Valuations
Maker Mistaker
#
Marketing
6 phút đọc
30/08/2023
1
0
0

icon-menu

Tiêu điểm chính

  • Từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2023, kỳ vọng doanh thu của Maker tăng gấp bốn lần lên 140 triệu đô la và kỳ vọng lợi nhuận tăng gấp năm lần lên 80 triệu đô la, do lãi suất cao hơn và việc áp dụng real-world asset.

  • Một thay đổi gần đây đối với giao thức đã khiến kỳ vọng lợi nhuận của chủ sở hữu MKR giảm mạnh. Kỳ vọng lợi nhuận giảm mạnh từ khoảng 80 triệu đô la trong tháng 7 xuống dưới 2 triệu đô la trong tháng 8, chủ yếu là do các khoản thanh toán lãi cho chủ sở hữu DAI tăng lên.

  • Việc giới thiệu Enhanced DAI Savings Rate (EDSR), giúp tăng tỷ lệ xuất chi lên 8%, dẫn đến việc áp dụng DSR tăng lên với dòng vốn vào là 1 tỷ đô la trong 10 ngày. Điều này làm tăng chi phí lãi vay của giao thức lên mức 100 triệu đô la hàng năm, xóa bỏ kỳ vọng lợi nhuận.

  • EDSR sẽ được điều chỉnh ở mức tối đa là 5%. Đề xuất cũng có kế hoạch tăng lãi suất vay cho DAI, đảm bảo lãi suất tiền gửi không vượt quá lãi suất vay.

  • Phân tích kịch bản cho thấy rằng Maker có thể thu về 80 triệu đô la lợi nhuận hàng năm với nguồn cung DAI là 6 tỷ và 35% áp dụng DSR hoặc nguồn cung 8 tỷ DAI với 50% áp dụng DSR.

Báo cáo gần đây chúng tôi bàn về việc lãi suất cao hơn và việc áp dụng các tài sản trong thế giới thực đã thúc đẩy sự thay đổi như thế nào trong các nguyên tắc cơ bản của Maker. Từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2023, kỳ vọng doanh thu của Maker tăng gấp bốn lần lên 140 triệu đô la và kỳ vọng lợi nhuận tăng gấp năm lần lên 80 triệu đô la.

DAI Giveth, DAI Taketh Away


Tuy nhiên, một thay đổi gần đây đối với giao thức dẫn đến sự đảo ngược vận may cho chủ sở hữu MKR. Kỳ vọng lợi nhuận đã giảm xuống gần bằng 0, với gần như toàn bộ thu nhập sau khi chi phí DAO được chia sẻ với những người nắm giữ DAI. Từ mức 80 triệu đô la vào tháng 7, kỳ vọng lợi nhuận hàng năm của giao thức đã giảm xuống dưới 2 triệu đô la vào tháng 8.


Sự ra đời của Enhanced DAI Savings Rate (EDSR) dẫn đến sự sụt giảm lợi nhuận này cho chủ sở hữu MKR. Tỷ lệ tiết kiệm DAI (DSR) được thanh toán cho những người dùng khóa DAI của họ trong Mô-đun DSR. EDSR tăng tỷ lệ xuất chi lên 8%, khiến nó trở thành một trong những nhóm có năng suất cao nhất trong số các giao thức DeFi hàng đầu. Do đó, điều này dẫn đến việc áp dụng DSR nhiều hơn, với dòng vốn 1 tỷ đô la chỉ trong 10 ngày. Lãi suất cao hơn đối với các khoản tiền gửi cao hơn đã làm tăng chi phí lãi vay của giao thức lên gấp mười lần lên mức lãi suất hàng năm là 100 triệu đô la. Sự tăng trưởng lãi suất này đã làm cạn kiệt hoàn toàn kỳ vọng lợi nhuận cho giao thức.

Nếu nó bị hỏng, hãy sửa nó

EDSR được thiết kế để trở thành một biện pháp tạm thời nhằm thúc đẩy việc áp dụng. Đề xuất mới sẽ điều chỉnh EDSR tối đa là 5% với các mức áp dụng DSR chính sau đây –

  • Với việc áp dụng DSR trong khoảng từ 0-35% nguồn cung DAI, EDSR sẽ gấp 3 lần DSR thông thường hoặc 5%, tùy theo mức nào thấp hơn. Do đó, với DSR hiện tại là 3,19%, EDSR sẽ là 5%.

  • Với việc áp dụng DSR trong khoảng 35-50% nguồn cung DAI, EDSR sẽ gấp 1,3 lần DSR thông thường hoặc 5%, tùy theo mức nào thấp hơn. Do đó, với DSR hiện tại là 3,19%, EDSR sẽ là 4,15%.

  • Với việc DSR áp dụng hơn 50% nguồn cung DAI, sẽ không có EDSR. Do đó, DSR thông thường là 3,19% sẽ được áp dụng.

Đề xuất này cũng sẽ tăng lãi suất vay cho DAI để giảm thiểu chênh lệch lãi suất vay cho DAI thấp hơn lãi suất tiền gửi DSR.

Lập mô hình doanh thu và lợi nhuận


Chúng ta có thể lập mô hình doanh thu và lợi nhuận Maker có thể tạo sau khi đề xuất mới nhất của họ được triển khai. Có ba ngưỡng chính trong đó việc áp dụng DSR là tối ưu. Ở mức áp dụng 35%, 50% và 100% DSR, khi EDSR thay đổi, người dùng có thể tối đa hóa doanh thu của chính họ. Do đó, ở các cấp độ này, chi phí lãi vay cho giao thức được tối đa hóa và lợi nhuận của nó được giảm thiểu.

Bằng cách giữ tất cả các giá trị khác không đổi, chúng tôi tính toán rằng Maker sẽ tạo ra lợi nhuận là 57 triệu đô la hoặc 22 triệu đô la với việc áp dụng DSR ở mức tương ứng là 35% hoặc 50%. Với tỷ lệ chấp nhận DSR là 66%, Maker sẽ không kiếm được lợi nhuận. Khi áp dụng DSR 100%, Maker sẽ tạo ra khoản lỗ 58 triệu đô la — điều đó có nghĩa là, có khả năng quản trị sẽ giảm tỷ lệ xuất chi DSR tại một số thời điểm trước khi 100% DAI được gửi vào mô-đun.


Một phân tích kịch bản cho thấy rằng việc tăng nguồn cung DAI và áp dụng DSR thấp hơn sẽ tốt hơn cho lợi nhuận của Maker. Tuy nhiên, Maker sẽ có thể quay trở lại mức lợi nhuận hàng năm là 80 triệu đô la, với nguồn cung 6 tỷ DAI và 35% áp dụng DSR hoặc 8 tỷ nguồn cung DAI và 50% áp dụng DSR.

Bạn có thể sửa lại mô hình và các giả định của nó trong phần trang tính này.

Kết luận


Tỷ lệ tiết kiệm DAI nâng cao đã được giới thiệu để tạm thời thúc đẩy việc áp dụng DAI và mô-đun DSR. Nó đã phần nào thành công khi làm như vậy, với nguồn cung DAI tăng thêm 900 triệu đô la và tiền gửi DSR tăng thêm 1 tỷ đô la. Tuy nhiên, các tham số ban đầu được đặt quá cao và có kẽ hở cho phép kinh doanh chênh lệch giá. Một đề xuất mới được thiết kế để điều chỉnh các tham số và đóng lỗ hổng chênh lệch giá. Maker có thể sẽ có lãi trở lại và cải thiện khả năng sinh lời nếu xu hướng tăng trưởng DAI tiếp tục. 

 

Bài viết được FXCE Crypto biên tập từ "Maker Mistaker" của tác giả Kunal Goel với mục đích cung cấp thông tin và phi lợi nhuận. Chúng tôi không khuyến nghị đầu tư và không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư liên quan đến nội dung bài dịch.

#DeFi
#Stablecoins
#Valuations
ic-comment-blueBình luận
#