DeFi
Tổng quan Compound trong Quý 4 năm 2021
#
Marketing
26 phút đọc
19/10/2022
3
0
0

Tổng quan Compound trong Quý 4 năm 2021

Giới thiệu về dự án Compound

Được ra mắt vào tháng 9 năm 2018, Compound là một giao thức lãi suất hàng đầu được xây dựng trên Ethereum cho phép người dùng vay và cho vay tài sản từ một nhóm tài sản thế chấp một cách permissionless (không cần cấp phép). Họ thiết lập lãi suất cho những tài sản đó theo thuật toán bằng cách sử dụng mô hình lãi suất dựa trên tỷ lệ tài sản cho vay được gọi là tỷ lệ sử dụng (utilization ratio).

Compound đã ra mắt giao thức V2 vào tháng 5 năm 2019, giới thiệu các tài sản bổ sung, các mô hình rủi ro riêng biệt và các gateway của hợp đồng thông minh cho từng tài sản, cùng với các tính năng khác. Vào tháng 4 năm 2020, Compound đã thay thế quản trị viên của giao thức bằng quản trị cộng đồng, trao quyền cho những người nắm giữ token COMP để kiểm soát giao thức.

Vào tháng 6 năm 2020, Compound đã bắt đầu phân phối COMP cho người dùng thông qua chương trình tiên phong khai thác thanh khoản, dự trữ 42% tổng nguồn cung COMP sẽ được phân phối cho người dùng trong 4 năm tới.

Tổng quan Compound ở khía cạnh vĩ mô

Tổng quan Compound ở khía cạnh vĩ mô
Tổng quan Compound ở khía cạnh vĩ mô

Được thúc đẩy bởi các điều kiện tăng trưởng của thị trường tổng thể từ ​​hai lần Bitcoin đạt đỉnh cao nhất mọi thời đại trong Quý 4, Compound đã khép lại quý với một số danh mục chính đạt sự tăng trưởng cao, cụ thể là dư nợ cho vay và số dư tiền gửi.

Nhìn kỹ vào số liệu cuối quý, dư nợ cho vay và số dư tiền gửi tăng trưởng khiêm tốn, lần lượt là 7,5% và 1%. Thu nhập ròng tăng trưởng hơn 19% do điều kiện thị trường được cải thiện đáng kể từ Quý 3, điều này đã thu hút nhu cầu đi vay mới, thúc đẩy thu nhập lãi tăng (+11%) và thu nhập thanh lý (+27%).

Tuy nhiên, xem xét và sắp xếp các số liệu cuối quý là hai giai đoạn chính đáng chú ý. Vào ngày kết thúc quý của Quý 3, lỗi phân phối COMP đã dẫn đến các khoản cho vay bị đóng và tiền gửi đã bị rút trị giá khoảng 3 tỷ USD.

Do đó, số liệu kết thúc Quý 3 phản ánh sâu sắc tình trạng sử dụng Compound vào thời điểm đó. So sánh giữa số liệu Quý 3 không được trình bày đầy đủ với số liệu cuối Quý 4 cho thấy việc sử dụng bị suy giảm ít do mức tăng trưởng khiêm tốn.

Sau khi giải quyết xong lỗi phân phối COMP vào giữa tháng 10, vốn hóa nhanh chóng được thiết lập lại mức trước đó ở mức xấp xỉ 18 tỷ USD tiền gửi và hơn 7 tỷ USD dư nợ cho vay. Vốn hóa duy trì ở các mức này cho đến cuối tháng 11 khi thị trường tiền mã hóa bắt đầu bán tháo khiến nhu cầu sử dụng đòn bẩy và tiền ký quỹ giảm dần vào tháng cuối cùng của quý.

Do đó, số liệu cuối Quý 4 thể hiện việc sử dụng giảm chậm trái ngược với mức tăng trưởng khiêm tốn được phản ánh trong các số liệu theo quý.

Các khoản dư nợ cho vay, mặc dù tăng 7,5% theo quý, nhưng giảm 23% so với mức cao được thiết lập vào đầu tháng 12. Các khoản cho vay chủ yếu vẫn ở là stablecoin (USDC và DAI) vì người đi vay ưu tiên các hình thức nợ ổn định hơn các khoản nợ biến động. Trong thời gian nhu cầu đi vay giảm vào tháng 12, DAI cho thấy mức thu hẹp khoản vay tổng thể ít hơn (-23%) so với USDC (-30%) vốn được người đi vay yêu thích hơn.

Kết quả là, DAI đã vượt qua USDC để trở thành tài sản được vay nhiều nhất trên Compound vào cuối quý.

Tổng quan Compound trong Quý 4 năm 2021

Lãi suất người đi vay có sự biến động tăng trong tháng 10, ngay sau đó lãi suất đã bình thường trở lại, cho đến cuối quý, lãi suất đã ở mức cao hơn một chút so với mức thường thấy trong Quý 3. Lãi suất vay trung bình hàng năm trong quý tăng vừa phải từ 4,1% trong Quý 3 lên 5,0% trong Quý 4. Sự biến động lãi suất đi vay của tháng 10 là do hai yếu tố chính tác động song song với nhau.

Đầu tiên là việc gửi các stablecoin lại tương đối chậm trong khi việc rút thì nhanh chóng trong thời gian xảy ra lỗi phân phối COMP, dẫn đến nguồn cung tài sản được vay nhiều nhất thấp. Thứ hai là điều kiện thị trường chung đạt mức cao nhất mọi thời đại thúc đẩy nhu cầu đòn bẩy đáng kể. Cả hai việc này xảy ra cùng lúc – một bên có nguồn cung thấp và một bên là nhu cầu tăng đột biến – dẫn đến sự biến động trong lãi suất đi vay.

Tổng quan Compound trong Quý 4 năm 2021

Tương tự như dư nợ cho vay, đến cuối quý, số dư tiền gửi đã giảm 26% so với mức cao hàng quý được thiết lập, dẫn đến tốc độ tăng trưởng hàng quý tương đối ổn định là 0,2%. Với việc giá tài sản ngày càng tăng, tỷ lệ tăng trưởng sẽ chuyển sang tiêu cực trong Quý 4.

WETH vẫn là tài sản ký gửi lớn nhất trên Compound trong khi DAI đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng số dư tiền gửi khi sản phẩm mới của Coinbase là DeFi Yield đã mở ra một dòng chảy DAI mới đến hết tháng 12 để chống lại việc rút tiền chung xảy ra trên các thị trường Compound trong suốt tháng. DAI hiện là tài sản được ký gửi nhiều thứ hai trong Compound và là tài sản được vay nhiều nhất.

Tổng quan Compound trong Quý 4 năm 2021

Ngoài biến động tỷ giá trong thời gian rút tài sản do việc phân phối COMP, lãi suất người gửi trong quý tương đối ngang bằng với lãi suất thấp nhất mọi thời đại của Quý 3. Tỷ lệ tăng nhẹ so với quý trước với tỷ lệ người gửi bình quân hàng năm tăng từ 1,8% lên 2%. Việc ổn định tỷ giá ở các mức này là dấu hiệu cho thấy việc đáo hạn sản phẩm khi thanh khoản của Compound luôn phù hợp với nhu cầu vay.

Tổng quan Compound trong Quý 4 năm 2021

Tỷ lệ sử dụng công cụ tổng hợp của Compound tiếp tục có xu hướng giảm bắt đầu từ đầu năm 2021, điều này làm nổi bật rõ nhất tốc độ tăng trưởng của người gửi tiếp tục vượt xa tốc độ tăng trưởng của việc cho vay. Các nguồn bổ sung của đòn bẩy trên chuỗi sẽ ra mắt trực tuyến vào giữa năm 2021 và thanh khoản từ việc đáo hạn stablecoin nhanh chóng tiếp tục làm giảm tỷ lệ sử dụng Compound khi nguồn cung đáp ứng đủ nhu cầu.

Tổng quan Compound trong Quý 4 năm 2021

Thu nhập lãi hàng quý phục hồi trong Quý 4, tăng 16% từ 78 triệu USD lên 90 triệu USD do sự kết hợp giữa lãi suất tăng đột biến và thời gian duy trì tiền gửi và đi vay cao đã thúc đẩy nguồn thu bổ sung so với môi trường risk-off của Quý 3. DAI và USDC là những động lực lớn nhất tạo ra thu nhập lãi do tính phổ biến trong việc đi vay, chiếm gần 75% tổng thu nhập lãi được tạo ra trên các thị trường Compound trong quý.

Tổng quan Compound trong Quý 4 năm 2021

Compound tạo ra thu nhập giao thức bằng cách triển khai hệ số dự trữ (reserve factor) là tỷ lệ phần trăm được tính từ lãi suất do người đi vay trả mà ban quản trị có thể sử dụng cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau hoặc hoạt động như một bảo hiểm chống lại việc người đi vay vỡ nợ.

Các hệ số dự trữ thay đổi theo tài sản, với DAI có hệ số dự trữ cao nhất trong số tất cả các stablecoin (tài sản được vay nhiều nhất trên Compound) trên nền tảng là 15%. Vì lý do này, DAI liên tục là đơn vị đóng góp đáng kể nhất vào thu nhập giao thức trong năm quý qua, tạo ra hơn 50% thu nhập giao thức trong Quý 4.

Thu nhập giao thức tăng 11% trong Quý 4, từ 9 triệu USD lên 10 triệu USD, chủ yếu là do DAI chiếm tỷ trọng lớn hơn trong dư nợ cho vay.

Tổng quan Compound trong Quý 4 năm 2021

Các khoản cho vay mới (origination) tiếp tục có xu hướng giảm đáng kể (-31% so với quý trước) trong khi dư nợ cho vay tổng thể vẫn tương đối ổn định. Gần 65% số lượng giao dịch trong Q4 xảy ra vào tháng 10 khi tính thanh khoản được thiết lập lại mức trước khi xảy ra lỗi phân phối COMP. Sau giai đoạn này, nhu cầu cho vay mới giảm dần trong quý cuối cùng dẫn đến sự thụt lùi trong tổng khối lượng cho vay vào tháng 12.

Tổng quan Compound trong Quý 4 năm 2021

Khối lượng tiền gửi đã tăng đáng kể trong quý có thể là do cả hai khoản tiền gửi đều chảy trở lại thị trường Compound sau khi giải quyết lỗi phân phối COMP và sản phẩm mới DeFi Yield của Coinbase. DAI chiếm 70% khối lượng tiền gửi trong Quý 4 với 75% số tiền gửi DAI mới sau khi ra mắt tích hợp Coinbase vào đầu tháng 12.

Tổng quan Compound trong Quý 4 năm 2021

Thanh khoản tăng 28% trong Quý 4 từ 27 triệu USD lên 34 triệu USD, tương đối thấp so với các quý trước. Thanh khoản vẫn ở gần mức thấp nhất trong năm qua do sự biến động tương đối ít và các thị trường đáo hạn.

Tổng quan Compound trong Quý 4 năm 2021

Cuối cùng, một trong những động lực chính của tất cả các hoạt động trên thị trường Compound là các ưu đãi token COMP cho người gửi và người đi vay. Ưu đãi token trên cơ sở USD đã giảm -35% trong Quý 4 do giá COMP tiếp tục giảm xuống mức thấp mới chưa từng thấy trong gần một năm.

Tuy nhiên, trên cơ sở token, phần thưởng COMP chỉ giảm -4,6%, chủ yếu do sửa lỗi phân phối COMP và tạm dừng phần thưởng COMP trong việc vay mượn COMP.

Tổng quan Compound trong Quý 4 năm 2021

Các thị trường Compound – Tổng quan về vi mô

Các thị trường Compound có khá nhiều thay đổi trong Quý 4, bao gồm các sửa đổi đối với các thông số rủi ro trên các tài sản khác nhau, việc bổ sung Pax Dollar (USDP) đã chiếm lĩnh được thị trường vay nợ lớn nhất so với Quý 3.

Stablecoin tiếp tục là tài sản đi vay phổ biến nhất so với các tài sản biến động, theo xu hướng các quý trước, stablecoin duy trì tỷ lệ sử dụng cao trong khi mức sử dụng của tài sản biến động vẫn ở một chữ số. Năm thị trường Compound lớn nhất được phân tích kỹ hơn dưới đây.

DAI

Tổng quan Compound - Thị trường DAI
Tổng quan Compound – Thị trường DAI

Trong Quý 4, DAI đã trở thành thị trường lớn nhất của Compound theo dư nợ cho vay và là động lực lớn nhất cũng như duy nhất để tăng trưởng dư nợ trong quý, tăng 35% từ 2 tỷ USD lên 2,8 tỷ USD. DAI cũng là động lực quan trọng nhất thúc đẩy tăng trưởng tiền gửi vượt trội trong quý này, tăng 37% từ 2,5 tỷ USD lên 3,4 tỷ USD, với khối lượng tiền gửi tăng 587% từ 6,5 tỷ USD lên 44 tỷ USD.

Sự gia tăng lớn về nhu cầu và hiệu quả hoạt động so với các thị trường khác có thể là do Coinbase tích hợp giao thức Compound trong sản phẩm DeFi Yield mới của họ, cho phép người dùng kiếm được một mức lợi suất thay đổi trên DAI. Hiệu suất sử dụng giảm 1,2% vào cuối quý khiến lãi suất cho vay tương đối ổn định giảm từ 4,7% vào đầu quý xuống 4,5% vào cuối quý.

Tổng quan Compound trong Quý 4 năm 2021

Với dòng vốn lớn của DAI vào các thị trường của Compound, DAI đã kết thúc quý bằng việc thay thế USDC và trở thành tài sản đi vay phổ biến nhất, chiếm 46% tổng số dư nợ cho vay.

Tổng quan Compound trong Quý 4 năm 2021

USDC

Tổng quan Compound trong Quý 4 năm 2021

USDC có dư nợ cho vay giảm 7% trong quý này sau khi là động lực lớn nhất thúc đẩy tăng trưởng cho vay trong Quý 3. Tỷ lệ sử dụng giảm khoảng 5% do hoạt động đi vay giảm dần dẫn đến lãi suất giảm từ 7,6% xuống 4,4% vào cuối quý.

Tổng quan Compound trong Quý 4 năm 2021

USDT

Tổng quan Compound trong Quý 4 năm 2021

USDT phần lớn là một câu chuyện tương tự như USDC trong Quý 4. Dư nợ cho vay tăng trưởng thấp, khoảng 1% cùng với mức tăng gần 6% trong tổng tiền gửi đã dẫn đến hiệu suất sử dụng giảm 4%. Kết quả là lãi suất USDT giảm nhẹ từ 5,6% xuống 4,8% vào cuối quý.

Tổng quan Compound trong Quý 4 năm 2021

WBTC

Tổng quan Compound trong Quý 4 năm 2021

Dư nợ cho vay của WBTC tăng 13%, đạt mức cao nhất mọi thời đại hàng quý là 135 tỷ USD. Số dư tiền gửi giảm nhẹ 2% trong quý mặc dù giá BTC tăng từ 43,825 USD lên 47,121 USD. Sự gia tăng giá này vô tình đã hỗ trợ chỉ số số dư tiền gửi, chúng sẽ giảm 12% từ quý 3 đến quý 4 nếu giá BTC không đổi. Sau khi giá BTC đạt đỉnh vào cuối tháng 10, các khoản gửi WBTC vẫn tương đối ổn định trong suốt cuối năm.

Tổng quan Compound trong Quý 4 năm 2021

WETH

Tổng quan Compound trong Quý 4 năm 2021

WETH là thị trường lớn nhất của Compound tính theo số dư tiền gửi nhưng đã có một quý giảm nhẹ 3% từ 5,5 tỷ USD xuống 5,4 tỷ USD. Giá của ETH đã tăng từ 2,938 USD trong Quý 3 lên 3,739 USD trong Quý 4, tăng 27%. Nếu không có sự tăng giá của ETH, các khoản gửi trong Quý 4 sẽ giảm 28%.

Tổng quan Compound trong Quý 4 năm 2021

WETH đại diện cho 38% tổng số dư tiền gửi của Compound, DAI hiện lớn thứ hai với 24%, vượt qua USDC.

Tổng quan Compound trong Quý 4 năm 2021

Việc quản trị và các sự kiện chính:

Sự kiện chính Tích hợp Coinbase

Vào đầu tháng 12, Coinbase đã thông báo cho người dùng của họ ở hơn 70 quốc gia (ngoại trừ Hoa Kỳ) sẽ có quyền truy cập vào sản phẩm tích hợp giao thức DeFi đầu tiên của Coinbase, DeFi Yield. Với DeFi Yield, người dùng có thể kiếm được lợi suất thay đổi trên DAI thông qua Giao thức Compound.

Coinbase cung cấp sản phẩm không tiêu tốn gas, các chi phí hoặc lockups. Do đó, các khoản gửi DAI trung bình hàng ngày đã tăng gấp ba lần sau thông báo. Các khoản gửi DAI trung bình hàng ngày trong quý trước khi công bố là 0,16 tỷ USD, sau khi phát hành sản phẩm vào ngày 9 tháng 12, trung bình lượng DAI trị giá 1,4 tỷ USD đã được gửi vào Compound.

Lỗi phân phối COMP và Việc kiểm toán liên tục

Được thực thi ngay trước khi kết thúc Quý 3, Đề xuất 062 đã thực hiện phân chia phần thưởng COMP cho các khoản gửi và khoản vay đồng thời vô tình tạo ra một lỗi khiến một số thị trường nhất định có phần thưởng COMP vượt quá mức nếu người dùng chọn claim số COMP đã tích lũy sai. Kết quả là, khoảng 200 nghìn COMP (68 triệu USD) đã được gửi đến Compound Controller và bị phân bổ sai.

Ngay sau khi phát hiện ra lỗi, Đề xuất 064 đã được thông qua và thực thi để vá lỗi. Đề xuất 065 nhanh chóng được thực hiện vào giữa tháng 10, trong đó đã triển khai cơ chế khôi phục COMP dư thừa và thiết lập lại phần thưởng COMP trên toàn bộ giao thức.

Mô-đun tiền gửi của MakerDAO 

Vào đầu tháng 12, GFX Labs và cộng đồng Compound đã đề xuất với MakerDAO để ưu tiên DAI Direct Deposit Module (Mô-đun tiền gửi trực tiếp DAI, viết tắt là D3M) của Compound. D3M là một triển khai của Maker Protocol cho phép Maker đưa trực tiếp DAI vào thị trường đi vay DAI của Compound.

Hiện tại, Aave là giao thức duy nhất mà D3M đã được triển khai. Việc bỏ phiếu đã được thông qua trong cuộc thăm dò ý kiến của MakerDAO vào tháng 1 năm 2022.

Các quyết định về quản trị

Tổng quan Compound trong Quý 4 năm 2021

Đề xuất 076 – OpenZeppelin kiểm toán giao thức liên tục – Ngày 21 tháng 12 năm 2021

OpenZeppelin sẽ cung cấp dịch vụ kiểm toán liên tục chuyên dụng cho tất cả các đề xuất quản trị Compound và sẽ làm việc với cộng đồng Compound để phát triển các yêu cầu bảo mật và thực hiện giám sát bảo mật tốt nhất.

OpenZeppelin đã sửa đổi đề xuất ban đầu của mình để loại trừ phí thực hiện. Phí của OpenZeppelin trong việc cung cấp các dịch vụ này sẽ tương đương với lượng COMP trị giá 1 triệu USD mỗi quý trong một năm. Phí này bao gồm tất cả các dịch vụ được xác định trong đề xuất.

Đề xuất của OpenZeppelin đã được cộng đồng xem xét cùng với đề xuất Trails of Bits và ChainSecurity. OpenZeppelin cuối cùng đã thắng thầu cung cấp các dịch vụ kiểm toán và bảo mật liên tục cho Compound.

Đề xuất 074 nhằm điều chỉnh ba thông số tổng trên ba tài sản trong Compound. Đề xuất đã thay đổi thị trường WBTC, BAT và LINK như sau: Hệ số tài sản thế chấp (collateral factor) cBAT từ 60% lên 65%, Hệ số tài sản thế chấp cLINK từ 65% lên 70%, Hệ số tài sản thế chấp cWBTC2 từ 65% lên 70%.

Đề xuất 073 – Thêm PAX Dollar (USDP) – Ngày 20 tháng 12 năm 2021

Tiêu chuẩn Paxos đã được thêm vào như một stablecoin trên Compound với các thông số rủi ro được đề xuất: hệ số tài sản thế chấp 0-25%, hệ số dự trữ 20-30%, không có tốc độ COMP, giới hạn vay 80%.

Đề xuất 072 – Cập nhật thông số rủi ro cho WBTC, UNI và COMP – Ngày 8 tháng 12 năm 2021

Đề xuất 072 đã điều chỉnh tổng ba thông số trên ba tài sản trong Compound. Đề xuất đã thay đổi thị trường WBTC, UNI và COMP như sau: hệ số tài sản thế chấp WBTC từ 65% lên 70%, hệ số tài sản thế chấp UNI từ 60% lên 70%, hệ số tài sản thế chấp COMP từ 60% lên 65%.

Đề xuất 071 – Cập nhật thông số rủi ro cho DAI, BAT, ZRX và ETH – ngày 27 tháng 11 năm 2021

Đề xuất 071 đã điều chỉnh tổng bốn thông số trên bốn tài sản trong Compound để phù hợp với mức rủi ro vừa phải do cộng đồng chọn. Đề xuất sẽ: Đặt hệ số tài sản thế chấp cZRX thành 60%, đặt hệ số tài sản thế chấp cBAT thành 60%, đặt hệ số tài sản thế chấp cDAI thành 80%, đặt hệ số tài sản thế chấp cETH thành 80%.

Đề xuất 069 đã điều chỉnh tổng bốn thông số trên bốn tài sản trong Compound. Đề xuất này là bản cập nhật hàng loạt các thông số rủi ro để phù hợp với mức rủi ro vừa phải do cộng đồng Compound chọn. Các bản cập nhật thông số này là lần thứ hai trong số các khuyến nghị thông số thường xuyên của Gauntlet như một phần của thông số Dynamic Risk (rủi ro động): đặt hệ số thế chấp cLINK thành 65%, đặt hệ số thế chấp cMKR thành 55%, đặt hệ số thế chấp cSUSHI thành 55%, đặt hệ số thế chấp cYFI thành 60%.

Đề xuất 068 – Kết thúc phần thưởng khi vay cCOMP – Ngày 12 tháng 11 năm 2021

Đề xuất 068 dừng phần thưởng COMP cho việc vay cCOMP bằng cách sử dụng chức năng Comptroller mới cho phép chia nhỏ tốc độ COMP. Phần thưởng COMP sẽ không thay đổi cho các nhà cung cấp cCOMP.

Đề xuất 066 đã điều chỉnh tổng số 6 thông số trên 6 tài sản Compound. Các điều chỉnh như sau: đặt hệ số thế chấp cAAVE thành 60%, đặt hệ số thế chấp cLINK thành 60%, đặt hệ số thế chấp cMKR thành 45%, đặt hệ số thế chấp cSUSHI thành 45%, đặt hệ số thế chấp cUSDC thành 80%, đặt hệ số thế chấp cYFI thành 55%.

Đề xuất 065 – Chỉnh lại lượng COMP dư thừa – Ngày 19 tháng 10 năm 2021 

Đề xuất này chỉnh sửa số lượng COMP dư thừa do lỗi trong Đề xuất 62 (ngày 29 tháng 9) và khôi phục hoàn toàn chức năng của phần thưởng COMP. Đề xuất chứa danh sách chính xác những người dùng đã nhận quá số COMP cùng với số lượng dư thừa chính xác của họ và một chức năng riêng biệt mới được giới thiệu, fixBadAccruals, để chỉnh lại lượng COMP dư thừa.

Đề xuất 064 – Sửa lỗi tích lũy COMP – Ngày 9 tháng 10 năm 2021

Đề xuất 064 đã vá lỗi được nêu trong Đề xuất 62 và cho phép rút phần thưởng COMP cho đến khi có thể sửa được lỗi tích lũy COMP.

Đề xuất mới này cũng đã sửa đề xuất 63 ngăn không cho phân phối thêm COMP cho đến khi khôi phục logic chính xác nhưng lại gây ra sự cố cho các giao thức được tích hợp với Compound và yêu cầu chức năng xác nhận quyền sở hữu.

Các cuộc thảo luận về quản trị 

Tốc độ phân phối COMP

Sau khi phân tích Compound và tốc độ phân phối COMP (compSpeed), GFX Labs đã đề xuất giảm compSpeed ​​trên các thị trường. CompSpeed ​​về cơ bản là số lượng COMP được phân phối cho các nhà cung cấp và người đi vay và đóng vai trò như một biện pháp khuyến khích thanh khoản.

Tiền đề cốt lõi của GFX Lab là khoảng 160 triệu USD được chi tiêu hàng năm cho compSpeed đang phải chi trả quá nhiều cho tính thanh khoản dù đã có đủ thanh khoản (các thị trường mới được thêm vào là ngoại lệ). Các cuộc thảo luận xoay quanh việc giảm compSpeed ​​xuống 0, giảm dần compSpeed ​​hoặc không thay đổi gì cả.

Tổng quan về Grant Program

Compound Grants Program (CGP) 1.0 là một thử nghiệm cực kỳ thành công, kéo dài từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 9 năm 2021 với ý tưởng đơn giản là những người đóng góp tài trợ để cải thiện Compound. Chương trình đã tài trợ cho hơn 30 thành tố với hơn 1 triệu USD tài trợ cho các bảng điều khiển nguồn mở (open-source dashboard), phân tích, hackathon và nhiều hơn nữa.

Với sự kết thúc của bước lặp lại đầu tiên của chương trình tài trợ, tất cả các khoản tài trợ mới đã bị tạm dừng, dẫn đến khoản tài trợ không được phân phối trong Quý 4. Với thành công của chương trình tài trợ thử nghiệm, số lượng các thành viên ủy ban tài trợ đang chuẩn bị tăng gấp đôi và tạo ra một chương trình tài trợ vượt trội hơn so với GCP 1.0 về quy mô, tốc độ và cấu trúc. GCP 2.0 hiện đang được xây dựng và chưa công bố ngày ra mắt.

Lộ trình

Mục tiêu ngắn hạn cho Compound là tiếp tục bổ sung thêm các thị trường mới và tinh chỉnh các thông số rủi ro, đặc biệt là khi công ty kiểm toán liên tục OpenZeppelin vừa được bổ sung, giúp loại bỏ gánh nặng về bảo mật khỏi cộng đồng.

Các mục tiêu xa hơn chủ yếu tập trung vào hai nỗ lực chính từ Compound Labs: Treasury và Gateway. Treasury là dịch vụ B2B của Compound nhằm mục đích cung cấp lợi suất từ Compound cho các công ty truyền thống. Gateway là cam kết lớn hơn đã sẵn sàng để tái kiến ​​trúc toàn diện Compound nhằm đáp ứng hiệu quả nhu cầu quy mô toàn cầu.

Gateway

Vào tháng 3 năm 2021, Compound Labs đã công bố bản thử nghiệm cho Compound Chain dựa trên whitepaper, một chuỗi khối độc lập sẽ đóng vai trò là cơ sở hạ tầng cho thị trường lãi suất xuyên chuỗi, được gọi là Gateway.

Gateway dự định trở thành một chuỗi khối dựa trên substrate sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi vay và cho vay các tài sản cơ sở trên các blockchain khác nhau bên ngoài. Mục tiêu là giới thiệu một stablecoin mới, CASH, là token cơ sở của Gateway được tạo ra thông qua việc đi vay, giống như DAI của MakerDAO, nơi tất cả lãi suất sẽ được kiếm và thanh toán bằng CASH.

Khả năng tương tác xuyên chuỗi này là một cam kết đầy tham vọng và đầy thách thức với tiềm năng cách mạng hóa ngành cho vay và đi vay xuyên chuỗi. Kể từ khi công bố dự án Gateway vào năm ngoái, đội ngũ Compound Labs đã phát hành nhiều phiên bản Gateway thử nghiệm, nhiều đội ngũ khác bắt đầu thử nghiệm các phương pháp tiếp cận đa chuỗi và một số giao thức xuyên chuỗi bị mất tài sản do sự cố bảo mật.

Do những sự kiện đó trong năm qua và tốc độ đáng kinh ngạc mà hệ sinh thái tiền mã hóa đang phát triển, đội ngũ Compound Labs đã quyết định điều chỉnh và đề xuất một cách tiếp cận thay thế cho những gì họ tin là chiến lược đa chuỗi đúng đắn.

Đội ngũ quyết định rằng ban đầu nên tập trung vào việc tung ra Compound trên các chuỗi tương thích với EVM trên các thị trường bị phân mảnh thay vì khởi chạy Gateway được kết nối với những starport trên các chuỗi bên ngoài. Cách tiếp cận thay thế này giúp loại bỏ rủi ro và sự phức tạp liên quan đến nhóm thanh khoản được chia sẻ mà cuối cùng cộng đồng có thể quyết định nâng cấp lên trong tương lai.

Tổng quan Compound trong Quý 4 năm 2021

Trong các thị trường của Compound, stablecoin tiếp tục là tài sản phổ biến nhất để vay trong khi các tài sản biến động hơn được dùng làm tài sản thế chấp. Từ sự quan sát này, một trong những thay đổi lớn nhất về thiết kế mà Compound Labs đang đề xuất cho cách tiếp cận đa chuỗi của họ là chỉ cho phép một tài sản có thể vay được với số lượng N tài sản thế chấp.

Điều này sẽ chỉ tạo ra một tài sản có mô hình lãi suất, sẽ cải thiện rủi ro giao thức và giảm cơ sở mã (code base).

Tổng quan Compound trong Quý 4 năm 2021

Các bước tiếp theo mà Compound Labs đã vạch ra là hoàn thành cơ sở mã ban đầu, bắt đầu kiểm tra bảo mật, triển khai mạng thử nghiệm (test net) và cuối cùng khởi chạy giao thức trên Ethereum khi cộng đồng quyết định. Từ đó, cộng đồng sẽ có khả năng triển khai giao thức trên bất kỳ blockchain bên ngoài nào.

Kết luận:

Là một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tài chính, Compound sẽ luôn bị ảnh hưởng bởi thị trường rộng lớn và môi trường vĩ mô. Quý 4 bắt đầu với sự phục hồi mạnh mẽ của dư nợ cho vay và số dư tiền gửi do dòng vốn chảy trở lại thị trường Compound sau khi lỗi phân phối COMP khiến thanh khoản giảm vào cuối Quý 3.

Vốn hóa vẫn ở mức cao đó trong suốt quý cho đến khi thị trường bắt đầu bán tháo vào cuối năm khiến các chỉ số của Compound giảm theo. Nhìn chung, số liệu cuối quý của Compound đạt mức cao nhất mọi thời đại trong các chỉ số chính như dư nợ cho vay và số dư tiền gửi, cũng như tăng trưởng mạnh mẽ trong thu nhập ròng của giao thức.

Compound là một trong những giao thức đầu tiên hướng tới quản trị phân tán và phát triển phân tán, các sự cố như lỗi phân phối COMP của Đề xuất 062 phản ánh tính thử nghiệm của mô hình tổ chức. Cộng đồng Compound đã sử dụng sự cố này như một chất xúc tác cho sự thay đổi, nơi nhiều người tham gia hơn sẽ tham gia vào quá trình quản trị và phát triển, dẫn đến việc phân tích và xem xét kỹ lưỡng hơn về các đề xuất trong tương lai.

Cộng đồng đã trở nên mạnh mẽ hơn từ Quý 4 và có nhiều bài học và công cụ hơn. Với việc cộng đồng tập trung vào các bản cập nhật giao thức mới, trao đổi và tích hợp giao thức cũng như việc áp dụng DeFi theo thể chế, tương lai của giao thức Compound sẽ tiếp tục tỏa sáng.

Bài viết được Hồng Mai biên tập từ “State of Compound: Q4 2021” bởi tác giả Dustin Teander & Sami Kassab; với mục đích cung cấp thông tin và phi lợi nhuận. Chúng tôi không khuyến nghị đầu tư và không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư liên quan đến nội dung bài dịch.

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

#DeFi
ic-comment-blueBình luận
#