DeFi
Rocket Pool - Tiêu điểm về Liquid Staking nâng cao 
#
Marketing
17 phút đọc
27/11/2022
12
0
0

Tiêu điểm chính

 • Rocket Pool được định vị trên thị trường staking Ethereum như một sản phẩm phi tập trung và thân thiện với người dùng với cơ chế liên kết thông minh giữa stakers và validator (trình  xác thực).
 • Rocket Pool đã trải qua mức tăng trưởng phần trăm lớn nhất kể từ khi The Merge không còn liên quan đến bất kỳ phái sinh liquid staking nào (LSD), cố gắng giữ vững vị thế của mình như một ứng cử viên hợp pháp cho sự thống trị của LSD.
 • Khi nâng cấp Redstone hoàn thiện, Rocket Pool tập trung vào việc đảm bảo tính thanh khoản rETH thông qua các quan hệ đối tác chiến lược, thực hiện lộ trình mở rộng và cấu trúc hoạt động nội bộ (chẳng hạn như Ủy ban Quản lý Khuyến khích) để hợp lý hóa việc áp dụng DeFi.
 • Cơ sở người dùng của Rocket Pool có vẻ sẵn sàng tăng trưởng, đặc biệt là khi lộ trình mở rộng tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mới cho các nhà phân phối ETH, bao gồm các minipool có liên kết ETH ít hơn (LEBs), staking dưới dạng dịch vụ (staking-as-a-service - SaaS) và sự di chuyển của staker đơn lẻ.

Mở đầu

Sau quá trình chuyển đổi thành công của Ethereum sang Proof-of-Stake (PoS), tình hình node và trình xác thực đã nổi lên như một mô hình thu nhỏ về mặt tư tưởng của sự căng thẳng đã có từ lâu giữa phi tập trung và hiệu quả hoạt động. Về mặt hiệu quả hoạt động, gần đây những nền tảng giám sát staking lớn như Lido và Coinbase đều nhận được chỉ trích đáng chú ý. Mặt khác, Rocket Pool đã tự khẳng định mình là đấng cứu thế phi tập trung trong số các nhà cung cấp staking hàng đầu.

Tuy nhiên, trong nháy mắt, protocol vẫn đi sau các đối thủ cạnh tranh trong việc sử dụng thực tế. Dựa trên sự đầu tư đạo đức ban đầu vào hiệu quả hoạt động, Rocket Pool được hưởng lợi từ một làn gió mạnh mẽ vào một thị trường dành cho sự tăng trưởng. Giao thức đã phát triển hoàn thiện với chiến lược thanh khoản và quan hệ đối tác.

Tất cả đều đã đâu vào đó, Rocket Pool đại diện cho một cơ hội tăng trưởng đáng kể trên thị trường liquid staking. 

Rocket Pool là gì?

Rocket Pool (RPL) là gì? Đánh giá chi tiết Rocket Pool 2021

Sự chuyển đổi thành công của Ethereum sang PoS cho phép bất kỳ người dùng nào tham gia vào mạng lưới bằng cách chạy node của riêng họ và trở thành trình xác thực của các block Ethereum mới. Loại hình tham gia này đi kèm với các yêu cầu nặng nề về vốn và thường mang tính chuyên môn.

Để giải quyết những thách thức này, những nền tảng giám sát phi tập trung (chẳng hạn như Rocket Pool) cho phép người dùng stake ETH vào protocol của họ. Đổi lại, người dùng nhận được token LSD có thể được tận dụng trong hệ sinh thái rộng lớn hơn. LSD cho phép người sở hữu ETH stake ETH của họ với một nền tảng giám sát phi tập trung mà không cần phải tự chạy một node.

Rocket Pool Protocol

Rocket Pool phục vụ hai nhóm người dùng chính: những người dùng muốn tham gia staking ETH và những người dùng muốn stake ETH và vận hành một node. Ethereum proof-of-stake yêu cầu 32 ETH để chạy trình xác thực trên Ethereum Beacon Chain. Rocket Pool cung cấp một giải pháp độc đáo bậc nhất bằng cách ghép nối các nhà khai thác node thông minh (phía cung) với các stakers ETH tiềm năng (phía cầu). Mối quan hệ này cho phép các nhà khai thác node và stakers hợp tác và cùng nhau đạt được ngưỡng 32 ETH.

Các nhà khai thác nút thông minh (SNOs)

Bất kỳ bên nào nắm giữ 16 ETH đều có thể hoạt động như một SNO bằng cách chạy trình xác thực Rocket Pool Minipool. Để làm được điều đó, phía bên đó phải cung cấp 16 ETH và stake ít nhất 10% giá trị ETH tính theo RPL của trình xác thực, token quản trị của protocol đóng vai trò đảm bảo mật cho Rocket Pool. Đổi lại, Rocket Pool tổng hợp và chỉ định 16 ETH trong lượng ETH do người dùng ký gửi cho Trình xác thực Minipool. Các nhà khai thác node thông minh nhận được ba hình thức bồi thường:

 • Phần thưởng RPL: ​​Các nhà khai thác node đủ điều kiện nhận phần thưởng RPL, được tài trợ thông qua tỷ lệ phát thải 5% của RPL. Phần thưởng RPL được tính theo tỷ lệ của tổng RPL hiệu quả được làm tài sản thế chấp.
 • Tỷ lệ hoa hồng: Các nhà khai thác node nhận được 15% hoa hồng từ các staker có ETH được thêm vào minipool.
 • Phần thưởng staking: Các nhà khai thác node có thể thu thập phần thưởng staking được miễn phí hoa hồng cho bất kỳ ETH nào mà họ đã tự stake.

Kể từ sau nâng cấp Redstone theo Ethereum Merge, những trình xác thực đã nhận được phí ưu tiên, do người dùng trả để khuyến khích xử lý các giao dịch của họ nhanh hơn. Họ cũng đã thực hiện các chiến lược nắm bắt giá trị có thể trích xuất tối đa (MEV) để nhận thêm doanh thu.

Các nhà khai thác node thông minh có thể tham gia vào MEV Boost relays và có thể chọn các chiến lược trong whitelist đã được phê duyệt trước của Rocket Pool phù hợp với hoàn cảnh của họ (đã được điều chỉnh, chưa điều chỉnh,...).

Người dùng

Về phía cầu, người dùng (tức là stakers) có thể gửi ít nhất 0,01 ETH vào Pool tiền gửi của Rocket Pool để đổi lại rETH, token LSD của Rocket Pool. rETH đại diện cho stake ETH của người dùng trong Rocket Pool Protocol và rETH tích lũy phần thưởng staking khi các nhà khai thác node Rocket Pool tạo ra những phần thưởng đó. Sau khi được gửi vào protocol của Rocket Pool, tiền gửi sẽ được tích lũy trong pool và 16 ETH trong số ETH đã gửi sẽ khớp với 16 ETH của nhà khai thác node.

Quản trị Rocket Pool

Rocket Pool Protocol được quản lý bởi hai cơ quan quản lý chính: Oracle DAO (oDAO) và Protocol DAO (pDAO).

oDAO bao gồm các nhà khai thác node chạy phần mềm node thông minh và hoạt động như một DAO on-chain. Nó đảm bảo rằng các hợp đồng Rocket Pool hoạt động chính xác bằng cách chuyển tiếp thông tin như số dư của người xác thực Minipool, tỷ lệ RPL:​​ETH và phân phối phần thưởng RPL. oDAO cũng hoàn thành các nhiệm vụ protocol, chẳng hạn như đảm bảo protocol đang tối ưu hóa ETH có sẵn trong pool tiền gửi.

Người dùng chỉ trở thành thành viên của oDAO khi được mời. Các thành viên nổi tiếng này của cộng đồng Ethereum và Rocket Pool bao gồm Etherscan, Beaconchain, Lighthouse, Nimbus và Bankless. Họ cũng được yêu cầu đặt một trái phiếu RPL hoạt động như một ràng buộc về hành vi tốt. Các thành viên có thể nhận thêm phần thưởng RPL để đổi lấy việc thực hiện các nhiệm vụ của oDAO.

 pDAO được điều hành bởi các nhà khai thác node, những người có quyền quản trị và quyền biểu quyết tỷ lệ thuận với stake RPL hiệu quả trong protocol. pDAO chịu phần lớn trách nhiệm trong việc quản lý kho bạc Rocket Pool và báo hiệu cho tương lai của giao thức Rocket Pool.

Theo thời gian, kỳ vọng là pDAO sẽ giám sát phạm vi lớn hơn các tham số protocol bao gồm: lạm phát RPL, phần thưởng, đấu giá, phí và các thông số tiền gửi. pDAO quản lý Kho bạc pDAO của Rocket Pool, được tài trợ một phần thông qua lạm phát RPL.

Rocket Pool Tokens: rETH & RPL

Hệ sinh thái Rocket Pool bao gồm hai token: rETH và RPL. 

rETH

rETH là token LSD của protocol Rocket Pool. rETH đại diện cho một lượng ETH tương đương được gửi vào protocol cộng với một phần tương ứng của phần thưởng staking ETH được tích lũy vào protocol. Trong khi số dư của rETH được giữ sẽ không đổi, số dư ETH hỗ trợ token trong giao thức Rocket Pool lại tiếp tục tăng. Nói cách khác, token rETH tích lũy bằng cách tăng giá trị thị trường so với ETH theo thời gian.

Một lợi thế khác biệt mà rETH giữ cho người dùng là khả năng chủ động unstake vị thế của người nắm giữ rETH. Các stakers ETH phải đợi EIP 4863 để rút vị thế ETH đã stake trực tiếp từ Beacon Chain.

Tuy nhiên, Rocket Pool cho phép những người nắm giữ rETH 'unstake' vị thế của họ bằng cách quy đổi trở lại ETH. Họ làm được điều đó bằng cách cho phép người dùng truy cập tính thanh khoản của pool tiền gửi, bao gồm ETH đang chờ được stake bởi các nhà khai thác node. rETH cũng có thể được đổi lấy ETH trên các sàn giao dịch phi tập trung, với điều kiện đủ thanh khoản thị trường giúp tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch.

Trạng thái của rETH là token non-rebasing có lợi thế khác biệt so với trạng thái cơ sở của các token LSD tương tự như stETH. Trong khi stETH dao động trở lại, số dư cơ bản của nó tăng lên khi lợi nhuận tích lũy vào ETH cơ sở được stake. Mặt khác, số dư cơ bản của rETH vẫn không đổi mặc dù sự hỗ trợ của nó ngày càng tăng (thông qua phần thưởng staking được tích lũy trong các hợp đồng thông minh của Rocket Pool).

Bởi vì số dư không đổi, non-rebasing (và token rebasing được gói) tốt hơn trong các ứng dụng DeFi. Tất cả các token phụ thuộc vào sự chênh lệch giá và lực lượng thị trường để duy trì giá trị của chúng, ngay cả khi số dư của chúng không thể hiện trực tiếp lợi nhuận tích lũy. 

Ví dụ, Lido cũng cung cấp wstETH, chuyển đổi stETH rebasing thành token thân thiện với DeFi, thay vì yêu cầu một giao dịch bổ sung cho người dùng cuối. Tùy thuộc vào khu vực pháp lý, non-rebasing token cũng có hiệu quả về thuế; mỗi sự kiện rebase thay đổi số dư của token hàng ngày, sẽ trở thành một sự kiện chịu thuế. Một token non-rebasing chỉ có hai sự kiện chịu thuế: stake và unstake (hoặc mua và bán trên thị trường).

RPL

RPL là token gốc của giao thức Rocket Pool. RPL được sử dụng bởi các nhà khai thác node để bỏ phiếu về quản trị protocol, đóng vai trò như một hình thức bảo hiểm cho stakers và các hình phạt hoặc cắt giảm người xác thực. RPL chịu tỷ lệ lạm phát hàng năm 5%, hiện được phân bổ như sau:

 • 70% cho các nhà khai thác node staking RPL.
 • 15% cho các thành viên oDAO cho dữ liệu oracle.
 • 15% vào kho bạc pDAO.

Việc phân phối token RPL chủ yếu được tiến hành giữa một đợt pre-sale được tiến hành vào ngày 22 tháng 9 năm 2017 và một đợt crowdsale, được tiến hành vào ngày 4 tháng 1 năm 2018.

 

Sức hấp dẫn của Rocket Pool

Liquid staking hiện đại diện cho danh mục lớn nhất của những người gửi stake Beacon Chain trên mạng lưới Ethereum. Nó chiếm 33,5% trong tổng số tiền gửi. Mặc dù vậy, thị trường liquid staking mang lại lợi nhuận to lớn, vì chỉ có 11,9% tổng nguồn cung ETH hiện được stake.

 Khi người dùng quen thuộc hơn với khái niệm staking, số lượng Ethereum được stake dự kiến ​​sẽ tăng lên đáng kể, đặc biệt là khi EIP 4863 cho phép rút tiền từ Beacon Chain. Trong khi Rocket Pool bị đối thủ cạnh tranh bỏ lại, Lido, protocol này đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể về mức độ tương tác. Rocket Pool đã có mức tăng trưởng theo tỷ lệ phần trăm lớn nhất trong số tất cả những người chuyển lượng ETH lớn đã stake kể từ khi The Merge diễn ra.

Mặc dù tầm quan trọng của Rocket Pool đối với sự phi tập trung đã khiến giao thức được ưa chuộng trong mắt các nhà ủng hộ tối đa Ethereum, chiến lược tăng trưởng trong tương lai của Rocket Pool có thể sẽ được thúc đẩy bởi tiện ích của rETH trong DeFi. Khi LSD tiếp tục mở rộng trên Layer-2s, cả Lido và Rocket Pool đều đặt trọng lượng đáng kể vào các khuyến khích đối với Arbitrum và Optimism.

 Vào tháng 7, sự chú trọng của Rocket Pool về phi tập trung đã khiến chúng được các đại biểu Optimism quan tâm hơn khi đăng ký 600.000 OP trong các ưu đãi thanh khoản. Ngược lại, đề xuất của Lido thậm chí không bao giờ được biểu quyết, không tính đến sự chấp thuận. Loopring đã bỏ phiếu tương tự trong một cuộc thăm dò gần đây để ưu tiên tích hợp token.

Trong khi các cộng đồng Layer 2 đã chấp nhận cầu nối của LSD, tỷ lệ rETH được nắm giữ trên Arbitrum (1,04%) và Optimism (1,60%) vẫn đại diện cho một lượng nhỏ trong tổng nguồn cung rETH. Trên mainnet, Rocket Pool đã trải qua một chiến thắng lớn khác vào ngày 26 tháng 10 năm 2022, khi rETH được bình chọn thành công vào MakerDAO như một loại tài sản thế chấp.

Bối cảnh cạnh tranh (Trở thành DeFi ổn định)

Rocket Pool đại diện cho protocol LSD lớn thứ ba, với gần 300.000 ETH được stake kể từ khi thành lập. Rocket Pool có hai đối thủ cạnh tranh rõ ràng trong bối cảnh thị trường LSD với traction đáng kể trong thị trường staking:

 • cbETH: Phái sinh liquid staking lưu ký của Coinbase đại diện cho việc cung cấp sản phẩm tập trung nhất. Mặc dù Coinbase hiện đang quản lý hơn 2 triệu ETH đã stake, nhưng việc cung cấp LSD là một sự gia nhập thị trường tương đối muộn.
 • stETH: Lido là công ty dẫn đầu thị trường rõ ràng với 4 triệu ETH đã stake. Nó đã sớm chiếm lĩnh thị trường do hiệu quả hoạt động và tập trung vào việc tích hợp DeFi. Lido đã xác lập vị thế là LSD dẫn đầu một phần nhờ sự tích hợp của stETH với DeFi và các khoản đầu tư của Lido vào thanh khoản DeFi mạnh mẽ.

Bất chấp sự thống trị của Lido với tư cách là một protocol, sự chú trọng của Rocket Pool vào việc đa dạng hóa nhà điều hành node cho thấy sự tương phản đáng kể trong một số chỉ số chính. 

Ví dụ: trong khi Lido nắm giữ 29,95% trong tổng số trình xác thực trên mạng lưới Ethereum, thì toàn bộ bộ xác thực của nó được điều hành chỉ bới 29 node điều hành. Ngược lại, thị phần trình xác thực của Rocket Pool chỉ bằng 10% so với Lido, nhưng nó có 1.647 SNO cá nhân đang hoạt động chia sẻ trình xác thực của mình.

Như đã đề cập trước đó, tiện ích DeFi được kỳ vọng sẽ là động lực quan trọng trong việc áp dụng LSD. Tích hợp rETH với các ứng dụng DeFi sẽ cho phép người dùng tạo ra lợi nhuận lớn hơn những gì người dùng có thể nhận được từ việc stake đơn lẻ.

Ngoài rủi ro về lỗ hổng hợp đồng thông minh mà tất cả các protocol DeFi phải đối mặt, Rocket Protocol có thể sẽ phải đối phó với các rủi ro liên quan đến việc sử dụng các quy định do oDAO quản lý.

Về mặt lý thuyết, sự thông đồng giữa những người tham gia oDAO có thể phát sinh, mặc dù đây là một sự kiện khó xảy ra do DAO đưa ra các hành động trong quá khứ.

Rủi ro

Rocket Pool đã thực hiện nhiều đợt kiểm tra, bao gồm hầu hết đợt kiểm tra gần đây của Sigma Prime. Một rủi ro nghiêm trọng cao và hai rủi ro nghiêm trọng trung bình đã được các nhà phát triển Rocket Pool đánh dấu là đã giải quyết.

Từ góc độ thị trường, Rocket Pool vẫn đứng sau Lido và Coinbase trong việc thống trị thị trường nói chung. Về cơ hội phát triển, như đã được nêu trong phần traction của bài báo cáo này, thể hiện sự gia tăng đáng kể. Nhiều người đã suy đoán rằng sự phối hợp MEV giữa các nhà khai thác node tập trung hơn (chủ yếu là Lido và Coinbase) có thể dẫn đến lợi suất hấp dẫn hơn. Bằng cách này, những nhà cung cấp staking sẽ đạt được một lợi nhuận đặc biệt có thể đe dọa sự hấp dẫn của rETH.

Rocket Pool Roadmap

Sau khi ra mắt thành công Bản nâng cấp Redstone của protocol, Rocket Pool đã chuyển trọng tâm từ phát triển protocol sang thiết lập rETH như một bản gốc của DeFi trên các protocol và Layer-2. Các mục tiêu khác bao gồm tăng cường phi tập trung ở cấp độ tổ chức thông qua việc phát triển Rocket Pool DAO và bằng cách vạch ra thêm chính sách MEV của protocol.

Khi các staker gia tăng, Rocket Pool có kế hoạch cung cấp một thị trường mạnh mẽ cho những người nắm giữ rETH để cho phép họ tận dụng các thị trường hiệu quả để cho vay, đi vay và giao dịch. Là bước đầu tiên để thực hiện chiến lược của mình, Rocket Pool đã phê duyệt đề xuất để xác định và cấp vốn cho pDAO vào ngày 24 tháng 8 năm 2022.

Rocket Pool đã giới thiệu cấu trúc ủy ban cho DAO và Uỷ ban Quản lý Khuyến khích đã được đề xuất ngay sau đó. Ủy ban, dựa trên Ủy ban reWARDS của Lido, đã đề xuất ngân sách hàng năm là 67.500 RPL. Nó cũng yêu cầu khoảng 154.000 USD runway mỗi tháng, với một nửa được dành riêng cho các ưu đãi.

Vào ngày 2 tháng 8 năm 2022, một  bài đăng trên blog của Rocket Pool vạch ra sự ra mắt của cấu trúc quản trị Phase 0 của Rocket Pool DAO. Nó mô tả quy trình quản trị DAO, hệ thống ủy quyền và thiết lập kỳ vọng cho sự phát triển của DAO trong tương lai.

Khi Rocket Pool tiếp tục đạt được sức hút, DAO sẽ phải đối mặt với những thách thức và cơ hội mở rộng quy mô bổ sung trong hành trình phi tập trung tổ chức của mình. Khi một bài đăng chính thức đang trong quá trình thực hiện, Marceau của Rocket Pool đã ám chỉ đến một số giải pháp mở rộng quy mô đang phát triển trên Twitter, bao gồm:

Các minipool có liên kết ETH ít hơn (LEB): Ý tưởng cung cấp minipools với yêu cầu tài sản thế chấp giảm từ 16 ETH xuống còn 4 ETH.

Staking như một dịch vụ (SaaS): Một giải pháp cho những người nắm giữ ETH lớn hơn tham gia staking theo cách giảm thiểu bên thứ 3.

Di chuyển tích hợp staker đơn lẻ: Một giải pháp di chuyển đơn giản dành cho các nhà cung cấp staking lớn để chuyển đổi trình xác thực hiện có sang Rocket Pool, mang lại các lợi ích như tăng doanh thu, tiềm năng tăng lợi suất, hoạt động dễ dàng hơn và thanh khoản bổ sung. 

Kết luận

Rocket Pool là protocol LSD lớn thứ ba. Tuy nhiên, protocol đã đặt tầm nhìn còn cao hơn nhiều. Các khoản đầu tư của Rocket Pool vào phi tập trung đang bắt đầu mang lại hiệu quả từ quan điểm tường thuật và protocol đã bắt đầu trở lại mức độ phù hợp sau sự thành công của Ethereum 2.0 Merge.

Với gần 90% ETH đã unstake, Rocket Pool đại diện cho một trong những protocol thú vị nhất, nhắm mục tiêu đến một thị trường tổng thể rộng lớn có thể định vị vào năm 2023.

Bài viết được Bùi Huỳnh Như Phương thuộc FXCE Crypto biên tập từ “Rocket Pool: Liquid Staking Lifts Off” của tác giả Traver Normandi; với mục đích cung cấp thông tin và phi lợi nhuận. Chúng tôi không khuyến nghị đầu tư và không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư liên quan đến nội dung bài dịch.

#DeFi
ic-comment-blueBình luận
#