DAOs
Juicebox là gì? Tìm hiểu Fund-to-Earn của JuiceboxDAO
#
Marketing
9 phút đọc
19/10/2022
4
0
0

Juicebox là gì? Tìm hiểu mô hình Fund-to-Earn của JuiceboxDAO

Những nhà xây dựng trong Web3 thường kêu gọi tài trợ từ cộng đồng xung quanh để có được vốn từ các nhà cung cấp có tổ chức ít tập trung hơn.

Có một số phiên bản DAO hoặc nhóm đầu tư tập trung vào việc gây quỹ cho các dự án như Gitcoin, The LAO, BitDAO, v.v. Mỗi phiên bản này đều tập trung vào việc phát triển toàn bộ hệ sinh thái (Ethereum), tài trợ hàng hóa công cộng hoặc mô phỏng một số phiên bản quỹ đầu tư mạo hiểm một cách phi tập trung.

Giao thức Juicebox hoạt động như một Kickstarter phi tập trung, cho phép các dự án, cụ thể là DAO, gây quỹ từ cộng đồng cho các dự án dựa trên Ethereum. Nó hoạt động như một giao thức có thể lập trình được mà các nhóm có thể tùy chỉnh để quản lý kho bạc on-chain. Trong đó, JuiceboxDAO điều chỉnh Giao thức Juicebox.

Juicebox là gì?

Hãy cùng tìm hiểu cách thức hoạt động của Juicebox –– về cơ bản có hai cách mà các dự án có thể gọi vốn (ETH) trên Juicebox:

1. Cho phép người dùng trả tiền để sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ
2. Cho phép người dùng đầu tư hoặc đóng góp vào dự án

Trong cả hai trường hợp, người đóng góp nhận được một lượng native token nhất định của dự án khi kết thúc đợt gọi vốn. Bất kỳ dự án nào được ra mắt cũng đều đi kèm với một lượng community token được mint (đúc), lượng token này được Juicebox theo dõi cho đến khi chủ sở hữu dự án phát hành ERC-20 tọken, có thể được giao dịch trên thị trường thứ cấp (ví dụ: Uniswap).

Dự án cũng mint ra một NFT, đại diện cho quyền sở hữu đối với dự án. Các dự án có thể sử dụng token đã được tạo để làm phí tham gia và trở thành thành viên trong cộng đồng của họ.

Cho đến nay, đã có 342 dự án gọi vốn thông qua Juicebox với số vốn huy động được là $155 triệu (tuy nhiên, phần lớn số vốn đó đã được quyên góp cho 2 dự án ConstitutionDAO và AssangeDAO). Juicebox đã thu được khoảng $3 triệu phí giao thức, gần 2% tổng số vốn huy động được.

Khuyến khích Gây quỹ MOAR

Juicebox cung cấp các cấu trúc khuyến khích tùy chọn để gây quỹ. Để khuyến khích các nhà đầu tư rót vốn sớm hơn, các dự án có khả năng ra mắt với tỷ lệ chiết khấu. Điều này có nghĩa là số lượng community token được trao thưởng cho mỗi khoản đóng góp sẽ giảm dần theo tỷ lệ chiết khấu với mỗi chu kỳ tài trợ tiếp theo (do người tạo dự án đặt).

Các dự án có thể đặt mục tiêu về số vốn gây quỹ và nếu vượt quá mục tiêu ban đầu thì số vốn vượt định mức đó sẽ bị khóa trong một overflow pool. Người dùng nắm giữ token của dự án hoàn toàn có thể dùng token để đổi lại một phần khoản vốn góp (ETH) vào dự án, theo đó một lượng token tương ứng sẽ được đốt.

JuiceboxDAO sử dụng mô hình bonding-curve (đường cong liên kết) để phân phối ETH từ overflow pool thông qua hình thức thưởng cho những người chọn khóa tài sản trong thời hạn dài hơn –– dự án có thể điều chỉnh đường cong liên kết và thay đổi các thông số cho mỗi chu kỳ cấp vốn tiếp theo. Một dự án có thể chọn đặt trước tỷ lệ phần trăm token để được hưởng phần overflow của chính nó.

Hiện tại, một dự án có thể đề xuất các thay đổi đối với hợp đồng, vì Juicebox là một giải pháp có thể lập trình được, nhưng nó sẽ có hiệu lực sau khi hết chu kỳ cấp vốn (~ 14 ngày). Các dự án chuyển 5% vốn dưới dạng phí vào kho bạc Juicebox để duy trì giao thức và đổi lại lượng $JBX tương ứng.

Kho bạc, Quản trị và Tư cách thành viên

Các dự án cung cấp phí cho Juicebox và kiếm được token quản trị $JBX, với tỷ lệ như sau tại thời điểm ra mắt:

Juicebox là gì? Tìm hiểu Fund-to-Earn của JuiceboxDAO

Nguồn cung $JBX là không giới hạn và sẽ tăng tương ứng với bất kỳ khoản thanh toán ETH mới nào. Mặc dù Juicebox có Snapshot, dự án hiện chỉ đang trong quá trình dần chuyển giao quyền quản trị cho các chủ sở hữu token –– cử tri có thể áp đặt một số thay đổi nhưng chỉ core team mới có toàn quyền quản lý các hợp đồng thông minh nhằm mục đích giữ sự tin tưởng của các dự án đã khởi chạy thông qua Juicebox.

Với nỗ lực phân quyền dần dần, core team cũng đã ra mắt PeelDAO, tập hợp các nhà phát triển và thiết kế chính thức, những người sẽ định hướng cho sự phát triển của Juicebox.

Các dự án Juicebox có quy trình quản trị tiêu chuẩn, vận hành theo chu kỳ 14 ngày

  • Bước 1: Sẽ có một temperature check trong 3 ngày, đây là một cuộc bỏ phiếu trên Discord nhằm mục đích giúp người tạo đề xuất (proposal creator) hiểu tình hình của DAO trước khi chỉnh sửa đề xuất. Điều này cung cấp một thước đo đánh giá cảm nhận của các cá nhân về đề xuất với việc những người nắm giữ token không thể can thiệp vào kết quả bỏ phiếu.
  • Bước 2: Khi người đề xuất có thời gian chỉnh sửa hoặc quyết định phải làm gì sau temperature check, việc bỏ phiếu chính thức được tiến hành trên Snapshot trong 24 giờ.
  • Bước 3: Sau khi có kết quả bỏ phiếu, multisig (Multi signature – Đa chữ ký) phải sắp xếp các hành động theo thứ tự cho chu kỳ tài trợ tiếp theo.
  • Bước 4: Đây là phần cuối cùng của quy trình quản trị và là nơi multisig đệ trình tái cấu hình ít nhất ba (3) ngày trước khi bắt đầu chu kỳ tài trợ cho DAO rộng hơn.

Trong trường hợp khẩn cấp, DAO có thể ban hành một đề xuất/chu kỳ bỏ phiếu được rút ngắn.

Dự án Juicebox

Cơ chế overflow là điểm khác biệt quan trọng giữa Juicebox và các giao thức cấp vốn khác –– người dùng có thể rút ETH ra hoặc ragequit – theo đó, các contributor sẽ được cấp lại quyền trong trường hợp dự án không thành công.

Juicebox có cấu trúc khuyến khích tốt hơn nhiều cho người gây quỹ cho so với các giao thức gây quỹ khác.
Ví dụ thông qua một kênh như Mirror – một lựa chọn phổ biến, các dự án đã huy động được hơn 9 triệu ETH, nhưng người dùng không thể nhận được bất kỳ khoản tiền hoàn lại nào hoặc có thể không có cổ phần trong dự án.

Các nhà tài trợ Juicebox có được native token của dự án và nếu dự án thành công hay đạt overflow, thì cuối cùng cũng sẽ nhận được một số lợi thế.

Trong lịch sử, các dự án Mirror như một tùy chọn để khởi chạy NFT được kiểm soát bởi cộng đồng hoặc được huy động để ra mắt token ban đầu. Mặc dù Web3 đã dân chủ hóa việc tài trợ trong vài năm qua, nhưng vẫn còn một số hạn chế khi nhà tài trợ phải quản lý vốn sau khi các dự án gây quỹ trên nền tảng này. Có khả năng Mirror hoặc Gitcoin sẽ tích hợp cơ chế quản lý kho bạc vào quy trình làm việc của họ.

Hai dự án nổi bật gọi vốn thông qua Juicebox

AssangeDAO kết thúc đợt huy động vốn vào 08/02 với gần $55 triệu, số vốn cao nhất mà một dự án đã huy động được trên Juicebox cho đến nay. Đây là một tập thể các cá nhân đang gây quỹ để mua NFT từ Pak nhằm dành sự tự do cho Julian Assange và đổi lại, những contributor sẽ nhận được JUSTICE token. Chiến dịch tài trợ này đã được hoàn thành trong năm ngày.

ConstitutionDAO đã sử dụng Juicebox để tài trợ cho nỗ lực mua bản sao Hiến pháp Hoa Kỳ của Sotheby’s –– tập thể này đã huy động được $41 triệu, nhưng cuối cùng lại thất bại. Các nhà tài trợ hiện có thể claim $PEOPLE hoặc hoán đổi $PEOPLE lấy ETH vì nó là một single-purpose DAO – DAO mà không cần số vốn mà nó đã huy động được.

Mặc dù tập thể này không thắng thầu, nhưng họ đã cho thấy rằng các DAO và những công cụ chính xác thì có thể tập hợp lại và điều phối một lượng lớn contributor và nguồn vốn, điều sẽ không thể thực hiện được khi thông qua các đơn vị khác.

Juicebox là gì? Tìm hiểu Fund-to-Earn của JuiceboxDAO

Kết luận

Hiện tại, các hợp đồng của Juicebox chưa được kiểm tra và mặc dù các hợp đồng đã xây dựng các bài test nhỏ, tuy nhiên vẫn dễ bị tấn công và việc cấp vốn cho giao thức có khả năng sẽ mất mát do một vụ hack tiềm ẩn hoặc lỗi hợp đồng thông minh. Giao thức chỉ hỗ trợ các dự án trên Ethereum và không có kế hoạch phát triển đa phương thức sớm, nhưng các thiết bị đầu cuối thanh toán L2 lại đang hoạt động.

Juicebox V2 sắp tới sẽ ra mắt với mục tiêu tinh chỉnh tài liệu dự án và tiến hành kiểm tra chính thức giao thức nhằm cung cấp quyền truy cập tốt hơn, đáng tin cậy cho cộng đồng và các nhà phát triển.

Cho đến nay, Juicebox đã có được sự tin tưởng từ các dự án với số vốn dự kiến ​​khổng lồ. Đây là một tín hiệu tốt cho sự thành công của Juicebox và có khả năng sẽ trở thành giao thức đi đầu để các dự án từ đó phát triển.

Bài viết được Ellie Nguyễn biên tập từ “JuiceboxDAO: Fund-to-Earn” bởi tác giả Eshita Nandini; với mục đích cung cấp thông tin và phi lợi nhuận. Chúng tôi không khuyến nghị đầu tư và không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư liên quan đến nội dung bài dịch.

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

#DAOs
ic-comment-blueBình luận
#