Layer-2
Tiêu điểm về trạng thái quản trị Optimism 
#
Marketing
25 phút đọc
13/10/2022
4
0
0

Tiêu điểm về trạng thái quản trị Optimism 

Tiêu điểm chính

  • Optimism Token House đã phân phối 42 triệu OP thông qua Quỹ Quản trị (Governance Fund ) cho các dự án tăng trưởng bền vững trên mạng lưới Optimism.
  • Hơn 60% số tiền được phân phối được phân bổ cho các chương trình khuyến khích thanh khoản, điều này làm tăng đáng kể số lượng tổng giá trị bị khóa (TVL) trên mạng lưới nhưng vẫn chưa dẫn đến sự gia tăng có ý nghĩa về giao dịch và doanh thu của người lập trình.
  • Optimism sẽ tìm cách phát triển quy trình Quỹ Quản trị cho Mùa 2 bằng cách giới thiệu các Ủy ban quản trị, điều chỉnh các yêu cầu về số lượng và tinh chỉnh hơn nữa mục đích của quỹ là nhắm đến việc di chuyển các ứng dụng Layer 1 và thu hút các nhà xây dựng phù hợp với giá trị.

Mở đầu

Optimism Token ($OP) ra mắt vào ngày 1 tháng 6 năm 2022, đánh dấu sự khởi đầu của Optimism Collective và một tầm nhìn đầy tham vọng về thử nghiệm quản trị. Một thành phần cốt lõi của Optimism Collective là Quỹ quản trị Token House, một quỹ do các chủ sở hữu token OP đảm nhiệm nhằm khuyến khích sự tăng trưởng bền vững của các dự án trong hệ sinh thái Optimism.

Trong mùa đầu tiên, Quỹ Quản trị đã phân phối thành công 42 triệu OP và có những tác động khác nhau đến các chỉ số cốt lõi của mạng lưới Optimism. Báo cáo này đi sâu vào hoạt động quản trị trong Token House ở Mùa 1, đề cập đến power dynamics, tài trợ quản trị và các cải tiến theo kế hoạch của Optimism cho Mùa 2.

Tổng quan quản trị về Cơ cấu Quản trị Lưỡng viện (Kép)

Quản trị Optimism là một nỗ lực hợp tác giữa Optimism Foundation và Optimism Collective. Optimism Collective là lưỡng viện, chia đều các vấn đề quản trị giữa Token House và Citizens's House.

Token House

Nhiệm vụ của Token House là quản lý các ưu đãi dự án, nâng cấp giao thức và quỹ kho bạc. Nó được ra mắt cùng với đợt airdrop #1 vào tháng 6 năm 2022, gồm ~215 triệu OP và được điều hành bởi các chủ sở hữu OP. Đáng chú ý, 5,4% tổng nguồn cung OP (~ 232 triệu OP) đã được phân bổ cho Quỹ quản trị để phân bổ cho Hệ sinh thái Optimism.

Trong Mùa 1, có rất ít tài liệu và hướng dẫn từ Foundation liên quan đến mục tiêu và mục đích của Quỹ Quản trị. Optimism gần đây đã làm rõ mục đích và mục tiêu của Quỹ quản trị, sẽ bước vào Mùa 2 từ ngày 8 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 9 tháng 11 năm 2022.

Mục đích

Quỹ Quản trị nhằm khuyến khích sự tăng trưởng bền vững của các dự án và cộng đồng trong hệ sinh thái Optimism. Tất cả các khoản tài trợ có nghĩa là đi kèm với các sản phẩm liên quan đến sự tăng trưởng. Quỹ Quản trị sẽ không tài trợ cho hàng hóa công mà không có kỳ vọng về công việc trong tương lai, vì Citizens' House sẽ chịu trách nhiệm tài trợ hồi tố cho hàng hóa công khi được tung ra thị trường.

Mục tiêu

Các mục tiêu ngắn hạn của Quỹ Quản trị là nhắm đến các ứng dụng Layer 1 phù hợp với thị trường sản phẩm. Mục tiêu này nhằm khuyến khích các nhà xây dựng và ứng dụng đã có tên tuổi trên Ethereum chuyển sang Optimism. Mục tiêu ngắn hạn thứ hai đối với Quỹ Quản trị là tăng dân số các nhà xây dựng phù hợp với giá trị.

Optimism muốn khuyến khích các nhà xây dựng và nhà phát triển đã được xác minh để khởi chạy các ứng dụng của họ trên Optimism nhằm trở thành trung tâm đổi mới.

Citizens' House

Citizens’ House vẫn chưa được ra mắt nhưng ban đầu sẽ bao gồm những người đóng góp hàng đầu trong hệ sinh thái Optimism. Optimism Foundation sẽ chọn Công dân ban đầu và trao Quyền công dân (Citizenship) thông qua Soulbound NFTs. Các thành viên của Citizens’ House sẽ chịu trách nhiệm phân phối trở lại doanh thu do giao thức tạo ra cho các hàng hóa công phục vụ cho Hệ sinh thái của Optimism.

Tầm nhìn của Citizens’ House là tạo ra một hiệu ứng bánh đà mà trong đó doanh thu tạo ra bởi Sequencer được phân phối bởi các công dân để tài trợ hồi tố cho hàng hóa công. Điều này sẽ làm tăng nhu cầu đối với hàng hóa công của Optimism, do đó, sẽ thúc đẩy nhiều nhu cầu hơn về không gian block Optimism, do đó tạo ra nhiều doanh thu hơn cho Sequencer.

Quy trình quản trị của Token House

Quy trình Quản trị của Optimism ở Token House cho phép các thành viên cộng đồng thực hiện các thay đổi đối với giao thức của Optimism bằng cách sử dụng một số loại đề xuất được xác định trước. Các đại biểu đóng một vai trò quan trọng trong quá trình quản trị Optimism và đóng vai trò là người giám sát vòng đời đề xuất. Có sáu loại đề xuất chính, mặc dù mỗi loại sẽ tuân theo một quy trình tương tự thông qua Quản trị Optimism.

Tuần 1: Phản hồi của cộng đồng & Phép thử - [Giai đoạn dự thảo]

Đề xuất được tạo khi một thành viên cộng đồng giới thiệu ý tưởng trên Diễn đàn Quản trị Optimism  hoặc Discord. Sau khi được đăng tải, cộng đồng sẽ cung cấp phản hồi, thảo luận và tranh luận về (các) ý tưởng.

Tuần 2: Phản hồi của người ủy quyền - [Giai đoạn xem xét]

Sau khi một đề xuất đã được cộng đồng thảo luận, các đại biểu của Token House có trách nhiệm cung cấp phản hồi về các đề xuất đáp ứng các yêu cầu được nêu trong Mẫu đề xuất. Đối với đề xuất chuyển sang Tuần 3, hai đại biểu với hơn 0,5% nguồn cung OP bỏ phiếu hiện tại phải đưa ra sự chấp thuận rõ ràng trong chủ đề thảo luận.

Tuần 3: Bỏ phiếu - [Bình chọn Snapshot]

Trong Tuần 3, tất cả các đại biểu (và những người tự đại diện) có thể bình chọn trên Không gian Snapshot của Optimism. Mỗi loại đề xuất sẽ phải tuân theo số đại biểu và ngưỡng phê duyệt khác nhau. Các đề xuất Tài trợ Quản trị được xem là "thông qua" khi đáp ứng đủ túc số 30% OP biểu quyết và ngưỡng phê duyệt 51%.

Sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, Optimism Foundation tạo điều kiện cho việc quản lý đề xuất. Các đề xuất không thành công có thể được làm lại và bổ sung trong chu kỳ biểu quyết tiếp theo, chỉ định bất kỳ thay đổi đáng chú ý nào được thực hiện đối với đề xuất.

 Điều chỉnh quy trình cho Mùa 2

  • Mỗi Bài viết Xoay quanh về việc Bỏ phiếu (Voting Roundup Thread) cần phải thể hiện tổng nguồn cung có thể chuyển đổi OP.
  • Trong giai đoạn Xem xét (Review ) (Tuần 2), các đại biểu có thể không phê duyệt đề xuất của mình để chuyển đề xuất đó sang Tuần 3.
  • Trong giai đoạn Xem xét, tất cả các đề xuất phải nhận được sự chấp thuận rõ ràng của đại biểu. Nếu không có sự chấp thuận rõ ràng của đại biểu, các đề xuất sẽ không chuyển sang biểu quyết Snapshot.
  • Số đại biểu đã tăng từ 10% lên 30% cho tất cả các đề xuất.
  • Ngưỡng phê duyệt cho các nâng cấp giao thức đã được điều chỉnh từ 51% lên 76%.

Các đại biểu của Token House Power Dynamics

Đại biểu

Trong Mùa 1, các đại biểu đóng vai trò thiết yếu trong việc xem xét và phê duyệt các đơn đăng ký Quỹ Quản trị.

Theo hệ thống xem xét trước đây, các đại biểu với hơn 0,5% quyền biểu quyết được ủy quyền dự kiến ​​sẽ xem xét tất cả các đề xuất tài trợ quản trị. Mỗi đơn đăng ký yêu cầu sự chứng thực trực tiếp của ít nhất hai đại biểu để tiến hành. Sự phụ thuộc vào các đại biểu này đã tạo ra một quy trình làm việc tốn nhiều công sức, dẫn đến việc các đại biểu không được trả tiền phải làm việc nhiều để xem xét từng đề xuất quản trị.

Hơn nữa, các phản hồi đôi khi gây tranh cãi. Trong một trường hợp đáng chú ý, đơn đăng ký của Lido DAO đã bị từ chối sau khi không nhận được sự quan tâm từ các đại biểu khác ngoài ScaleWeb3 và Polynya. Ngược lại, đơn đăng ký của Rocket Pool đã thành công với sự ủng hộ gần như nhất trí từ tất cả các đại biểu lớn.

Trong Mùa 2, Optimism sẽ giải quyết vấn đề kiệt quệ của đại biểu này thông qua sự ra đời của các ủy ban. Các đề xuất của Mùa 1 đã được đưa ra một quy trình mơ hồ yêu cầu sự tham gia của đại biểu trước khi lựa chọn biểu quyết Snapshot.

Giờ đây, một ủy ban sẽ họp để thảo luận về giá trị của đề xuất và cuối cùng đưa ra các khuyến nghị rõ ràng về việc liệu và khi nào một đề xuất sẵn sàng để đệ trình. Nếu một đề xuất được coi là chưa sẵn sàng để đệ trình, các ủy ban sẽ hướng dẫn người nộp đơn về việc tăng cường tính rõ ràng cho đề xuất của họ.

Bối cảnh đại biểu hiện tại

Bối cảnh đại biểu Optimism đã chứng kiến ​​một số thay đổi đáng chú ý về quyền lực. Sau khi chịu trách nhiệm về 59% tổng số quyền biểu quyết được ủy quyền, 10 đại biểu hàng đầu đã giảm xuống dưới một nửa tổng thị phần quyền biểu quyết được ủy quyền, với quyền kiểm soát chỉ 48% tổng số quyền biểu quyết. Tất cả 10 đại biểu hàng đầu đã mất quyền biểu quyết trong 30 ngày qua.

Khi quyền biểu quyết của các đại biểu quan trọng nhất giảm xuống, một số đại biểu đáng chú ý đã giành được traction với chi phí của những người khác. Hai đại biểu có traction đáng chú ý bao gồm Nick Tong (50,5%) và Blockchain tại Berkeley (30,4%). Việc phân phối lại quyền biểu quyết từ cá voi cho các cử tri nhỏ hơn là một tín hiệu đáng khích lệ cho sự phi tập trung hoá của quản trị Optimism.

Mặc dù nắm giữ quyền biểu quyết đáng kể, 20 đại biểu hàng đầu hiện tại đã không sử dụng được hơn một phần ba tổng số quyền biểu quyết của họ trong Mùa 1. Trong khi nhiều đại biểu đã tham gia trên khắp các diễn đàn quản trị của Optimism và tích cực sử dụng quyền biểu quyết được ủy quyền của họ, thì sự tham gia lại khác nhau một cách đáng kể.

Tỷ lệ tham gia điển hình (x phiếu bầu / y đề xuất) không tính đến tác động của đại biểu khi phiếu bầu của họ được bỏ phiếu. Một đại diện thay thế cho sự tham gia của đại biểu được hiển thị trong số lượng quyền quản trị được thực hiện bởi một đại biểu nhất định (sử dụng phiếu bầu) so với tổng số phiếu bầu mà họ có cơ hội bỏ ra.

Ví dụ: Nếu một cộng tác viên mới tham gia vào hệ sinh thái Optimism, tỷ lệ tham gia biểu quyết của họ sẽ bắt đầu ở mức 0.

  • Nếu cá nhân đạt được 1 triệu phiếu bầu được ủy quyền vào ngày đầu tiên đóng góp và tham gia đầy đủ vào 20 đề xuất tiếp theo, thì họ vẫn sẽ đối mặt với tỷ lệ tham gia 30%.
  • Nếu sự tham gia được đánh giá bằng việc sử dụng phiếu bầu, kết quả sẽ hiển thị người đóng góp này với tỷ lệ tham gia 100%, đã thực hiện 100% tất cả các phiếu bầu có thể.

Ủy ban Token House

Ủy ban Token House đã được công bố sau khi kết thúc Tài trợ Quản trị Mùa 1 và là ví dụ gần đây nhất về thử nghiệm quản trị Optimism.

Trong Mùa 1, các đại biểu đảm nhận hầu hết công việc trong việc xem xét và phê duyệt đơn đăng ký. Mục tiêu của các ủy ban là tạo ra các nhóm làm việc để giảm bớt khối lượng công việc do các đại biểu đảm nhận trong Mùa 1.

Đối với Mùa 2 của Quỹ Quản trị, sẽ có bốn ủy ban phân chia công việc liên quan đến các đề xuất tài trợ trong Token House. Các ủy ban do những người nắm giữ OP bầu chọn bao gồm hai ủy ban DeFi, một ủy ban công cụ và cơ sở hạ tầng, và một ủy ban gaming và NFT. Mỗi ủy ban sẽ bao gồm một nhà lãnh đạo và bốn người đánh giá, và Quỹ Quản trị sẽ được sử dụng để trả thù lao với mức 10.000 USD mỗi tháng cho mỗi ủy ban (trong OP).

Vào cuối Mùa 2, số tiền bổ sung 10.000 USD cho mỗi ủy ban (40.000 USD) sẽ được chia cho tất cả các uỷ ban dựa trên khối lượng công việc tương đối.

Mặc dù ý định ban đầu của các ủy ban là giảm khối lượng công việc của đại biểu, nhưng gần như tất cả các ủy ban đều bao gồm các đại biểu hiện tại. Nếu không có khuyến khích tài chính cho các đại biểu không tham gia với các ủy ban, sự drop-off sẽ có thể xảy ra nếu 20 đại biểu được trả tiền thông qua các ủy ban và các đại biểu còn lại thì không.

Một thành viên của Optimism Foundation đã giải quyết vấn đề này, nêu rõ rằng đó là "Để giải quyết những vấn đề xung quanh việc drop-off tham gia của các đại biểu không phải ủy ban, Optimism Foundation sẽ theo dõi dữ liệu này và đánh giá lại cấu trúc của các ủy ban nếu nhận thấy sự sụt giảm có ý nghĩa."

Tính đến ngày 8 tháng 9 năm 2022, 20 thành viên ủy ban kết hợp quyền biểu quyết chiếm khoảng 32,9% tổng số OP khả thi. Ủy ban DeFi (Nhóm A) chiếm 17,5% tổng số OP có thể biểu quyết.

Phân tích Đề xuất

Vấn đề quản trị của Optimism vẫn còn đang ở một trạng thái non trẻ. Cho đến nay, Token House đã bỏ phiếu độc quyền về các đề xuất Tài trợ Quản trị. Các cuộc bỏ phiếu của Quỹ Quản trị đã tồn tại qua bốn chu kỳ, với quy trình tổng thể được chia nhỏ như sau.

Phân tích về sự hiệu quả của Quỹ quản trị

Mục đích đã nêu của Quỹ Quản trị Optimism là khuyến khích sự phát triển của các dự án và cộng đồng trong hệ sinh thái Optimism.

Quỹ quản trị đã phân phối 42 triệu token OP cho các dự án trong hệ sinh thái Optimism qua bốn chu kỳ bỏ phiếu. Optimism Collective Flywheel, như đã được đề cập trước đó, là điều quan trọng cần nắm để đánh giá hiệu quả các biện pháp khuyến khích OP. Bánh đà phụ thuộc vào hàng hóa công thúc đẩy nhu cầu về không gian block, làm tăng hiệu quả doanh thu của Sequencer, được trả lại và phân phối cho hàng hóa công.

Để đánh giá tác động của các ưu đãi đối với hệ sinh thái OP, chúng tôi sẽ quan sát một số chỉ số của hệ sinh thái và cố gắng bối cảnh hóa vai trò của các ưu đãi OP trong chiến lược tiếp nhận người dùng của Optimism Foundation.

Giao dịch và Khối lượng người dùng

Khi quan sát sự tăng trưởng của người dùng và giao dịch, rõ ràng là đợt airdrop trước đó đã tăng cả số lượng người dùng và số lượng giao dịch trên Optimism. Trong khi cả hai chỉ số đều giảm sau đỉnh điểm của hoạt động airdrop vào tháng 6, việc giới thiệu các chương trình khuyến khích OP dường như phù hợp với sự gia tăng hoạt động trên mạng lưới trong khung thời gian hàng tháng.

Liệu người dùng có tiếp tục tin tưởng Optimism sau khi kết thúc các chương trình này hay không vẫn cần được xem xét, nhưng cho đến nay, có vẻ như người dùng sẵn sàng ở lại miễn là họ được khuyến khích làm như vậy.

Tổng giá trị bị khóa (TVL)

Cho đến nay, các biện pháp khuyến khích OP được cho là thành công nhất trong việc thu hút thanh khoản vào hệ sinh thái của mạng lưới OP. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì 60% OP phân phối được dành riêng cho mục đích khai thác thanh khoản (LM). Các giao thức DeFi tung ra các chương trình LM đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể về số lượng giá trị bị khóa.

Ví dụ, Aave đã chứng kiến ​​mức tăng trưởng TVL ròng gần 318,6 triệu USD. Velodrome, một bên thụ hưởng đáng chú ý khác, đã tăng từ hơn 4 triệu USD lên hơn 68 triệu USD trong TVL kể từ khi các khuyến khích của nó bắt đầu vào tháng 7.

Khi các chương trình khuyến khích tiếp tục triển khai, việc khai thác thanh khoản sẽ tiếp tục thu hút vốn vào chuỗi Optimism. Hơn 20 triệu OP được xếp hàng đợi để phát hành thông qua các giao thức đáng chú ý như Synthetix, Uniswap, Hop, Chainlink và Beethoven X.

Nhiều thành viên cộng đồng, người dùng và người sáng lập dự án dựa vào TVL để đo lường hiệu suất của các biện pháp khuyến khích.

Mặc dù TVL là một chỉ báo có giá trị về niềm tin của nhà đầu tư vào một giao thức và lợi nhuận có thể đạt được, nó trực tiếp đại diện cho giá trị USD được giữ trên mạng lưới. TVL có thể hiển thị hiệu quả lượng phiếu bầu đã thu hút được do các ưu đãi từ sự kiện tài trợ nhưng không đảm bảo rằng những người dùng này đang tích cực giao dịch.

Tuy nhiên, trừ khi TVL chuyển thành phí giao dịch, nó không đóng góp vào tính bền vững của nguồn vốn quản trị. Ví dụ: nếu người dùng kết nối đến Optimism và gửi tiền vào Aave, TVL sẽ tăng trong ngắn hạn, nhưng khi các ưu đãi giảm dần, họ sẽ mong đợi TVL sẽ giảm theo.

Doanh thu

Cho đến nay, cộng đồng Optimism đã bỏ phiếu để đầu tư khoảng 50 triệu USD OP vào sự phát triển của giao thức thông qua Quỹ quản trị. Khi các khoản đầu tư đặt vào sự tăng trưởng Optimism trong tương lai, các khoản tiền đó ngay lập tức tác động đến số lượng người dùng và đáng kể đến TVL của các giao thức được khuyến khích.

Tuy nhiên, từ quan điểm chiến lược, mục tiêu của Quỹ quản trị nên khởi động bánh đà Optimism Collective. Vì sức khỏe tổng thể của bánh đà phụ thuộc vào mức phí, nên việc đo lường sự thành công thông qua TVL hoặc tăng trưởng người dùng có thể không đủ để đo lường thành công của chương trình.

Doanh thu Sequencer của Optimism luôn dao động dưới 20 ETH mỗi ngày. Khi một số đợt tăng đột biến diễn ra, đáng chú ý nhất là trong thời gian ngắn trước dự đoán về đợt airdrop của OP, hệ thống phí của giao thức phần lớn vẫn trì trệ kể từ tháng 7 năm 2022. Mặc dù có sự gia tăng đáng kể về TVL và người dùng, phần thưởng tài chính của các ưu đãi OP hầu như không có.

Nói như vậy, Quỹ Quản trị OP là một khoản đầu tư dài hạn tập trung vào việc thiết lập traction, sự tự tin và nguồn vốn trong hệ sinh thái. Nếu Quỹ quản trị khuyến khích mức độ cơ sở hạ tầng (hàng hóa công) mang lại lượng người dùng đáng kể cho Optimism, thì điều này sẽ dẫn đến sự tăng trưởng doanh thu từ giao thức trong tương lai.

Mục tiêu đề xuất mới cho Mùa 2

Mặc dù Optimism chưa công bố các chỉ số đánh giá về chi tiêu quỹ quản trị, nhưng Optimism Foundation đã vạch ra các mục tiêu của mình cho việc tài trợ cho Mùa 2. Trọng tâm trước đây của Quỹ Quản trị (cả về nhận thức và kết quả) vào việc khai thác và khuyến khích thanh khoản dường như đang chuyển hướng một chút sang các nhà xây dựng.

Ý kiến ​​này đã được lặp lại trong Các cuộc họp Quản trị, nơi các đại diện của Optimism Foundation đã chia sẻ mong muốn rõ ràng là thấy nhiều nhà phát triển tài trợ hơn trong các đề xuất sắp tới.

Phân tích quản trị

Sự ra mắt của Token House và thực hiện thành công Phần 1 đã tạo ra sự phấn khích trong cộng đồng Optimism. Optimism nhấn mạnh vào tài trợ cho hàng hóa công như một nền tảng trong thử nghiệm quản trị của nó tạo ra một bầu không khí chín muồi cho sự đổi mới trong khi vẫn duy trì tổng số dương.

Một phân tích toàn diện về quản trị của Optimism không thể được tiến hành một cách thấu đáo nếu không có tất cả các mảng chính được đưa vào hoạt động.

Điều khiến Quản trị Optimism vượt trội

Mặc dù Token House vẫn đang trong giai đoạn đầu, nhưng ai cũng có thể thừa nhận tổ chức của nó. Các đại biểu đã đóng góp rất nhiều thời gian, phản hồi và kinh nghiệm để xây dựng Token House thành một đơn vị hoạt động hiệu quả của Optimism Collective.

Tổ chức ban đầu của các cá nhân thường là một quá trình dần dần vì những người đóng góp cá nhân cần đánh giá kỹ năng của họ liên quan đến nhiệm vụ. Tuy nhiên, những người đóng góp cho Token House tỏ ra xuất sắc trong việc tự tổ chức và cam kết tạo ra tổng kết quả dương.

Khả năng tự tổ chức không phải là một chiến công nhỏ, nhưng để làm được điều đó thậm chí còn khó hơn đồng thời tăng số lượng những người đóng góp tích cực. Sự tăng trưởng của cộng tác viên tích cực được hiển thị trong số lượng người bỏ phiếu cho mỗi đề xuất, đã tăng đều đặn kể từ Airdrop #1. Tổng số cử tri cho đề xuất đầu tiên, Quỹ quản trị

Giai đoạn 0 - Bỏ phiếu hàng loạt, đạt 4.621. Đề xuất gần đây nhất cho DeFi Ủy ban C đạt 10.571 cử tri – số lượng cử tri lớn nhất theo đề xuất. Thật khó để kết luận rằng sự gia tăng trong số cử tri tích cực ít nhất không thể phần nào được cho là nhờ vào sự lãnh đạo tuyệt vời xuất hiện từ các đại biểu trong Token House.

Việc vạch ra mục tiêu và mục đích rõ ràng cho Token House là một sự bổ sung đáng hoan nghênh. Trong Mùa 1, không thể dễ dàng để xác định được một mục tiêu rõ ràng bên ngoài bài đăng đầu tiên trong Tài liệu quản trị Optimism. Có mục đích với các mục tiêu ngắn hạn sẽ cực kỳ hữu ích cho các cử tri trong việc đưa ra các quyết định có căn cứ về các dự án tài trợ.

Các lĩnh vực cần cải thiện

Mặc dù Token House đã có một khởi đầu mạnh mẽ, nhưng vẫn còn những lĩnh vực cần được giải quyết. Các ủy ban có thể nhằm mục đích cung cấp một lớp kiểm tra và hiểu biết sâu hơn về các đề xuất Tài trợ Quản trị, và số đại biểu được nâng lên là một bổ sung tuyệt vời. Tuy nhiên, vẫn không có an toàn dự phòng để ngăn chặn hoạt động độc hại trong quy trình Tài trợ quản trị.

Hệ thống an toàn dự phòng hiện tại chỉ đơn giản dựa vào Optimism Foundation để không phân phối tiền cho bất kỳ bên nào hoạt động ác ý, ngay cả khi cuộc bỏ phiếu đó đã được thông qua.

Sau này chỉ là một ví dụ về sự phụ thuộc của Token House vào Foundation. Phần lớn, sự giám sát của Foundation đối với quá trình này được coi là hợp lý. Có rất nhiều token OP đang bị đe dọa và vẫn chưa có cơ chế hoặc quy trình nào để Token House trực tiếp phân phối các khoản tiền này.

Một cách hiệu quả để Token House thực hiện các sáng kiến ​​Tài trợ Quản trị một cách độc lập có thể là quản trị on-chain (hiện chưa được thiết lập). Cơ chế này sẽ dựa vào các hợp đồng thông minh để phân phối tiền, giả sử có đủ số phiếu ủng hộ làm như vậy.

Tuy nhiên, có thể sẽ có thêm những mối quan tâm lớn hơn nếu Token House triển khai mô hình quản trị on-chain ngày nay. Các ví dụ bao gồm sự tập trung quyền biểu quyết và khả năng các dự án được tài trợ tự ủy quyền token để sau đó tự cấp vốn cho dự án của họ.

Mặc dù việc phát triển một cơ chế on-chain về Tài trợ Quản trị sẽ là lý tưởng về lâu dài, nhưng việc phát triển sẽ đòi hỏi nguồn lực kỹ thuật và thời gian để hoàn thành. Thực tế vẫn là Optimism Collective không thể chống lại được ở trạng thái hiện tại của nó.

Trong ngắn hạn, Token House có thể cải thiện bằng cách xây dựng một quy trình tốt hơn, chuyên sâu hơn. Ví dụ về điều này sẽ là một bộ KPI tiêu chuẩn cho các dự án yêu cầu tài trợ và tăng tính minh bạch từ các bên được tài trợ (tức là báo cáo hàng quý). Nhu cầu tăng cường trách nhiệm giải trình liên quan đến những người nhận Quỹ Quản trị đã được thể hiện trong Mùa 1.

Chất lượng tham gia là một trong những vấn đề hàng đầu trong quản trị ngày nay.

Bồi thường cho những người đóng góp trong nhiều ngữ cảnh là ngó lơ mọi chuyện, không ai giải quyết và các ủy ban là nỗ lực đầu tiên của Optimism Foundation để khuyến khích việc đưa ra quyết định hiệu quả.

Tuy nhiên, cơ cấu ủy ban bị hạn chế vì nó chỉ thưởng cho một nhóm đại biểu được lựa chọn. Mặc dù lộ trình bồi thường toàn diện cho đại biểu đã được đưa ra, nhưng vẫn chưa rõ ràng trong thời gian chờ đợi liệu việc quan tâm đến các khoản thanh toán cho đại biểu trong tương lai có dẫn đến sự tham gia thỏa đáng hay không.

Optimism Roadmap

Citizens' House

Mảnh ghép cuối cùng của Optimism Collective, và có thể là được mong đợi nhất, chính là Citizens’ House. Kể từ thông báo ban đầu của Optimism Collective, không có chi tiết bổ sung nào được công bố về trách nhiệm của Citizen's House và lộ trình của nó. Citizens' House có thể sẽ vẫn được mong đợi nhất cho đến khi được phát hành, vì chỉ khi đó bánh đà Optimism Collective mới có thể phát huy hết tác dụng.

Tài trợ hàng hóa công hồi tố

Đội ngũ Optimism không còn xa lạ gì với tài trợ hàng hóa công, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Tầm nhìn của Optimism đặt trọng tâm lớn vào điều này. Tầm nhìn Optimism vạch ra cụm từ tác động = lợi nhuận như một kim chỉ nam và mục tiêu xóa tan lầm tưởng rằng “hàng hóa công không thể sinh lời”. Tài trợ hàng hóa công hồi tố (RPGF) và phần bổ sung nguồn vốn này sẽ mang lại cho hệ sinh thái vẫn rất được mong đợi.

Airdrop #2

Sự cố phân bổ token OP chỉ ra rằng 19% (~816 triệu OP) trong tổng nguồn cung OP được dành cho Người dùng Airdrops. Trong khi đó, chỉ 5% (~ 214 triệu OP) trong tổng nguồn cung được airdrop trong Airdrop #1. Optimism Foundation sẽ xác định 14% còn lại (~601 triệu OP) sẽ được phân phối như thế nào trong các đợt airdrop trong tương lai. Chi tiết về việc phân phối token vẫn chưa được công bố.

Điều đáng chú ý là tiêu chí đủ điều kiện cho Airdrop #1 không chỉ giới hạn ở các hoạt động hoặc người dùng trên Optimism. Optimism Foundation có thể sẽ không né tránh việc airdrop OP cho những người dùng tham gia vào các hoạt động trên mainnet Ethereum nếu Foundation tin rằng hệ sinh thái Optimism sẽ được hưởng lợi từ việc bao gồm những người dùng này.

Kết luận

Khi Optimism chuyển sang Mùa 2, các DAO muốn nhận tài trợ sẽ phải đối mặt với một quy trình mới, sự phân bổ quyền lực quản trị dân chủ hơn và tiền lệ rõ ràng về một đề xuất thành công. Tuy nhiên, hiệu quả của Quỹ Quản trị với tư cách là một tổ chức trong việc thúc đẩy bánh đà Optimism Collective vẫn còn được nhìn thấy.

Khi các chương trình khuyến khích trong tương lai được triển khai, các nhà phê bình của Quỹ Quản trị sẽ tìm kiếm những thay đổi có ý nghĩa về doanh thu, giao dịch và việc giữ chân người dùng ngoài mức tăng trưởng dự kiến ​​trong TVL của các giao thức được khuyến khích.

Các hoạt động của Quản trị Optimism đã giải quyết được những trở ngại đáng kể trong việc ủy ​​quyền mệt mỏi với các ủy ban được trả tiền. Với nhiều đại biểu tham gia, không rõ cơ cấu ủy ban sẽ quản lý hiệu quả sự mệt mỏi của đại biểu như thế nào và liệu các đại diện không được trả lương có bị chán nản trong việc tham gia trong tương lai hay không.

Bài viết được Bùi Huỳnh Như Phương biên tập từ “State of Optimism Governance” của tác giả Traver Normandi & Ryan Holloway; với mục đích cung cấp thông tin và phi lợi nhuận. Chúng tôi không khuyến nghị đầu tư và không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư liên quan đến nội dung bài dịch.

#DAOs
#Layer-2
ic-comment-blueBình luận
#