động tài khoản hiện tại đã có sự ổn định sau sự ra mắt của USDD vào tháng 5. Kể từ tháng 5, cơ sở người dùng hiện tại đã trở nên tích cực hơn khi tổng số giao dịch trung bình hàng ngày và giao dịch mỗi giây (TPS) tăng lên. Hơn nữa, tổng số stake cũng như tổng số engaged stake tăng đáng kể.

Nếu mức hoạt động hiện tại vẫn tiếp diễn và USDD mở rộng trên toàn hệ sinh thái, thì Resource Model của TRON, hỗ trợ giảm phát với nhu cầu lớn hơn, có thể được nâng cao bởi nhu cầu và việc sử dụng USDD. Hơn nữa, bản thân USDD đã giới thiệu một cơ chế giảm phát khác đối với hệ sinh thái TRON. Nói chung, sự kết hợp có thể gây áp lực tăng lên doanh thu do cạn kiệt tài nguyên. Nó cũng có thể gây áp lực giảm đối với nguồn cung TRX đang lưu thông trong trường hợp burn TRX để mint USDD.

Ngoài những khái niệm và nguyên tắc cơ bản chính này, các khía cạnh khác của chiến lược TRON để phát triển đã được thực hiện. TRON DAO Reserve đã công bố crypto-native MM  Wintermute, trao cho nó quyền duy trì peg của USDD. Một quan hệ đối tác chiến lược giữa TRON DAO Reserve và JustLend đã được thành lập để phân phối phần thưởng mint được cung ứng bằng USDD cho người dùng giao thức.

Sự tập trung cao của TVL trong ba giao thức và ba unique wallet deposit 1,6 tỷ đô la là mối bận tâm đối với tính bền vững của hệ sinh thái hiện tại của TRON. Mạng lưới TRON sẽ chỉ giảm thiểu rủi ro này bằng cách thực hiện các kế hoạch triển khai nâng cấp mạng, hình thành quan hệ đối tác và triển khai nhiều mục đích sử dụng hơn như USDD.

Bài viết được Như Nguyễn thuộc FXCE Crypto biên tập từ “State of Tron Q3 2022” của tác giả James Trautman & Sean Butterfield; với mục đích cung cấp thông tin và phi lợi nhuận. Chúng tôi không khuyến nghị đầu tư và không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư liên quan đến nội dung bài dịch.

#Layer-1
#TRON
ic-comment-blueBình luận
#