Interoperability
Tổng quan Hệ sinh thái Synthetix
#
Marketing
20 phút đọc
19/10/2022
5
0
0

Tổng quan Hệ sinh thái Synthetix

Giới thiệu

Để tiếp cận một tài sản trong crypto, bạn phải tìm tính thanh khoản cho tài sản đó. Giả sử chúng ta không muốn mở một cuộc thăm dò ý kiến trên Twitter để hỏi rằng “Tôi muốn mua X, ai có không?”, chúng ta thường chuyển sang trao đổi.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu không có nguồn cung ứng trên chuỗi (on-chain) cho tài sản đang cần hoặc nếu tài sản đó hoàn toàn không tồn tại trên chuỗi? Để đáp ứng nhu cầu, Synthetix tạo ra (mint) và trao đổi tài sản tổng hợp (synthetic asset, viết tắt là synth) để cung cấp giải pháp thanh khoản cho hầu hết mọi tài sản.

Các tài sản tổng hợp thường đại diện cho tỷ lệ token 1:1 của một tài sản như USD hoặc ETH. Token SNX của giao thức được ký gửi (stake) bởi các nhà cung cấp thanh khoản và đóng vai trò là tài sản thế chấp hỗ trợ cho các tài sản tổng hợp. Đổi lại, staker nhận được phí giao dịch và phần thưởng stake.

Mô hình tổng hợp về phát hành và trao đổi tài sản tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch không bị trượt giá (zero-slippage). Thay vì trao đổi tài sản với một đối tác, synth được trao đổi với các hợp đồng thông minh. Việc hoán đổi giữa một tài sản tổng hợp và một tài sản tổng hợp khác chỉ liên quan đến việc burn một token và mint token khác. Do đó, không có phí chênh lệch khi mua hoặc biến động giá.

Giải pháp thanh khoản vừa đề cập đã trở thành một khối xây dựng cốt lõi cho nhiều trường hợp sử dụng khác trong crypto. Các giao thức mới đang sử dụng nó để xây dựng các công cụ và trường hợp sử dụng riêng cho người dùng.

Hệ sinh thái Synthetix tự hào có sàn giao dịch phi tập trung với hợp đồng tương lai vĩnh viễn, nhà tạo lập thị trường tự động phi tập trung (AMM), bao gồm đã xây dựng một kho bạc thuật toán quyền chọn (algorithmic options vault), Thị trường Đầu cơ, v.v. Hệ sinh thái Synthetix cũng tích hợp với nhiều giao thức gốc của DeFi.

Cách thức hoạt động

Ví dụ, DAI là khoản vay bạn nhận được khi khóa ETH hoặc tài sản thế chấp khác trên MakerDAO. Tương tự, sUSD là khoản vay bạn nhận được khi stake SNX.

SNX đã stake nằm trong một quỹ tập hợp tài sản thế chấp (collective collateral pool) và các synth được phát hành dựa theo nó tạo thành một quỹ tập hợp khoản nợ (collective debt pool). Synthetix cho phép các nhà giao dịch hoán đổi sUSD lấy một phiên bản tổng hợp của bất kỳ tài sản nào khác miễn là có nguồn cấp dữ liệu giá đáng tin cậy. Để đạt được sự linh hoạt, Synthetix yêu cầu tài sản thế chấp lớn hơn (hiện tại là 300%).

Khi trao đổi synth trên Synthetix, một dạng synthetic debt token sẽ bị burn và một dạng khác có giá trị tương đương sẽ được tạo ra, trừ đi phí. Thiết lập loại bỏ nhu cầu về đối tác vì giao thức chỉ đơn giản là chuyển đổi loại nợ ở mức giá oracle. Vì vậy, giá bạn phải trả/nhận được là giá oracle, không có phí chênh lệch hoặc biến động giá.

Sự đánh đổi

Giá thực thi cho các synth đến từ oracle. Trong crypto, cập nhật oracle là các giao dịch minh bạch, từ đó tạo ra rủi ro front-running. Synthetix có một lịch sử lâu dài chống lại rủi ro và đã hy sinh một số trải nghiệm người dùng để giảm thiểu nó.

Phí khiếu nại (fee reclamation) là một trong những giải pháp mà đội ngũ đã thực hiện để ngăn chặn front-running. Nó có thể được hiểu là tăng thời gian giải quyết các giao dịch. Phí giao dịch trở thành một yếu tố của TWAP của các synth oracle. Vì vậy, phí sẽ là một tỷ lệ phần trăm của giá trung bình trong một khoảng thời gian thay vì thời điểm thực thi. Các synth đã giao dịch cũng không thể được trao đổi cho đến khi giao dịch kết thúc.

Optimism giúp giải quyết vấn đề trải nghiệm người dùng vì phí cập nhật oracle thấp hơn đáng kể, do đó TWAP có thể ngắn hơn nhiều mà vẫn có khả năng phòng ngừa hiệu quả.

Các thị trường dễ biến động cũng làm tăng cơ hội cho front-running, do sự biến động giá lớn giữa thực thi giao dịch và cập nhật oracle. Vào tháng 2, Synthetix đã công bố sẽ tăng phí động (dynamic fee) khi có sự biến động, giúp giảm thiểu cơ hội front-run. Về lý thuyết, nó không làm giảm khả năng cạnh tranh vì chi phí giao dịch tăng trong các thị trường biến động trên tất cả các sàn giao dịch.

Quyết định có sử dụng giải pháp thanh khoản hay không thường phụ thuộc vào quy mô giao dịch. Một số đánh đổi giảm dần khi quy mô thương mại tăng lên, vì khoản trượt giá sẽ được cải thiện.

Do số lượng hợp đồng được gọi, nên giao dịch trên Synthetix đi kèm với phí gas cao hơn. Giao dịch trên Optimism chắc chắn làm giảm bớt gánh nặng về chi phí và sẽ không tăng theo quy mô giao dịch.

Ngoài ra còn có một khoản phí đối với các giao dịch synth, có thể cao hơn một số DEX và việc trượt giá có thể lớn hơn. Phí được xác định bởi DAO và phần lớn phụ thuộc vào sự biến động của tài sản cơ sở (underlier). Ví dụ: giao dịch ngoại hối (forex) thường phải trả phí là 5 basis point trong khi các tài sản biến động có thể là 30 basis point hoặc cao hơn. Quan trọng là phí không thay đổi theo quy mô giao dịch trên Synthetix.

Một lưu ý khác là tính thanh khoản cho giao dịch trong hệ sinh thái Synthetix bị giới hạn bởi quy mô của quỹ tài sản thế chấp. Đòn bẩy trong hợp đồng tương lai mà họ cung cấp sẽ giúp ích. Wrappers là các hợp đồng thông minh tạo điều kiện cho việc trao đổi tài sản theo tỷ lệ 1:1, cho ETH/sETH và sUSD/lUSD cũng làm tăng tính thanh khoản của giao thức.

Quy mô hạn chế của pool nợ có thể tạo ra tính phản xạ trong hệ sinh thái. Khi giá trị tài sản thế chấp tăng lên, nhiều synth có thể được tạo ra, làm tăng khối lượng giao dịch, phí và giá trị tài sản thế chấp, v.v. Tương tự, khả năng phản xạ thu hẹp giá trị tài sản thế chấp và tính thanh khoản, v.v.

Hệ sinh thái Synthetix thừa hưởng tính phản hồi, cả độ lồi âm cũng như vòng lặp thông tin phản hồi tăng trưởng tích cực. Khi nhu cầu về các công cụ mới tăng, quỹ thanh khoản (liquidity pool) sẽ tăng lên, cho phép nhiều nhu cầu hơn từ hệ sinh thái, v.v. Tính phản xạ giúp Synthetix trở thành một giải pháp mở rộng khả thi cho các giao thức mới.

Việc sử dụng

Synthetix có khối lượng trung bình hàng ngày khoảng 10 triệu USD trên Ethereum mainnet cho đến tháng 5 năm 2022, giảm khoảng 60% so với mức trung bình hàng ngày 25 triệu USD vào năm 2021.

Về Optimism, khối lượng trung bình hàng ngày là hơn 3 triệu USD cho đến nay. Phần lớn là nhờ vào điều kiện thị trường và giá trị đồng đô la giảm đáng kể. Mức tăng đột biến vào cuối tháng 3 là kết quả của việc hợp nhất các debt pool giữa chain Ethereum và Optimism.

Tổng quan Hệ sinh thái Synthetix

Mặc dù khối lượng giảm nhưng giao dịch vẫn tăng. Trên mainnet, Synthetix đã có hơn 21.000 giao dịch vào năm 2021 và trong 5 tháng đầu năm 2022 đã có 12.000. Về Optimism, xu hướng đang tăng đều đặn. Mặc dù có liên quan đến đợt airdrop token OP, nhưng không chắc đây là chất xúc tác duy nhất.

Tổng quan Hệ sinh thái Synthetix

Tổng quan Hệ sinh thái Synthetix

Trên mainnet Synthetix, sUSD là tài sản cơ sở được giao dịch nhiều nhất trong năm qua. sETH phổ biến thứ hai và sEUR đứng thứ ba với 10% giao dịch.

Tổng quan Hệ sinh thái Synthetix

Có 150 triệu token Synthetix được stake trên mainnet, trị giá khoảng 400 triệu USD tính đến ngày 6 tháng 6 năm 2022. Trên Optimism có khoảng 60 triệu SNX đã stake, trị giá 160 triệu USD. Vào tháng 3, các debt pool đã được hợp nhất nhưng khoản nợ của các staker không bị chồng thêm. Tỷ lệ nợ vay chủ yếu là sUSD, cùng với các token blue-chip và ngoại hối.

Tổng quan Hệ sinh thái Synthetix

Kwenta

Sàn giao dịch phi tập trung Kwenta được tạo ra để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng về giải pháp thanh khoản Synthetix. Kwenta hoạt động trên Ethereum cũng như Optimism, nơi mà việc sử dụng giải pháp Layer-2 giúp giảm phí gas khi giao dịch synth.

Bằng cách tận dụng pool nợ của Synthetix, Kwenta có thể là một sàn giao dịch phi tập trung mang lại trải nghiệm tương tự như một sàn giao dịch tập trung. Không có giới hạn về cặp giao dịch và không cần thiết lập tài khoản hoặc lưu ký.

Tổng quan Hệ sinh thái Synthetix

Hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm, Kwenta đã thêm một sàn giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn phi tập trung vào nền tảng.

Sàn giao dịch thực hiện khuyến khích/bãi bỏ khuyến khích có độ chênh lệch để cân bằng rủi ro của debt pool. Điều này có thể có lợi hoặc chống lại các nhà giao dịch, tùy thuộc vào quan điểm thị trường. Trên Synthetix, mỗi giao dịch đều chống lại debt pool. Vì vậy, nếu thị trường thiên về long (mua) hoặc short (bán) một tài sản quá nhiều, thì debt pool sẽ có mức chênh lệch rất lớn.

AMM phi tập trung sử dụng đặc điểm này để khuyến khích những người tham gia thị trường cân bằng độ lệch của debt pool bằng cách tăng hoặc giảm phí.

Sản phẩm của Kwenta

Kwenta đang tiếp tục tung ra các sản phẩm mới. V2 tích hợp giao dịch hợp đồng tương lai và mặc dù vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng khối lượng giao dịch trên Synthetix là hơn 2 tỷ USD kể từ tháng 3. Vì hợp đồng tương lai vĩnh viễn đã trở thành công cụ ưa thích cho các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy trong crypto, đây là cơ hội để phát triển.Tổng quan Hệ sinh thái Synthetix

Việc sử dụng bắt đầu tăng vào tháng 3 với sự ra mắt của phiên bản thử nghiệm V2 và sau đó đạt mức cao nhất là 600 người dùng vào ngày 20 tháng 4 sau khi Optimism thông báo về đợt airdrop. Đội ngũ đã phát hành các sản phẩm cho DEX hầu như mỗi tuần kể từ tháng 3 năm 2022.

Tổng quan Hệ sinh thái Synthetix

Lyra 

Được xây dựng như dự án gốc trên Optimism, Lyra là một AMM để giao dịch các quyền chọn kiểu Châu Âu. Lyra giải quyết hai vấn đề của các AMM phi tập trung: đưa ra mức giá và bảo vệ nhà cung cấp thanh khoản (LP) tốt hơn.

Tham số chính trong giá quyền chọn là độ biến động ngụ ý (implied volatility) mà một AMM phi tập trung thu thập được từ thị trường. Phí gas thấp hơn L2 và một quy trình độc đáo để cập nhật giá (greeks cache) cho phép Lyra cập nhật nhất quán toàn bộ đường cong biến động, đưa ra mức giá chính xác hơn cho các nhà giao dịch.

Một yếu tố hạn chế khác đối với các AMM quyền chọn là rủi ro đối với những nhà cung cấp thanh khoản. Các staker là nhà cung cấp thanh khoản cho Lyra. Giao thức tăng cường bảo vệ LP bằng cách phòng ngừa rủi ro chính của các vị thế quyền chọn. Lyra sử dụng synth để phòng ngừa rủi ro giá giao ngay (spot-price) của LP một cách rẻ nhất. Tham số điều chỉnh giá khuyến khích các nhà giao dịch cân bằng rủi ro biến động của LP.

Lyra cũng sử dụng synth trong việc quản lý tài sản thế chấp của nhà giao dịch để điều chỉnh rủi ro cho các LP, thông qua sUSD. Các thiết kế phòng ngừa rủi ro và khuyến khích mới sẽ tạo thanh khoản nhiều hơn cho các nhà giao dịch.

Tổng quan Hệ sinh thái Synthetix

Sự đánh đổi cho những lợi thế trên là AMM phải tạo ra các quy tắc xung quanh giao dịch.

Ví dụ: các nhà giao dịch không thể đóng một vị thế trong 24 giờ cuối cùng trước khi hết hạn và không thể giao dịch các quyền chọn vượt quá tham số delta (<15 hoặc >85 delta). Các nhà cung cấp thanh khoản cũng phải khóa thanh khoản trong toàn bộ chu kỳ là 28 ngày. Hơn nữa, dù không bị trượt giá nhưng có một sự khuyến khích chênh lệch làm xê dịch thị trường, nhất là trên các giao dịch có khối lượng lớn.

Lyra gần đây đã triển khai nâng cấp Avalon, mặc dù vẫn đang tung ra giao diện người dùng cho nó. Avalon giới thiệu ba yếu tố chính mới cho các AMM quyền chọn. Đầu tiên, các nhà cung cấp thanh khoản có thể vào/ra bất kỳ lúc nào, biến các vị thế LP thành token ERC20 có thể được giao dịch và không cần khóa. Thứ hai, Avalon cho phép kỳ hạn dài hơn lên đến 12 tuần. Cuối cùng, họ cho phép tùy chọn thế chấp một phần tài sản.

Dù các vị thế có nguy cơ bị thanh lý, nhưng chúng cũng cho phép hiệu quả sử dụng vốn cao hơn, trao quyền cho các nhà kinh doanh chênh lệch giá để cân bằng thị trường Lyra một cách tích cực.

Sản phẩm của Lyra

Sau đợt áp dụng chậm trong quý đầu tiên, đường trung bình động 28 ngày về số lượng người dùng gần như tăng gấp đôi trong hai tháng qua, lên 176 vào ngày 15 tháng 5. Sử dụng đường trung bình động (MA) 28 ngày vì các pool tùy chọn bị khóa có chu kỳ 28 ngày.

Tổng quan Hệ sinh thái Synthetix

Tính đến ngày 6 tháng 6 năm 2022, có trên 11 triệu USD thanh khoản được khóa trên Lyra, tạo điều kiện cho hơn 25.000 giao dịch trao đổi trên 15 triệu USD phí bảo hiểm kể từ tháng 11 năm 2021. Tổng số giao dịch đáng chú ý đã vượt qua 500 triệu USD vào tháng 5. Tính theo tài sản, ETH được giao dịch nhiều nhất, chiếm 72% khối lượng kể từ tháng 11 năm 2021. BTC là 18%, trong khi LINK và SOL lần lượt là 7% và 3%.

Tổng quan Hệ sinh thái Synthetix

Polynomial 

Được xây dựng trên cùng của Lyra vào tháng 4 năm 2022, Polynomial cung cấp cho người dùng các chiến lược quyền chọn tự động (automated options). Hiện tại, giao thức cung cấp các chiến lược lệnh gọi được bảo hiểm (covered-call) và chiến lược đảm bảo bằng tiền mặt cho sETH và sBTC. Người dùng khóa vốn trong vault trong một chu kỳ (một tuần) và sau đó có thể rút khỏi vault hoặc để nó cộng dồn lại.

Lệnh gọi được bảo hiểm (covered call) là một chiến lược quyền chọn trong đó bạn sở hữu tài sản cơ sở (sBTC) và thực hiện một lệnh bán tương đương. Tính theo USD, rủi ro trong giao dịch bằng với giá trị của tài sản cơ sở (số lượng sBTC nắm giữ). Nếu giá đóng cửa của tài sản cơ sở lớn hơn mức giá thực thi (strike price), bạn sẽ nhận được phí bảo hiểm từ quyền chọn cũng như lợi nhuận giữa mức giá mua tài sản cơ sở và giá thực thi.

Tuy nhiên, bạn còn lại ít tài sản cơ sở hơn. Vì vậy, bạn có thể nhận được ít sBTC hơn nhưng nhiều USD hơn. Cách duy nhất để thua lỗ là khi sBTC giảm (điều này cũng đúng nếu bạn chỉ nắm giữ sBTC mà không có lệnh gọi được bảo hiểm).

Các hợp đồng bảo đảm bằng tiền mặt hoạt động hơi khác một chút. Khi đặt lệnh bán, nghĩa là bạn đồng ý mua tài sản cơ sở thấp hơn nếu nó đóng cửa dưới một mức giá nhất định. Bởi vì các tùy chọn theo phong cách châu Âu, thanh toán bằng USD, không phải tài sản cơ sở.

Vì vậy, nếu tài sản cơ sở vẫn ở trên mức giá thực thi, bạn sẽ nhận được phí bảo hiểm. Nếu giá đóng cửa của tài sản cơ sở thấp hơn giá thực thi, vault phải mua tài sản với giá thực thi và sau đó bán lại với giá thấp hơn. Nếu khoản chênh lệch lớn hơn phí bảo hiểm nhận được thì vault sẽ mất tiền.

Polynomial cung cấp các tùy chọn out-of-the-money với thời hạn 1 tuần và ít hơn 20 delta. Hiện tại, giá thực thi do người quản lý được ủy quyền lựa chọn, nhưng quá trình sẽ được tự động hóa.

Sản phẩm của Polynomial

Do tính thanh khoản trên thị trường, Polynomial đã hạn chế kích thước vault. Vault cho lệnh bán BTC được giới hạn ở mức 500.000 USD, trong khi ETH lên đến 1,5 triệu USD. Chiến lược covered call của Bitcoin giới hạn ở mức 13 BTC và Ethereum là 450 ETH. Các chiến lược mua và bán ETH gần như đã được đăng ký toàn bộ kể từ khi ra mắt, với các vault Bitcoin luôn duy trì trên 50%. TVL của Polynomial hiện trên 2,4 triệu USD.

Các vault đã được mở trong suốt thời kỳ giảm giá của crypto và hiệu suất của chúng phản ánh điều này. Những chiến lược covered call đã hoạt động rất tốt (APY là 30% cho Bitcoin và 21% cho Ethereum). Các chiến lược bán đã bị ảnh hưởng (cả hai đều giảm khoảng 60%). Tuy nhiên, tỷ lệ duy trì (retention) khá cao trên 60% và chiến lược bảo đảm bằng tiền mặt cho Bitcoin vẫn được đăng ký gần như toàn bộ.

Tổng quan Hệ sinh thái Synthetix

Xây dựng trên Optimism giúp giảm phí, thu hút nhiều nhà giao dịch nhỏ lẻ hơn. Polynomial đã tăng trưởng đều đặn lên hơn 3.800 người dùng và quy mô tiền gửi chủ yếu dưới 100 USD, với phần lớn dưới 1.000 USD.

Tổng quan Hệ sinh thái Synthetix

Thales 

Thales là một giao thức độc đáo bắt đầu với các thị trường quyền chọn nhị phân tận dụng Synthetix và sau đó đã tập trung nhiều hơn vào thị trường parimutuel.

Thị trường nhị phân cho phép người tham gia đặt cược có hoặc không cho một số kết quả nhất định, chẳng hạn như “ Giá ETH sẽ trên 2.000 USD khi hết hạn?” Parimutuel chủ yếu được sử dụng trong thị trường dự đoán – hãy nghĩ về tỷ lệ cược trong các cuộc đua ngựa thay đổi như thế nào dựa trên số tiền mọi người đặt cược vào một số con ngựa nhất định.

Đội ngũ đã lặp lại ý tưởng về parimutuel để tạo ra Thales Royale, một thị trường cá cược theo trình tự. Thị trường ngoại lai được tổ chức theo cách của Optimism, có nghĩa là kết quả được giả định là đúng trừ khi ai đó bảo lãnh tiền gửi và đưa ra tranh chấp. Đối với một số sự kiện như kết quả trò chơi, thị trường sử dụng nguồn cấp dữ liệu oracle cho cả tỷ lệ cược và kết quả.

Ngoài việc sử dụng SNX và sUSD, dự án không phụ thuộc nhiều vào giao thức Synthetix. Tuy nhiên, họ cung cấp thêm phần thưởng cho staker và sử dụng SNX để nhận các ưu đãi.

Thales đã đạt ​​khối lượng hơn 2 triệu USD trên gần 4.000 giao dịch trong 6 tháng qua. Thị trường quyền chọn nhị phân được gọi là AMM bao gồm BTC, ETH, LINK, SNX, SOL, v.v. Đội ngũ tập trung vào việc mở rộng các thị trường dự đoán cùng với các quyền chọn nhị phân.

Tổng quan Hệ sinh thái Synthetix

Các tích hợp trên hệ sinh thái Synthetix

Vào tháng 11 năm 2021, hệ sinh thái Synthetix đã phê duyệt một đề xuất cho người dùng thực hiện trao đổi atomic (là một cách để hoán đổi tiền mã hóa trực tiếp từ các blockchain khác nhau mà không yêu cầu bên thứ ba) mà không kích hoạt các front-running oracle. Đề xuất đã dẫn đến tăng khối lượng và việc tích hợp từ các DEX như Curve và 1inch.

Một ví dụ điển hình là TVL của forex synth (tức là sEUR, sJPY, v.v.) trên Curve. Fixed Forex đã được ra mắt bởi Andre Cronje vào tháng 7 năm 2021, tạo ra một on-ramp cho forex tham gia vào blockchain.

Bằng việc cho phép trao đổi forex một cách atomic, Synthetix đã bổ sung tính thanh khoản rất cần thiết cho các loại tiền tệ ngoại hối. Người dùng có thể tham gia vào thị trường thông qua Fixed Forex, hoán đổi tài sản thành synth trên Curve và sau đó giao dịch trên Kwenta để lấy bất kỳ tài sản nào khác. Hiện tại, có hơn 30 triệu USD thanh khoản trên Curve và Sushi từ Fixed Forex.

Yield aggregator của Popcorn Finance đang tận dụng lợi thế từ sự tích hợp mới. Dự án giúp yield farmer phân bổ một phần thu nhập cho các tổ chức từ thiện. Popcorn hiện có các forex yield farm trên aggregator, giúp giảm hao tổn khi di chuyển tài sản từ Fixed Forex sang Synthetix.

Hệ sinh thái Synthetix cũng được tích hợp với Curve thông qua stablecoin. Tính đến thời điểm hiện tại, pool sUSD trên Curve bao gồm sUSD, DAI, USDC và USDT đã đạt được hơn 2,1 tỷ USD về khối lượng và hiện có khoảng 100 triệu USD thanh khoản.

Vào đầu năm 2022, Đề xuất cải tiến hệ sinh thái Synthetix đã được thông qua. Nó đã loại bỏ hạn chế như yêu cầu sUSD phải được bao gồm trong một giao dịch để giao dịch với giá thực tế trên Chainlink (thay vì cần một uniV3 oracle). Cuộc chơi đã thay đổi khi dự án tích hợp 1inch, một DEX aggregator.

Giờ đây, 1inch có thể cung cấp tính thanh khoản tốt hơn cho người dùng bằng cách chuyển đổi tài sản để lấy synth một cách atomic, giao dịch synth mà không bị trượt giá, và sau đó chuyển ngược lại.

Kết luận

Synthetix đã tạo ra một khối xây dựng độc đáo, cung cấp cho DeFi khả năng tiếp cập thanh khoản trên diện rộng và gần như vô hạn cho rất nhiều loại tài sản. Các nhà xây dựng đang tận dụng lợi thế bằng cách tạo ra các sản phẩm nằm trên cùng của giao thức nhằm đa dạng các sản phẩm tài chính có nguồn gốc từ DeFi. Khi hệ sinh thái Synthetix phát triển, nhiều tích hợp hơn với các giao thức khác sẽ bổ sung vào cộng đồng.

Với tính phản hồi trong thiết kế, nhiều trường hợp sử dụng hơn trong hệ sinh thái sẽ thúc đẩy khối lượng và lợi nhuận đáng kể cho holder. Khi bánh đà hoạt động, nó sẽ dẫn đến tính thanh khoản cao hơn và trải nghiệm tốt hơn cho người dùng trên toàn hệ sinh thái Synthetix.

Bài viết được Đỗ Nguyễn Hồng Mai biên tập từ “Synthetix Ecosystem Overview” của tác giả John_TotalValue_Locke; với mục đích cung cấp thông tin và phi lợi nhuận. Chúng tôi không khuyến nghị đầu tư và không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư liên quan đến nội dung bài dịch.

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

#Interoperability
ic-comment-blueBình luận
#