Layer-2
Hành trình Optimism tới sự phân cấp kỹ thuật
#
Marketing
11 phút đọc
26/12/2023
6
0
0

icon-menu

Tiêu điểm chính

 • Optimism trước đây hoạt động theo cách tập trung, với quyền kiểm soát chính được trao cho Optimism Foundation đối với trình sắp xếp thứ tự, các quyết định quản trị và các khóa nâng cấp.

 • Việc phân cấp có thể nguy hiểm và quá nhanh bằng cách giới thiệu các trình sắp xếp bổ sung, lặp lại việc quản lý phi tập trung và từ bỏ quyền kiểm soát các khóa nâng cấp có thể dẫn đến các lỗ hổng.

 • Lộ trình Optimism cho năm 2024 bao gồm các biện pháp cụ thể nhằm đạt được sự phân cấp kỹ thuật, chẳng hạn như hệ thống chống lỗi, trình sắp xếp bổ sung, chuyển đổi quyền kiểm soát sang Optimism Collective và dần dần từ bỏ quyền kiểm soát đối với các khóa nâng cấp.

Sau hai năm hoạt động tập trung, Optimism đang tập trung vào phân cấp kỹ thuật hơn bao giờ hết. Năm 2024 đang hình thành là năm chúng ta chứng kiến ​​Optimism chuyển từ tập trung sang phi tập trung. Việc phân cấp một giao thức không phải là không có nguy hiểm, đặc biệt là khi được thực hiện quá nhanh. Tuy nhiên, những tiến bộ kỹ thuật sắp tới như hệ thống chống lỗi, ra quyết định quản trị onchain và dần dần từ bỏ quyền kiểm soát các khóa nâng cấp của giao thức sẽ cho phép Optimism phân cấp mạng một cách an toàn.


Giai đoạn tập trung


Optimism được tập trung hóa trong lịch sử kể từ khi nó được ra mắt mainnet công khai vào tháng 12 năm 2021. Một trong hai đơn vị hỗ trợ chính của nó, Optimism Foundation, có quyền kiểm soát ba lĩnh vực sau:

Nguy cơ Phân cấp

Mặc dù phân quyền là nguyên lý cốt lõi của crypto, nhưng giai đoạn tập trung hóa trong giai đoạn sơ khai của giao thức có thể mang lại lợi ích hoặc thậm chí là cần thiết. Việc phân cấp một giao thức quá nhanh có thể dẫn đến các lỗ hổng:

 • Việc giới thiệu các trình sắp xếp bổ sung có thể nguy hiểm. Điều gì sẽ xảy ra nếu một kẻ xấu chạy trình sắp xếp chuỗi mới gửi các giao dịch bị lỗi? Không có hệ thống chứng minh lỗi trực tiếp, giống như hiện tại đúng đối với OP Mainnet, các giao dịch được cho là hợp lệ một cách Optimism sẽ không thể bị thách thức. Điều này có thể dẫn đến các giao dịch bị lỗi trên OP Mainnet được hoàn tất trên Ethereum.

 • Việc lặp lại quản trị phi tập trung có thể nguy hiểm, vì việc cho phép cộng đồng của giao thức có toàn quyền kiểm soát việc bổ sung và ngừng hệ thống quản trị có thể dẫn đến sự thiếu hiệu quả và hệ thống bị hỏng. Nghiên cứu và phản hồi rời rạc có thể dẫn đến việc lặp lại chậm hoặc không tồn tại trên các hệ thống này, trong khi việc phân phối kho bạc có thể được sử dụng kém.

 • Việc bàn giao các khóa nâng cấp của giao thức cho cộng đồng có thể nguy hiểm vì một số câu hỏi chính được đặt ra:

  • Những thay đổi lớn về giao thức sẽ được phê duyệt như thế nào?

  • Ai sẽ có thể thực hiện các nâng cấp được phê duyệt?

  • Điều gì xảy ra nếu có trường hợp khẩn cấp về an ninh cần giải quyết ngay lập tức?

Các hệ thống onchain phải được triển khai để giải quyết những câu hỏi này một cách an toàn. Ngay cả khi đã có hệ thống, token quản trị của giao thức phải được phân phối rộng rãi để ngăn chặn những mối nguy hiểm này gia tăng và giảm nguy cơ bị tiếp quản thù địch. Token quản trị có mức độ lưu hành thấp hoặc được ủy quyền thấp có thể dẫn đến việc bỏ phiếu quản trị thù địch. Điều này có thể đặc biệt có hại khi một giao thức cố gắng phân cấp các khu vực quan trọng nơi những thay đổi ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng.

Trong trường hợp của Optimism, tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, nguồn cung lưu thông OP gần 880,9 triệu, hay gần 20,5% tổng cung OP trị giá gần 4,29 tỷ. Hơn nữa, tổng nguồn cung có thể biểu quyết (OP được ủy quyền và có thể được sử dụng để bỏ phiếu cho các đề xuất) chỉ là gần 82,1 triệu OP, hay gần 1,9% tổng nguồn cung của OP. Việc phân cấp bằng cách chuyển đổi trách nhiệm onchain có thể trở nên an toàn hơn theo thời gian vì OP được phân bổ dần dần thông qua các chương trình khuyến khích khác nhau (Token House Missions, RetroPGF Rounds, và Airdrops), và sự tham gia quản trị được nhấn mạnh và/hoặc khuyến khích.


Cuối cùng, các lĩnh vực tập trung hóa như thế này có thể giúp một giao thức như Optimism mua thời gian trong khi nó thực hiện các tiến bộ kỹ thuật, thử nghiệm và phân phối token quản trị của mình cho đến khi đạt đến điểm mà việc phân cấp kỹ thuật được đảm bảo an toàn.

Phân cấp kỹ thuật đã xác định

Phân cấp kỹ thuật đang loại bỏ quyền ra quyết định ngoại tuyến (tập trung) mà một thực thể như Optimism Foundation có và chuyển chúng sang khả năng thực thi hoàn toàn trên chuỗi dưới sự quản lý của token quản trị được phân phối rộng rãi (phi tập trung). Thực thể thứ hai trong số hai thực thể hỗ trợ chính của Optimism, OP Labs PBC, đã làm việc thông qua lộ trình Optimism để thực hiện các tiến bộ kỹ thuật, trong khi Optimism Foundation lặp lại sau mỗi mùa thử nghiệm quản trị. Năm 2024 có rất nhiều điều chờ đợi cho cả hai thực thể, điều này sẽ làm giảm bớt những nguy cơ của việc phân cấp và cho phép Optimism trở nên phi tập trung về mặt kỹ thuật:

 • Phân cấp trình sắp xếp chuỗi: Optimism có kế hoạch phân cấp trình sắp xếp chuỗi đơn độc bằng cách giới thiệu các tùy chọn bổ sung và thường xuyên xoay vòng trình sắp xếp chuỗi thực hiện các giao dịch. Để giải quyết mối nguy hiểm của tác nhân xấu, một hệ thống chống lỗi xoay quanh Cannon sẽ cho phép cộng đồng yêu cầu những sequencers phải chịu trách nhiệm về khả năng tranh chấp tính hợp lệ của các giao dịch được gửi tới Ethereum. Việc kiểm soát này có thể được tăng cường và thực hiện hiệu quả với khả năng hệ thống khuyến khích:

  • Những người sắp xếp trình tự đăng các gốc trạng thái blockchain chính xác lên Ethereum sẽ được khen thưởng, trong khi những người đăng các trạng thái không chính xác sẽ bị phạt.

  • Những trình xác thực thách thức các gốc trạng thái blockchain không chính xác sẽ được khen thưởng, trong khi những trình xác thực các gốc trạng thái chính xác sẽ bị phạt.

Ngày nay, bản phát hành alpha của hệ thống chống lỗi hoạt động trên OP Goerli testnet. Khi Optimism chuyển sang Quản trị Season 5 (H1 2024), một đề xuất Law of  Chains được tán thành và đang chờ đợi phê duyệt. Một phiên bản được phê duyệt sẽ giới thiệu một danh sách cho phép gồm các trình sắp xếp được chấp nhận mà OP Chain có thể sử dụng, trong đó Token House có khả năng phê duyệt hoặc xóa trình sắp xếp chuỗi khỏi danh sách.

Một bộ trình tự mở rộng sẽ đưa sức mạnh mới vào tay Token House, có thể tạo ra sự cạnh tranh và phê duyệt các trình sắp xếp trình tự mới mang lại lợi ích cao nhất cho Optimism. Ví dụ, một phần doanh thu từ trình sắp xếp chuỗi của Base được thanh toán để tài trợ cho Optimism RetroPGF. Cụ thể, phần được tài trợ bởi trình sắp xếp chuỗi của Base lớn hơn (i) 2,5% tổng doanh thu của Base từ việc sắp xếp chuỗi hoặc (ii) 15% lợi nhuận mà Base kiếm được từ các giao dịch Lớp 2 sau khi trừ đi chi phí gửi dữ liệu tới Ethereum. Trình sắp xếp chuỗi mới và OP Chains có thể cung cấp thêm doanh thu để tài trợ cho kho bạc của Optimism.

 • Progressively Ceding Control Over Optimism Collective: Trong suốt Phần 5 (H1 2024) và Phần 6 (H2 2024) quản trị, Optimism Foundation có kế hoạch biến một số hệ thống thử nghiệm thành vĩnh viễn và giới thiệu các hệ thống thử nghiệm mới để dần dần chuyển quyền kiểm soát vào tay Token House và Nhà công dân.

  • Quyền nằm trong tay của Optimism Foundation sẽ được chuyển sang Collective. Token House sẽ có thể tiến hành phân phối kho bạc onchain OP, đầu tiên bắt đầu bằng “emergency safeguard”. Mặt khác, Citizens House cuối cùng sẽ có thể quyết định về tiêu chí bầu cử ”Citizens” mới  để quản lý RetroPGF và quyết định phạm vi của các vòng RetroPGF.

  • Để giới thiệu các biện pháp kiểm soát chống chiếm giữ cho cả hai viện, nhiều quyền phủ quyết được lên kế hoạch cho mỗi viện. Điều này sẽ tạo ra sự phân chia quyền lực, giảm nhu cầu về các khóa nâng cấp của Optimism kiểm soát đa chữ ký tập trung và cho phép triển khai an toàn hơn các hệ thống ra quyết định trên chuỗi.

  • Các hội đồng “Proof of Concept” thử nghiệm được Optimism Foundation tạo ra để phân quyền dần dần một số chức năng nhất định, chẳng hạn như các quyết định của OP Grant. Sau khi các hội đồng này được Optimism Foundation coi là “Persistent Councils” thường trực (giống như đã được thực hiện với Hội đồng tài trợ), họ sẽ chuyển sang quyền tự chủ và có thể được bầu chọn bởi Token House cho mỗi mùa giải tiếp theo.

 • Từ từ từ bỏ quyền kiểm soát các khóa nâng cấp: “Proof of Concept” thử nghiệm Security Council từng  được tán thành và đang chờ đợi bầu cử trong số các thành viên sẽ quản lý ví đa chữ ký mới. Việc kiểm soát các nâng cấp chính của Optimism sau đó sẽ chuyển sang two-of-two multi-sig, với một người ký là multi-sig của Security Council và người còn lại là multi-sig của nhóm dự án hiện đang kiểm soát các khóa nâng cấp của Optimism. Sau giai đoạn kiểm soát kép ban đầu này, Security Council sẽ trở thành “Persistent Council” thường trực, với các khóa nâng cấp chuyển sang quyền kiểm soát hoàn toàn đối với đa chữ ký của Hội đồng Bảo an dưới ngưỡng phê duyệt 75%.

Phân cấp năm 2024 của OP

Đằng sau hậu trường trong hai năm qua, nhóm dự án của Optimism đã tận tâm thực hiện phân cấp kỹ thuật cho mạng. Thực tế đó đang nhanh chóng tiếp cận với những nâng cấp kỹ thuật và lặp lại quản trị nêu trên. Các giao thức khác có thể học hỏi từ con đường mà Optimism thực hiện, lưu ý đến những nguy hiểm trong quá trình phân quyền và bao gồm giai đoạn tập trung hóa ban đầu trước khi giao thức đủ trưởng thành để chuyển sang trạng thái phi tập trung. Quản trị Season 5 và 6 của Optimism trong H1 và H2 năm 2024 đang hình thành để mở ra kỷ nguyên phân cấp kỹ thuật, vì Optimism hy vọng sẽ trở thành Layer-2 đầu tiên đạt được hoạt động tự chủ và phi tập trung. 

 

Bài viết được FXCE Crypto biên tập từ "Optimism’s Journey to Technical Decentralization Patryk Krasnicki" của tác giả Patryk Krasnicki với mục đích cung cấp thông tin và phi lợi nhuận. Chúng tôi không khuyến nghị đầu tư và không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư liên quan đến nội dung bài dịch.

#DAOs
#Layer-2
ic-comment-blueBình luận
#