On-chain Analysis
Bắt kịp Smart Dex Trader
#
Marketing
10 phút đọc
12/09/2023
32
0
0

icon-menu

Chúng tôi lần theo dấu vết của “Smart Dex Traders” khó nắm bắt. Những ví này liên tục thực hiện các giao dịch hoán đổi có lợi nhuận trên các sàn giao dịch phi tập trung theo thời gian. Chúng tôi thấy rằng:

  • Các nhà giao dịch Dex có tỷ lệ phần trăm cao nhất được Nansen theo dõi tạo ra lợi nhuận bất đối xứng dương (tối đa 6,2% và tối thiểu - 3,4% đối với lợi nhuận thực hiện hàng quý kể từ quý 3 năm 2020).

  • Chuyển từ P&L đã thực hiện sang P&L chưa thực hiện, một chiến lược copy danh mục token của các Top Dex Traders ít biến động hơn so với việc mua và nắm giữ ETH, trong khi vẫn tạo ra lợi nhuận hàng năm hai chữ số trong lịch sử.

  • Theo dõi các giao dịch Dex có lợi nhuận cao nhất hàng giờ cũng có thể cho thấy sự kém hiệu quả về giá của nhóm thanh khoản.

Giới thiệu

Trong ghi chú này, chúng tôi theo dõi các Dex traders hoạt động on-chain tốt nhất và kiểm tra cách họ hoạt động theo thời gian. Phần đầu tiên của ghi chú xem xét dữ liệu và phương pháp tính toán P&L trong giao dịch Dex. Phần thứ hai đề xuất một số ngưỡng để xác định những nhà giao dịch thông minh nhất. Phần thứ ba kiểm tra chiến lược định lượng bắt chước việc phân bổ token của các nhà giao dịch được chọn trong phần hai. Phần cuối cùng giới thiệu những hiểu biết sâu sắc khác từ dữ liệu P&L của nhà giao dịch Dex.

Các biểu đồ này và các tín hiệu bổ sung được tập hợp trong báo cáo Nansen Query dashboard.

Dữ liệu và Phương pháp 

Làm cách nào để xác định một “Smart” Dex Trader? Chúng tôi chọn một định nghĩa đơn giản: Smart Dex Traders tạo ra lợi nhuận lịch sử vượt trội bằng cách mua và bán crypto tokens trên các sàn giao dịch phi tập trung.

P&L lịch sử của mỗi ví được tính theo giờ. Mô hình được phát triển bởi đồng nghiệp Davide Passaniti của chúng tôi, phân tích cú pháp giao dịch on-chain trên Uniswap v2, Uniswap v3, Sushiswap và Curve (3pool, Tricrypto2 pool, sUSD pool, sETH pool, stETH pool). Nói chung, các nhóm này chiếm khoảng 95% khối lượng hoán đổi Dex trên Ethereum.

Các P&L thực hiện số lần hoán đổi token được tính bằng cách nhân số lượng token được mua (-) hoặc bán (+) trên Dexes với giá hàng giờ tương ứng của chúng, tại thời điểm hoán đổi xảy ra. Nguồn dữ liệu giá chính là Coinpaprika, với nguồn thứ cấp hàng ngày của Coingecko được sử dụng khi thiếu dữ liệu hàng giờ.

Chúng tôi cũng tính toán số dư token hàng giờ theo ví, dựa trên cùng một dữ liệu Dex on-chain được phân tích cú pháp. Điều này cho phép chúng tôi ước tính khoản đầu tư của từng ví vào một token cụ thể và sau đó tính toán lợi tức đầu tư. Lợi tức đầu tư này là thước đo chính được sử dụng để chọn những nhà giao dịch “thông minh nhất” theo thời gian.


Nguồn: Giao dịch Dex trong 7 ngày qua

Lựa chọn Thông minh nhất

Ngay cả khi dữ liệu P&L USD có sẵn ở mức rất chi tiết (theo giờ), chúng tôi vẫn lùi lại một bước và xem xét Hiệu suất P&L hàng quý mỗi ví. Giả định cơ bản là ba tháng là khoảng thời gian quan sát đủ dài để đánh giá hiệu suất của ví nhưng không quá dài để chúng tôi có nguy cơ chỉ theo dõi những ví đã hoạt động tốt trong quá khứ nhưng không còn hoạt động hoặc không còn hoạt động nữa. ít hoạt động hơn vì chủ sở hữu đã chuyển sang ví khác để giao dịch. Trong tài chính truyền thống, hồ sơ theo dõi được công bố càng dài thì càng tốt. Trong lĩnh vực crypto, việc xác định hồ sơ theo dõi của một nhà giao dịch cụ thể sẽ khó khăn hơn do khó phân bổ nhiều ví trên chuỗi cho nhà giao dịch đó.

Vào đầu mỗi quý, chúng tôi tính toán lợi tức đầu tư của từng ví trên các token trong quý vừa qua, sau đó giữ lại những ví có lợi nhuận cao hơn. Chúng tôi thấy rằng việc chọn các ví mang lại tỷ lệ lợi nhuận trong quá khứ từ top 10 đến top 20 cao nhất sẽ dẫn đến lợi nhuận mạnh mẽ sau đó của chính những ví này. Khi ngưỡng lựa chọn tăng cao hơn (trên phân vị thứ 20), hiệu suất tiếp theo bắt đầu giảm.

Biểu đồ thanh bên dưới thể hiện lợi nhuận hàng quý của hai nhóm ví: tỷ lệ phần trăm số nhà giao dịch (ví) đứng thứ 15 theo lợi nhuận trong quý vừa qua, so với tất cả các nhà giao dịch còn lại. Nhóm các nhà giao dịch có hiệu suất được lập biểu đồ cho quý 3 năm 2020 đã được chọn vào quý 2 năm 2020, hiệu suất cho quý 4 năm 2020 là của các nhà giao dịch được chọn trong quý 3 năm 2020, v.v.


Nguồn: Top các nhà giao dịch 15 phần trăm so với các nhà giao dịch còn lại, Dex P&L hàng quý được thực hiện

Một vài nhận xét về dữ liệu trên. Đầu tiên, lợi nhuận thực hiện được hiển thị trong biểu đồ thanh có vẻ ít biến động hơn so với lợi nhuận thông thường của crypto.

Sau đó, Những nhà giao dịch hàng đầu có xu hướng hoạt động tốt hơn nhóm còn lại khi thị trường crypto đang hồi phục. Trong thời kỳ thị trường suy yếu, ví dụ: Quý 2 năm 2021, Quý 1 năm 2022 và Quý 2 năm 2022, nhóm nhà giao dịch hàng đầu hoạt động kém hơn các nhà giao dịch khác. Điều đó cho thấy, lợi nhuận hàng quý âm nhất là -3,4% đối với nhóm thuần tập hàng đầu. Điều này so sánh với mức lợi nhuận hàng quý dương tối đa là 6,2%, cho thấy bất đối xứng rủi ro-lợi nhuận dương.

Bắt chước danh mục đầu tư của các nhà giao dịch Dex hàng đầu

Chúng tôi tuân theo định nghĩa của mình về các nhà giao dịch Dex “Smart” hoặc “Top” (xác định các ví có tỷ lệ lợi nhuận cao nhất ở phần trăm thứ 15 trong quý vừa qua Q-1 và theo dõi các ví này theo quý).

Tuy nhiên, lần này chúng tôi quan tâm đến việc nắm giữ token tổng hợp của các ví này. Việc bắt chước danh mục token của Nhà giao dịch hàng đầu có tạo ra hiệu suất điều chỉnh rủi ro vượt trội không?

Đối với phân tích này, chúng tôi tính toán chưa thực hiện lợi nhuận hàng ngày, sử dụng dữ liệu giá Coingecko để nhận lợi nhuận hàng ngày bằng token. Danh mục đầu tư mô phỏng của chúng tôi tuân theo việc phân bổ token của Top Traders hàng ngày: mỗi ngày, chiến lược của chúng tôi điều chỉnh việc phân bổ token để tuân theo việc phân bổ của Top Traders vào ngày hôm trước.

Các chỉ số lợi nhuận tích lũy của chiến lược này được trình bày trong biểu đồ đường bên dưới, so với chiến lược mua và giữ đơn giản được phân bổ 100% cho ETH. Chúng tôi cũng đưa ra một số số liệu thống kê về rủi ro và lợi nhuận.


Nguồn: Tổng chỉ số lợi nhuận Hiệu suất chiến lược bắt chước của Top Traders so với mua và giữ ETH


Nguồn: Thống kê Hiệu suất chiến lược bắt chước của các Top Traders so với mua và giữ ETH

Có vẻ như chiến lược “Top Dex Trader” mang lại lợi nhuận lợi nhuận trung bình thấp hơn chiến lược mua và giữ ETH, nhưng không kém phần nguy hiểm, nó tạo ra ít rủi ro hơn. Chiến lược “Top Dex Trader” có mức giảm tối đa nông hơn 6% điểm và mức biến động hàng năm là ~54% (so với ~77% đối với mua và giữ ETH).

Đi sâu vào các giai đoạn mang lại lợi nhuận cao hơn cho chiến lược, chúng tôi nhận thấy rằng vào tháng 5 năm 2021, chiến lược đã đầu tư vào SHIBA, bao gồm cả 10/05/2021 khi SHIBA tăng hơn gấp đôi.Từ ngày 1/5/2023 trở đi, chiến lược mua PEPE, đã trải qua nhiều ngày lợi nhuận hai chữ số.


Nguồn: Chỉ số tổng lợi nhuận Chiến lược bắt chước của Top Traders


Nguồn: Phân bổ tài sản của Top Traders theo thời gian


Nguồn: Phân bổ tài sản mới nhất của Top Traders (20 tháng 7 năm 2023)

Trading nuggets

Ngoài việc theo dõi các ví có thành tích tốt nhất, Dữ liệu giao dịch Dex hàng giờ của Nansen cũng có thể đưa ra các ngoại lệ, xét về P&L trên mỗi giao dịch.

Trong khi phân tích dữ liệu Dex, chúng tôi đã gặp một số ví dụ về sự thiếu hiệu quả về giá trong nhóm thanh khoản so với giá thị trường off chain. Những sự kém hiệu quả này có thể liên quan đến các nhà giao dịch có tần suất giao dịch cao hơn hàng ngày hoặc hàng quý (khoảng thời gian được xem xét trong các phần trước).

Chúng tôi đưa ra ví dụ về giao dịch trên Uniswap V2, trên nhóm MKR-USDC, nơi nhà giao dịch có thể gửi MKR trị giá 113 đô la Mỹ và nhận được 2.965.463 USDC để trao đổi hoặc 2.968.404 đô la, với lợi nhuận ròng là 2.968.291 đô la.


Nguồn: Giao dịch chênh lệch giá giữa MAKER và USDC

Sự kém hiệu quả về giá này vẫn tồn tại trong một vài ngày.

Nhìn vào các giao dịch lịch sử, có thể thấy ba lệnh mua USD lớn ở cùng một dấu thời gian, biểu thị một cuộc tấn công sandwich với:

  • Một bot MEV mua một lượng token rất lớn

  • Một nhà giao dịch khác mua số lượng nhỏ với giá khớp lệnh rất thấp

  • Bot MEV bán lại số tiền rất lớn

Trong trường hợp giao dịch MAKER/USDC ở trên, nhà giao dịch của chúng tôi đã có thể chèn lệnh bán của mình vào giữa bánh sandwich, chạy trước bot MEV một cách hiệu quả (!).

Tất nhiên, những cơ hội này rất khó để kinh doanh chênh lệch giá vì tính thanh khoản rất thấp đi kèm với sự kém hiệu quả về giá. Trọng tài sẽ yêu cầu các giả định chiến lược có tính đến tính thanh khoản.

Phần kết luận

Đi theo dấu vết của các on-chain Dex Traders hoạt động tốt nhất, một cách có hệ thống hoặc sử dụng cách tiếp cận tùy ý hơn, có thể giúp tạo ra các chiến lược với lợi nhuận mạnh mẽ được điều chỉnh theo rủi ro, hiển thị các token có liên quan - bao gồm các xu meme xu hướng mới nhất hoặc thậm chí phát hiện sự thiếu hiệu quả về giá trên các nhóm thanh khoản. 

 

Bài viết được FXCE Crypto biên tập từ "Catching the Smart Dex Trader" của tác giả Aurelie Barthere với mục đích cung cấp thông tin và phi lợi nhuận. Chúng tôi không khuyến nghị đầu tư và không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư liên quan đến nội dung bài dịch.

#On-chain Analysis
ic-comment-blueBình luận
#