Layer-2
Tích hợp Conduit - Tăng cường OP Stack RaaS
#
Marketing
2 phút đọc
31/08/2023
3
0
0

Nhà cung cấp Rollups-as-a-Service (RaaS) Conduit đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp cơ sở hạ tầng hàng đầu để triển khai rollups bằng cách sử dụng OP Stack mà không cần bí quyết hoặc quản lý kỹ thuật. Nhiều nhà cung cấp RaaS hướng theo con đường có mục đích chung, như CalderaVistara, cho phép các nhóm khởi chạy rollups bằng bất kỳ khung nào. Trò chơi cuối cùng đối với hầu hết các nhà cung cấp là một giải pháp RaaS hoàn toàn bất khả tri bao trùm các môi trường thực thi, loại rollup (optimistic hoặc zk), trình sắp xếp thứ tự, cũng như mô-đun nào cần cắm vào để giải quyết, đồng thuận và cung cấp dữ liệu. Một giải pháp có mục đích chung có thể có phạm vi tiếp cận xa hơn, nhưng nó yêu cầu nhà cung cấp RaaS xử lý tất cả sự phức tạp của từng khung rollup và hệ sinh thái. Conduit đang thực hiện cách tiếp cận ngược lại bằng cách ủng hộ một khung phát triển cụ thể.

Cho đến nay, Conduit hỗ trợ một số dự án phổ biến để triển khai Ethereum L2 bằng cách sử dụng OP Stack, bao gồm cả Zora và Gitcoin. Public Goods Network (PGN). Cả hai đều có mức tăng trưởng ổn định kể từ khi ra mắt, với Zora khoe khoang hơn 225.000 địa chỉ duy nhất đạt được trong lịch sử gần 2 tháng và PGN đang triển khai 4.000 kể từ cuối tháng Bảy.

Với sự giới thiệu gần đây của Integrations, Conduit đang tăng cường các dịch vụ quản lý rollup của mình bằng cách kết nối khách hàng của mình với các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng khác, chẳng hạn như bộ đồng xử lý zk Axiom và các giải pháp bắc cầu như Synapse, Axelar và Connext.


Mặc dù chưa biết chi tiết chính xác về quy trình triển khai tích hợp nhưng Conduit dự định hợp lý hóa quy trình này như một dịch vụ bổ sung cho các khách hàng hiện tại của mình. Kết quả gián tiếp của sáng kiến ​​này là việc triển khai OP Stack rollup sẽ trở nên trực quan hơn nữa đối với các nhà phát triển tiềm năng, khuyến khích việc triển khai nhiều rollups hơn bằng cách sử dụng ngăn xếp. Các khung rollup cộng tác với các nhà cung cấp RaaS chuyên dụng đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng ngày càng tăng khi các nhà cung cấp RaaS thay mặt họ đơn giản hóa việc triển khai rollup. 

 

Bài viết được FXCE Crypto biên tập từ "Conduit Integrations - Enhancing OP Stack RaaS" của Messari với mục đích cung cấp thông tin và phi lợi nhuận. Chúng tôi không khuyến nghị đầu tư và không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư liên quan đến nội dung bài dịch.

#Layer-2
ic-comment-blueBình luận
#