Macro
Phân tích toàn diện về cách quản lý danh mục đầu tư Crypto 
#
Marketing
31 phút đọc
22/03/2023
99
0
0

Tiêu điểm chính

  • Bitcoin và Ether đã mang lại lợi ích được điều chỉnh theo rủi ro kinh nghiệm cho danh mục đầu tư truyền thống (60% cổ phiếu / 40% trái phiếu), bất chấp sự biến động và rủi ro giảm giá.

  • Ngoài việc chỉ đơn giản là thêm trọng số của BTC và ETH, việc xây dựng danh mục đầu tư và đối chuẩn crypto rộng hơn là một thách thức lớn nhất do sự thay đổi và lịch sử ngắn của chuỗi lợi nhuận. Tập hợp các đối chuẩn hiện tại đã chín muồi với những thách thức, nhưng các giải pháp thay thế đang được khám phá.

  • Khi crypto trở nên trưởng thành, hiệu suất của các tài sản này có thể được hiểu rõ hơn trong một loạt các tình huống. Hiện tại, các nhà đầu tư có thể sử dụng thị trường chứng khoán như một hướng dẫn để xác định các lĩnh vực và thậm chí có thể là môi trường nào mà các tài sản này hoạt động tốt nhất. Khung này được sử dụng để ánh xạ tài sản crypto sang các lĩnh vực truyền thống để theo dõi hiệu suất trong các chu kỳ kinh doanh, thông báo các quyết định phân bổ chiến thuật.

  • Để xây dựng danh mục đầu tư tốt hơn dành riêng cho crypto: danh mục đầu tư có tỷ trọng càng đồng đều thì hiệu suất được điều chỉnh theo rủi ro càng tốt. Hiệu suất crypto thực sự phản ánh vốn đầu tư mạo hiểm, với một số lượng nhỏ sinh lời thúc đẩy hiệu suất danh mục đầu tư tổng thể.

  • Các sắc thái cần xem xét đối với các công cụ phân bổ dành riêng cho thị trường crypto bao gồm thanh khoản/độ sâu còn hạn chế, hiệu suất vượt trội trong phân tích kỹ thuật và hồ sơ lợi nhuận không ổn định. Các nhà phân bổ có cơ hội duy nhất để tận dụng lợi thế của các thị trường mới nổi này trước khi thị trường trở nên hiệu quả hơn.

Quản lý danh mục đầu tư là khó khăn.

Trong số 26.000 cổ phiếu được giao dịch từ năm 1926, chỉ với 1.000 đã chiếm tất cả sự đánh giá cao trong 100 năm qua. Với chỉ 86 cổ phiếu - 0,33% - đã tạo ra một nửa số tiền lãi. Người chọn cổ phiếu cá nhân đã có một thời gian khó khăn để giành chiến thắng. Ngay cả những nhà quản lý danh mục đầu tư giỏi nhất cũng có kém hiệu quả thị trường 80% thời gian.

Quản lý danh mục đầu tư thậm chí còn khó hơn khi bạn đang cố gắng quản lý danh mục đầu tư gồm các công ty mới thành lập với những rủi ro về quy định, sự kiện và công nghệ chưa biết. Trong số ~22.000 loại crypto đang tồn tại, có ít hơn 86 loại có khả năng mang lại lợi nhuận dài hạn cho loại tài sản này.

Đây là vùng cận biên, các bạn của tôi. Nhưng bất chấp những rủi ro cận biên, có thể có một số miếng vàng cho những người sẵn sàng phiêu lưu ở đó.

Phần này khám phá việc quản lý danh mục đầu tư ở rìa sự kiện cho những người tại đó và đưa ra một số cân nhắc về cách quản lý tốt hơn danh mục đầu tư crypto chuyên dụng.

icon-menu

Thuyết danh mục đầu tư và ứng dụng crypto 

Thuyết danh mục đầu tư hiện đại (Modern Portfolio Theory - MPT) là cơ sở mà về cơ bản tất cả quản lý danh mục đầu tư xây dựng theo. Lý thuyết này cho phép các nhà đầu tư xây dựng danh mục đầu tư với mức lợi nhuận kỳ vọng đối với mức rủi ro giả định. Rủi ro nhiều hơn, lợi nhuận nhiều hơn. Rủi ro ít hơn, lợi nhuận ít hơn theo lý thuyết.

MPT hướng dẫn các nhà đầu tư đánh giá rủi ro (đo bằng độ lệch chuẩn), lợi tức (được đo bằng một số dòng thời gian của lợi nhuận trung bình lịch sử) của từng loại tài sản mà nhà đầu tư muốn đưa vào danh mục đầu tư của họ và mối tương quan giữa chúng. Sử dụng những số liệu này, chúng ta có thể xây dựng một danh mục tài sản có trọng số và ước tính sẽ hoạt động như thế nào trong lịch sử trong một loạt các điều kiện. Sau đó, chúng ta có thể tập hợp tài sản một cách tự tin hơn để xây dựng danh mục đầu tư tối ưu dựa trên các thông số rủi ro. Hãy dành bất kỳ thời gian nào trong bất kỳ lớp giới thiệu tài chính nào, những nguyên tắc này sẽ lặp đi lặp lại.

Nguồn: Investopedia

MPT cung cấp một cách nhìn hữu ích để xây dựng danh mục đầu tư dài hạn. Với lịch sử lâu dài về cách các loại nội dung này hoạt động trong một loạt các tình huống và cách chúng tương tác với nhau, tôi có thể hướng dẫn các quyết định phân bổ dài hạn.

Vấn đề là rõ ràng khi cố gắng xây dựng một danh mục đầu tư crypto.

Đối với hầu hết các tài sản truyền thống, dài hạn là hơn một vài năm, nếu không muốn nói là hàng thập kỷ. Lịch sử hoạt động của crypto ngắn, độ biến động cao và các mối tương quan phần lớn không ổn định.

Sử dụng MPT trong quản lý danh mục đầu tư truyền thống, những người phân bổ đang cố gắng giải quyết để đạt được lợi nhuận kỳ vọng đáp ứng hoặc vượt quá đối chuẩn. Nếu bạn là một quỹ hưu trí, đối chuẩn của bạn có thể là một số đã đặt (tức là 7%). Nếu bạn là một khoản tài trợ, thì đó có thể là mục tiêu cao hơn một số tỷ lệ chi tiêu đã đặt (vào khoản 4% hàng năm). Nếu bạn là nhà đầu tư cá nhân hoặc quỹ, đó có thể là một đối chuẩn đơn giản (tương đương 60% cổ phiếu / 40% trái phiếu). Sự phân bổ này di chuyển dọc theo tỉ lệ rủi ro/lợi nhuận cho đến khi họ có thể xây dựng một danh mục đầu tư với sự kết hợp của các tài sản trước đây có khả năng giúp họ đạt được lợi nhuận mong muốn với mức rủi ro nhận thức thấp nhất.

Ngoài việc phục vụ như một công cụ để đo lường hiệu suất đầu tư, các đối chuẩn cũng cung cấp những con đường dễ dàng cho các nhà đầu tư thụ động tìm cách tiếp cận thị trường. Nếu dự định đầu tư một cách thụ động, đối chuẩn và danh mục đầu tư là một và giống nhau. Ví dụ: nếu bạn dự định mua S&P 500, bạn sẽ mua SPY, một chỉ số đại diện cho đối chuẩn. Danh mục đầu tư và đối chuẩn về cơ bản là giống nhau.

Xây dựng một đối chuẩn đại diện để nắm bắt được mặt trái của loại tài sản là điều tối quan trọng để mở rộng dòng vốn khi lĩnh vực non trẻ này phát triển.

Hiệu suất Bitcoin và Ether trong một danh mục đầu tư hiện đại 

Đầu tiên, phân tích đóng góp BTC và ETH vào danh mục đầu tư. Ngày nay, hầu hết các nhà quản lý hoặc nhà đầu tư tiếp xúc với crypto đều đánh giá hiệu suất của họ chỉ dựa trên hai tài sản này. Các nhà đầu tư đang xem xét phân bổ crypto cũng sẽ tự nhiên chuyển sang hai tài sản nổi tiếng nhất.

Lợi nhuận ban đầu là tuyệt vời đối với cả BTC và ETH nên không có gì ngạc nhiên. Bitcoin đã tăng hơn 300.000% kể từ năm 2009, trong khi Ether đã tăng hơn 5.000% kể từ năm 2014. S&P 500 tăng khoảng 260% và 140% trong các khoảng thời gian tương ứng đó. Tỷ lệ Sharpe, thước đo hiệu suất được điều chỉnh theo rủi ro, luôn đạt mức trung bình cao hơn một đối với cả hai tài sản; hiệu suất trên trung bình đối với bất kỳ loại nội dung nào dựa trên chỉ số này.

Tỷ lệ Sharpe đặc biệt phạt các khoản đầu tư vì sự biến động của chúng đối với cả tỉ lệ tăng và giảm. Đây không phải là vấn đề trong quản lý tài sản truyền thống, mà là một vấn đề có ý nghĩa trong crypto. Tỷ lệ Sortino điều chỉnh Tỷ lệ Sharpe để chỉ xem xét các sai lệch nhược điểm. Hiệu suất của BTC và ETH trong lịch sử đã bằng hoặc cao hơn cổ phiếu và trái phiếu theo thước đo này. Kể từ năm 2019, bitcoin đã có Tỷ lệ Sortino cao hơn S&P 500 trong 66% thời gian, trong khi ether đã vượt quá chỉ số này trong 67% thời gian.

Giám sát viên ngoài có thể lập luận rằng phần lớn hiệu quả điều chỉnh rủi ro ấn tượng này là do những tài sản này đến từ một cơ sở rất thấp. Hầu hết mọi phép đo hiệu suất cho một nội dung sẽ có vẻ tốt nếu bất kỳ nội dung nào tăng từ dưới $1 lên hàng nghìn đô la. Một màn trình diễn như vậy khó có thể lặp lại trong tương lai.

Đây là một lời chỉ trích công bằng. Tuy nhiên, nhìn từ năm 2018 trở đi, chúng ta có thể đánh giá những gì bắt đầu trở thành một tập dữ liệu cố định hơn. Nếu chúng tôi thêm BTC và ETH vào danh mục đầu tư tiêu chuẩn 60/40 sử dụng chuỗi thời gian, lợi ích vẫn rõ ràng. Phân bổ cho BTC và ETH càng cao thì hiệu suất càng tốt.

Bất chấp sự biến động của crypto trong suốt năm 2018, 2020 và 2022, việc thêm BTC và ETH vào danh mục đầu tư truyền thống đã mang lại lợi nhuận cao hơn ~10% với chi phí là mức biến động danh mục đầu tư tăng rất ít. Phân tích danh mục đầu tư truyền thống sau đó sẽ mở rộng đến cách các tài sản này hoạt động trong:

  • Các kỳ lãi suất tăng/giảm

  • Giai đoạn lạm phát tăng/giảm

  • Mở rộng/thu hẹp nền kinh tế

Tác phẩm vào đầu năm 2022 này đã cố gắng thực hiện một số điều đó, nhưng một lần nữa tập dữ liệu lại ít. Đây là cơ sở để phân tích trong tương lai khi kích thước mẫu tăng lên đối với crypto.

Tất nhiên, rủi ro và lợi nhuận là quan trọng, nhưng mối tương quan giữa các tài sản trong danh mục đầu tư cũng vậy. Danh mục đầu tư được tập hợp để tất cả tài sản không di chuyển theo cùng một hướng tại cùng một thời điểm. Mối tương quan giữa bitcoin và ether với các tài sản truyền thống không ổn định. Các mối tương quan thường tăng đồng bộ với các tài sản rủi ro, dường như làm giảm lợi ích tổng thể mà BTC và ETH có thể thêm vào danh mục đầu tư rộng lớn hơn.

Mối tương quan tổng thể của lợi nhuận hàng ngày so với S&P 500 trong hai năm qua là ~0,8 đối với Bitcoin và ~0,6 đối với Ethereum. Điều này cho thấy lợi ích đa dạng hóa nhỏ khi nắm giữ các tài sản này. Mối tương quan này đang có xu hướng giảm dần theo thời gian, giảm từ hơn 90% trong chuỗi 5 năm, mở ra cơ hội cho các lợi ích đa dạng hóa hơn nữa.

Tuy nhiên, yếu tố hỗ trợ lớn nhất để thêm BTC hoặc ETH là độ lệch dương của phân phối lợi nhuận. Điều này có nghĩa là khoảng thời gian lợi nhuận dương vượt quá lớn vượt xa những hạn chế của thời gian lợi nhuận âm. Ang et al. (2022) phân bổ được tìm thấy cho crypto có thể là tối ưu, ngay cả khi lợi nhuận trung bình theo mặt cắt ngang có thể âm do phân phối này. Lợi nhuận hàng tháng của crypto có xu hướng tăng mạnh.

Nguồn:  ResearchGate 

Phân tích danh mục đầu tư tối ưu với BTC và ETH

Ngoài việc thêm trọng số đơn giản của BTC và ETH vào danh mục đầu tư truyền thống, chúng tôi có thể sử dụng danh mục đầu tư phân tích có thể được sử dụng để tìm ra hỗn hợp danh mục đầu tư tối ưu. Đối với phân tích này, chúng tôi đã tối ưu hóa một loạt danh mục đầu tư dọc theo hiệu quả biên bằng cách sử dụng lợi nhuận, rủi ro và mối tương quan của các tài sản này kể từ năm 2018.

Phân tích Monte Carlo các điều kiện thị trường mô phỏng qua 1 triệu thử nghiệm để tìm ra danh mục đầu tư được điều chỉnh theo rủi ro tốt nhất. Phân tích đã kết luận danh mục đầu tư tối ưu được ngụ ý là trái phiếu (62%) và ETH (27%) “barbell”.

Dựa trên dữ liệu được phân tích, BTC và ETH mang lại lợi ích đã được chứng minh về mặt học thuật và kinh nghiệm cho danh mục đầu tư. Nhiều nhà đầu tư có thể sẽ tiếp tục bổ sung phân bổ cho các tài sản này vì dữ liệu được phân phối rộng rãi hơn và được công chúng hiểu rõ hơn. Bước tiếp theo đối với những nhà đầu tư này là xem xét danh mục đầu tư dành riêng cho crypto.

Một đối chuẩn trọng số giới hạn thị trường ngây thơ sẽ mang lại danh mục đầu tư khoảng 40% BTC và 20% ETH. Một số nhà đầu tư có thể gắn bó với hai tài sản crypto chính này, nhưng nhiều người sẽ chọn tiếp xúc rộng rãi hơn để nắm bắt được mặt trái của loại tài sản này.

Nguồn: Coinmarketcap

Đối với hầu hết các nhà đầu tư, lựa chọn đơn giản nhất để tiếp xúc rộng rãi với crypto là cách tiếp cận theo chỉ số (tức là đầu tư thụ động), thay vì lo lắng về trọng số của các tài sản crypto riêng lẻ. Tiếp theo, chúng tôi đánh giá phạm vi của các tùy chọn thụ động hiện có ngoài Bitcoin và Ethereum.

Đối chuẩn 

Ngày nay, có một loạt các đối chuẩn hiện có dành cho crypto ngoài Bitcoin và Ethereum. Sự chênh lệch giữa các tài sản cho các chiến lược này là rất lớn, ngay cả đối với các quỹ là đối chuẩn thị trường rộng lớn. Một số chỉ số phổ biến hơn được nêu trong biểu đồ bên dưới. Ở đây, thuật ngữ chỉ mục và đối chuẩn được sử dụng thay thế cho nhau vì chúng thường là một và giống nhau. Ví dụ: S&P 500 cũng là chỉ đối chuẩn phổ biến nhất của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.

Ngày nay, lựa chọn đối chuẩn rất mỏng khi so sánh với các thị trường truyền thống. Có một số lượng hạn chế các đối chuẩn crypto chuyên dụng, trong khi có các đối chuẩn đánh số hàng nghìn riêng cho thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Đáng quan tâm hơn là thành phần và tính chủ quan của các chỉ số này.

Đầu tư vào một chỉ số, bạn sẽ mong đợi được tiếp xúc rộng rãi với loại tài sản với các khoản phí bạn đang trả: không chỉ hai tài sản. Nhiều chỉ số tính phí hàng năm trên 2,00% khi chỉ tiếp xúc với phần lớn BTC và ETH. Chi phí trung bình của một chỉ số thị trường rộng lớn của Hoa Kỳ thấp ở mức 0,03%. Một số khoản phí dành riêng cho crypto, chẳng hạn như phí lưu ký, ngày nay cao hơn, nhưng điều này chắc chắn không tính đến mức chênh lệch 70 lần về chi phí. Lệ phí không phải là vấn đề duy nhất. Các nhà đầu tư đang để ngỏ kết quả kinh doanh (thảo luận trong phần tiếp theo).

Tùy chọn tốt nhất là chỉ số BED dựa trên blockchain do Index Coop điều hành. Nó duy trì mức độ tiếp xúc rộng rãi trên một số tài sản với mức phí rất thấp. Thật không may, chỉ số BED có AUM trong phạm vi 1 triệu đô la so với Bitwise 10, có hơn 400 triệu đô la. Có vẻ như quyền tự giám sát vẫn là một trở ngại đối với việc áp dụng, mặc dù với Coinbase và những người khác thêm BED, chúng tôi có thể thấy nhiều người chấp nhận hơn.

Ngoài các vấn đề về mức độ tập trung với các đối chuẩn chung của ngành, còn có một loạt các thành kiến ​​cố hữu. Nếu đối chuẩn không được tính theo giá trị vốn hóa thị trường, thì việc lựa chọn tài sản là cực kỳ chủ quan và tài sản thường được thêm vào ở đỉnh đầu cơ của chúng. Một số chỉ số nắm giữ các token vốn hóa nhỏ (ví dụ: Enjin, Sandbox, Axie). Những loại khác thì không. Một số chỉ số nắm giữ stablecoin. Những người khác thì không. Một số có giới hạn đối với tài sản riêng lẻ dẫn đến tỷ trọng BTC / ETH thấp hơn so với thị trường. Một số loại khác thì không.

Trong giới chứng khoán, có sự khác biệt rõ ràng đối với các điểm quyết định tương tự. Chúng tôi thấy các nhãn dành cho vốn hóa nhỏ, tỷ trọng ngang nhau, tăng trưởng, giá trị, công nghệ, năng lượng, v.v. Có một ngành công nghiệp mới nổi về các đối chuẩn dành riêng cho lĩnh vực crypto, nhưng các vấn đề về đối chuẩn chung thậm chí còn tồi tệ hơn ở đây.

Nhà đầu tư phân bổ vào các ngành công nghiệp mới và mới nổi, chẳng hạn như Đầu tư mạo hiểm, Quỹ phòng hộ và Vốn cổ phần tư nhân, cũng gặp phải các vấn đề tương tự về các đối chuẩn và chỉ số không hoàn hảo do sự biến động của chuỗi cơ sở và các khoản đầu tư mới thường xuất hiện. Không có giải pháp tối ưu cho những vấn đề này – chỉ có thời gian để đánh giá chuỗi dữ liệu tốt hơn.

Nắm bắt đúng các chỉ số thụ động là điều tối quan trọng đối với sự thành công của nhà đầu tư dài hạn. Trong lĩnh vực tài chính truyền thống, 90% các nhà quản lý vốn hóa lớn đang hoạt động kém hiệu quả hơn so với chỉ số trong hơn 10 năm. Đáng ngạc nhiên, nó thậm chí còn tồi tệ hơn ở những công ty có vốn hóa nhỏ (91%), nơi mà bạn cho rằng có nhiều cơ hội hơn để tìm thấy những viên kim cương thô. Tùy chọn thụ động là cách tốt nhất để nắm bắt hiệu suất của một thị trường nhất định.

Bước tiếp theo là khám phá cách xây dựng danh mục đầu tư dành riêng cho crypto tốt hơn, đối chuẩn tốt hơn và chỉ số tốt hơn bằng cách sử dụng dữ liệu có sẵn theo ý của chúng tôi – cùng với một chút trực giác.

Danh mục mô hình thị trường rộng và tối ưu hóa danh mục đầu tư

Tối ưu hóa danh mục đầu tư crypto 

Danh mục đầu tư được điều chỉnh theo rủi ro tối ưu (Sharpe đã tối ưu hóa) sẽ trông như thế nào, nếu phân tích danh mục thị trường của các tài sản crypto hàng đầu có lịch sử ít nhất hai năm? Danh mục đầu tư tối ưu (rõ ràng) là sự kết hợp của … Loopring và Avalanche.

Phân tích không giới hạn tối ưu hóa cho tỷ lệ Sharpe rõ ràng không mang lại cho chúng tôi kết quả hữu ích cho danh mục đầu tư crypto như một phân tích tương tự có thể cung cấp trong các thị trường truyền thống. Điều này có thể được đưa vào các tập dữ liệu hạn chế và hồ sơ sai lệch của nội dung.

Để loại bỏ phần ảnh hưởng của sự biến động, các nội dung hàng đầu được tối ưu hóa bằng cách sử dụng Tỷ lệ Sortino. Các kết quả trở nên hữu ích hơn, cho thấy danh mục đầu tư được điều chỉnh theo rủi ro tối ưu gần hơn với cách tiếp cận cân bằng.

nổi tiếng với một danh mục đầu tư vượt trội so với tài sản vốn hóa nhỏ mang lại lợi ích được điều chỉnh theo rủi ro cho cổ phiếu với chi phí biến động cao hơn một chút. Tiếp xúc với các tài sản nhỏ hơn là đặc biệt quan trọng để tận dụng lợi thế do các trò chơi công nghệ mới nổi mang lại.

Đáng chú ý, danh mục đầu tư crypto của bạn càng gần bằng nhau thì hiệu suất được điều chỉnh theo rủi ro của bạn càng tốt. Hiệu suất của crypto thực sự phản ánh hoạt động kinh doanh, với một số lượng nhỏ chiến thắng thúc đẩy hiệu suất tổng thể.

Giải quyết các ràng buộc trong thế giới thực

Để tối ưu hóa tốt hơn cho tính thanh khoản, chi phí giao dịch và thời gian quản lý danh mục đầu tư, thực tế hơn là ít nhất Bitcoin và Ether có trọng lượng thị trường. Do đó, ở mức tối thiểu, trọng số giới hạn thị trường crypto của Bitcoin và Ether được nêu bật trước đó phải là mức phân bổ tối đa của chúng tôi. Sau đó, phần còn lại của danh mục đầu tư có thể được tối đa hóa. Người phân bổ có thể xem xét một cái gì đó gần với danh mục đầu tư này hoặc chi phí thấp nhất, chỉ số thụ động được phân phối rộng rãi nhất có thể. Danh mục kết quả là sự kết hợp toàn diện của nhiều lĩnh vực.

Việc sử dụng phương pháp tiếp cận cân bằng hoặc danh mục đầu tư Bitcoin và Ethereum được sửa đổi sẽ mang lại những cải tiến đơn giản cho phép giảm mức độ tập trung, cải thiện tiềm năng tăng giá và tiếp xúc với thị trường crypto đa dạng hơn. Khi các tài sản mới xuất hiện, chúng nên được xem xét để đưa vào danh mục đầu tư dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm tổng vốn hóa thị trường có thể giải quyết tiềm năng. Các xu hướng mới nổi chẳng hạn như xã hội phi tập trung, mở rộng L2 và DePIN, hãy lưu ý. Đây là nơi có nghiên về nghệ thuật hơn khoa học.

Phân tích được thực hiện cho đến nay phụ thuộc vào dữ liệu lạc hậu. Mặc dù nó hướng dẫn cách các tài sản này hoạt động cho đến nay, nhưng hồ sơ biến động và lợi nhuận chắc chắn sẽ thay đổi khi loại tài sản này đáo hạn và tương tự như vậy sẽ tiếp tục được theo dõi.

Những cân nhắc khác để quản lý danh mục đầu tư crypto chuyên dụng

Tái cân bằng 

Thời gian để tái cân bằng có thể có tác động có ý nghĩa đối với hiệu suất tuyệt đối và danh mục đầu tư được điều chỉnh theo rủi ro, đặc biệt khi đầu tư vào các loại tài sản dễ bay hơi. Các chiến lược tái cân bằng thường xuyên hơn làm giảm cả sự biến động và tác động trở lại. Nghiên cứu học thuật cho thấy những tác động này thậm chí còn có ý nghĩa hơn khi loại tài sản có mối tương quan thấp hơn với các đối tác trong danh mục đầu tư của nó.

Bitwise đã vạch ra, chênh lệch lợi nhuận đối với tái cân bằng thông thường có thể rất lớn đối với cả lợi nhuận tích lũy và lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro. Lịch trình tái cân bằng hàng năm dường như tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời giảm đáng kể các khoản rút tiền và biến động. Một chiến lược tái cân bằng có kỷ luật, bất kể đối chuẩn, là tối quan trọng.

Bài phân tích này, tái cân bằng được giả định là miễn phí và không có tác động thị trường. Rõ ràng đây không phải là trường hợp, đặc biệt là trong crypto, nơi chi phí giao dịch thường từ 0,2% trở lên. Chi phí tác động thị trường có thể còn cao hơn. Với cách Synthetix team nhấn mạnh, chi phí tác động thị trường để thực hiện giao dịch trị giá 10 triệu đô la có thể là 0,4%. Tính đến chi phí giao dịch và tác động thị trường, kết quả thậm chí còn rõ ràng hơn đối với việc tách biệt giữa tái cân bằng hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Do đó, tái cân bằng hàng năm dường như là chiến lược tối ưu, đặc biệt nếu bạn đang sử dụng các phương pháp tiếp cận cân bằng mà chúng tôi đã vạch ra trước đó.

Phân tích Style  

Trong thế giới tài sản truyền thống, “styles” được gán cho cổ phiếu. Chúng tăng trưởng hay giữ nguyên giá trị? Chúng có lớn không? Chiếm tỷ trọng lớn hay nhỏ? Những khác biệt này giúp các nhà đầu tư phân bổ tùy thuộc vào nơi họ tin rằng họ có thể ở trong chu kỳ thị trường. Cổ phiếu giá trị có xu hướng hoạt động tốt hơn cổ phiếu tăng trưởng trong thời kỳ lãi suất tăng, điều kiện tiền tệ thắt chặt và tăng trưởng kinh tế suy giảm. Các cổ phiếu tỷ trọng lớn có xu hướng giữ giá tốt hơn các cổ phiếu tỷ trọng nhỏ trong các điều kiện tương tự.

Mặc dù hiện tại chúng tôi chắc chắn không có ở đó, nhưng hộp kiểu crypto có thể phát triển thành gì trong tương lai? Các hệ thống phân loại mới hiện đang được phát triển, nhưng chúng ta có thể bắt đầu phân loại các tài sản crypto chính dựa trên các đặc điểm mới nổi. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhà quản lý tài sản crypto chuyên dụng, những người thiếu quyền quyết định phân bổ các phần có ý nghĩa trong danh mục đầu tư của họ bên ngoài loại tài sản.

Tài sản cơ sở hạ tầng, stablecoin và tài sản liên quan đến năng lượng (tức là BTC) sẽ hoạt động tốt hơn trong môi trường tránh rủi ro. Các trò chơi “Tech” sẽ hoạt động tốt hơn trong môi trường có rủi ro. Các điều kiện thanh khoản thuận lợi hơn sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho các tài sản đầu cơ và tài sản gắn liền với hoạt động tài chính.

Phân bổ tài sản chiến thuật

Phân tích phong cách có thể được mở rộng để phủ các nội dung này trên lĩnh vực kinh doanh. Trong nỗ lực “tiến đến tương lai”, tôi đã cố gắng ánh xạ tài sản crypto vào các lĩnh vực vốn cổ phần truyền thống. Các lĩnh vực khác nhau đối với cổ phiếu đã được chứng minh hết lần này đến lần khác là hoạt động tốt hơn trong các điều kiện thị trường nhất định. Khung chu kỳ kinh doanh có thể giúp hiểu cách phân bổ chiến thuật tốt hơn. Ví dụ, tài chính và năng lượng có xu hướng được hưởng lợi trong môi trường tỷ giá tăng.

Mặc dù chắc chắn là không hoàn hảo, nhưng các hệ quả bắt đầu xây dựng khuôn khổ này cho tài sản crypto cung cấp một công cụ hữu ích để phân bổ trong tương lai. Những phân bổ này sẽ phát triển và thay đổi khi các lĩnh vực trở nên rõ ràng hơn. Ví dụ: không gian khối trên Ethereum có giống với bất động sản có giá trị hơn là một nền tảng công nghệ không? Blue chip NFT có bắt đầu có hồ sơ rủi ro của tác phẩm nghệ thuật có giá trị không? Bitcoin có thực sự chỉ là năng lượng kỹ thuật số, như ông Saylor tin tưởng? Chúng ta phải liên tục truy vấn các định nghĩa này khi lớp tài sản phát triển.

Thanh khoản và độ sâu thị trường

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ hoạt động 37,5 giờ mỗi tuần (không bao gồm giao dịch trước và sau thị trường). Thị trường crypto mở cửa hàng giờ trong tuần. Thị trường “sâu” là thị trường mà nhà giao dịch có thể giao dịch tài sản với quy mô lớn mà không phải lo lắng về việc thị trường di chuyển và nhận mức giá ngày càng bất lợi khi họ thực hiện lệnh của mình. Thanh khoản và biến động có mối tương quan nghịch đảo mạnh mẽ trong các thị trường truyền thống. Thị trường crypto không chỉ nhỏ hơn khoảng 50 lần so với thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, mà khối lượng giao dịch của chúng còn trải rộng trên một khung thời gian rộng hơn nhiều. Điều này dẫn đến thiếu độ sâu và thiếu thanh khoản trong một số giai đoạn, ngay cả đối với các tài sản chính.

Sự khan hiếm thanh khoản trong thị trường crypto làm trầm trọng thêm sự biến động. Bài học dành cho các nhà đầu tư là theo dõi mức độ rủi ro của họ trong những thời kỳ kém thanh khoản nhất thậm chí chặt chẽ hơn, đặc biệt nếu sử dụng đòn bẩy. Khối lượng cao nhất tại thị trường mở cửa ở Hoa Kỳ và lại tăng đột biến nhỏ hơn khi thị trường châu Á mở cửa. Mô hình giao dịch lấy Hoa Kỳ làm trung tâm này phản ánh các thị trường truyền thống, mặc dù điều này hơi ngạc nhiên đối với crypto do việc áp dụng ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương so với Hoa Kỳ.

Nguồn: Network trạng thái Coin Metrics: Vấn đề 154 

Biến động cao nhất xung quanh thị trường đóng cửa ở Hoa Kỳ khi thanh khoản thấp nhất. Biến động nhận ra giữa đầu và cuối ngày giao dịch tại Hoa Kỳ có thể tăng gần gấp đôi.

Nguồn: Genesis

Sự biến động tạo ra cơ hội cho alpha. Cơ hội thu được lợi nhuận vượt trội trong thế giới chứng khoán được đo bằng điểm cơ bản; trong crypto, chúng tôi đo lường nó bằng điểm phần trăm. Không có gì lạ khi thấy tài sản di chuyển theo tỷ lệ phần trăm hai chữ số trong một ngày mà dường như rất ít lý do. Điều gì thúc đẩy những chuyển động mạnh mẽ này? Mặc dù rất khó để chỉ ra một nguyên nhân rõ ràng, nhưng tính thanh khoản chắc chắn là một yếu tố quan trọng. Sự sai lệch sắc nét dựa trên các động lực này có thể bị lợi dụng bởi bộ phân bổ tập trung. Hiểu độ sâu của thị trường và mức độ thanh lý là chìa khóa để đạt được hiệu quả vượt trội.

Rõ ràng có những nhược điểm đối với thị trường 24/7 vượt ra ngoài tính thanh khoản và sự biến động. Có nhiều thời gian hơn để giao dịch quá mức, đưa ra quyết định theo cảm tính và khám phá mức giá phù hợp. Đây là những sắc thái bổ sung mà các nhà quản lý thị trường crypto phải ghi nhớ.

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là một trong những chủ đề được tranh luận rộng rãi nhất trong lĩnh vực tài chính. Ở dạng cơ bản nhất, phân tích kỹ thuật tìm kiếm các mẫu có thể lặp lại trong biểu đồ cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ hoặc những thứ tương tự. “Kỹ thuật viên” cố gắng xác định các mẫu và xu hướng và cố gắng định vị bản thân để kiếm lợi từ chúng. Điều này được đặt liền kề với phân tích cơ bản mà hầu hết các cá nhân thực hiện khi phân tích một công ty hoặc khoản đầu tư khác, xem xét các yếu tố định lượng cơ bản có thể thúc đẩy nó, chẳng hạn như thu nhập và đầu tư vốn. Giả định cơ bản cho phân tích kỹ thuật là giá di chuyển theo xu hướng; lịch sử tự lặp lại, và các mẫu có thể quan sát và khai thác được.

Đối với một số người, đó là Tin Mừng; đối với những người khác, đó là rác rưởi, chỉ là những người vẽ các đường trên biểu đồ. Có những nghiên cứu học thuật bác bỏ nó. Có những nghiên cứu học thuật trích dẫn hiệu suất vượt trội của nó đối với các mẫu nhất định. Có một chỉ định nghiêm ngặt để đào tạo các cá nhân học nó. Cách dễ nhất để nghĩ về phân tích kỹ thuật là mặc dù nó có thể hoạt động hoặc không, nhưng hầu hết các nhà đầu tư đều nhận thức được các mô hình kỹ thuật chính. Họ thảo luận về chúng. Các nhà nghiên cứu và ngân hàng viết về chúng. Máy móc và những người tham gia thị trường tích cực giao dịch các mô hình kỹ thuật chính. Do đó, theo một nghĩa nào đó, một số mô hình kỹ thuật đã trở thành một lời tiên tri tự ứng nghiệm. Phân tích kỹ thuật chắc chắn là điều cần lưu ý. Đặc biệt là trong crypto. Chỉ cần hỏi Caroline Ellison.

Do thiếu nền tảng cơ bản của hầu hết các tài sản crypto, phân tích kỹ thuật đã thực sự được chứng minh là hữu ích. Một mô hình máy học lâu đời được đào tạo dựa trên lợi nhuận BTC trong quá khứ có thể hoạt động tốt hơn một chiến lược mua và giữ đơn giản với số lần rút tiền ít hơn nhiều.

Nguồn: Nghiên cứu sâu và phân tích kỹ thuật trong thị trường crypto 

Những hiện tượng kỹ thuật này thường bị loại bỏ trong các thị trường truyền thống nhưng dường như vẫn tồn tại ở một mức độ nào đó trong crypto. Lý do cho sự tồn tại này có thể là do lượng vốn nhỏ để theo đuổi các cơ hội trong không gian, so với các thị trường lớn khác. Điều này đặc biệt đúng sau khi các quỹ phòng hộ bị cuốn bay vào năm 2022 và cơ hội triển khai vốn vẫn còn khá hạn chế. Thanh khoản crypto đối với các tài sản lớn vẫn còn rất mỏng so với thị trường chứng khoán. $357 tỷ khối lượng giao ngay được tiến hành trao đổi vào tháng 12; Nasdaq một mình nắm giữ khối lượng này trong khoảng hai ngày.

Xếp chồng các chỉ báo kỹ thuật phổ biến như đường trung bình động đơn giản (SMA), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), chỉ báo dao động hội tụ/phân kỳ trung bình động (MACD), phạm vi phần trăm Williams (Williams %R), chỉ báo dao động ngẫu nhiên và chỉ số dòng tiền (MFI) đã được chứng minh là có hiệu quả trong crypto cho đến nay khi kết hợp với machine learning.

Kết luận

Đầu tư đưa ra một loạt các thách thức và phần thưởng. Các nhà đầu tư vào thị trường non trẻ này phải mở rộng tầm mắt về những thách thức cũng như những cơ hội mà thị trường đầy biến động mang lại. Mặc dù thời gian sẽ cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về cách tài sản crypto hoạt động trong nhiều môi trường, từ đó cung cấp thông tin tốt hơn cho việc phân bổ danh mục đầu tư của chúng tôi, nhưng sự không chắc chắn hiện tại này tạo ra cơ hội cho những người phân bổ. Tiếp tục kiểm tra danh mục đầu tư và đối  chiếu các chuẩn phù hợp khi có nhiều chu kỳ thị trường diễn ra là chìa khóa để phát triển phân bổ tài sản crypto hiệu quả hơn

#Macro
#Analysis
ic-comment-blueBình luận
#