Layer-2
Osmosis đang mang lại tính thanh khoản Cross-Rollup cho hệ sinh thái Celestia
#
Marketing
3 phút đọc
14/09/2023
2
0
0

Osmosis đang mở rộng ra bên ngoài Cosmos và tiến vào bối cảnh mô-đun  blockchain với các sản phẩm sắp ra mắt tích hợp với DA layer của Celestia. Là DEX hàng đầu trong Cosmos, Osmosis đã đóng vai trò là trung tâm thanh khoản cho các chuỗi được kết nối với IBC. Việc tích hợp sẽ phục vụ mục đích kết nối tính thanh khoản giữa các rollups trên Celestia, cũng như giữa các rollups này và các chuỗi kết nối IBC hiện có. Osmosis cũng có kế hoạch tính phí lớp data availability (DA) cho các lần tổng hợp chọn tham gia hệ thống bắc cầu, cho phép họ thanh toán bằng bất kỳ token nào họ muốn, miễn là nó có sẵn trên DEX.

Hệ thống bắc cầu mà Osmosis đề xuất dường như được giảm thiểu độ tin cậy, điều này chỉ có thể thực hiện được giữa các bản tổng hợp có chung DA layer. Giảm thiểu sự tin cậy trong bối cảnh bắc cầu ngụ ý rằng không có third party đáng tin cậy giữa các chuỗi tham gia, cũng như không có sự tin tưởng nào áp đặt lên các nhà điều hành của một trong hai chuỗi trong các giao dịch cross-chain. Hiện tại, các chuỗi được kết nối với IBC tin tưởng vào sự đồng thuận của các chuỗi tham gia khác khi các khách hàng nhỏ chấp nhận và thực hiện các giao dịch do mỗi chuỗi cung cấp cho họ. Osmosis, hợp tác với Hyperlane, dự định triển khai một hệ thống bắc cầu cross-rollup, theo đó trình xác thực Osmosis sẽ chạy các nút ánh sáng Celestia để xác minh quá trình chuyển đổi trạng thái của từng chuỗi được kết nối, từ đó loại bỏ mọi sự tin cậy đối với người vận hành một trong hai chuỗi. Một hệ thống chống gian lận sẽ được triển khai để loại bỏ những trình xác thực Osmosis nếu họ cố gắng thực hiện các chuyển đổi trạng thái không hợp lệ.

Osmosis cũng có ý định triển khai một hệ thống chống gian lận để phát hiện và ứng phó với gian lận giữa các chuỗi được bảo mật mạng lưới. Osmosis là người khởi xướng Mesh Security trong hệ sinh thái Cosmos, nơi những người ủy quyền chuỗi Cosmos sẽ có thể restake token của họ cho những trình xác thực trên các chuỗi Cosmos khác nhằm cố gắng tăng cường bảo mật. Điều này khác với Cosmos Interchain Security, trong đó trình xác thực Cosmos Hub được yêu cầu hoạt động như bộ trình xác thực của Consumer Chains không muốn khởi động bộ trình xác thực của riêng họ.

Thông báo bắc cầu Celestia ngụ ý thêm rằng Osmosis có ý định mở rộng tính thanh khoản DEX của mình bên ngoài chuỗi ứng dụng Cosmos hiện tại và vào hệ sinh thái tổng hợp được kết nối với nhau. Điều này làm cho dự án trở thành một giao thức truyền thông cross-rollup và DEX một cách hiệu quả. Trong thế giới mô-đun, các bản tổng hợp không chia sẻ trạng thái theo định nghĩa và bắt buộc các giao thức bắc cầu phải kết nối chúng để có trải nghiệm thanh khoản liền mạch. Cầu nối cuộn chéo sử dụng bằng chứng chuyển đổi trạng thái thể hiện sự cải thiện về bảo mật đối với cơ sở hạ tầng cầu nối hiện có cũng như một cam kết kỹ thuật lớn. Nếu Osmosis và Hyperlane thành công trong việc phát triển một hệ thống như vậy, thì đây có thể là hệ thống đầu tiên cung cấp cầu nối giảm thiểu độ tin cậy trong hệ sinh thái Celestia rollup.

 

Bài viết được FXCE Crypto biên tập từ "Osmosis is Bringing Cross-Rollup Liquidity to the Celestia Ecosystem" của Messari với mục đích cung cấp thông tin và phi lợi nhuận. Chúng tôi không khuyến nghị đầu tư và không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư liên quan đến nội dung bài dịch.

#Decentralized Exchanges
#Interoperability
#Layer-2
ic-comment-blueBình luận
#