DeFi
Đánh giá Vega Protocol – Chuỗi ứng dụng Giao dịch Phái sinh
#
Marketing
24 phút đọc
19/10/2022
1
0
0

 Đánh giá Vega Protocol - Chuỗi ứng dụng Giao dịch Phái sinh

Tiêu điểm chính

  • Vega Protocol, đang ở trạng thái mainnet bị hạn chế, là một chuỗi khối proof-of-stake độc lập với kiến trúc mạng lưới được tối ưu hóa cho các giao dịch phái sinh.
  • Vega Protocol ,được xây dựng dựa trên thuật toán đồng thuận Tendermint và điều hòa việc thiếu tài sản gốc bằng cầu nối Ethereum, cho phép người tham gia sử dụng bất kỳ tài sản on-chain ERC-20 nào trên Ethereum.
  • Thị trường không cần cấp phép tạo cơ hội cho người dùng khởi chạy tất cả các thị trường mới bằng cách tùy chỉnh các module ở những layer abstraction khác nhau.
  • Các ưu đãi độc đáo và định giá thanh khoản chính xác cùng với tùy chọn cho các nhà tạo lập thị trường chủ động hoặc thụ động giúp khởi động thanh khoản cho các thị trường non trẻ và cung cấp giá cũng như khối lượng giao dịch cạnh tranh nhất.
  • Các mô hình rủi ro của Vega đảm bảo khả năng thanh toán của thị trường và giao thức đồng thời sử dụng các tính năng kỹ thuật để duy trì hiệu quả sử dụng vốn.
  • Vào ngày 8 Tháng 3, cộng đồng thương mại toàn cầu đã phẫn nộ sau khi Sở giao dịch kim loại London (London Metals Exchange – LME) hủy bỏ 4 tỷ USD giao dịch niken. LME, thuộc sở hữu của Sở Giao dịch và Kết toán Hồng Kông (Hong Kong Exchanges and Clearing), đã đảo ngược các giao dịch này một cách hồi tố vì Tập đoàn Tsingshan Holding của Trung Quốc phải đối mặt với khoản lỗ hàng tỷ USD.

Thất bại này thực sự lại là một quảng cáo cho Vega Protocol, một mạng lưới phi tập trung cho các sản phẩm tài chính margin. Là một blockchain có chủ quyền được thiết kế đặc biệt để giao dịch các công cụ phái sinh, Vega đã phát triển các phương pháp tiếp cận mới đối với sự công bằng, giám sát rủi ro và hiệu quả vốn, đồng thời tập trung trải nghiệm sử dụng với hiệu suất cao.

Ngoài ra, không chỉ ngăn chặn sự cố như niken của LME, Vega đang phá bỏ các rào cản cao trong tài chính truyền thống và phần lớn tiền mã hóa để cho phép tạo thị trường không cần cấp phép, có thể tùy chỉnh.

Tính trung lập đáng tin cậy, quản lý rủi ro và truy cập mở là những yếu tố quan trọng đối với thị trường phái sinh 600 nghìn tỷ USD (giá trị danh nghĩa). Mặc dù thường được coi là lối thoát cho đầu cơ tài chính, các công cụ phái sinh đóng một vai trò quan trọng trong tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Ví dụ, Sở giao dịch kim loại London 145 tuổi là thị trường phái sinh lớn nhất cho kim loại cơ bản và giúp các nhà sản xuất và sử dụng kim loại giảm thiểu sự biến động của dòng tiền liên quan đến rủi ro giá cả. Để các thị trường quan trọng này vẫn hữu ích và có tính thanh khoản, chúng phải hoạt động hiệu quả và công bằng.

Người sáng lập Vega Protocol, Barney Mannerings, là một nhà khoa học máy tính với 15 năm kinh nghiệm về thị trường vốn, đã sớm thấy vai trò của blockchain trong việc xây dựng một hệ thống tài chính tốt hơn, cởi mở hơn.

Tuy nhiên, sau khi thiết kế nhiều bản phát hành của hệ thống giao dịch cốt lõi và công cụ kết hợp Sở giao dịch chứng khoán London, anh không coi hiệu suất của Ethereum và các thuộc tính on-chain khác là phù hợp cho giao dịch phức tạp, hiệu suất cao. Đến đầu năm 2018, anh đã nhận ra rằng có thể xây dựng một mạng lưới giao dịch phi tập trung, hoạt động tốt ngay từ đầu.

Kiến trúc Mạng lưới của Vega Protocol

Ngày nay, Vega là một proof-of-stake blockchain độc lập, được xây dựng tùy chỉnh, chạy trên cơ chế đồng thuận Tendermint. Kiến trúc mạng của Vega được tối ưu hóa để giao dịch trên nhiều khía cạnh, hãy bắt đầu với khía cạnh tốc độ.

Các hệ thống giao dịch phức tạp cần thông lượng cao và độ trễ thấp để hỗ trợ sổ lệnh gốc (native order books) và đảm bảo rằng các đơn đặt hàng được định giá chính xác. Layer đồng thuận của Vega đạt được điều này với thời gian khối khoảng 1 giây và khả năng xử lý hàng nghìn giao dịch trên mỗi khối, với tính cuối cùng ngay lập tức.

Tối ưu hóa thứ hai của kiến trúc giải quyết các khoản phí. Mainnet của Vega sẽ cung cấp giao dịch liên tục thông qua orderbook giới hạn trung tâm trên chuỗi (central limit order book – CLOB) hoặc thiết kế kết hợp sử dụng cả công cụ tạo thị trường tự động (automated market maker – AMM) và CLOB.

Trong hệ thống này, các lệnh giới hạn có giá trị vì cung cấp thông tin và tính thanh khoản cho thị trường. Trong khi các blockchain chung tính phí dựa trên sức mạnh tính toán cần thiết để xử lý một giao dịch, Vega muốn khuyến khích các đơn đặt hàng có giới hạn, do đó, không có phí đặt hàng trên chuỗi Vega. Phí chỉ được tính khi đơn đặt hàng được thực hiện.

Để ngăn chặn việc gửi đơn đặt hàng rác, Vega đã triển khai client-side proof-of-work cho các giao dịch, do đó, khi người dùng bắt đầu đặt nhiều đơn hàng hơn vào một khối, thì giao dịch sẽ trở nên đắt hơn (là mặt nỗ lực của proof of work) được chấp nhận vào mempool.

Một vấn đề khác mà DeFi phải đối mặt là các thực thể như thợ đào (miner) thường sử dụng tính minh bạch của blockchain để thực hiện các giao dịch sinh lời trước.

Để vô hiệu hóa điều này, Vega đã thiết kế một giao thức đặt lệnh (ordering protocol) có tên là Wendy. Wendy chạy cùng với sự đồng thuận và sử dụng các giả định tin cậy tương tự về validator như proof-of-stake. Vì vậy, nếu ít nhất 2/3 validator trung thực về thời điểm thấy thông điệp, người dùng có thể yên tâm rằng các giao dịch sẽ được sắp xếp một cách công bằng.

Thị trường Vega Protocol

Ưu tiên của mạng Vega là thị trường. Trong tài chính truyền thống, các nhà tạo lập và trao đổi thị trường, chẳng hạn như Goldman Sachs và CME Group, là những người gác cổng quyết định ‘ai’ và ‘cái gì’ để tạo và giao dịch thị trường.

Vega không trung gian quá trình này và cho phép bất kỳ ai tạo thị trường mở (công khai) bằng cách sử dụng các module có thể tùy chỉnh.

Quá trình tạo này tương đối dễ tiếp cận nhờ trình biên dịch Vega’s WebAssembly, cho phép người tham gia xây dựng các công cụ và sản phẩm thông minh chỉ với bất kỳ ngôn ngữ lập trình cấp cao nào. Vì các thị trường của Vega được phân thành các layer, các kiến trúc sư tương lai sẽ bắt đầu từ layer cơ sở đến sản phẩm.

Đánh giá Vega Protocol - Chuỗi ứng dụng Giao dịch Phái sinh

Nguồn: Vega Whitepaper

Layer sản phẩm cho phép bất kỳ ai ẩn danh cũng có thể tạo bất kỳ loại thị trường nào. Người dùng có thể thiết lập nhiều thị trường truyền thống hơn, chẳng hạn như hoán đổi giao ngay (spot swaps), hợp đồng tương lai (future), quyền chọn (option) và hoán đổi vĩnh viễn (perpetual swap) hoặc thiết kế thị trường mới hoàn toàn, miễn là họ chỉ định cách định giá sản phẩm và tính toán các luồng thanh toán.

Người tạo sản phẩm cũng phải chỉ định thời điểm quyết toán, có thể là khi dòng tiền được tạo (định kỳ), khi các vị thế được đóng hoặc vào ngày hết hạn.

Một phần quan trọng khác của logic sản phẩm là chế độ giao dịch, có thể bao gồm từ giao dịch mở liên tục thông qua CLOB đến giao dịch riêng tư, đóng giao dịch, OTC thông qua khớp lệnh off-chain. Cuối cùng, người dùng chỉ định các tham số (tức là giá thực hiện, ngày hết hạn, đòn bẩy tối đa, v.v.).

Ở trên cùng của layer sản phẩm, là layer trừu tượng tiếp theo mà người dùng có thể xây dựng là layer công cụ. Một công cụ chỉ là một sản phẩm với đầy đủ các thông số. Một ví dụ là điền các thông số cho sản phẩm quyền chọn (option) mua chung để tạo công cụ quyền chọn mua BTC; ví dụ: tham chiếu đến một pre-approved oracle về giá BTC, mức giá thực tế là 100.000 USD và ngày hết hạn là 31/12/2022.

Cuối cùng, để công cụ có thể giao dịch được, nó phải được kết hợp với một trong các mô hình rủi ro của Vega và các giá trị thích hợp cho các thông số của mô hình rủi ro. Công việc chính của mô hình rủi ro là xác định yêu cầu thế chấp cho các vị thế mở. Sau khi một công cụ có thể giao dịch được đề xuất để niêm yết trên thị trường mở, nó sẽ được ban quản trị on-chain do Vega bình chọn.

Tính thanh khoản và Tạo lập Thị trường

Quản lý tính thanh khoản là rất quan trọng đối với các sàn giao dịch phi tập trung vì không đủ thanh khoản khiến các giao dịch thực hiện mà không có tác động giá đáng kể. Vega cố gắng thu hút thanh khoản từ các góc độ khác nhau với mục tiêu cuối cùng là cung cấp thanh khoản có giá trị, nghĩa là thanh khoản có thể giao dịch.

Định giá tính thanh khoản dựa trên lãi suất mở, khối lượng giao dịch và tính thanh khoản hiện tại (tức là độ sâu của order book), giữa các yếu tố khác. Mục tiêu là định giá tính thanh khoản để chảy đến các thị trường có nhu cầu lớn nhất.

Đánh giá Vega Protocol - Chuỗi ứng dụng Giao dịch Phái sinh

Cung cấp Thanh khoản (Liquidity Supply) vs. Chi phí Thanh khoản (Cost of Liquidity). Nguồn: Vega Whitepaper

Vega cũng sử dụng mô hình chủ sở hữu – nhà điều hành (owner-operator) để các nhà tạo lập thị trường hướng tính thanh khoản đến các thị trường cần nó. Các nhà tạo lập thị trường nhận được một khoản cổ phần giống như vốn chủ sở hữu trong phí giao dịch, tỷ lệ thuận với khối lượng giao dịch trên thị trường khi thêm thanh khoản. Do đó, các nhà tạo lập thị trường được khuyến khích ươm mầm hoặc tạo ra thị trường tốt và hỗ trợ lâu dài.

Hầu hết các thị trường mở trên Vega sẽ giao dịch liên tục thông qua AMM-CLOB kết hợp, nhà tạo lập thị trường có thể chọn chủ động/thụ động. Các nhà tạo lập thị trường tích cực, như tên gọi cho thấy, chủ động quản lý giá cho khối lượng giao dịch và phải làm như vậy trong một biên độ cụ thể xung quanh mức giá giao dịch cuối cùng. Các nhà tạo lập thị trường thụ động có vốn được triển khai tự động và theo thuật toán dựa trên giá thị trường.

Mặc dù CLOBs tốt hơn nhiều so với AMM để giao dịch phái sinh, chúng kém hơn đáng kể về tính thanh khoản tăng tốc (bootstrapping liquidity), vì vậy AMM là một bổ sung quan trọng trong giai đoạn đầu và kém thanh khoản của thị trường.

Cả các nhà tạo lập thị trường chủ động/thụ động kiếm được phí giao dịch từ việc cung cấp thanh khoản. Phí giao dịch ban đầu sẽ được gộp vào một pool phần thưởng và sau đó được phân phối cho các nhà tạo lập thị trường riêng lẻ dựa trên thị phần giống như vốn chủ sở hữu (cổ phần trong pool phí giao dịch), hoạt động (các nhà tạo lập thị trường hoạt động với giá cạnh tranh kiếm được nhiều hơn) và độ dài của cam kết đưa ra thị trường.

Nói chung, phí sẽ đến từ người định giá (tính thanh khoản) và được phân phối cho người tạo giá trong giao dịch cụ thể, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng (các validator) và, như đã nêu ở trên, pool thưởng nhà tạo lập thị trường.

Bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhà tạo lập thị trường miễn là họ cung cấp financial stake, sử dụng tài sản được giao dịch, làm trái phiếu. Nếu không cung cấp khối lượng giao dịch hoạt động tương ứng với financial stake, họ sẽ bị phạt và mất một phần stake vào pool bảo hiểm. Cơ chế này giúp ngăn ngừa các cú sốc thanh khoản.

Trading

Bất kể tính thanh khoản, các thị trường mới bắt đầu trong cài đặt đấu giá để xác định giá ban đầu, trước khi chuyển sang chế độ giao dịch bình thường. Trong quá trình giao dịch thông thường, đấu giá bảo vệ là dự phòng, chỉ chạy khi bộ ngắt mạch được kích hoạt.

Các cuộc đấu giá bảo vệ này bắt đầu khi thị trường vượt qua ngưỡng được xác định trước (như được xác định bởi mô hình rủi ro) vì sự biến động giá hoặc tính thanh khoản thấp. Trong những trường hợp như vậy, đấu giá cho phép người tham gia tìm ra giá thị trường hợp lý hoặc nguồn thanh khoản.

Khi thị trường mở tìm thấy giá ban đầu, nó sẽ bắt đầu chế độ giao dịch bình thường. Giao dịch liên tục sẽ sử dụng CLOB tiêu chuẩn hoặc AMM-CLOB kết hợp. Giao dịch rời rạc chuyển thành đấu giá hàng loạt thường xuyên, được giới thiệu như một cách để vô hiệu hóa giao dịch tần suất cao.

Ít phổ biến hơn nhưng vẫn hữu ích là thị trường đặc biệt (ad-hoc market), đóng cửa (riêng tư) và thường được tạo ra để sử dụng một lần. Thường được gọi là OTC, trong các giao dịch này, một bên có thể quảng cáo giao dịch và chọn giá thầu tốt nhất (được gọi là yêu cầu báo giá) hoặc hai bên có thể đồng ý với một mức giá ngoài chuỗi (được gọi là giá khớp lệnh giao dịch) và sử dụng mạng lưới Vega để thực hiện và thanh toán.

Tài sản Thế chấp và Thanh toán

Yêu cầu đầu tiên khi giao dịch một công cụ tài chính margin là phải có đủ tài sản thế chấp. Điều này đặc biệt quan trọng đối với Vega vì tất cả những người tham gia thị trường đều hoạt động ẩn danh, do đó, giao thức không thể đánh giá mức độ tín nhiệm hoặc khả năng truy đòi.

Vì Vega không có bất kỳ tài sản mạng lưới gốc nào (native network asset) nên Vega cần nguồn tài sản thế chấp và vốn giao dịch từ các chuỗi khác. Mặc dù việc sử dụng Tendermint của Vega khiến nó trở thành một phần của hệ sinh thái Cosmos, nhưng nó được thiết kế trước Cosmos SDK hoặc Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) và chưa kết nối với Cosmos Hub do chi phí từ các yêu cầu mạng lưới.

Thay vào đó, Vega có cầu nối ERC-20 dựa trên Ethereum của riêng mình, vì Ethereum vẫn giữ phần lớn giá trị thanh khoản, có thể giao dịch. Bất kỳ ERC-20 nào cũng có thể được sử dụng làm tiền tệ cơ bản của thị trường (để định giá, thanh toán và ký quỹ).

Khi người dùng đã gửi tài sản thế chấp cho Vega từ host chain, họ có thể đặt hàng, lệnh này sẽ đặt trước một số tiền ký quỹ nhất định. Nếu lệnh giao dịch và một vị thế được tạo, Vega sẽ bắt đầu giám sát vị thế đó thông qua module quản lý tài sản thế chấp. Vì không có quyền truy đòi nếu nhà giao dịch nợ nhiều hơn tài sản thế chấp thì các vị thế phải được giải quyết trong khi ký quỹ của nhà giao dịch lớn hơn khoản lỗ.

Do đó, các thông số rủi ro như ký quỹ ban đầu (để mở một vị thế) và ký quỹ duy trì (để giữ một vị thế mở) là rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên, thay vì chỉ yêu cầu ký quỹ đầy đủ, Vega sử dụng giám sát vị thế trực tiếp, tính toán lại rủi ro liên tục, ký quỹ chéo và (tùy chọn tham gia – opt-in) tự động tái cấp vốn để tăng cường hiệu quả vốn.

Việc giám sát liên tục làm giảm chi phí ký quỹ vì nén thời gian mà một vị thế có thể di chuyển so với nhà giao dịch, vì vậy Vega cuối cùng sẽ cần ít tài sản thế chấp hơn. Việc theo dõi P&L liên tục cũng cho phép ký quỹ chéo, có nghĩa là các vị thế có lợi nhuận có thể giải phóng một số ký quỹ để bù đắp các khoản lỗ và tỷ suất lợi nhuận ròng trên các thị trường mà không cần phải đóng các vị thế.

Công cụ thanh toán cũng tự động quét tiền trở lại ví của người dùng sau khi một vị thế đóng và nếu người dùng chọn tham gia, cũng có thể tự động quét tiền từ ví vào một vị thế gần đến mức ký quỹ duy trì.

Ngay sau khi tài sản thế chấp có sẵn của nhà giao dịch giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì, vị thế sẽ bị đóng. Được gọi là “atomic closeouts”, những giao thức thanh lý tức thì này ngăn chặn sự biến động giá tiếp tục so với vị thế.

Thanh lý được thiết kế để các vị thế được đóng với tỷ suất lợi nhuận thuần dương (net positive margin). Sau đó, số tiền còn lại này được thêm vào nhóm bảo hiểm của thị trường để chi trả cho bất kỳ vị thế nào đã đóng với số dư âm.

Token VEGA

VEGA là giao thức Vega dựa trên Ethereum, token quản trị và staking ERC20.

Vega là một blockchain proof-of-stake ủy quyền, có nghĩa là các nút xác thực đang chạy mạng cần phải có, ít nhất, một lượng VEGA nhất định. Tuy nhiên, những người tham gia nắm giữ bất kỳ số dư nào của VEGA đều có thể ủy thác vốn cho các nút xác thực.

Các nhà phân phối (validator và chủ sở hữu token ủy quyền) kiếm được một phần phí giao dịch để đảm bảo và vận hành mạng, điều này có nghĩa là giá trị cơ bản của VEGA sẽ tăng lên cùng với khối lượng giao dịch của giao thức.

Không giống như hầu hết các blockchain, các nhà giao dịch trên Vega không bắt buộc phải mua và sử dụng VEGA để truy cập giao thức vì không có phí gas.

VEGA cũng cho phép chủ sở hữu token, cho dù đã ủy quyền token hay chưa, tạo và bầu chọn cho các đề xuất quản trị.

Các đề xuất quản trị bao gồm việc tạo ra các thị trường mới, thay đổi các thông số trong các thị trường đang hoạt động hoặc thay đổi các thông số mạng (chuỗi) (ví dụ: phí cơ sở hạ tầng được trao cho các nhà đầu tư).

Đánh giá Vega Protocol - Chuỗi ứng dụng Giao dịch Phái sinh

Hầu hết các phân bổ token đã bắt đầu kiểm tra và sẽ tuyến tính vào cuối năm 2023. Các chủ sở hữu token bị khóa vẫn có thể tham gia và bầu chọn.

Tương lai của Vega

Hiện tại, có hai cách để sử dụng Vega: thông qua mainnet bị hạn chế hoặc thông qua Fairground, v3 của Vega Protocol testnet. Mainnet bị hạn chế của Vega, được giới hạn ở 13 validator, chỉ cho phép đặt token staking/ủy quyền và bầu chọn quản trị cho Alpha Mainnet.

Fairground cho phép người dùng tiềm năng thử một số tính năng bằng cách sử dụng tài sản testnet, bao gồm tạo thị trường, cung cấp thanh khoản và giao dịch liên tục thông qua Vega Console (giới hạn đối với các hợp đồng tương lai được thanh toán bằng tiền mặt thông qua CLOB).

Trong những tuần tới, Vega sẽ ra mắt Alpha Mainnet. Việc tạo và giao dịch thị trường Alpha Mainnet sẽ bị giới hạn trong các hợp đồng tương lai được thanh toán bằng tiền mặt chỉ dành cho CLOB, với giới hạn tiền gửi và độ trễ rút tiền đối với các khoản tiền lớn. Khi mạng được chứng minh là an toàn, đáng tin cậy và hoạt động theo kế hoạch, các hạn chế sẽ được loại bỏ dần thông qua quản trị trên chuỗi.

Cạnh tranh

Vega là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và với phạm vi rộng, cho phép giao dịch không cần cấp phép (permissionless) và tạo ra hầu như bất kỳ thị trường nào, về mặt kỹ thuật, nó cạnh tranh với hầu hết tất cả các DEX.

Tuy nhiên, việc Vega tập trung vào giao dịch ký quỹ có nghĩa đối thủ cạnh tranh cốt lõi là các giao thức tập trung vào hợp đồng vĩnh viễn – perpetuals (ví dụ: dYdX, Perp), quyền chọn (ví dụ: Dopex, Lyra) hoặc kết hợp các thị trường như GMX cho hoán đổi giao ngay và hợp đồng vĩnh viễn, và Thị trường Zeta cho các tùy chọn và hợp đồng tương lai – futures.

Đánh giá Vega Protocol - Chuỗi ứng dụng Giao dịch Phái sinh

Tình hình Cạnh tranh của các Crypto Phái sinh. Nguồn: Jump Crypto

dYdX hiện là sàn giao dịch phái sinh trên chuỗi lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch. dYdX chỉ hỗ trợ một sản phẩm (perpetuals), đã được cấp phép tạo thị trường và một công cụ khớp lệnh và khớp lệnh giao dịch off-chain, tập trung.

Ngoài ra, token quản trị dYdX hầu như không có giá trị tích lũy. Tuy nhiên, dYdX là token có giá trị và khối lượng giao dịch hơn 1 tỷ USD mỗi ngày. Mặc dù một phần lớn khối lượng này đến từ các ưu đãi giao dịch không bền vững, nhưng một số thành công của nó là do tốc độ và khả năng sử dụng có thể so sánh với các sàn giao dịch tập trung.

dYdX đang hướng tới mô hình của Vega với dYdX V4, tập trung vào phi tập trung (order book, công cụ khớp lệnh, tạo thị trường, v.v.) và phân phối phí giao dịch cho các chủ sở hữu token.

Từ quan điểm cạnh tranh, quá trình chuyển đổi của dYdX là thông tin trái chiều đối với Vega. Trong khi dYdX V4 đặt ra một mối đe dọa cạnh tranh do sự trùng lặp về thông số kỹ thuật, cũng khiến dYdX dễ bị tổn thương trong quá trình chuyển đổi.

Ngoài ra, chúng tôi vẫn chưa biết liệu các phái sinh on-chain có hoàn toàn phi tập trung, không cần cấp phép thực sự hoạt động hay có thể cạnh tranh với các đối thủ tập trung hay không, vì rất nhiều khối lượng của dYdX đã được khởi động thông qua các ưu đãi và sự tập trung.

Liệu Vega, hoặc đối với vấn đề đó là dYdX, sẽ có thể thu hút khối lượng có ý nghĩa cho các sàn giao dịch phái sinh phi tập trung (đầy đủ) hay trở thành con mồi cho các vấn đề tương tự mà các giao thức hiện có phải đối mặt, chẳng hạn như độ phức tạp của trải nghiệm người dùng (user experience – UX), độ trễ cao/lỗi flash, và những thách thức xung quanh việc tìm nguồn cung ứng/tạo tính thanh khoản vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ.

Rủi ro

Vega cố gắng giải quyết một số vấn đề này bằng cách giới thiệu giao diện giao dịch modular (Vega Console), cung cấp thời gian khối 1 giây với thông lượng cao và tạo ra các ưu đãi độc đáo về tính thanh khoản. Tuy nhiên, vẫn còn một số ẩn số, bao gồm các mối lo ngại về mức độ xung đột và bảo mật của UX liên quan đến tính năng bắc cầu chuỗi chéo và Vega Wallet (bắt buộc).

Ngoài ra còn có sự không chắc chắn xung quanh khả năng thực thi khối lượng cao của giao thức trên các loại sản phẩm khác nhau và xung quanh độ tin cậy của mô hình thanh khoản đầu tiên.

Ngoài ra, bằng cách khởi động mạng của riêng mình (blockchain), Vega không thừa hưởng tính bảo mật hoặc khả năng tổng hợp/hiệu ứng mạng của các chuỗi nguyên khối đã có từ trước (tức là Ethereum, Solana, v.v.). Đặc biệt, khía cạnh bảo mật có thể dẫn đến việc một tác nhân độc hại chiếm quyền kiểm soát mạng Vega bằng cách phá vỡ cơ chế đồng thuận.

Cuối cùng, Vega sẽ phải đối mặt với một số thách thức tương tự như các sàn giao dịch phái sinh on-chain khác xung quanh việc thao túng thị trường và dữ liệu oracle không rõ ràng/không đáng tin cậy.

Những suy nghĩ Sau cùng

Sự thất bại trong giao dịch niken của Sàn giao dịch kim loại London (The London Metals Exchange – LME) có thể đã được ngăn chặn trên một hệ thống mở, phi tập trung như Vega.

Để bắt đầu, vào ngày 7 Tháng 3, một ngày trước khi hợp đồng bị hủy bỏ, giá niken đã chứng kiến một mức di chuyển lệch chuẩn 30. Bất chấp sự biến động giá cực đoan, ban quản trị LME đã không thể sử dụng quyền quyết định nào để tạm ngừng giao dịch. Mặt khác, Vega đã minh bạch, sử dụng ngưỡng đặt trước để kích hoạt các bộ ngắt và chuyển thị trường sang một phiên đấu giá bảo vệ.

Các giao dịch của LME đã bị hủy bỏ vì Tsingshan Holding Group và các đơn vị khác, không thể đáp ứng các cuộc gọi ký quỹ và trong một số trường hợp phải đối mặt với phá sản. Ở Vega, tiền ký quỹ được giám sát liên tục và các thông số rủi ro nghiêm ngặt đảm bảo rằng số tiền ký quỹ được đăng luôn lớn hơn khoản lỗ của nhà giao dịch, đảm bảo khả năng thanh toán.

Khi số tiền ký quỹ của nhà giao dịch giảm xuống dưới mức yêu cầu ký quỹ tối thiểu (ký quỹ duy trì), sẽ có giao thức thanh lý ngay lập tức, không cần cấp phép, đảm bảo rằng vị thế ngừng biến động chống lại nhà giao dịch.

Cuối cùng, Vega chạy trên một blockchain. Điều này có nghĩa là các đơn đặt hàng và việc thanh lý là bất biến và không có cơ quan trung ương nào có thể dễ dàng thay đổi các quy tắc của mạng lưới.

Trong thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, khối lượng quyền chọn gấp 35 lần so với giao ngay, nhưng trong tiền mã hóa, nó là 2%, với hầu hết khối lượng đến từ các sàn giao dịch tập trung. Con số này có nghĩa là thiếu nhu cầu hoặc thiếu cơ hội, và với sự thiếu hụt các lựa chọn tốt, thì có vẻ như nhiều khả năng xảy ra hơn.

Vega muốn trở thành đơn vị tham gia hàng đầu trong lĩnh vực này bằng cách giải quyết các vấn đề đang xảy ra với các công cụ phái sinh trên chuỗi: phân mảnh, độ trễ cao, kém hiệu quả về vốn và quản lý thanh khoản kém. Nếu việc thực hiện phù hợp với tham vọng, Vega có cơ hội thay đổi bộ mặt của giao dịch phái sinh phi tập trung và trở thành trung tâm của DeFi.

Bài viết được Đào Quốc Bình biên tập từ “Vega Protocol: An Appchain for Trading Derivatives” của Ashu Pareek; với mục đích cung cấp thông tin và phi lợi nhuận. Chúng tôi không khuyến nghị đầu tư và không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư liên quan đến nội dung bài dịch.

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

#DeFi
ic-comment-blueBình luận
#