Infrastructure
Kiểm tra điều kiện truy cập của bạn vào Chainlink Staking v0.1 (Early Access Eligibility)
#
Marketing
15 phút đọc
07/12/2022
17
0
0

Chainlink Staking là một cơ chế bảo mật kinh tế quan trọng của tiền mã hoá, trong đó những người stake mã token LINK trong hợp đồng thông minh để hỗ trợ đảm bảo hiệu suất nhất định xung quanh các dịch vụ Oracle. Việc bổ sung tính năng staking cho phép các mạng Oracle phi tập trung (DON) của Chainlink mở rộng quy mô để phục vụ phạm vi ứng dụng rộng hơn và các trường hợp sử dụng có giá trị cao hơn trên các ngành công nghiệp Web3 và Web2 truyền thống.

Staking là một cơ chế trong một sáng kiến ​​rộng lớn hơn xung quanh Chainlink Economics 2.0—một loạt các chương trình tập trung vào việc cải thiện tiện ích và bảo mật dữ liệu. Đồng thời giảm chi phí vận hành của các dịch vụ Oracle, tăng phí người dùng trả cho các nhà cung cấp dịch vụ Chainlink và cho phép mở rộng hơn phạm vi của các nhà cung cấp dịch vụ. 

Chẳng hạn như các nhà đầu tư tham gia vào hệ sinh thái Chainlink. Để tìm hiểu thêm về Chainlink Economics 2.0 và sự phát triển của LINK như một tài sản hữu ích, hãy truy cập chain.link/economics .

Là một bước quan trọng để hiện thực hóa Chainlink Economics 2.0, chúng tôi vui mừng thông báo rằng phiên bản beta ban đầu của Chainlink Staking (v0.1) được lên kế hoạch ra mắt trên mạng chính Ethereum vào tháng 12 năm 2022. Để chuẩn bị cho việc phát hành Mainnet, Truy cập Early Access Eligibility để đủ điều kiện tham gia vào Chainlink Staking v0.1, có thể truy cập ứng dụng này tại staking.chain.link. 

Check your eligibility

Ứng dụng The Early Access Eligibility hướng dẫn các thành viên cộng đồng và những người tham gia hệ sinh thái thông qua quy trình từng bước thông báo cho họ nếu họ đủ điều kiện truy cập sớm (early access) vào v0.1 staking pool. Các thành viên cộng đồng có thể kiểm tra tính đủ điều kiện của họ bằng cách kết nối địa chỉ của họ qua ví Web3, địa chỉ này sẽ được tham chiếu chéo theo một loạt tiêu chí trong danh sách cho phép (được liệt kê bên dưới). Đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào sẽ giúp chủ sở hữu địa chỉ có cơ hội tham gia v0.1 staking pool. 

Lưu ý rằng việc kiểm tra tính đủ điều kiện của bạn không yêu cầu giao dịch On-chain. Chỉ yêu cầu ký một truyền tin ngoại tuyến (off-chain message) qua ví Web3 của bạn như một phương tiện để xác minh quyền sở hữu địa chỉ.

Các thành viên cộng đồng Chainlink có thể sử dụng Early Access Eligibility App để kiểm tra tính đủ điều kiện của họ đối với quyền truy cập ưu tiên tiềm năng staking trong Staking v0.1.

Những người đủ điều kiện truy cập sớm sẽ được ưu tiên vào Staking Pool v0.1—cho họ cơ hội Staking trực tiếp lên tới 7.000 LINK theo cách ai đến trước được phục vụ trước cho đến khi đạt đến giới hạn Pool. Đối với các thành viên cộng đồng không đủ điều kiện truy cập sớm, Staking Pool v0.1 sẽ mở ra cho công chúng ngay sau khi giai đoạn Truy cập sớm kết thúc, với giới hạn 7.000 LINK tương tự cho mỗi địa chỉ được stake ít nhất cho thời gian đầu. Bằng cách giúp bảo mật Network thông qua tính năng cảnh báo và các tính năng khác, những người Staking có thể kiếm được phần thưởng cho sự đóng góp của họ.

Ngoài phần phân bổ cho thành viên cộng đồng, mỗi nhà điều hành Node Chainlink hiện đang phục vụ Chainlink Data Feeds sẽ có cơ hội Staking riêng lẻ lên tới 50.000 LINK, với mức tối thiểu 1.000 LINK nếu chọn Staking trong phiên bản 0.1. Ban đầu, 3M LINK của pool space được lên kế hoạch dành riêng cho NOP, nghĩa là ban đầu 22M LINK sẽ có sẵn cho các thành viên cộng đồng để stake khi ra mắt phiên bản v0.1. Do các thông số bảo mật của hệ thống Staking, tất cả những người Staking trong v0.1 sẽ bị khóa LINK Staking của họ cho đến khi phiên bản tiếp theo của Staking v0.2.

Chainlink Staking v0.1 ban đầu sẽ được giới hạn ở mức 25M LIÊN KẾT, với kế hoạch mở rộng quy mô lên tới 75M  LINK theo thời gian. Cho rằng Giá trị giao dịch được kích hoạt (TVE) của Chainlink là 6,18 nghìn tỷ đô la cho đến năm 2022—một số liệu đo lường giá trị tiền tệ tổng hợp của các giao dịch được tạo điều kiện trong một khoảng thời gian nhất định—một cách tiếp cận có ý thức bảo mật đối với việc triển khai Staking là cần thiết. Chainlink Staking cuối cùng sẽ mở rộng quy mô theo thời gian để tăng cường đảm bảo an ninh mà Chainlink cung cấp cho Web3, đặc biệt khi Chainlink phát triển để đảm bảo nhiều giá trị hơn trên nhiều dịch vụ hơn.

Tiêu chí dành cho danh sách Early Access Eligibility.

Bảng dưới đây tóm tắt ba tiêu chí đủ điều kiện để một thành viên cộng đồng đủ điều kiện truy cập sớm (Early Access) khi Chainlink Staking v0.1 được ra mắt mainnet vào tháng 12. Các thành viên cộng đồng chỉ cần đáp ứng một tiêu chí để đủ điều kiện truy cập sớm.

Criteria

Details

Hodler

Người nắm giữ token thuộc một trong hai loại:


 1. Đã nắm giữ hơn 7 LINK trên Ethereum Mainnet trong ít nhất 50% thời gian từ ngày 30 tháng 5 năm 2019 đến ngày 7 tháng 6 năm 2022.


 1. Đã nắm giữ hơn 7 LINK trên Ethereum Mainnet trong ít nhất 90% thời gian từ ngày 5 tháng 8 năm 2021 đến ngày 7 tháng 6 năm 2022.

Builder

Các đội tham gia vào bất kỳ cuộc thi hackathon nào do Chainlink tổ chức từ Mùa thu năm 2020 đến Mùa xuân năm 2022. 

Educator

Những người ủng hộ Chainlink, Chuyên gia nhà phát triển và những người khác đã tổ chức hoặc có phát biểu tại các cuộc gặp gỡ của Chainlink về Chainlink Network hoặc Hệ sinh thái Chainlink.

 

Lưu ý rằng việc có tên trong danh sách đủ điều kiện mang lại cơ hội Staking vào Pool v0.1, nhưng không đóng vai trò đảm bảo cho việc tham gia với quy mô Pool được giới hạn ban đầu. Với suy nghĩ này, Danh sách đủ điều kiện truy cập sớm được tối ưu hóa để nhắm mục tiêu những người tham gia hệ sinh thái tích cực và lâu dài có hiểu biết sâu sắc về Chainlink và do đó, có khả năng đưa ra cảnh báo cao hơn nếu họ tin rằng một dịch vụ Oracle không đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất được xác định trước. 

Sau khi giai đoạn Truy cập sớm (Early Access) kết thúc, bất kỳ chủ sở hữu token LINK nào cũng sẽ có cơ hội tham gia vào phiên bản 0.1, với giới hạn 7.000 LINK cho mỗi địa chỉ ít nhất là khi bắt đầu giai đoạn truy cập chung, nếu không đạt đến giới hạn pool.

Cơ sở lý luận và phương pháp luận đằng sau tiêu chí Early Access

Staking v0.1 đóng vai trò là bản phát hành sản xuất đầu tiên của một hệ thống bảo mật kinh tế tiền điện tử rõ ràng trong đó Chainlink DON được hỗ trợ bởi LINK đã đặt cọc. Bản phát hành v0.1 ban đầu đặt nền tảng cho việc triển khai Staking trong tương lai bằng cách giới thiệu một hệ thống cảnh báo phi tập trung, được lên kế hoạch bổ sung trong tương lai với các chức năng bổ sung như phần thưởng phí người dùng, hệ thống danh tiếng tiên tiến hơn, cơ chế cắt giảm cổ phần toàn diện và các cơ chế khác để tăng cường đảm bảo an ninh. 

Để xây dựng một nền tảng an toàn, một cách tiếp cận an toàn và thực dụng đã được thực hiện trong quá trình triển khai Staking v0.1 ban đầu. Điều này cung cấp thời gian và cho vay một bộ mắt mạnh mẽ hơn để xác định bất kỳ rủi ro và cơ hội không lường trước nào trước khi hệ thống Staking mở rộng chức năng và bắt đầu bảo đảm nhiều nguồn cấp dữ liệu và dịch vụ hơn. Theo cách tiếp cận này, kích thước Pool ban đầu được giới hạn ở mức 25 triệu mã token LINK như một biện pháp có ý thức bảo mật cho người tham gia. 

Bởi vì pool có giới hạn, một cơ chế gia nhập công bằng -fair-entry mechanism (tức là Danh sách đủ điều kiện truy cập sớm) đã được tạo để xác định những người nhận được cơ hội ưu tiên để lấp đầy không gian hạn chế của pool. Chúng tôi đã thực hiện cẩn thận hơn để giúp đảm bảo rằng danh sách cho phép bao gồm nhiều người tham gia từ cộng đồng Chainlink. Điều này làm tăng khả năng không gian trong Staking Pool được phân phối trên một số lượng lớn các thực thể, bao gồm cả những người tham gia nhỏ hơn, do đó sẽ tăng cường đảm bảo an ninh được cung cấp bởi hệ thống cảnh báo phi tập trung và các chức năng trong tương lai được giới thiệu cho Staking Chainlink theo thời gian . 

Một mục tiêu quan trọng không kém là đảm bảo rằng dữ liệu được thu thập theo cách khách quan, trung lập và đáng tin cậy. Khi xác định tiêu chí, điều quan trọng là phải bao gồm những người tham gia hệ sinh thái tích cực, những người hiểu biết về giao thức và đóng góp vào thành công của Chainlink, vì họ có nhiều khả năng đưa ra cảnh báo nhất. 

Với những mục tiêu đặt ra này, một nhóm các nhà khoa học dữ liệu và chuyên gia về chủ đề đã dành một lượng thời gian đáng kể để nghiên cứu các cấu trúc danh sách cho phép được sử dụng trong các dự án khác để học hỏi từ những thành công trong lịch sử, bao gồm các hệ thống Staking và cơ chế khác. Một số điểm nổi bật trong cơ sở lý luận và phương pháp đằng sau danh sách cho phép truy cập sớm cho Chainlink Staking v0.1 bao gồm:

 • Early Access Eligibility List Size: Để bao gồm nhiều thành viên cộng đồng và người tham gia hệ sinh thái, đồng thời giúp đảm bảo mức độ tham gia cao trong giai đoạn truy cập sớm của phiên bản 0.1, một cấu trúc danh sách cho phép đã được tạo bao gồm một loạt địa chỉ. Tổng cộng có khoảng 250.000 địa chỉ trong Early Access Eligibility List. Vì không phải địa chỉ đủ điều kiện nào cũng sẽ tham gia và người tham gia không được stake toàn bộ số tiền 7.000 LINK, nên danh sách cho phép đã được tối ưu hóa để cân bằng khả năng tiếp cận với mức độ tương tác.

 • Per-Staker Limit: Giới hạn staking 7.000 LINK cho mỗi người tham gia, với tối thiểu 1 LINK, đã được thiết lập để thúc đẩy sự bao gồm nhiều hơn và giảm rủi ro của một số người tham gia thống trị Pool trong giai đoạn đầu. Đồng thời, giới hạn đặt cược được đặt đủ cao để giúp đảm bảo tạo ra đủ lượng tương tác. Có giới hạn cho giai đoạn truy cập sớm và ít nhất là khi bắt đầu giai đoạn truy cập chung trong v0.1.

 • On-Chain Considerations: Một tập hợp mạnh mẽ các phân tích trên chuỗi đã được thực hiện để xác định tiêu chí Hodler bao gồm những người nắm giữ mã token đã thể hiện cam kết của họ trong một khoảng thời gian dài. Để thu hút cả người nắm giữ mã token dài hạn và ngắn hạn, hai tiêu chí phụ đã được tạo. Tiêu chí phụ đầu tiên ghi lại những người nắm giữ đã nắm giữ LINK kể từ ngày Chainlink Mainnet (ngày 30 tháng 5 năm 2019) đến khi phát hành lộ trình Staking Chainlink (ngày 7 tháng 6 năm 2022). Tiêu chí phụ thứ hai nắm bắt những người nắm giữ mã thông báo đã nắm giữ từ SmartCon #1 (ngày 5 tháng 8 năm 2021) đến lộ trình Staking Chainlink (ngày 7 tháng 6 năm 2022). Cả hai tiêu chí phụ đều hỗ trợ việc sử dụng LINK trong các giao thức dApp dựa trên Ethereum hàng đầu trong các khoảng thời gian. 

 • Cross-Chain Consideration: Để tính đến hoạt động chuỗi chéo trong tiêu chí của Hodler—ví dụ: kết nối mã token LINK với các mạng không phải Ethereum—tỷ lệ phần trăm thời gian nắm giữ thấp hơn đã được áp dụng để hỗ trợ tính toàn diện cao hơn. Cụ thể, tỷ lệ phần trăm thời gian nắm giữ là 50% đã được đặt cho giai đoạn tiêu chí dài hạn từ 2019-2022, trong đó điểm giữa của nó (ngày 2 tháng 12 năm 2020) nằm ngay khi động lực mạnh mẽ cho hoạt động xuyên chuỗi bắt đầu. Đối với giai đoạn tiêu chí ngắn hạn từ 2021-2022, tỷ lệ phần trăm 90% đã được chọn để bao gồm các thành viên cộng đồng tích cực hơn gần đây nhưng vẫn chừa chỗ cho các trường hợp khó khăn tiềm năng.

 • Off-Chain Activity Considerations: Để bổ sung cho các tiêu chí trong chuỗi, một loạt các tiêu chí ngoài chuỗi đã được tạo cho Builders và Educators. Điều này bao gồm việc thu hút những người đóng góp tích cực như Người ủng hộ Chainlink, Chuyên gia nhà phát triển và những người tham gia hackathon, những người đã giúp thúc đẩy sự phát triển trong hệ sinh thái Chainlink. 

 • Centralized Exchanges: Các trường hợp lợi thế lớn nhất tồn tại xung quanh việc hỗ trợ cho các sàn giao dịch tập trung. Cuối cùng, tính đủ điều kiện từ việc sử dụng CEX không được bao gồm trực tiếp do tính không rõ ràng và độ tin cậy liên quan đến việc thu hút người dùng CEX—mở ra những rắc rối do hoạt động đó trên các nền tảng như vậy không thể được xác định một cách khách quan theo cách giảm thiểu độ tin cậy (trust-minimized). Quyền truy cập chung sau khi giai đoạn truy cập sớm kết thúc có khả năng mang đến cho người dùng CEX thêm cơ hội tham gia Chainlink Staking v0.1, cùng với việc tăng quy mô Pool trong tương lai.

Mặc dù danh sách Early Access Eligibility sử dụng các tiêu chí khách quan để thu hút nhiều người tham gia hệ sinh thái Chainlink khác nhau, nhưng việc tạo danh sách cho phép là một nỗ lực phức tạp và đa sắc thái—một nỗ lực không thể nắm bắt hoàn hảo khái niệm công bằng và bình đẳng của mọi người. Cuối cùng, nó chỉ đại diện cho sự khởi đầu của quyền truy cập Chainlink Staking, với v0.1 là bản phát hành đầu tiên.

Chuyển đổi sang Chainlink Economics 2.0

Việc triển khai Staking ban đầu v0.1 đánh dấu một điểm uốn trong cả thiết kế kinh tế và bảo mật của Chainlink Network. Bằng cách cung cấp một lớp bảo mật kinh tế tiền điện tử bổ sung cho các dịch vụ Oracle, Staking v0.1 đánh dấu sự khởi đầu của việc staking như một cơ chế kinh tế quan trọng để cho phép LINK được sử dụng để giúp bảo mật mạng lưới. Chainlink Staking được lên kế hoạch phát triển theo thời gian khi các phiên bản trong tương lai được phát hành. 

Staking đóng một vai trò quan trọng trong sự thay đổi rộng lớn hơn đối với Chainlink Economics 2.0. Bên cạnh việc Staking, Chainlink Economics 2.0 bao gồm nhưng không giới hạn ở một số sáng kiến:

 • Chainlink BUILD: Chương trình Chainlink BUILD là một sáng kiến ​​của Chainlink Labs nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển của các dự án giai đoạn đầu. Và, đã được thiết lập trong hệ sinh thái Chainlink bằng cách cung cấp khả năng tiếp cận nâng cao các dịch vụ Chainlink. Hỗ trợ kỹ thuật để đổi lấy các cam kết về phí và các ưu đãi khác cho Chainlink nhà cung cấp dịch vụ chẳng hạn như stakers. 

 • Chainlink SCALE: Truy cập Chainlink bền vững cho Support Layer 1 và 2 là một sáng kiến ​​của Chainlink Labs. Nơi đây, các dự án chuỗi khối cam kết bù đắp chi phí vận hành của các mạng Oracle để thúc đẩy tăng trưởng hệ sinh thái của họ và hỗ trợ tính bền vững lâu dài của các dịch vụ Oracle Chainlink. 

 • Technical Innovations: Một loạt các sáng kiến ​​xung quanh việc nâng cao chức năng và khả năng kinh tế của các dịch vụ Oracle. Chẳng hạn như Off-chain reporting (OCR) 2.0, data feed của Blockchain và tối ưu hóa nguồn cấp dữ liệu giúp cân bằng nhu cầu đáp ứng nhu cầu của người dùng với các khuyến khích mạnh mẽ hơn để áp dụng chuỗi khối hiệu quả về chi phí và mạng Layer 2.

Tất cả những nỗ lực này đều nhằm mục đích giúp đảm bảo tính bền vững lâu dài của Mạng Chainlink và mở ra thành công mô hình Web3 được hỗ trợ bởi các bảo đảm bằng mật mã. Thông tin thêm về phiên bản beta ban đầu của Chainlink Staking (v0.1) dự kiến ​​sẽ được cung cấp trong tương lai. 

 

Chainlink Economics 2.0 là một kỷ nguyên mới của tăng trưởng bền vững, bảo mật kinh tế tiền mã hoá và nắm bắt giá trị sâu hơn trong Chainlink Network.

Bài viết được Nhật thuộc FXCE Crypto biên tập từ “Check Your Early Access Eligibility for Chainlink Staking v0.1”; với mục đích cung cấp thông tin và phi lợi nhuận. Chúng tôi không khuyến nghị đầu tư và không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư liên quan đến nội dung bài dịch.

 

#Chainlink
ic-comment-blueBình luận
#