Layer-2
Tổng Quan Dự Án Optimism
#
Marketing
11 phút đọc
30/09/2022
8
0
0

Giới thiệu dự án Optimism

Dự án Optimism sử dụng công nghệ Optimistic Rollup giúp cho việc mở rộng layer 2 cho Ethereum. Nhằm giảm thiểu phí gas, tăng tốc độ giao dịch từ đó giúp cho hệ sinh thái Ethereum được mở rộng và phát triển hơn nữa, giảm thiểu các nhược điểm hiện giờ của Ethereum. 

Các rollup sẽ tách các giao dịch ra khỏi chuỗi chính Ethereum sau khi các giao dịch được xử lý thì sẽ được gom lại và nén thành batch và được chuyển lên chuỗi chính Ethereum. Optimism là một layer 2 gồm 3 thành phần chính:

 • Ethereum mainnet: Layer 1 của Optimism từ đó Optimism vẫn sẽ nhận được tính bảo mật của Ethereum.
 • Optimistic Rollup: Cốt lõi của Optimism. 
 • Optimistic Virtual Machine (OVM): Máy ảo tương thích với Ethereum, OVM giống như là EVM. Giúp các dự án có thể chạy các smart contract của Ethereum.

Dự án Optimism chỉ sau một năm chạy mainnet đã đạt được những thành quả nhất định:

Theo như l2fees.info thống kê fee giao dịch của các dự án layer 2 thì Optimism chỉ sau các dự án Loopring, ZKSync và Arbitrum One. Tuy nhiên so với phí giao dịch trên layer 1 Ethereum thì Optimism đã giúp giảm thiểu hơn 8 lần. 

73 dự án đã chạy trên Optimism và đạt được TVL $839m chỉ sau Arbitrum trong mảng Rollup mặc dù hiện đang trong thời gian thị trường downtrend.

Số lượng holder của $OP đã đạt 123 nghìn holder và số lượng còn gia tăng hàng ngày, thống kê theo Dune Analytics. Số lượng Unique Users trên dự án đã tăng đột biến trong thời gian vừa qua.

Ngoài ra dự án đã có rất nhiều đợt airdrop cho công đồng thông qua việc vote trên các nền tảng như gitcoin. Hay retroactive cho những người sử dụng sản phẩm của dự án.

Thông tin về các kênh truyền thông của dự án:

Đội ngũ phát triển

Optimism Foundation sẽ được dẫn dắt bởi 2 founders của Optimism là Jinglan Wang và Ben Jones, tham gia cùng với họ là Eva Beylin (Giám đốc Graph Foundation),  Abbey Titcomb (Head of Community của Radicle), và Brian Avello từ Maker Foundation.

Token và tokenomics

Thông tin về tokenomics

 • Token Name: Optimism (OP) Token
 • Ticker: OP
 • Blockchain: Optimism
 • Token Standard: ERC-20
 • Contract: 0x4200000000000000000000000000000000000042
 • Token Type: Governance
 • Total Supply: Updating…
 • Initial Supply: 4,294,967,296 OP

Token Allocation

 • Ecosystem Fund: 25%
 • Retroactive Public Goods Funding (RetroPGF): 20%
 • User Airdrops: 19%
 • Core Contributors: 19%
 • Sugar Xaddies: 17%

Lịch trình phát hành token

Tổng nguồn cung ban đầu của OP sẽ là 4,294,967,296 token, tổng nguồn cung token sẽ lạm phát với tỉ lệ 2% mỗi năm. Theo Token Allocation bên trên, 64% token sẽ được Optimism Foundation quản lý và phân bổ cho cộng đồng. Vào năm đầu tiên, 30% tổng cung ban đầu sẽ được cung cấp cho Foundation để phân bổ ra cộng đồng, những năm tiếp theo tỉ lệ này sẽ do token holder bỏ phiếu quyết định.

Trong Năm 1, 30% nguồn cung cấp mã thông báo ban đầu sẽ được cung cấp cho Foundation để phân phối. Sau năm đầu tiên, token holder sẽ bỏ phiếu để xác định ngân sách phân phối OP hàng năm của Foundation. Quỹ dự kiến ​​sẽ tìm kiếm các khoản phân bổ hàng năm sau:

 • Năm 2: 15% nguồn cung cấp mã thông báo ban đầu
 • Năm 3: 10% nguồn cung cấp mã thông báo ban đầu
 • Năm 4: 4% nguồn cung cấp mã thông báo ban đầu

Nếu các khoản chi OP được ủy quyền của Foundation dưới 10% nguồn cung cấp mã thông báo ban đầu, thì dự kiến ​​sẽ yêu cầu phân bổ bổ sung.

Token use case

Optimism đã giới thiệu Optimism Collective giúp cho việc quản trị dân chủ nhờ kĩ thuật số, được xây dựng để thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng và bền vững của một hệ sinh thái phi tập trung. Gần giống như cấu trúc của Quốc hội, Optimism Collective sẽ được quản trị bởi 2 viện (houses): Viện Công dân (Citizen’s House) và Token House.

 • Citizen’s House: là một thử nghiệm quy mô lớn trong quản trị phi dân chủ và retroactive. Quyền công dân sẽ được trao bởi các NFT không thể chuyển nhượng 'soulbound' và Citizen’s House sẽ phát triển theo thời gian. Cơ chế chính xác để phân phối Citizenships sẽ được Foundation với thông tin từ Token House.
 • Token House: holder OP có thể cân nhắc và biểu quyết về các loại đề xuất quản trị khác nhau. Khi thực hiện các chức năng này, các holder OP có thể bỏ phiếu trực tiếp hoặc ủy thác quyền biểu quyết OP của họ cho một bên thứ ba đủ điều kiện. OP token được sử dụng chính trong Token House với các công dụng quản trị như:
  • Vote cho các update của protocol.
  • Vote cho việc phân phối incentive cho các dự án từ một phần của Quỹ Quản trị.
  • Tài trợ dự án trên Optimism.
  • Tham gia quản trị dự án cùng OP Citizens.

Thông tin về giá token

 • Giá token OP hiện tại: $0.9295
 • Hiện tại token có thể được mua tại các sàn giao dịch như Binance, Coinbase, Okx, Gate.io, MEXC, ….

Công nghệ và sản phẩm

Kiến trúc và cách hoạt động của optimistic rollup

Optimistic rollup sử dụng smart contract được triển khai trên Ethereum để quản lý sự tương tác giữa layer 2 và chuỗi khối Ethereum. Người dùng Rollup phải gửi tiền vào các smart contract trước khi nhận được số tiền tương đương được mở khóa trong Rollup.

Bên thứ 3, được gọi là sequencer, credit cho người dùng số tiền trên rollup sau khi nhận được bằng chứng về khoản tiền gửi của sequencer trong rollup contract. Sau đó, người dùng có thể tự do giao dịch trong quá trình rollup cho đến khi hết số dư của mình.

Trong quá trình rollup, người dùng ký các giao dịch và gửi chúng cho sequencer (người chịu trách nhiệm sắp xếp và thực hiện các giao dịch). Trình tự xác minh các giao dịch, nén dữ liệu thành một khối và gửi batch tới Ethereum dưới dạng một giao dịch duy nhất.

Trên on-chain lưu trữ một “state root” là một Merkle root của rollup state. 

Merkle root cho phép người dùng mã hóa lượng lớn thông tin bằng cách sử dụng hàm băm mật mã. Merkle root cũng giúp dễ dàng kiểm tra xem một phần dữ liệu (ví dụ: một giao dịch) có phải là một phần của tập dữ liệu lớn hơn hay không (ví dụ: một batch giao dịch).

Do đó, 'state root' được lưu trữ trong rollup contract là một cam kết mật mã xác minh trạng thái của rollup tại các thời điểm khác nhau. Khi sequencer gửi một loạt giao dịch tới rollup contract, nó phải bao gồm một pre-state root và một post-state root.

 • Pre-state root: Gốc trạng thái cũ, mô tả tình trạng của bản tổng hợp trước khi thực hiện các giao dịch đã gửi
 • Post-state root: Gốc trạng thái mới, mô tả điều kiện của bản tổng hợp sau khi thực hiện các giao dịch đã gửi.

Khi sequencer gửi batch, contract xác minh rằng pre-state root khớp với state root hiện có. Nếu cả hai khớp nhau, contract loại bỏ gốc trạng thái cũ và lưu trữ gốc trạng thái mới được đề xuất bởi sequencer.

Điều này có nghĩa là các giao dịch được tham chiếu trong post-state root đã trở thành cuối cùng và không thể bị đảo ngược. Lưu ý rằng sequencer không phải gửi bằng chứng về tính hợp lệ của các giao dịch. Lần duy nhất cần có bằng chứng nếu verifier báo cáo có giao dịch gian lận bằng cách sử dụng bằng chứng gian lận.

Ví dụ: Alice muốn rút tiền của mình khỏi rollup contract trên Ethereum Mainnet. Để làm điều này, cô ấy cần có bằng chứng Merkle chứng minh giao dịch của cô ấy trong rollup state root.

Việc xây dựng bằng chứng Merkle yêu cầu phải có quyền truy cập vào dữ liệu giao dịch ban đầu mà sequencer sẽ cung cấp. Nếu mọi việc suôn sẻ, Alice lấy dữ liệu, tạo bằng chứng Merkle và gửi thông tin cho rollup contract.

Tuy nhiên, việc dựa vào sequencer để cung cấp dữ liệu giao dịch sẽ có vấn đề về độ tin cậy. Sequencer có thể lừa đảo, thực hiện một giao dịch chuyển mã thông báo của Alice vào ví của họ và từ chối dữ liệu mà cô ấy cần để chứng minh quyền sở hữu số tiền..

Optimistic rollup giải quyết vấn đề này bằng cách yêu cầu sequencer gửi toàn bộ dữ liệu giao dịch trên Ethereum execution layer. Thông tin này được xuất bản trên Ethereum Mainnet dưới dạng 'calldata', rẻ hơn so với việc lưu trữ nó trong bộ nhớ hoặc bộ nhớ của Máy ảo Ethereum (giảm thêm phí rollup). Điều này giúp cho:

 • Nếu một sequencer ngoại tuyến, một sequencer khác có thể sử dụng dữ liệu giao dịch để tạo lại rollup state và tiếp tục tạo ra các khối.
 • Alice có thể tự tải xuống dữ liệu và sử dụng nó để tạo bằng chứng Merkle.

Việc sử dụng tính khả dụng của dữ liệu trên chuỗi là điều làm cho các lần optimistic rollup trở nên an toàn hơn đáng kể so với các giải pháp mở rộng khác. Với dữ liệu giao dịch được lưu trữ trên Ethereum, tiền của người dùng luôn an toàn.

Bằng chứng gian lận

Bằng chứng gian lận là một tuyên bố rằng quá trình chuyển đổi trạng thái (tức là giao dịch) không hợp lệ và kết quả là toàn bộ batch phải được hoàn nguyên. Mặc dù phức tạp, các bằng chứng gian lận chủ yếu dựa vào state roots để hoạt động.

Quá trình bắt đầu khi một bên (verifier) phát hiện sự không khớp giữa trạng thái rollup được tham chiếu trong  state roots trên chuỗi L1 và trạng thái thực tế của rollup chain.

Verifier có thể “thách thức” sự chuyển đổi trạng thái này và chứng minh tính không hợp lệ của nó. Điều này có thể thực hiện được vì verifier tải xuống dữ liệu cho mọi giao dịch, áp dụng nó vào bản sao rollup state của họ và tính toán state roots.

Nếu gốc sau trạng thái của sequencer khớp với verifier, thì không có gì xảy ra. Tuy nhiên, nếu gốc sau trạng thái của sequencer khác nhau - có thể là do nó bao gồm một giao dịch sai, thì verifier có thể kích hoạt tính toán bằng chứng gian lận.

Cách hoạt động của bằng chứng gian lận:

 • Verifier bắt đầu một thử thách và cung cấp thông tin:
  • Disputed state transition
  • Pre-state root
  • Rollup state data
  • Their version of the post-state root.
 • Giao dịch được replay trong môi trường sandbox trên chuỗi L1. Môi trường sandbox này là một hợp đồng thông minh chạy trên Ethereum, có vai trò như một máy ảo (VM).
 • Nếu kết quả tính toán dẫn đến gốc sau trạng thái khớp với challenger, thì sequencer thực sự đã xuất bản một batch có chuyển đổi trạng thái không hợp lệ.
 • Batch không hợp lệ (và những lô khác) được xuất bản sau đó sẽ được hoàn nguyên, khôi phục bản rollup về trạng thái trước đó.

Optimism Backer

Trong vòng gọi vốn đầu tiên Optimism đã gọi được $25M từ quỹ rất nổi tiếng A16z. 

Vào tháng 3 vừa qua, Optimism đã tiếp tục gọi thêm được $150M với định giá 1.65 tỉ đô. Lần gọi vốn này cũng được dẫn dắt bởi 2 quỹ A16z và Paradigm.

Optimism Roadmap

Năm 2021, Optimism đã chạy thành công mainnet và trong năm 2022 này, Optimism sẽ tập trung phát triển hệ sinh thái, Collective và phiên bản Fault Proof thế hệ mới.

Kết luận

Qua các thông tin trên dự án Optimism đã giúp cho hệ sinh thái Ethereum được mở rộng hơn, phí gas cũng đã được giảm rất nhiều. Tuy nhiên vẫn có nhiều những hạn chế mà công nghệ vẫn chưa giải quyết được là thời gian rút tiền khá lâu. Nhưng trong thời gian tới dự án có lẽ sẽ được dành khá nhiều sự chú ý khi Ethereum vừa đã thành công quá trình chuyển sang PoS, điều đó sẽ giúp cho layer 2 được để ý hơn nữa.

Bài viết được FXCE Ventures biên tập với mục đích cung cấp thông tin và phi lợi nhuận. Chúng tôi không khuyến nghị đầu tư và không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư liên quan đến nội dung bài dịch.

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

#Layer-2
ic-comment-blueBình luận
#