DeFi
SQUEETH là gì? Tìm hiểu chiến lược SQUEETH & CRAB
#
Marketing
14 phút đọc
19/10/2022
6
0
0

SQUEETH là gì?

Luận điểm rút ra

 • Squeeth là một tổ chức tài chính được thành lập bởi Opyn. Nó cung cấp khả năng giao dịch chỉ số thị trường chứng khoán theo dõi giá của ETH^2, và được xây dựng dựa trên khái niệm “power perpetuals”.
 • Giống như bất kỳ giao dịch vĩnh cữu nào khác, Squeeth sử dụng giá chỉ số index và tỷ lệ tài trợ để đảm bảo hợp đồng luôn giao dịch ở mức cân bằng. Tuy nhiên, Squeeth là một loại hợp đồng vĩnh cữu được mã hóa mà người dùng có thể mua trên Uniswap hoặc bằng cách mint oSQTH đổi lấy ETH.
 • Tiện ích của một nền tảng nguyên bản như vậy là sở hữu phạm vi rộng. Squeeth có thể được sử dụng như một phương tiện tạo ra đòn bẩy cho ETH, phòng hộ các vị thế quyền chọn, các vị thế Uniswap V3 LP, và đóng vai trò như một oracle cho tính biến động. Opyn cũng đang tung ra các chiến lược tự động tận dụng Squeeth. Chiến lược đầu tiên trong số đó chính là Chiến lược Crab – một phương pháp delta trung lập để thu lợi nhuận trong các hệ thống với biến động thấp.
 • Tăng giá xảy ra nhiều hơn xuống giá và khoản chi trả không đối xứng là những đặc điểm nổi bật nhất của Squeeth. Những ưu điểm khác bao gồm không đình công, không hết hạn và không cần phải triển khai (roll) các vị thế khác , giảm chi phí gas và loại bỏ khoản lỗ chênh lệch trả cho các nhà tạo lập thị trường.
 • Điều quan trọng là nếu bạn là long Squeeth, hệ số chuẩn hóa sẽ làm giảm giá trị oSQTH của bạn theo thời gian. Do đó, điều quan trọng cần lưu ý là việc nắm giữ Squeeth trong thời gian dài trong thị trường đi ngang và thị trường giá xuống có thể gây ra tổn thất trong mức chênh lệch ETH^2 do tỷ lệ cấp vốn.
 • Squeeth cung cấp cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư một cơ hội duy nhất để tăng lợi nhuận của họ. Và sự xuất hiện của một công cụ có thể ngăn ngừa rủi ro về giá của Uniswap V3 LP mà không ảnh hưởng đến lợi suất là một tiến bộ đáng hoan nghênh.

Chiến lược Squeeth & Crab 

Đầu năm nay, Opyn đã phát hành một phái sinh tài chính mới, Squeeth (ETH^2). Được tiên phong bởi đội ngũ nghiên cứu tại Opyn và Paradigm, Squeeth là sự phát triển từ giao dịch hoán đổi vĩnh viễn với khả năng hiển thị giống quyền chọn được wrapped trong một ERC20 token duy nhất, oSQTH.

Các chức năng cơ bản nhất của Squeeth là cung cấp cho các nhà giao dịch một vị thế đòn bẩy, tình trạng sụt giá được ngăn chặn và không bị thanh lý. Ngoài ra, phái sinh cũng có thể được sử dụng để hedge các vị thế Uniswap V3, hedge các quyền chọn ETH/USD và cung cấp nền móng cho các chiến lược lợi nhuận tự động. Phái sinh vĩnh viễn kiểu mới này là đầu tiên trong số chúng, mở ra một loạt các phái sinh DeFi tiềm năng khác.

Squeeth là gì?

Là nơi các công cụ phái sinh như hợp đồng tương lai và quyền chọn cho phép các nhà đầu tư đầu cơ vào các tài sản có giá thực thi và thời hạn giao dịch trong thị trường tài chính truyền thống, thì quyền chọn vĩnh cửu cho phép các nhà giao dịch nắm giữ hợp đồng mà không có ngày hết hạn.

Cơ chế tỷ lệ tài trợ được thanh toán định kỳ giữa các nhà giao dịch, và được sử dụng để khuyến khích các nhà giao dịch mua bán thay vì dùng phí bảo hiểm cho các quyền chọn.

Là một sự phát triển về khái niệm everlasting options, power perpetuals như Squeeth cung cấp khả năng hiển thị ETH^2. Theo hầu hết các thuật ngữ cơ bản – nếu giá của ETH 2Xs, Squeeth 4Xs.

Sự trỗi dậy của SQUEETH
Sự trỗi dậy của SQUEETH

Cơ chế hoạt động

Để nắm được Squeeth một cách rõ ràng hơn với tư cách là một sản phẩm phái sinh được mã hóa, chúng ta phải hiểu được các yếu tố chính sau:

 • Giá cuối cùng (Index Price) là ETH^2.
 • Giá đánh dấu (Mark Price) là giá giao dịch của Squeeth.
 • Tỷ lệ tài trợ (Funding Rate) là chi phí của việc nắm giữ các vị thế mua Squeeth. Nó được xác định bởi cung và cầu đối với hợp đồng. Mặc dù không có giá trị trực tiếp nào được chuyển giao giữa mua và bán, giá giao dịch tương đối của Squeeth phản ánh các khoản thanh toán tài trợ.

Tỷ lệ tài trợ = Giá đánh dấu (Squeeth) – Giá cuối cùng (ETH^2)

 • oSQTH là token ERC20 được mint để phản ánh giá của tỷ lệ tài trợ hàng ngày tích lũy kể từ khi tạo hợp đồng. oSQTH đã được nhân rộng 10,000 lần. 

Squeeth price = 10,000*(giá oSQTH tính bằng USD) / (hệ số chuẩn hóa)

 • Hệ số chuẩn hoá (Normalization Factor) là biến số được điều chỉnh để thực hiện tài trợ hàng ngày cho vị thế oSQTH của bạn.

Tóm lại, oSQTH được tạo ra để cung cấp khả năng hiển thị với chỉ số theo dõi ETH^2 và được giao dịch theo giá đánh dấu. Hệ số chuẩn hoá quản lý tỷ lệ tài trợ, theo thời gian gây ra sự khác biệt giữa ETH^2 và oSQTH.

Khả năng hoạt động

Các vị thế Long Squeeth (mua) cung cấp cơ hội tăng giá không giới hạn, sụt giá được bảo vệ mà không có rủi ro thanh lý. Việc rớt giá được bảo vệ có thể xảy ra do tính chất phi tuyến tính giữa ETH và Squeeth, điều này được gọi là độ lồi. Trong các tùy chọn, đây được gọi là gamma.

SQUEETH là gì? Tìm hiểu chiến lược SQUEETH & CRAB 

Tăng giá xảy ra nhiều hơn xuống giá và khoản chi trả không đối xứng là những đặc điểm nổi bật nhất của Squeeth. Do độ lồi, chúng ta có thể thấy cách Squeeth có thể hoạt động tốt hơn token đòn bẩy 2x thông thường.

SQUEETH là gì? Tìm hiểu chiến lược SQUEETH & CRAB 

Các ưu điểm khác của Squeeth bao gồm không thực hiện, không hết hạn và không cần triển khai vị thế mới, giảm chi phí gas và loại bỏ khoản lỗ chênh lệch trả cho các nhà tạo lập thị trường. Biểu đồ dưới đây cho biết P&L lịch sử của Squeeth so với ETH.

SQUEETH là gì? Tìm hiểu chiến lược SQUEETH & CRAB 

Nếu bạn long Squeeth, thì hệ số chuẩn hóa sẽ làm giảm giá trị oSQTH của bạn theo thời gian. Do đó, điều quan trọng cần lưu ý là việc nắm giữ Squeeth trong thời gian dài trong thị trường đi ngang và giá xuống có thể gây ra tổn thất trong mức chênh lệch ETH^2 do tỷ lệ cấp vốn.

Các đồ thị bên dưới mô phỏng tác động của việc giữ tỷ lệ tài trợ không đổi trong khoảng thời gian một năm, trong trường hợp này, hiệu suất của ETH là 10x, oSQTH 50x và ETH^2 90x.

SQUEETH là gì? Tìm hiểu chiến lược SQUEETH & CRAB 

Trường hợp áp dụng khác của chiến lược

Short Squeeth

Các vị thế bán Squeeth được thế chấp bằng ETH. Thay vào đó, các nhà giao dịch nhận tỷ lệ tài trợ được trả bởi những người nắm giữ long Squeeth. Các vị thế bán Squeeth có nguy cơ bị giải thể nếu vị thế Squeeth trở thành dưới thế chấp. Nếu bạn là short Squeeth, hệ số chuẩn hoá sẽ giảm nợ của bạn theo thời gian.

Uniswap V3 LP Hedging

Để hedge một vị thế Uniswap V3, cần phải mua cùng một lượng Squeeth với gamma cùng với một vị thế bán trên hợp đồng tương lai ETH perp. Với tính chất bậc hai của tổn thất tạm thời, chúng ta có thể hedge độ chính xác xuống 1% đối với Squeeth. Tuy nhiên, chiến lược này đi kèm với các rủi ro hedging, hạn chế phạm vi, chi phí tài trợ và các yêu cầu tái cân bằng.

SQUEETH là gì? Tìm hiểu chiến lược SQUEETH & CRAB 

Hedging Options đối với Squeeth

Tương tự như tổn thất tạm thời trong các vị thế Uniswap V3, các tùy chọn có thể được hedge bằng Squeeth do tính chất bậc hai của delta hedge còn lại đối với ETH/USD. Trong trường hợp delta hedge điển hình cho một tùy chọn nắm bắt được thời cơ khi một phạm vi thay đổi nhỏ về giá, Squeeth hedge có khả năng làm như vậy đối với các phạm vi rộng hơn.

Giống như việc giữ bất kỳ vị thế Squeeth nào, người dùng cần ghi nhớ tỷ lệ tài trợ thông qua thời gian giảm dần của tùy chọn. Đối với các danh mục đầu tư có nhiều hơn một vị thế quyền chọn, một Squeeth hedge có thể cho tổng thể.

SQUEETH là gì? Tìm hiểu chiến lược SQUEETH & CRAB 

Biến động Oracle

Squeeth cũng có thể được sử dụng để tính biến động dự kiến, hoặc mức độ biến động mà chúng ta mong đợi ở ETH trong một thời gian ngắn. Các use cases khi Squeeth như một chỉ số biến động cho ETH có thể được so sánh với VIX cho chỉ số S&P 500 (SPX). Không chỉ là công cụ có thể giao dịch, nó có thể cho phép xác định mức độ biến động thuần túy như một loại tài sản và một phương pháp để đo lường các tín hiệu thị trường rộng lớn.

Chiến lược Squeeth tự động

Đối với các nhà đầu tư ít có xu hướng thiết kế các chiến lược phức tạp với nền tảng Squeeth, tiền gửi vào vault ETH chỉ với một cú nhấp chuột sẽ cho phép tạo ra lợi nhuận và hedging với việc thực hiện hợp đồng thông minh. Chiến lược Squeeth tự động là một loạt các chiến lược lợi nhuận tự động do Opyn tạo ra, chiến lược đầu tiên trong số đó là Chiến lược Crab.

Chiến lược Crab

Chiến lược Crab được thiết kế cho thị trường đi ngang và xử lý việc tái cân bằng nợ Squeeth và tài sản thế chấp ETH cho một vị thế delta trung tính. Có thể tạo ra lợi nhuận thông qua việc thu thập tỷ lệ tài trợ (thường chỉ có thể thực hiện khi bán khống Squeeth), trong khi bảo hiểm rủi ro bằng một vị thế ETH để hủy bỏ vị thế bán. Người dùng có thể rút tiền gửi bất cứ lúc nào nếu họ muốn rút khỏi chiến lược.

SQUEETH là gì? Tìm hiểu chiến lược SQUEETH & CRAB 

Quy trình chiến lược cơ bản của vault trong quá trình gửi tiền được thiết kế như sau:

Một hợp đồng nhận ETH từ người dùng

 1. Sau đó, nó sẽ vay thêm ETH
 2. ETH kết hợp được gửi
 3. Sau bước 3, oSQTH và token chiến lược được trả lại.
 4. oSQTH được giao dịch trên Uniswap để trả khoản vay nhanh.
 5. Token chiến lược được gửi đến người dùng đóng vai trò như một xác nhận quyền sở hữu đối với  tài sản thế chấp ETH và vị thế bán Squeeth.

Trong quá trình rút tiền, vị thế sẽ được thu hồi lại để trả lại ETH cho người dùng. Hedge được kích hoạt theo thời gian hoặc chuyển động giá kể từ lần hedge cuối cùng và được trình bày dưới dạng Dutch auction (Đấu giá kiểu Hà Lan) hoặc đấu giá kiểu Hà Lan ngược để đảm bảo hội tụ giá thị trường.

Chiến lược Crab có lợi nhất khi giá ETH vẫn ổn định, do đó, để chiến lược tạo ra lợi nhuận dương, ETH phải hạn chế biến động hơn số tiền nhận được từ việc giữ vị thế bán Squeeth giữa mỗi lần tái cân bằng, hiện được đặt ở mức 24 giờ một lần. Sự hiện diện của vị thế bán Squeeth có nghĩa là người dùng có nguy cơ bị thanh lý nếu ngưỡng thế chấp an toàn (150%) bị vượt qua giữa các lần tái cân bằng.

Các thông số quan trọng khác của chiến lược như ngưỡng lợi nhuận hiện tại (Current Profit Threshold), Nguồn vốn trước đây (Historic Funding ) và Tỷ lệ thế chấp (Collateralization Ratio) được hiển thị trên Opyn dApp.

SQUEETH là gì? Tìm hiểu chiến lược SQUEETH & CRAB 

Giống mọi thứ có trong DeFi, điều quan trọng là phải xem xét rủi rotiền phí liên quan đến Squeeth. Bên cạnh những rủi ro thanh lý đã đề cập ở phần trước, tính khả thi về mặt kỹ thuật của thao tác oracle trên Uniswap V3 có nghĩa là TWAP cho các pool ETH / USDC hoặc ETH / DAI có thể vô tình cho phép tạo ra các Squeeth không thế chấp.

Nghiên cứu hiện tại chỉ ra rằng các lỗ hổng oracle Uniswap V3 TWAP được coi là không thực tế từ cả quan điểm tấn công single-block và multi-block.

Opyn hiện không tính phí nhưng người dùng sẽ phải cân nhắc về phí gas liên quan đến tiền gửi và  tiền rút của chiến lược Squeeth. Mặc dù đã được đã kiểm toán và tung ra bug bounty ImmuneFi (săn lỗi nhận tiền thưởng), rủi ro hợp đồng thông minh là không nhỏ và luôn cần được xem xét.

Theo dõi hoạt động của Squeeth

Khi ra mắt, vault của Crab Strategy đã đạt đến giới hạn tiền gửi tối đa chỉ trong vòng 90 phút. Các giới hạn về tiền gửi vào vault đã được nâng lên, nhưng tính đến thời điểm hiện tại vẫn duy trì ở mức công suất tối đa. Đây có lẽ là một dấu hiệu tốt cho tâm lý thị trường đi ngang hiện tại.

Bên cạnh dashboard (bảng điều khiển kỹ thuật số) của Opyn, các công cụ bổ sung để các trader theo dõi Squeeth bao gồm các hình ảnh trực quan từ Squeeth Alert để cập nhật tỷ lệ tài trợ và Dune Analytics dashboard từ @momir để cập nhật khối lượng giao dịch Squeeth.

SQUEETH là gì? Tìm hiểu chiến lược SQUEETH & CRAB Kết luận

Khả năng để Squeeth hedge các vị thế Uniswap V3 LP là một sự phát triển vĩ đại vì một nghiên cứu gần đây của Bancor đã chỉ ra rằng siêu tổn thất tạm thời chịu trách nhiệm khiến 49,5% các nhà cung cấp thanh khoản có lợi nhuận âm. Khoảng thời gian duy nhất quản lý để tránh mất mát đáng kể là những LP-ing flash trong một khối duy nhất (Just In time Liquidity, JIT – Tạo thanh khoản tức thời).

Do đó, việc triển khai thực tế các chiến lược hedging tự động cho các vị thế LP được tích hợp với các nhà quản lý thanh khoản Uniswap V3 đang hoạt động có thể có khả năng giảm những tổn thất này xuống 1%, nếu được hedge chính xác.

Squeeth không chỉ cho phép hợp nhất các thị trường thanh khoản phân mảnh mà còn cho phép hedging phi tuyến tính trong một công cụ thị trường duy nhất. Squeeth có thể là công cụ vĩnh viễn đầu tiên để khởi chạy nhưng chắc chắn không phải là công cụ cuối cùng, triển vọng của ETH cubed đã được nâng lên.

Mặc dù sự biến động của Squeeth khiến nó trở thành một ứng cử viên khó có thể trở thành một tài sản thế chấp ổn định để cho vay và đi vay, nhưng vẫn có cơ hội cho các arb bots, các nhà giao dịch bằng thuật toán và các chiến lược mới lạ.

Trong tương lai gần, chúng ta có thể mong đợi việc triển khai các chiến lược tự động phù hợp hơn với điều kiện thị trường Bull và Bear. Opyn đã bình luận về khả năng Squeeth trên L2 sẽ làm giảm phí gas trong quá trình gửi tiền, rút ​​tiền và tái cân bằng, do đó sẽ làm tăng tỷ suất lợi nhuận cho các chiến lược trong tương lai.

Sự ra đời của Squeeth như một phái sinh tiền mã hóa, hoàn toàn mới đối với cả thị trường truyền thống và DeFi. Nó đặt ra một cột mốc mới và là một ví dụ về sức mạnh của DeFi có thể lý tưởng hóa, lặp lại và khởi chạy một phái sinh mới lạ trong khoảng thời gian ngắn là 5 tháng, điều mà nếu không phải DeFi thì sẽ không thể xảy ra ở các thị trường truyền thống.

Bài viết được Bui Huynh Nhu Phuong biên tập từ “Squeeth & The Crab Strategy”; với mục đích cung cấp thông tin và phi lợi nhuận. Chúng tôi không khuyến nghị đầu tư và không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư liên quan đến nội dung bài dịch.

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

#DeFi
ic-comment-blueBình luận
#