Valuations
Ethereum có cần một câu chuyện mới không?
#
Marketing
13 phút đọc
20/02/2024
8
0
0

icon-menu

Vấn đề tồn tại là gì?

Ethereum có cần một câu chuyện mới không? Nếu vậy, câu chuyện hiện tại không thành công là gì và khung câu chuyện mới trông như thế nào?

Primer

Các tài sản hàng đầu trong crypto có xu hướng có một câu chuyện bao quát duy nhất nắm bắt ngắn gọn luận điểm đầu tư phổ biến và tầm nhìn về tài sản. Bitcoin có luận điểm về kho lưu trữ giá trị. Celestia có luận điểm mô-đun. Solana là fast chain. Ethereum, máy tính thế giới, v.v. Mặc dù rút gọn, nhưng tính đơn giản và hoành tráng của các liên tưởng kể chuyện này đóng vai trò là chiêu trò tiếp thị và thu hút nhà đầu tư hiệu quả – đặc biệt đối với các dự án crypto có tiện ích thường bị che đậy một cách mờ ám trong các thuật ngữ kỹ thuật và những lời hứa suông.

Nếu không có mối liên kết tường thuật thống nhất, một tài sản có thể không thu hút được những nhà đầu cơ mới và giữ chân những nhà đầu cơ cũ, dẫn đến hành động giá suy yếu. Những liên kết tường thuật này đến và đi khi thực tế kỹ thuật của một dự án cuối cùng đã làm lu mờ câu chuyện đã từng được làm sáng tỏa. Những nội dung tốt nhất có thể tự sáng tạo lại và tìm thấy tiện ích (hoặc nhận thấy tiện ích bổ sung) trong một câu chuyện mới. Ví dụ tốt nhất là Bitcoin. Trong các thị trường  bò trước năm 2018, bitcoin phần lớn được coi là crypto với mục tiêu thanh toán ngang hàng. Với những lo ngại về thông lượng và chi phí giao dịch trở nên rõ ràng, câu chuyện này đã biến mất cho đến khi câu chuyện về kho lưu trữ giá trị được duy trì trong bối cảnh đồng đô la Mỹ giảm giá do COVID gây ra.

Ethereum được cho là đang ở một ngã tư tương tự cần một sự thay đổi trong câu chuyện.

Trước đây, Ethereum giữ một số biến thể của các câu chuyện sau kể từ thị trường tăng giá năm 2017:

  • World Computer hoặc Digital Oil: Công cụ thực thi hợp đồng thông minh của Ethereum sẽ phát triển để bao gồm việc thực thi phần mềm toàn cầu và tài sản ETH trở thành “dầu” kỹ thuật số mới cần thiết để cung cấp nhiên liệu cho động cơ.

  • Ultrasound Money hoặc Internet Bond: Tiền Merge và EIP-1559, Ethereum trở thành một tài sản giảm phát kiếm được lợi nhuận thực tế từ staking thụ động được thúc đẩy bởi phí giao dịch. Một tài sản giảm phát cùng với lợi nhuận thụ động, không có rủi ro được coi là tài sản ưu việt sánh ngang với tiền hợp lý hoặc luận điểm lưu trữ giá trị của bitcoin.

  • Rollup Centric: một phần mở rộng của luận điểm máy tính thế giới, các bản rollup sẽ mở rộng khả năng mở rộng của Ethereum ra ngoài base chain để nó có thể thực sự xử lý quy mô thực thi toàn cầu.

  • Financial Epicenter: mặc dù các chuỗi mới có chi phí thấp hơn, Ethereum sẽ vẫn là chuỗi hàng đầu triển khai các tài sản quy mô lớn do tính bảo mật và nổi bật trong lịch sử của nó. Do đó, nền kinh tế DeFi liên quan trên Ethereum sẽ là trung tâm của thế giới tài chính, không quá khác biệt với New York trong thế giới vật chất.

Trước sự trung thực về trí tuệ, thực tế kỹ thuật và sự cạnh tranh, những câu chuyện này đang có dấu hiệu hao mòn.

Ethereum, được một thời gian, từ bỏ hy vọng trở thành máy tính thế giới vì nó đã bão hòa về địa chỉ và giao dịch đang hoạt động, vẫn ở trong một phạm vi hẹp trong khi mức sử dụng cận biên chảy ra ngoài công cụ thực thi cơ sở.


Mặc dù ETH vẫn được sử dụng làm token gas hoặc “dầu” trong Layer-2, nhưng Layer-3 mới hơn được sử dụng opting đối với các token gas khác vì giá của chúng không nhất thiết phải tính bằng ETH. Ngoài ra, với EIP-4844, nhằm mục đích giảm chi phí giao dịch trên Lớp 2 từ 10 đến 100 lần, nhu cầu bằng USD đối với ETH dưới dạng gas đồng thời giảm. Hiện tại, người dùng rollup đang trả tiền ~ 0,30 USD cho mỗi giao dịch (gấp 100 lần so với Layer-1 thay thế như Solana) và tất cả cùng nhau là chi tiêu 20-35 triệu USD mỗi tháng (8-16k ETH) trong Layer-2 gas. Ngay cả trước khi tính đến việc giảm chi phí 10-100 lần, nhu cầu hàng năm về ETH dưới dạng token gas trên L2 là ~ 420 triệu đô la, khoảng 17% phí hàng năm trên L1 và 0,15% vốn hóa thị trường hiện tại (280 tỷ đô la). Vì vậy, khi mức sử dụng cận biên chuyển sang L2 và chi phí đơn vị của giao dịch L2 giảm xuống, nhu cầu về ETH dưới dạng token gas sẽ giảm dần trên cơ sở bằng USD, đặc biệt được tính bằng phần trăm vốn hóa thị trường.

Khi hoạt động cận biên chảy ra khỏi Ethereum Layer-1, sự thống trị tài chính trước đây mà chuỗi từng nắm giữ đã giảm đi. Hiện tại, tỷ lệ Ethereum trong khối lượng DEX trên các Layer-1 và Layer-2 chính đang ở mức thấp nhất mọi thời đại vì Ethereum lần đầu tiên chiếm chưa đến 40% khối lượng on-chain.


Khối lượng DEX thúc đẩy việc nắm bắt MEV cho các nhà đầu tư Ethereum và với việc mất phần chia sẻ khối lượng DEX, ETH, tài sản bắt đầu mất đi trình điều khiển giá trị chính. MEV hiện tại tỉ lệ khoảng ~ 110 triệu đô la giá trị mỗi quý, chiếm 20% tổng doanh thu phí giao dịch.

Có thể cho rằng, ngay cả khi rò rỉ giá trị MEV, nhu cầu thực thi chuyển sang rollup vẫn có lợi cho ETH vì Ethereum nhận được phí xuất bản dữ liệu và mạng sẽ không bao giờ mở rộng quy mô cho tất cả người dùng ngay từ đầu. Điều đó nói lên rằng, khả năng Ethereum xử lý khối lượng lớn các lần cuộn cũng bị hạn chế. Với EIP-4844, Ethereum sẽ có giới hạn tối đa là 1,4 MB mỗi khối và chỉ có một số lượng khe blob hạn chế sẽ hạn chế một cách hiệu quả số lượng rollup trong tương lai có thể triển khai trên mạng. Các dự án như Celestia và EigenDA đã tối ưu hóa tính khả dụng của dữ liệu với mức độ tăng thông lượng dữ liệu.

Vì vậy, ở nhiều khía cạnh, các câu chuyện hiện tại về Ethereum bị dàn trải quá mỏng khi cố gắng gói gọn việc trở thành công cụ tài chính của thế giới, tài sản lưu trữ giá trị tốt nhất và base chain cho các đợt rollup. Trong nỗ lực nắm bắt giá trị và trở thành ultrasound money, nó đã cản trở khả năng trở thành chuỗi tốt nhất để rollup hoặc chuỗi tốt nhất để thực thi, về lâu dài, làm giảm giá trị của tài sản vì hoạt động thúc đẩy lợi nhuận vì 'ultrasound money' bị rò rỉ sang các stack công nghệ được tối ưu hóa mang tính cạnh tranh hơn.

Tất cả những thách thức này đặt ra câu hỏi, liệu Ethereum có cần một sự thay đổi trong câu chuyện không?

Thảo luận của nhà phân tích

Dustin

Nhìn nghiêm túc vào Ethereum từ góc độ tiếp thị, tôi có thể nói rằng sự thay đổi câu chuyện tập trung là có ý nghĩa. Có thể cho rằng có quá nhiều câu chuyện cũ không còn phù hợp với thực tế và nhìn chung không thu hút được sự chú ý trên thị trường hiện tại. Trái phiếu Internet không hề hấp dẫn chút nào. Rollups được cho là ký sinh để nắm bắt giá trị ETH và không thể tăng thêm cả thông lượng chi phí thấp đáng kể và đóng góp các khoản phí có ý nghĩa cho ETH staker cùng một lúc.

Điều đó nói rằng, những lời hứa vẫn còn. Đó chỉ là về cách tương lai được trình bày.

Sự đổi mới sản phẩm cốt lõi của Ethereum mà thực tế là không có token hệ sinh thái hợp đồng thông minh nào khác đã tìm ra được đó là việc nắm bắt giá trị. Việc nắm bắt giá trị mạnh mẽ (phí cao) thúc đẩy lợi nhuận cho người đặt cược và cuối cùng góp phần vào việc định giá cao tài sản.

Với EigenLayer, Ethereum có thể phát triển để bán hiệu quả giá trị thu được của mình cho các sản phẩm chuỗi khác như EigenDA. Nó cho phép ETH trở thành tài sản bảo mật cho các chuỗi và sản phẩm trong tương lai được xây dựng trên nền tảng mà không bị hạn chế về thông lượng vì trực tiếp trở thành DA layer cho rollup. Ví dụ: EigenDA có thể cung cấp thông lượng ~ 10MB/s trong khi Ethereum, thậm chí sau 4844, có thể cung cấp thông lượng dữ liệu ít hơn gần hai bậc. EigenLayer cho phép Ethereum giải quyết một số vấn đề về khả năng mở rộng kỹ thuật trong khi vẫn cho phép các chuỗi khác sử dụng bảo mật Ethereum như các chuỗi kiểu rollup.

Các token khác trước đây cố gắng trở thành tài sản bảo mật chung cho các chuỗi khác nhưng thành công còn hạn chế. ATOM, Polkadot của Cosmos và bây giờ là Celestia, ở một mức độ nào đó, đều được nhắm mục tiêu trở thành tài sản bảo mật chung cuối cùng. Vấn đề với những nỗ lực trước đây trong ATOM và DOT được cho là xoay quanh sự phụ thuộc vào đường dẫn, nơi đầu tiên họ hướng tới bảo mật được chia sẻ và sau đó hy vọng sẽ thu được giá trị. Nếu không có sự củng cố về giá trị, tài sản này không bao giờ được mong muốn cao như một tài sản đảm bảo vì tương lai của nó không chắc chắn.

Mặt khác, Ethereum đi theo con đường ngược lại bằng cách trước tiên thiết lập việc thu thập giá trị và hiện chuyển sang bán giá trị thu được đó như một tài sản bảo mật thông qua cả các sản phẩm restaking và trực tiếp thông qua các đợt rollup.

Từ góc độ tiếp thị, tôi nghĩ sẽ có ích nếu tập trung vào restaking và tiếp thị cụ thể ETH như tài sản bảo mật trong tương lai cho các đợt rollup cũng như các sản phẩm chuỗi hướng tới tương lai hơn như Ritual Infranet để chạy các mô hình AI on-chain.

Seth

Nhìn bề ngoài, Ethereum có vẻ như có thể sử dụng một bản nâng cấp tường thuật. Từ góc độ tài sản tương đối, một mặt, Bitcoin đang nhận thấy sự quan tâm mới xuất phát từ Ordinals và tiềm năng của nó như một layer thanh toán cho Bitcoin rollup. Ở phía bên kia của Ethereum là Solana, hiện đang dẫn đầu nhóm “chuỗi nhanh, thông lượng cao” và hiện đang phát triển mạnh với việc tung ra các token và giao thức mới, sau khi sống sót sau một đòn cận kề cái chết trong sự sụp đổ của FTX. Thật dễ dàng để thấy ETH bị ép giữa BTC và SOL, vì cái trước lấn chiếm vào việc thanh toán hoặc câu chuyện về tiền của ETH, và cái sau ăn sâu vào sự thống trị lịch sử của Ethereum với tư cách là nền tảng hợp đồng thông minh và trung tâm tài chính.

Tuy nhiên, mọi hy vọng vẫn chưa mất đi đối với Ethereum.

Các câu chuyện hiện có của Ethereum về lộ trình tập trung vào rollup và trái phiếu internet mang lại cho nó khả năng cung cấp cả tính bảo mật và cơ sở tài sản lớn của mình cho các chuỗi và ứng dụng mới. Các dịch vụ này sẽ tự thể hiện thông qua các cầu nối giảm thiểu độ tin cậy tới Ethereum và thông qua EigenLayer như một nền tảng restaking.

Các bản rollup mới triển khai trên Ethereum (dẫn đến việc triển khai một cầu nối giảm thiểu độ tin cậy) có quyền truy cập vào layer thanh khoản rộng lớn mà Ethereum cung cấp. Thu hút tính thanh khoản cho một mạng mới không phải là một việc nhỏ và rất quan trọng để thúc đẩy các giao thức mới triển khai trên các mạng mới này. Các bản rollup mới, chẳng hạn như BlastManta, có thể thu hút tổng số ETH trị giá hơn một tỷ đô la để kết nối với mạng của họ. Dù tốt hay xấu, điều này có thể sẽ tiếp tục khi các đợt rollup khác lưu ý đến sự tăng trưởng nhanh chóng có thể đạt được bằng cách cung cấp “native yield” thông qua lợi suất ETH staking. Vì vậy, mặc dù có thể đúng là ETH sẽ mất vị thế như một tài sản DA trước sự cạnh tranh ngày càng tăng ở lớp đó, mạng Ethereum (và chính ETH) vẫn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc rollup như một tài sản thanh khoản và tài sản thế chấp. Điều này đã xảy ra đối với các đợt rollup hoàn thiện hơn như Arbitrum và Optimism, ví dụ: ETH (và phiên bản staked của nó) cho đến nay là tài sản được cung cấp nhiều nhất trên Aave cho cả hai mạng.

Trường hợp của EigenLayer được Dustin trình bày rất rõ ràng ở trên. Một điểm bổ sung giúp nâng cao câu chuyện ở đây là hầu hết build của AVS trên EigenLayer đều chưa (yet) có token. Mặc dù rõ ràng vẫn còn phải xem liệu bất kỳ ai trong số này sẽ khởi chạy token hay không, nhưng không khó để xem những ETH staker trên EigenLayer có thể hưởng lợi như thế nào từ việc bất kỳ AVS nào trong số này tung ra token của riêng họ.

Công bằng mà nói, tất nhiên, EigenLayer cung cấp các dịch vụ của mình không chỉ cho các bản rollup mới mà rộng hơn là cho phần mềm trung gian và các ứng dụng lớp không thực thi khác. Mặc dù điều này không đẩy nó ra khỏi nhóm tường thuật “Rollup-Centric”, nhưng nó lại kéo nó vào câu chuyện “Internet Bond” vì ETH, tài sản cung cấp bảo mật cho EigenLayer AVS. Vì vậy, trong tương lai, các câu chuyện hiện có về cả lộ trình tập trung vào rollup và trái phiếu internet sẽ đóng vai trò là động lực thúc đẩy khả thi cho Ethereum. 

 

Bài viết được FXCE Crypto biên tập từ "Discussion: Does Ethereum Need a New Narrative?" của tác giả Dustin Teander và Seth Bloomberg với mục đích cung cấp thông tin và phi lợi nhuận. Chúng tôi không khuyến nghị đầu tư và không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư liên quan đến nội dung bài dịch.

#Valuations
ic-comment-blueBình luận
#