Protocol Overview
Thống nhất Tiêu chuẩn: Giao thức Safe{Core}
#
Marketing
3 phút đọc
07/09/2023
2
0
0


icon-menu

Với tài sản hơn 50 tỷ USD được lưu trữ trong tài khoản hợp đồng thông minh, Safe là một trong những giải pháp phù hợp cho ví hợp đồng thông minh. Được sử dụng rộng rãi như một ví đa chữ ký, Safe cho phép:

  • Cá nhân — để tự quản lý tiền của mình một cách an toàn, và

  • Tổ chức — để quản lý hoạt động ngân quỹ của mình một cách hiệu quả.

Trong nỗ lực mở rộng dịch vụ cốt lõi của mình ra ngoài ví đa chữ ký, nhóm Safe đã phát hành whitepaper trình bày chi tiết các kế hoạch chuyển từ một sản phẩm sang giao thức động — Safe{Core}.

Trong thiết kế ban đầu, giao thức Safe{Core} mô phỏng một cửa hàng ứng dụng bằng cách giới thiệu một tiêu chuẩn giao diện thống nhất và cho phép các nhà phát triển xây dựng các tùy chỉnh bổ sung. Nghĩa là, Plugin có thể được coi là các ứng dụng riêng lẻ được phê duyệt dựa trên các tiêu chuẩn do một tổ chức đặt ra Registry. Ngoài ra, một quyết định nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho sự tương tác giữa Accounts, Registries, và Plugins.


Nguồn: Safe

Thiết kế ban đầu này thiết lập Safe{Core} để hoạt động như một nền tảng hơn là một sản phẩm độc lập: Các nhà phát triển plugin có thể phân phối các tính năng của họ thông qua Safe{Core} cho người dùng tài khoản hợp đồng thông minh. Ví dụ: hãy nghĩ đến khả năng phục hồi xã hội, sàng lọc giao dịch hoặc các tính năng DCA tự động. Các nhà phát triển tạo plugin tùy chỉnh cho ứng dụng của họ có thể sử dụng khung này để tạo tài khoản cho người dùng được trang bị bộ plugin được ứng dụng phê duyệt.

Đồng thời, nhóm Safe đang khám phá các phương tiện thiết thực để thiết kế SAFE token nhằm hỗ trợ giao thức Safe{Core}. Mặc dù SAFE token hiện chỉ hoạt động như một token quản trị, nhưng cộng đồng vẫn đang kêu gọi hoạt động về việc thêm tiện ích vào SAFE token.

Mặc dù thiết kế của giao thức Safe{Core} đầy tham vọng nhưng vẫn có những thách thức cần vượt qua:

  • Adoption — cần có một cơ chế mạnh mẽ để khuyến khích các nhà phát triển tiếp thu và phát triển rộng rãi các Plugin trên giao thức Safe{Core}.

  • Monetization — Các ứng dụng Web3 chuyển sang giao thức nền tảng trước đây đã phải đối mặt với những thách thức về kiếm tiền. Theo lời đảm nhận của mô hình kinh doanh dựa trên crypto, Uniswap V4 hooks có thể thành công trong việc duy trì giá trị và duy trì hiệu ứng mạng lưới. Nhưng mặc dù các nhà phát triển khác không thể phân nhánh trạng thái của Uniswap, nhưng Safe tương tự như một giao thức không trạng thái hơn, tức là nó là một tập hợp các hợp đồng thông minh có thể được forked. Do đó, thành công doanh thu của Safe có thể nằm ở khả năng tạo ra các dịch vụ giá trị gia tăng và nắm bắt giá trị được tạo ra.

Safe được định vị để thiết lập các tiêu chuẩn thống nhất cho tài khoản hợp đồng thông minh. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn và khuôn khổ khác đang xuất hiện, điều này tạo ra một loạt các tiêu chuẩn đang cạnh tranh để được áp dụng. Để duy trì thành công, Safe sẽ cần phát triển các cơ chế khuyến khích xung quanh giao thức và xác định vai trò của $SAFE trong đó. 

Bài viết được FXCE Crypto biên tập từ "Unifying Standards: Safe{Core} Protocol" của tác giả Seth Bloomberg và Mihai Grigore với mục đích cung cấp thông tin và phi lợi nhuận. Chúng tôi không khuyến nghị đầu tư và không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư liên quan đến nội dung bài dịch.

#Protocol Overview
ic-comment-blueBình luận
#