NFTs
Sự phát triển của Dịch vụ thông tin xác thực (Credentialing-as-a-Service - CaaS)
#
Marketing
5 phút đọc
17/01/2023
3
0
0

Sự quan tâm về các thông tin xác thực trên chuỗi (on-chain credential) đang ngày càng tăng lên. On-chain credential cho phép người dùng thể hiện danh tính kỹ thuật số và tương tác đáng tin cậy với các giao thức dưới tư cách là những cá nhân ẩn danh. Những thông tin đăng nhập này là các NFT có thể được trao đổi hoặc “giữ” ở ví dưới dạng các token soulbound.

Các on-chain credential ngày nay có thể được phân loại theo mục đích và người khởi tạo (originator) . Các phân loại mục đích nói chung sẽ để chứng minh danh tính hoặc chứng minh một số hành động đã hoàn thành. Trong phân loại của Messari, "Name and Profiles”, hiển thị thông tin như tên miền và tài khoản xã hội. Ngoài ra, “Proof-of-Action” làm nổi bật hoạt động của người dùng: thành tích, đóng góp, chứng nhận hoặc nội dung on-chain.

Người khởi tạo (originator) NFT là nguồn gốc của credential. Các ứng dụng cung cấp thông tin xác thực của riêng mình là các nhà phát hành gốc (native issuer).

Ví dụ như nền tảng viết (writing platform) Mirror, nơi mã hóa nội dung được xuất bản cho các ví. Các ứng dụng không có NFT của riêng mình có thể chọn cách làm việc với nhà cung cấp Dịch vụ thông tin xác thực (Credentialing-as-a-Service - CaaS) như Galxe hoặc Gateway để phát triển và phân phối credential. CaaS đơn giản hóa quy trình khởi chạy credential cho bên thứ ba bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng và API cần thiết.

Trong khi trước kia hầu hết các nhà phát hành thông tin xác thực (credential issuer) là các giao thức gốc (native protocol), gần đây hệ sinh thái Web3 đã sử dụng quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp CaaS. Số lượng ví sở hữu credential từ các nhà cung cấp CaaS hiện chỉ ở mức hơn 1,1 triệu ví, tương đương với 45% thị phần so với các nhà phát hành giao thức gốc (native protocol issuer). Các nhà cung cấp CaaS đã thành công chiếm được gần một nửa thị trường từ các nhà phát hành giao thức gốc chỉ trong vài tháng. 

Việc sử dụng các bên thứ ba ngày càng tăng rõ ràng hơn khi được chia ra ở cấp độ giao thức. Trong số các nhà cung cấp hiện nay, POAP và ENS là 2 trong số các native issuer nắm giữ credential phổ biến nhất. Tuy nhiên, phạm vi tiếp cận của POAP và ENS mất nhiều thời gian hơn gấp 10 lần so với các issuer bên thứ ba.

Ví dụ: Galxe là nhà cung cấp credential phát triển nhanh nhất, sở hữu hơn 920.000 ví, chỉ sau 1 triệu ví của POAP. Nhà cung cấp phát triển nhanh thứ hai là Gateway, điều này đẫn đến việc top 2 issuer đều là nhà cung cấp CaaS.

Sự phát triển của CaaS dường như sẽ tiếp tục, bằng chứng là số lượng người dùng CaaS NFT ngày càng tăng là điểm tương tác đầu tiên của họ. Cho đến tháng 7/ 2022, NFT từ các nhà cung cấp CaaS có quyền sở hữu không đáng kể. Nhưng trong một tháng rưỡi kể từ tháng 11, 62,7% người dùng đã sở hữu credential đầu tiên của mình từ Galxe hoặc Gateway, khiến các issuer bên thứ ba trở thành người khởi tạo on-chain credential cho ví mới có ưu thế.

Các nhà cung cấp bên thứ ba sẽ thấy một cách trực quan việc áp dụng NFT nhanh hơn vì khả năng làm việc với nhiều giao thức tạo ra chiến lược phân phối one-to-many. Loại mô hình này xảy ra khi các ngành bắt đầu chứng kiến sự trưởng thành: ví dụ: nhu cầu xây dựng trang web từ đầu trước khi các nền tảng như Wordpress hoặc Squarespace ra đời để đơn giản hóa quy trình.

Bằng chứng củng cố ban đầu được tìm thấy chính là tốc độ phát triển nhanh hơn của Galxe và Gateway so với các nhà cung cấp trước đây. Có vẻ như các dự án đang ngày càng tập trung vào các dịch vụ này để tìm cách  mang lại lợi ích cho các ứng dụng chơi game, xã hội và DeFi.

Bất kể on-chain credential bắt nguồn từ đâu, hầu hết các ví chỉ chứa một credential NFT. Hơn 2,3 triệu ví chứa một số dạng credential, nhưng chỉ có 269.014 ví chứa hai hoặc nhiều credential. Việc giảm quyền sở hữu từ một người thành nhiều người thật đáng kinh ngạc và cho thấy đây là giai đoạn đầu của quá trình on-chain credential hàng loạt.  

Vậy điều gì là nguyên nhân cho việc thiếu tương tác liên tục với nhận dạng kỹ thuật số? Sự tăng trưởng có thể bị kìm hãm bởi khả năng tương tác hạn chế giữa các dự án.

Một người dùng có thể có Noox soulbound NFT xác nhận khả năng trả các khoản vay Aave của mình, nhưng điều đó có ích gì khi rất ít giao thức DeFi sử dụng thông tin đó? Hiện nay rất ít.

Nhưng với việc các nhà cung cấp CaaS giúp mở rộng phạm vi tiếp cận của on-chain credential, các nhà phát triển Web3 sẽ được khuyến khích để giải quyết vấn đề về khả năng tương tác này nhiều hơn. Điều đó để lại cho chúng ta phân khúc nhận dạng kỹ thuật số ít hơn và một lộ trình đến với những hàng hóa và dịch vụ mới.

Bài viết được Lê Mỹ Linh thuộc FXCE Crypto biên tập từ "The Rise of Credentialing-as-a-Service” của tác giả Jerry Sun với mục đích cung cấp thông tin và phi lợi nhuận. Chúng tôi không khuyến nghị đầu tư và không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư liên quan đến nội dung bài dịch.

#NFTs
#Social Money
ic-comment-blueBình luận
#